İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yıkıcı sonuçlarından biri hiç şüphesiz kadına karşı şiddettir. Aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadına karşı şiddet bireysel ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilemekle kalmayıp kadınların sindirilmesi, ast konuma itilmesi, kötü muameleye maruz kalması ve namus cinayetlerine kurban edilmesi gibi bir dizi kabul edilemez ağır neticelere sebep olmaktadır. 2011 yılında kabul…

FAHRİ TRAFİK MÜFETTİŞİ CEZASINA İTİRAZ NASIL YAPILIR?

Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtiraz, cezanın tebliğ edilmesinden itibaren 15 gün içinde Sulh Ceza Hakimliğine başvurarak gerçekleştirilmektedir. Fahri Trafik Müfettişi Cezasına İtirazda esas dilekçenin yanında ek olarak haklı olduğunuzu gösteren delilleri de mahkemeye sunmanız haklılığınızı ispatlama açısından faydalı olacaktır. Böylelikle hakimin vereceği kararda deliller de dikkate alınarak basit yargılama usulü ile itiraz sonuçlanmaktadır. Şayet itiraz…

DAVAYA MÜDAHALE (KATILMA) NEDİR

DAVAYA MÜDAHALE (KATILMA) NEDİR?

Davaya müdahale kurumu, usul hukukuna ilişkin bir kurumdur. Davaya müdahale kurumunun mantığında davacı veya davalı sıfatında bulunmayan ancak dava sonucundan etkilenecek üçüncü kişilerin haklarının korunmasını görmekteyiz. Bu makalemizde yukarıda sözü edilmiş olan üçüncü kişilerin haklarının neler olduğunu inceleyeceğiz ve davaya müdahil olma, mecburi dava arkadaşlığı gibi kavramları görüp bu hususlar hakkında bilgileneceğiz. Keyifli okumalar dileriz.…

AVUKATIN BAROYA ŞİKAYETİ NASIL YAPILIR?

Avukatın baroya şikayeti, genellikle avukatlık mesleğinin etik kurallarına aykırı davranıldığı durumlarda gündeme gelir. Bu gibi durumlarda, mağdurlar genellikle Baroya şikayette bulunurlar ve avukatlar hakkında disiplin soruşturması başlatılır. AVUKAT KİMDİR? Avukat, yasal sorunlarda bireyleri veya kuruluşları temsil eden ve onların hukuki haklarını savunan meslek gruplarıdır. Avukatlar, hukuki danışmanlık, yasal belgelerin hazırlanması, müvekkillerin mahkemede temsil edilmesi gibi…

MALPRAKTİS NEDENİYLE CEZA DAVASI

Malpraktis kaynaklı ceza ve tazminat davalarında son yıllarda ciddi bir artış var. Hekimler veya sağlık çalışanları tarafından kusur ya da ihmal ile yanlış tedavi uygulanması ya da hiç tedavi uygulanmaması sonucu oluşan zarardan kaynaklı malpraktis davaları görülmektedir. Bu yazımızda malpraktis nedeniyle ceza davasını inceleyeceğiz. TIP CEZA HUKUKUNDA MALPRAKTİS Malpraktis, sağlık hizmeti sunumu sırasında uygun ve…

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

ALKOLLÜ ARAÇ KULLANMA CEZASI

Alkollü araç kullanma cezası, sürücünün kanında belirlenen promil sınırını aşması durumunda uygulanır. İlk kez alkollü araç kullanan bir sürücü için ceza, idari para cezası ve ehliyetin geçici süreyle el konulması şeklinde olabilir. Eğer sürücü tekrarlanan ihlallerde bulunursa, cezaların şiddeti artar ve hapis cezası da dahil olmak üzere daha ciddi yaptırımlar uygulanabilir. 2024 yılı için Türkiye’deki alkollü…

KORSAN TAKSİ CEZASI VE ARAÇ BAĞLANMASI İPTALİ

KORSAN TAKSİ CEZASI VE ARAÇ BAĞLANMASI İPTALİ

Günümüzde şehir içi ulaşımın vazgeçilmez unsurlarından biri olan taksiler, hem yerel halkın hem de turistlerin sıklıkla tercih ettiği ulaşım araçları arasında yer alıyor. Ancak bu alanda yaşanan en büyük sorunlardan biri, lisanssız ve kayıt dışı olarak hizmet veren korsan taksiler. Korsan taksi faaliyetleri, hem yasal taksi işletmecilerini hem de yolcuları olumsuz etkileyen bir durum olarak…

KOŞULLU SALIVERME VEYA ŞARTLI TAHLİYE ŞARTLARI

KOŞULLU SALIVERME VEYA ŞARTLI TAHLİYE ŞARTLARI

Koşullu salıverme (şartlı tahliye), hükümlünün cezasının bir kısmını infaz kurumunda geçirmesi ile bazı şartların oluşması halinde erken tahliye edilerek cezasının kalan kısmını bazı yükümlülükler içerisinde dışarıda geçirebilmesidir. Koşullu salıverme kararından sonra hükümlünün denetim süresi içerisinde yerine getirmesi veya getirmemesi gereken yükümlülüklere aykırı hareket etmesi halinde koşullu salıvermenin geri alınması mümkündür. KOŞULLU SALIVERME NEDİR? İnfazını cezaevinde…

CEZA MAHSUBU NEDİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

CEZA MAHSUBU NEDİR? DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Ceza mahsubu, Türk Ceza Kanunu’nun 63. maddesinde tanımlanan ve hüküm kesinleşmeden önce kişinin özgürlüğünün kısıtlandığı sürelerin, mahkum olunan hapis cezasından düşülmesini ifade eden bir hukuki düzenlemedir. Bu kavram, özellikle tutukluluk, gözaltı veya yabancı bir ülkede hükümlülükte geçirilen süreler gibi durumlar için uygulanır ve adil yargılanma hakkının bir parçası olarak görülür. Bu yazıda, mahsup kavramının ceza hukukundaki yerini,…

SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

SAVUNMA HAKKININ KISITLANMASI

Savunma hakkının kısıtlanması, ancak ölçülülük ilkesine uygun olarak ve yargılamanın adil olmasını tehlikeye atmayacak şekilde mümkündür. Savunma hakkı, bireylerin adil yargılanma hakkının temel taşlarından biridir. Anayasal güvenceler ve uluslararası sözleşmelerle korunan bu hak, herkesin mahkemede kendini etkili bir şekilde savunabilmesi için zorunlu olan prosedürel bir haktır. Ancak, bazı durumlarda, bu hak yeterince sağlanamayabilir veya kısıtlanabilir.…