ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetinin konusunu oluşturan taşınır ve taşınmaz malların, paydaşlar arasındaki birlikte hareket etme zorunluluğunu sonlandırarak her paydaşa, kendi payını özgürce tasarruf etme yetkisi kazandırmayı amaçlayan bir davadır. Gayrimenkul Hukuku Avukatı İletişim İçin Buraya Tıklayın ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI SEBEPLERİ Bir taşınır veya taşınmaz malın mülkiyeti birden fazla kişiye ait olabilir.…

ECRİMİSİL DAVASI VE ŞARTLARI

ECRİMİSİL DAVASI VE ŞARTLARI

ECRİMİSİL DAVASI VE ŞARTLARI Ecrimisil davası, bir taşınır veya taşınmazı haklı olmadan işgal eden kişiden tazminat talep etmek için açılan davadır. Ecrimisil, haksız işgal tazminatı olarak da adlandırılır. Ecrimisil davasının söz konusu olabilmesi için bir taşınır veya taşınmaz üzerinde kötü niyetle yapılan haksız işgal olmalıdır. İzinsiz kullanım, kira süresinin bitmesine rağmen taşınmazın kullanılmaya devam edilmesi,…

KİRA ARTIŞ ORANI 2024

KİRA ARTIŞ ORANI 2024

KİRA ARTIŞ ORANI 2024 Kira artış oranı, kira sözleşmesinin sonuna gelindikten sonra yeni kira sözleşmesinde uygulanacak olan kira miktarının belirlenmesinde kullanılan bir ifadedir. Son dönemlerde gündemden düşmeyen kira artış oranı kiracı ve ev sahipleri arasında birtakım problemlere yol açmaktadır. Zira kira artış miktarına yapılan zamlar sebebiyle adliyelerdeki dava oranları hızla artmış, buna bir çözüm olarak…

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE VE ŞARTLARI

TAHLİYE TAAHHÜTNAMESİ İLE TAHLİYE VE ŞARTLARI

Tahliye taahhütnamesi ile tahliye davası tahliye taahhütnamesinin şartlarını yerine getirmeyen kiracıya karşı açılan bir davadır. Tahliye taahhütnamesi tek taraflı olarak düzenlenen bir belgedir. Kiracı tarafından imzalanmış olan bu belge kiracının kiraladığı taşınmazı belirli bir tarihte tahliye taahhütnamesi ile tahliye edeceğini beyan eder. Uygulamada tahliye taahhütnamesi ile tahliye davasıyla çok sık karşılaşılmaktadır. Bu yüzden tahliye taahhütnamesi ile…

10 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Ve Şartları

10 Yılını Dolduran Kiracının Tahliyesi Ve Şartları

10 YILINI DOLDURAN KİRACININ TAHLİYESİ VE ŞARTLARI 10 yılını dolduran kiracının tahliyesi Türk borçlar Kanunu’nda düzenlenmiş olup ev sahibine, süresinde bildirimde bulunmak şartıyla kiracıyı taşınmazından tahliye etme hakkıdır. Ev sahibinin kanundan doğan bu hakkını kullanabilmesi, kira sözleşmesinin on kira yılı boyunca devam etmiş olması ve ev sahibinin on yıl dolduktan sonra her yeni kira döneminden…

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER? Kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusu kiracılarıyla problem yaşayan her ev sahibinin yasal süreçleri başlatmadan önce en çok merak ettiği sorudur. Kiracı tahliye davası, bir kiralık mülkte oturan kiracının, sahip olduğu haklı bir sebep olmadan veya kira sözleşmesine aykırı davranışları nedeniyle, mülkten tahliye edilmesi için başlatılan hukuki bir…

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ Riskli yapı tespitine itiraz ve dava süreci,  iki aşamalı bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bu aşamalardan ilki, riskli yapı tespitine karşı itiraz yoludur. Riskli yapı tespit sonucunun riskli olarak çıkması sonrası hak sahipleri, tespit sonucuna itiraz edebilmekte özgürdürler. Diğer süreç ise dava sürecidir. Hak sahibinin riskli yapı tespit…

KİRA DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ

Kira Davalarında Zorunlu Arabuluculuk Başvurusu Ve Süreci

KİRA DAVALARINDA ZORUNLU ARABULUCULUK BAŞVURUSU VE SÜRECİ Kira davalarında zorunlu arabuluculuk başvurusu ve süreci sağlanmadan mahkeme yoluna başvurulması durumunda dava, kira davalarında zorunlu arabuluculuk yoluna başvurulmadığı için usulden reddedilir. Adından da anlaşılacağı üzere kira davalarında zorunlu arabuluculuk başvurusu ve süreci geçirilmeden mahkemeye başvurulması durumunda mahkeme tarafından, dava şartı olan kira davalarında zorunlu arabuluculuk başvurusu ve…

KİRACIYI TAHLİYE ETMENİN EN KOLAY YOLU

KİRACIYI TAHLİYE ETMENİN EN KOLAY YOLU

KİRACIYI TAHLİYE ETMENİN EN KOLAY YOLU NEDİR? Kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu “kira bedelinin ödenmemesi (kiracının temerrüdü)” ve “kira süresinin sona ermesi” durumlarında kiracının ilamsız icra yoluyla tahliye edilmesidir. Sadece, “kira bedelinin ödenmemesi” veya “kira süresinin sona ermesi” durumlarında kiraya veren, kiracıyı tahliye etmenin en kolay yolu olan ilamsız icra takibi yoluna başvurabilir. Kiraya…

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

YENİ EV SAHİBİNİN KİRACIYI TAHLİYESİ VE ŞARTLARI

Yeni ev sahibinin kiracıyı tahliyesi belli koşulların varlığı halinde gerçekleşebilir. Örneğin yeni malikin ihtiyacı sebebiyle tahliye durumu söz konusu olabilir. Nitekim kiracıların korktuğu şeylerden birisi oturdukları evlerinin bir başkasına satılması durumudur. Bilinen kanının aksine kiracı içindeyken ev satıldığında kira sözleşmesi sona ermemektedir. Bu durum Türk Borçlar Kanunu’nda da yerini almıştır. Söz konusu Türk Borçlar Kanunu’nun…