Askere Giden İşçinin Hakları Ve Askerlik Tazminatı

Askere Giden İşçinin Hakları Ve Askerlik Tazminatı

Askere giden işçinin kanundan doğan birtakım hakları mevcuttur. Askere giden işçinin hakları arasında başlıca; fesih ve istifa hakları yer almaktadır. Aynı zamanda askere giden işçi askerlik tazminatına da hak kazanır. ASKERE GİDEN İŞÇİNİN HAKLARI NELERDİR? Askere giden işçinin üç temel hakkı vardır: Kıdem tazminatı alma hakkı İşe geri dönme hakkı İş sözleşmesinden ya da kanundan…

İŞ KAZASI TAZMİNATI VE HESAPLANMASI

İŞ KAZASI TAZMİNATI VE HESAPLANMASI

İŞ KAZASI TAZMİNATI VE ŞARTLARI İşçi, çalıştığı iş esnasında iş kazası geçirirse, işveren kaza geçiren işçiye iş kazası tazminatı ödemekle yükümlüdür. İş kazası tazminatı sebeplerine, ‘’işyerinde kalp krizi geçirmek, işçinin intihar etmesi, işçinin fazla mesai yapması durumunda yaşadığı sağlık sorunları, elektrik arızasını gideren işçinin bu esnada zarar görmesi’’ durumları örnek olarak gösterilebilir. İş kazalarından kaynaklı…

ÖZEL SEKTÖRDE TAZMİNAT ALMA YOLLARI VE ŞARTLARI

ÖZEL SEKTÖRDE TAZMİNAT ALMA YOLLARI VE ŞARTLARI

ÖZEL SEKTÖRDE TAZMİNAT ALMA ŞARTLARI Özel sektörde, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında işçi sayılan işçilerin, iş sözleşmesinin sona ermesinden sonra işverenden talep edebileceği en önemli haklardan birisi Kıdem Tazminatıdır. İşçinin kıdem tazminatı talep edebilmesi için yasada öngörülen belli şartları sağlaması koşulu aranmaktadır. Kıdem tazminatına hak kazanabilmenin ilk koşulu 1475 sayılı kanunun 14. Maddesinde öngörülen hallerin…

İŞÇİ HAKLARI DANIŞMA HATTI VE NUMARASI

İŞÇİ HAKLARI DANIŞMA HATTI VE NUMARASI

İŞÇİ HAKLARI DANIŞMA HATTI VE NUMARASI Alo 170, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına çeşitli konularda destek veren bir hizmet hattıdır. İşçi hakları danışma hattı ile, sigorta bilgileri, emeklilik süreci, yasal prosedürler ve diğer konularda doğrudan iletişim kurabilirsiniz. Günlük 17 binden fazla kişinin başvurduğu işçi hakları danışma hattında, işçi hakları konusunda uzman danışmanlar bulunmaktadır. Alo 170 ile 7 gün…

3600 GÜN EMEKLİLİK TAZMİNATI VE ŞARTLARI

3600 GÜN EMEKLİLİK TAZMİNATI VE ŞARTLARI

3600 GÜN EMEKLİLİK TAZMİNATI VE ŞARTLARI Sosyal Güvenlik Sigortası altında sigortalı çalışanlar için en çok merak edilen konu, emekli olma şartlarının neler olduğudur. Emeklilik hakkı, yaş, sigortalılık süresi ve ödenen prim gün sayısına bağlıdır. Yasa gereği, sigorta başlangıç tarihleri farklı olan çalışanlar için farklı emeklilik düzenlemeleri getirilmiştir. Bunlardan biri, sigorta başlangıç tarihi 8 Eylül 1999…

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN TAZMİNAT HAKLARI

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN TAZMİNAT HAKLARI

ÖZEL OKUL ÖĞRETMENLERİNİN TAZMİNAT HAKLARI Özel okul öğretmenlerinin tazminat hakları, çalıştıkları iş sözleşmesinin belirli veya belirsiz süreli olmasına göre değişiklik gösterir. Özel okul, dershane gibi özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler, genellikle belirli süreli iş sözleşmesi ile çalışırlar. Özel okul öğretmenlerinin tazminat haklarında sözleşme şekli, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ve diğer işçilik alacakları konusunda belirsiz süreli…

İŞÇİNİN HAKLI FESİH SEBEPLERİ VE ŞARTLARI

İŞÇİNİN HAKLI FESİH SEBEPLERİ VE ŞARTLARI

İŞÇİNİN HAKLI FESİH SEBEPLERİ VE ŞARTLARI İşçinin haklı fesih sebepleri ve şartları, işçinin iş sözleşmesini derhal sona erdirmek için kanunda belirtilen hallerden birine dayanmasıdır. Haklı fesih, işçinin kıdem ve ihbar tazminatı almasını sağlayan bir fesih türüdür. Haklı sebeple fesih halleri, sağlık nedenleri, işverenin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışları ve zorlayıcı sebepler olarak üç…

İŞ YERİNDE ELDEN ÖDEME YAPILMASI VE HAKLI FESİH

İŞ YERİNDE ELDEN ÖDEME YAPILMASI VE HAKLI FESİH

İŞ YERİNDE ELDEN ÖDEME YAPILMASI VE CEZASI İş yerinde işçiye elden ödeme yapılması, yani maaşın elden verilmesi ya da bir kısımın banka, bir kısımın ise elden verilmesi durumunda hukuka aykırılık gerçekleştiren bir uygulama vardır. Bu durum işçiye olumsuz durum oluşturarak çeşitli hak kayıplarına yer açar. İstanbul iş hukuku avukatımızdan ücretsiz danışmanlık almak için buraya tıklayarak…

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ Asgari ücret, çalışanların temel geçim ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen en düşük ücrettir. Her yıl, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. 2024 yılında, aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak açıklanmıştır. Bu rakamlar, 2023 yılına göre % 49…

İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN HAKLARI

İŞTEN ÇIKARTILAN İŞÇİNİN HAKLARI

Ülkemizde, işveren tarafından, işçilerin sürekli haksız yere işten çıkartıldığı çok sıkılıkla görülmektedir. İşten çıkartılan işçinin, işverenine karşı öne sürebileceği, kanundan doğan birtakım hakları vardır. İşten çıkartılan işçinin haklarından bazıları, ihbar tazminatı, kıdem tazminatı, mobbing nedeniyle işten ayrılan işçinin tazminat hakkı, işten çıkartıldığında ödenmemiş mesai ücretlerini isteme hakkı, yıllık izin alacağı, içeride kalmış maaşı varsa eğer…