ISLAH HARCI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?

Bu makalede, ıslah harcı hesaplama konusunu detaylı bir şekilde ele alacağız. Öncelikle, ıslah harcı nedir, ne zaman ve nasıl ödenir, hangi durumlarda ıslah harcı ödenmez, ıslah harcı oranı nasıl belirlenir gibi soruların cevaplarını vereceğiz. Ardından, ıslah harcı hesaplama formülünü uygulamalı örneklerle açıklayacağız. Son olarak, ıslah harcı hesaplama ile ilgili sıkça sorulan soruları ve yanıtlarını sunacağız. Makalemizi okumaya devam ederek, ıslah harcı hesaplama konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

ISLAH KURUMU NEDİR?

Hukuk ıslah kurumu, Türk Hukukunda Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nda düzenlenen bir usul işlemidir. Tarafların yargılama sürecinde gerçekleştirdikleri usul işlemlerinin tamamen veya kısmen düzeltilmesine imkan sağlayan bir düzeltme işlemidir. Islah, Türk Usul Hukuku’nda iddia ve savunmayı genişletme ve değiştirme yasağına bir istisna teşkil eder .

Islah işlemi sayesinde taraflar, yargılama sırasında yapmış oldukları usuli bir işleme yönelik düzeltme imkânı elde etmiş olurlar. Bu düzeltme tamamen veya kısmen düzeltme şeklinde gerçekleşebilir. Islah, tarafların iddiayı ve savunmayı genişletme yasağı nedeniyle uğrayabileceği hak kayıplarına karşı bir önlem niteliği de taşır.

ISLAH KURUMUNA NEDEN BAŞVURULUR?

Hukuk ıslah kurumuna başvurulmasının nedeni, dava sürecinde tarafların iddia ve savunmalarını kanunda belirtilen sınırlar içinde düzeltme imkanı sağlamasıdır. Islah, tarafların iddia ve savunmanın genişletilmesi veya değiştirilmesi yasağına tabi olmaksızın dayandıkları dava sebebi niteliğindeki vakıaları, talepleri ve sonuçları ıslah ederek değiştirebilme hakkına sahiptir. Ancak bu hak, taraflara Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 176/2 gereği sadece bir defaya mahsus olmak üzere verilmiştir.

ISLAH YAPABİLMENİN ŞARTLARI NELERDİR?

Islah yapabilmenin şartları aşağıdaki gibidir:

 1. Islaha Elverişli Bir Usul İşleminin Bulunması: Islah, taraflardan birinin yapmış olduğu usul işleminin kısmen veya tamamen düzeltilmesidir. Islahın konusunu taraf usul işlemleri oluşturur. Islah yoluyla yapılabilecek işlemler arasında dava konusunun değeri artırılabilir, dava konusu değiştirilebilir, dava değiştirilebilir, dava nedenleri değiştirilebilir ve kanıtlarını sunan taraf yeni kanıt gösterebilir.
 2. Islahı Davanın Taraflarının Yapabilmesi: Islah, yalnızca taraflarca yapılabilen bir usul işlemidir. Taraflar yalnızca kendi yaptıkları usul işlemlerini ıslah edebilir.
 3. Islaha Tarafların Sadece Bir Kez Başvurabilmesi: Islaha taraflar yalnızca bir kez başvurabilir. Bu, Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) 176/2 gereği sadece bir defaya mahsus olmak üzere verilmiştir.
 4. Islahın Tahkikatın Sonuna Kadar Yapılabilmesi: Islah, tahkikatın sona ermesine kadar yapılabilir. Tahkikatın sona erme anı ise HMK’nın madde 184 düzenlemesi uyarınca tahkikatın bittiğinin taraflara tefhim edilmesidir.
 5. Islahın Yazılı Olarak Bir Dilekçeyle veya Sözlü Olarak Yapılabilmesi: Islah tek taraflı irade açıklamasıyla yapılır. Islahın tamamlanması için mahkemenin veya karşı tarafın kabulü gerekmez. Islah sözlü ya da yazılı yapılabilir.

