TAZMİNAT DAVASI NEDİR ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ

TAZMİNAT DAVASI NEDİR? ŞARTLARI VE ÇEŞİTLERİ

Tazminat davası, bir kişinin başka bir tarafından uğradığı zararın telafisi için başvurulan hukuki bir yol olarak tanımlanır. Bu süreç, maddi ve manevi tazminat davası olmak üzere iki ana kolda incelenir. Maddi tazminat, somut zararları kapsarken, manevi tazminat, duygusal ve psikolojik zararları içerir. Tazminat davalarının şartları ve çeşitleri, genellikle olayın karmaşıklığına ve yasal düzenlemelere göre değişiklik…

SİGORTALILIK BAŞLANGIÇ TARİHİNİN TESPİTİ DAVASI

Sigortalılık Başlangıç Tarihinin Tespiti Davası günümüzde sıkça rastlanan bir dava türüdür. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti davası, talepte bulunanın kanun kapsamında sigortalı sayılacağı biçimde çalışmaya başladığı ilk günün tespiti için görülür. Sigortalılık başlangıç tarihinin tespiti, kişinin Sosyal Güvenlik hukuku kapsamına giren haklarından yararlanabilmesi için önemlidir. Sosyal güvenlik hakkının kullanılabilmesi için çalışma ilişkisinin varlığı gereklidir. İşte bu…

18 Yaşından Küçük Çocukların Çalıştırılması Şartları Ve Tazminat

18 Yaşından Küçük Çocukların Çalıştırılması Ve Tazminat

18 YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUKLARIN ÇALIŞTIRILMASI ŞARTLARI VE TAZMİNAT Türkiye’de 18 yaşından küçük çocukların çalıştırılması hem ulusal yasalar hem de uluslararası sözleşmeler çerçevesinde sıkı düzenlemelere tabidir. Çocuk işçiliğinin önlenmesi ve genç işçilerin korunması amacıyla, belirli şartlar ve sınırlamalar getirilmiştir. Bu yazımızda18 yaş altı çalışma şartlarına ve bu durumda işçilere sağlanan tazminat haklarına dair güncel bilgileri ele…

DAVADAN FERAGAT NEDİR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

DAVADAN FERAGAT NEDİR? DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Davadan feragat, davaya son veren taraf işlemlerinden olup davacının talebinden kısmen veya tamamen vazgeçmesidir (Hukuk Muhakemeleri Kanunu 307.maddesi). Davadan feragat ile davacı, dava konusu haktan geri dönülemeyecek biçimde vazgeçtiğinden bu konuda artık herhangi bir hak talep etmesi kural olarak mümkün değildir. DAVADAN FERAGAT NEDİR? Feragat, davacının talep sonucundan kısmen veya tamamen vazgeçmesidir. Feragat edilmesi, mahkeme…

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Ve Haklı Fesih

Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Ve Haklı Fesih

Çalışma koşullarında esaslı değişiklik şartları İş Kanunu ve yargı kararları ışığında belirmiştir. Günümüzde çok sık işçi ile işveren arasında çalışma şartlarında değişiklik konusunda anlaşmazlık çıktığını görmekteyiz. Hatta bazen işveren işçinin aleyhine çalışma koşullarında değişiklik yapmak istemekte ve işçiyi mağdur etmektedir. Bu gibi durumlarda işçilerin sözleşmeyi haklı nedenle fesih hakkı oluşmaktadır. İşçilerin bu haklarını bilmeleri ve…

TEHİRİ İCRA NEDİR NASIL ALINIR

TEHİRİ İCRA NEDİR? NASIL ALINIR?

Tehiri icra yani icranın geri bırakılması ilamlı icra takibinde alacaklının; borçlunun icra dairesinde göstereceği teminat karşılığında istinaf veya temyiz incelemesi sonuçlanana kadar icra takip işlemlerini durdurulmasıdır. Bu karar sayesinde borçlu icra dairesine ödemiş olduğu teminat ile istinaf incelemesi süresince takip işlemlerinin beklenilmesini sağladığı gibi alacaklının mal varlığı üzerine haciz koymasının da önüne geçerek cebri icra…

EYT NEDİR EYT BAŞVURU ŞARTLARI

EYT NEDİR? EYT BAŞVURU ŞARTLARI

Bu yazımızda EYT başvuru şartlarının neler olduğu ve EYT başvurusunun nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Bireyin çalışma hayatı boyunca biriktirmiş olduğu primler ve sosyal güvenlik sistemine ödemiş olduğu katkılar karşılığında belirli koşulları yerine getirip belirli bir yaşa gelerek artık çalışma hayatından ayrılıp düzenli bir gelir elde etme sürecine emeklilik denmektedir. Ülkemizde 8 Eylül 1999 tarihine kadar emekli…

DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI VE HESAPLANMASI

Destekten Yoksun Kalma Tazminatı Ve Hesaplanması

Destekten yoksun kalma tazminatı, bir kişinin hayatta iken maddi ve manevi destek sağladığı kişilere, vefatı sonucu artık bu desteği sağlayamaması sebebiyle desteksiz kalan kişilere ödenen bir tazminat türüdür. Bu tazminat 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun 53. Maddesinin 3. Fıkrasında şu şekilde düzenlenmektedir: ‘’Ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin bu sebeple uğradıkları kayıpların tazmin edilmesi gerekir.’’ Destekten…

İŞÇİNİN ÜCRETİNİN DÜŞÜRÜLMESİ VE ÇALIŞANIN HAKLARI

İşçinin Ücretinin Düşürülmesi Ve Çalışanın Hakları

İşveren işçinin ücretinin düşürülmesini tek taraflı olarak yapamaz. İşçinin çalışma nedeni alacağı ücret olduğundan, bu nedenle çalışanların ücret hakları mevzuatla korunmuştur. İşveren işçinin ücretini düşürebilir mi? sorusu, iş hukuku ve sosyal güvenlik açısından önemli bir konudur. Bu sorunun cevabı, iş sözleşmesinin türüne, işçinin çalışma süresine, asgari ücretin belirlenmesine ve işverenin maliyetine bağlıdır. Bu yazıda, bu…

İŞÇİ ALACAK VE TAZMİNAT TÜRLERİ

İŞÇİ ALACAK VE TAZMİNAT TÜRLERİ

İşçi alacakları ve tazminat türleri, işçinin işverenden talep edebileceği hak ve ödemelerdir. Bu alacak ve tazminat türleri, işçinin emeğinin karşılığını almasını, iş güvencesini sağlamasını ve işverenin sorumluluklarını yerine getirmesini amaçlar. İşçi alacak ve tazminat türleri, 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuatla düzenlenmiştir. İş hukuku avukatı iletişim İŞÇİ ALACAK VE TAZMİNAT TÜRLERİ NELERDİR? İşçi alacak…