TASARRUFUN İPTALİ DAVASI

TASARRUFUN İPTALİ DAVASI VE ŞARTLARI

Tasarrufun İptali Davası, İcra İflas Kanunu m.277 ila 284 hükümleri arasında düzenlenmiş olmakla birlikte borçlunun mal kaçırmasını önlemek amacıyla alacaklılara tanınan bir dava hakkı olarak açıklanabilir. Günlük hayatta ne yazık ki borçluların borcunu ödemekten kaçınmak için yaptığı bağışlamalar, hileli tasarruflar alacaklıların alacağına kavuşmasını engellemektedir. Kanun koyucu alacaklıların hak kaybı yaşamaması adına Tasarrufun İptali Davasını düzenleme…

KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ NASIL YAPILIR

KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ

Kaza tespit tutanağı meydana gelen trafik kazasının nasıl oluştuğunu anlamamıza yardımcı olmaya yarayan bir tutanaktır. Bu tutanak daha sonra açılacak ceza ve hukuk davalarında kişilere iddialarının ispatına yardımcı olur. Bu nedenle bu tutanak düzgün şekilde hazırlanmalı yanlış hazırlanan kaza tespit tutanağına da süresi geçmeden ilgili tarafından itiraz edilmelidir. Kaza tespit tutanağına itiraz edilebilmek mümkündür. Kaza…

Güvence Hesabı Nedir? Güvence Hesabına Nasıl Başvurulur?

Güvence hesabı, kazalarda sigortalının kimliği tespit edilemediğinde, sigorta kapsamının kaybolmasını önlemek ve bedensel yaralanmaları tazmin etmek amacıyla oluşturulmuş olan bir hesaptır. Risk anında birtakım zorunlu sigortaların teminatları için kurulmuş olan bir hesaptır. Güvence hesabıyla ilgili bilgilere güvence hesabı yönetmeliğinde rastlıyoruz. Söz konusu yönetmeliğin 9. Maddesi hesaba zorunlu sigortalara başvurulabilecek durumları gösterir. Buna göre; Sigortalının veya…

 İKAME ARAÇ BEDELİ NEDİR? İKAME ARAÇ BEDELİ NASIL ALINIR?

İkame Araç Bedeli Nedir ? Bir trafik kazası gerçekleşmesi sebebiyle aracın hasar görmesi durumunda araç tamir edilene kadar yerine kiralanan araç ücretine ikame araç bedeli denmektedir. İkame araç bedeli ise aracı zarar gören kişiye aracından mahrum kaldığı süre boyunca araç kiraladığı varsayılarak ödenmesi gereken ücrettir. İkame araç bedeli konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya…

DEĞER KAYBI NEDİR? BAŞVURU SÜRECİ – 2024

ARAÇ DEĞER KAYBI TALEBİ NEDİR? NASIL YAPILIR? Araç değer kaybı, hasar gören bir aracın serbest piyasadaki ikinci el rayicinde hasar nedeniyle meydana gelen değer düşüklüğü olarak tanımlanabilir. Zira araç, hasar sonrasında ne kadar iyi onarılmış olursa olsun TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kaydında kaza kaydı oluşacağından ikinci el piyasasında mutlak bir düşüş meydana gelecektir. Bu…

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR? NASIL BAŞVURULUR? 2024

Araç değer kaybı, bir aracın trafik kazası, kaza sonucu meydana gelen hasar veya tamir işlemleri sonucundaki değer ile hiç kaza yapmamış olsaydı piyasadaki rayiç değeri arasındaki farktır. Bir araç hasar gördüğünde, satış değeri ve pazar değeri düşebilir. Araç değer kaybı davaları, bu kaybın tazmin edilmesini amaçlar. DEĞER KAYBI TALEP ETME ŞARTLARI Değer kaybı tazminatı için…

Hasar Farkı Tazminatı

Hasar Farkı Tazminatı

Hasar farkı tazminatı en kısa tanımıyla çift taraflı maddi hasarlı trafik kazası sonrasında tam kusurlu olmayan tarafın aracında oluşan hasarın mevzuata uygun olarak giderilmesi halinde oluşan hasar onarım, değişim ve işçilik tutarı ile hasarın mevzuata aykırı şekilde giderilmesi halinde oluşan onarım, değişim ve işçilik tutarı arasındaki farktır. Hasar farkı tazminatı talebinin temelinde bulunan olgu günlük…

Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Araç Değer Kaybı Nedir? Nasıl Hesaplanır?

Araç değer kaybı nedir? Araç değer kaybı, hasar gören bir aracın serbest piyasada bulunan ikinci el rayicinde hasar nedeniyle meydana gelen değer düşüklüğü olarak tanımlanabilir. Zira araç, hasar sonrasında ne kadar iyi onarılmış olursa olsun TRAMER (Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi) kaydında kaza kaydı oluşacağından ikinci el piyasasında mutlak bir düşüş meydana gelecektir. Bu durumda hasarı…

Araç Satışında Dolandırıcılık

Araç Satışında Dolandırıcılık

Son yıllarda ekonomik açıdan zor günler geçiren ülkemizde bireyler ihtiyaçlarını daha makul bedeller ile karşılama yolunu seçmektedir. Söz konusu yönelim ikinci el araç satış pazarında da geçerli olup enflasyonun da etkisiyle her geçen saat araç fiyatları artmakta, alıcılar bu nedenle hızlı davranmak durumunda kalmaktadır. İşte bu noktada potansiyel alıcıların daha da yükseleceği öngörüsüyle ikinci el…

Deprem Sonrası Haklarımız Nelerdir?

Deprem Sonrası Haklarımız Nelerdir?

Ülkemiz 6 Şubat’ta Kahramanmaraş-Pazarcık merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetinde 2 büyük depremle derinden sarsılmıştır. Tüm ülkeyi yasa boğan ve birçok vatandaşımızı kaybetmemize sebep olan bu deprem bizlere en temel hakkımız olan barınma ihtiyacımızın sağlam temeller üzerinde inşa edilmesi gerekliliğini çok acı bir şekilde öğretmiştir. Depremin sebep olduğu birçok mal ve can kaybı dolayısıyla büyük bir…