YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI VE AŞAMALARI

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması Ve Aşamaları

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, dinamik bir ekonomiye ve stratejik bir konuma sahip olan Türkiye’de iş yapmak isteyen yatırımcılar için büyük fırsatlar sunar. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması sürecinde, şirket türünün belirlenmesi, çalışma izni alınması, gerekli şirket evraklarının hazırlanması ve vergi işlemlerinin tamamlanması gibi aşamalar bulunmaktadır. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, aynı zamanda çeşitli yatırım teşviklerinden yararlanma imkanı…

YABANCILARIN BANKA HESABI AÇMASI VE ŞARTLARI

YABANCILARIN BANKA HESABI AÇMASI VE ŞARTLARI

Yabancıların banka hesabı açması, ülke ekonomisi bazında oldukça önemli bir husustur. Vatandaşların banka hesabı açmasıyla arasında birtakım temel farklılıklar vardır. Bu yazımızda, yabancıların banka hesabı açması, nasıl açabileceği, yabancı uyruklu hesap açma, vatandaşların hesap açmasından ne gibi farklılıkları olduğu gibi hususlara değinilecektir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, yabancıların hesap açması, yabancı uyruklu hesap açma konularının yanı…

YABANCI İŞÇİNİN HAKLARI

YABANCI İŞÇİNİN HAKLARI

YABANCI ÇALIŞANIN TÜRKİYE’DE DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMASI Deneme süreli iş sözleşmesi, bir işverenle çalışan arasında belirli bir süre boyunca devam edecek geçici bir iş ilişkisini düzenleyen bir sözleşmedir. Bu tür sözleşmeler, işverenin işe alınacak bir çalışanın performansını denemek veya işçinin işyerine ve iş tanımına uyumunu ölçmek için ihtiyaç duyduğu durumlar için kullanılır. Deneme…

ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR

ULUSLARARASI KORUMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Uluslararası koruma başvurusu yapacak yabancıların ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti veya siyasi düşüncelerinden dolayı zulme uğrayacağından haklı sebeplerle korktuğu için kendi ülkelerinden kaçmış olmaları gerekir. Ayrıca Türk Hukukuna göre kendi ülkesinde ölüm cezasına çarptırılan, işkence veya kötü muamele görebilecek durumda olan, silahlı çatışma durumlarında, ayrım gözetmeyen şiddet hareketleri nedeniyle şahsına yönelik ciddi…

İNSANİ İKAMET İZNİ NASIL ALINIR

İnsani İkamet İzni Nedir? Nasıl Alınır?

İNSANİ İKAMET İZNİ NEDİR? İkamet izni, Türkiye’de kalmak üzere verilen izin belgesini ifade eder. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununda sayılan altı ikamet izni türünden biri olan insani ikamet izni 46. Maddede sayılan hallerde hallerde söz konusu olabilmektedir. YUKK’da sayılan ikamet izni türleri şunlardır; Kısa Dönem İkamet İzni, Aile İkamet İzni, Öğrenci İkamet İzni, Uzun Dönem…

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? NASIL ALINIR?

YABANCI ÇALIŞMA İZNİ NEDİR? Ülkemizde  bir çok iş kolunda ve üretim  faaliyetlerinde yabancı çalışanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.  Ülkemizde yaşayan yabancı sayısının da son yıllarda artış göstermesiyle de yabancılara istihdam sağlanması ve bu husus düzenlenmesinin  kamu düzeni adına gerekliliği ile birlikte bu husustaki soruların cevaplanması da önem arz etmektedir. Bu konuda ilk cevaplanması gereken soru yabancı…

İSTANBUL YABANCILAR HUKUKU AVUKATI

HARBİYE HUKUK BÜROSU YABANCILAR HUKUKU AVUKATLARI HİZMETLERİ Yabancılar hukuku, niteliği gereği karmaşık olan mutlaka bir profesyonel desteği gerektiren konulardır. Yabancılar hukukuna ilişkin dava ve işlerde hukuki yardım almak, kişilerin avantajınadır. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman yabancılar hukuku avukatı kadromuzla müvekkillerimizin yabancılar hukuku davalarını ve uyuşmazlıklarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlilerini korumak bizim…

İSTANBUL MİRAS HUKUKU AVUKATI

İSTANBUL MİRAS HUKUKU AVUKATI VE MİRAS DAVALARI İstanbul miras hukuku avukatı, medeni hukukun mirasa ilişkin düzenlemelerine hâkim ve tecrübe sahibi kişi olup mirastan kaynaklanan her türlü iş ve dava takibi yapan, miras davalarında süreç takibi ile saklı payların hesaplanması, tenkis hesabının yapılması gibi pek çok teknik detayın yer aldığı işlemlerin usulüne uygun ve müvekkilinin menfaatlerinin…

DEPORT KARARI KALDIRMA VE DEPORT İTİRAZ

DEPORT (SINIR DIŞI ETME) NEDİR? Deport uluslararası hukukta “sınır dışı etmek” anlamında kullanılan kelimedir. Yabancılar, sınır dışı etme kararıyla, vatandaşı olduğu ülkeye veya transit gideceği bir ülke ya da üçüncü bir ülkeye sınır dışı edilebilir. Sınır dışı etme süreci, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun (YUKK) Yabancılar başlıklı İkinci Kısmının Sınır Dışı Etme başlıklı…