Güvence Hesabı Nedir? Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur?

Güvence hesabı, kazalarda sigortalının kimliği tespit edilemediğinde, sigorta kapsamının kaybolmasını önlemek ve bedensel yaralanmaları tazmin etmek amacıyla oluşturulmuş olan bir hesaptır. Risk anında birtakım zorunlu sigortaların teminatları için kurulmuş olan bir hesaptır. Güvence hesabıyla ilgili bilgilere güvence hesabı yönetmeliğinde rastlıyoruz. Söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesi hesaba zorunlu sigortalara başvurulabilecek durumları gösterir. Buna göre; Sigortalının veya…

İkinci El Ayıplı Araç Satışında Satıcının Sorumluluğu

İKİNCİ EL AYIPLI ARAÇ SATIŞINDA SATICININ SORUMLULUĞU İkinci el araç satışında aracın ayıplı çıkması halinde satıcının sorumluluğu bulunmaktadır. Aracın kapsamına giren şeyler ise motosiklet, otomobil, arazi taşıtı, otobüs, kamyonet, kamyon ve lastik tekerlekli traktör niteliğindeki taşıtlar olarak ifade edilmektedir. İkinci el ayıplı araç satışında satıcının sorumluluğu, bu işi ticareti amaç ile yapan gerçek kişiler ve tüzel…

HALKBANK HİSSE MAĞDURLARI

DEDELERİMİZİN GİRDİĞİ İLK HALKA ARZ: HALKBANK HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI Halkbank Hisse mağdurları son dönemde çokça sorulan konular arasındadır. Makalemizde bu konuya değinmeye çalıştık Halkbank, 2284 sayılı Halk Bankası ve Halk Sandıkları Kanunu’nun 08.06.1933 tarihinde resmî gazetede yayınlanması ile kuruluşu amaçlanmış bir bankadır. Bu kanunun amacı küçük esnafın, tüccarın, zanaatkarın ve çiftçinin yani üretim ve dağıtım…

GRİ SİGORTA MAĞDURLARININ HUKUKİ HAKLARI

GRİ SİGORTA MAĞDURLARININ HUKUKİ HAKLARI 2024

Geçtiğimiz günlerde Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Gri Sigorta Anonim Şirketine El Konulduğunu, mevcut şirketin tüm varlıklarının güvence hesabına devredildiğini duyurmuştu. Güvence hesabı tarafından yapılan açıklamayla ise şirketin tüm poliçelerinin iptal edildiği ve mağdurların teminat süresini yeni poliçe tanzim etme sürecinde  yaşanan yoğunluk nedeniyle 15.12.2023 tarihine kadar uzattığı bildirilmişti. Poliçeleri iptal…

Tüketici Hukukunda Ayıplı Hizmet

Tüketici Hukukunda Ayıplı Hizmet

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KİMLERDEN OLUŞUR? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KİMLERDEN OLUŞUR?       Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Bu heyetin başkanlığını  illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği…

Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal

Tüketici Hukukunda Ayıplı Mal

AYIPLI MAL NEDİR? Ayıp hususu genel ve temel anlamda 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanununun 219 ve devamı maddelerinde hüküm ve düzenlenme alanı bulmuştur. İlgili kanundaki genel düzenlemeye göre satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının…

Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar

TİCARİ REKLAM NEDİR? TİCARİ REKLAM NEDİR? Ticari reklam, ticaret, iş, zanaat veya bir meslekle bağlantılı olarak; bir mal veya hizmetin satışını ya da kiralanmasını sağlamak, hedef kitleyi oluşturanları bilgilendirmek veya ikna etmek amacıyla reklam verenler tarafından herhangi bir mecrada yazılı, görsel, işitsel ve benzeri yollarla gerçekleştirilen pazarlama iletişimi niteliğindeki duyurulardır. DOĞRULUK VE DÜRÜSTLÜK KURALLARI DOĞRULUK…