İş Gücü Kaybı Tazminatı Hesaplama Robotu

  • PMF-1931
  • CSO-1980
  • TRH-2010
  • GATT-1983
TESPİTLER:
DAVACI:
CİNSİYET:
DOĞUM TARİHİ:
HESABA ESAS ÜCRET:
TAZMİNAT ŞEKLİ:
KAZA TÜRÜ:
RAPOR TARİHİ:
OLAY TARİHİ:
DAVALI KUSURU (%):
İŞ GÜCÜ KAYBI (%):
HESAP YÖNTEMİ:
YAŞAM TABLOSU:
ANNÜİTE:
ASKERLİK:
Olay Tarihi Yaş:
Geçmiş Dönem Sonu Yaş:
Bakiye Ömür:
Aktif Dönem Sonu Yaş:
Faal Çalışma:
Pasif Dönem Sonu Yaş:
Geçmiş Dönem:
Geçmiş Dönem Tarih Aralığı:
Aktif Dönem:
Aktif Dönem Tarih Aralığı:
Pasif Dönem:
Pasif Dönem Tarih Aralığı:
Geçmiş Dönem Toplam Tazminat:
Aktif Dönem Toplam Tazminat:
Pasif Dönem Toplam Tazminat:
TOPLAM TAZMİNAT:
GEÇMİŞ DÖNEM (Geçmiş Dönem Sonu = Cari Yıl Sonu):
YIL | YAŞ | DÖNEM GÜNLÜK ÜCRET DÖNEM GELİR
YIL | YAŞ | DÖNEM GÜNLÜK ÜCRET DÖNEM GELİR
AKTİF DÖNEM HESABI:
YIL | YAŞ | DÖNEM ARTIŞLI GELİR DÖNEM GELİR
YIL | YAŞ | DÖNEM ARTIŞLI GELİR DÖNEM GELİR
PASİF DÖNEM HESABI:
YIL | YAŞ | DÖNEM ARTIŞLI GELİR DÖNEM GELİR BUGÜNKÜ DEĞER
YIL | YAŞ | DÖNEM ARTIŞLI GELİR DÖNEM GELİR BUGÜNKÜ DEĞER
'); w.focus(); setTimeout(function(){w.print();w.close();},1000); }