 

Bu şartlar sağlandığında, ıslah işlemi gerçekleştirilebilir. Ancak, belirli durumlarda ıslah yoluna başvurulmasına gerek olmayabilir. Örneğin, mahkemenin re’sen inceleme yapacağı konular, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağına tabi olmayan hususlar, davanın açılmasından veya cevap dilekçesinin sunulmasından sonra doğan olayların ileri sürülmesi, hukuki nedenlerin değiştirilmesi veya genişletilmesi, dava dosyasında bulunan belgelerdeki açık yazı ve hesap hatalarının düzeltilmesi, talep sonucunun azaltılması, tenkis davalarında talep sonucunun artırılması gibi durumlar ıslahın konusu olmayabilir.

ISLAH NE İŞE YARAR?

Hukukta ıslah, tarafların yargılamadaki usul işlemlerini tamamen veya kısmen düzeltmelerine olanak sağlar. Islah, iddia ve savunmayı belirginleştirmek ve netleştirmek için önemli bir araçtır. İşte ıslahın işlevleri:

 1. İddia ve Savunmanın Genişletilmesi: Islah, iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağının istisnasını oluşturur. Bu sayede taraflar, iddia ve savunmalarını daha iyi belirginleştirebilir ve netleştirebilir.
 2. Dava Konusunun Değiştirilmesi: Islah işlemi ile dava konusu değiştirilebilir. Bu, davanın daha doğru bir şekilde ele alınmasını sağlar.
 3. Yeni Delil Gösterme: Islah ile yeni delil gösterilebilir. Bu, davanın daha adil bir şekilde sonuçlanmasına yardımcı olabilir.
 4. Zamanaşımı Defi Öne Sürme: Islah ile zamanaşımı defi öne sürülebilir. Bu, davanın daha doğru bir şekilde ele alınmasını sağlar.
 5. Dava Değiştirme: Tamamen ıslah yolu ile dava değiştirilebilir. Örneğin, tamamen ıslah yolu ile tapu iptal ve tescil davasının tazminat davasına dönüştürülmesi mümkündür.
 6. Bu işlevler, ıslahın hukukta ne işe yaradığını açıklar. Ancak, ıslahın kullanılabilmesi için belirli şartların yerine getirilmesi gerektiğini unutmayın.

ISLAH İLE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Hukukta ıslah işlemi ile aşağıdaki işlemler yapılabilir:

 1. Dava Sebebinin Değiştirilmesi: Islahla davacı, dava dilekçesinde belirtmiş olduğu dava sebebini değiştirebilir.
 2. Eksik Bildirilen Vakıaların Tamamlanması: Eksik bildirilen vakıalar, ıslah yolu ile tamamlanabilir.
 3. Dava Konusunun Değiştirilmesi: Islahla dava konusu değiştirilebilir.
 4. Cevap Dilekçesinin Değiştirilmesi: Davalı, ıslah yolu ile cevap dilekçesini değiştirebilir.
 5. Davanın Değiştirilmesi: Tamamen ıslah yolu ile dava değiştirilebilir. Örneğin, tamamen ıslah yolu ile tapu iptal ve tescil davasının tazminat davasına dönüştürülmesi mümkündür.
 6. Yeni Delil Gösterme: Islah ile yeni delil gösterilebilir.
 7. Zamanaşımı Defi Öne Sürme: Islah ile zamanaşımı defi öne sürülebilir.

Ancak, ıslah işlemi ile ikinci bir tanık listesi verilemez. Ayrıca, ıslah yolu ile davada taraf değişikliği yapılabilmesi mümkün değildir. Davacı ıslah ile açılmış olan davasındaki davalıyı değiştiremez. Yine bu yolla davacının davaya 3. kişileri dahil etmesi de mümkün değildir.

ISLAH İLE YAPILAMAYAN İŞLEMLER NELERDİR?

Hukukta ıslah ile yapılamayan işlemler aşağıdaki gibidir:

 1. Bir Davanın Taraflarının Değiştirilmesi: Islah yoluyla bir davanın tarafları değiştirilemez.
 2. İlk Cevap Dilekçesinde Bildirilmeyen İlk İtirazların İleri Sürülmesi: İlk cevap dilekçesinde bildirilmeyen ilk itirazlar ıslah yoluyla ileri sürülemez.
 3. İkinci Bir Tanık Listesi Verilmesi: Islahla ikinci bir tanık listesi verilemez.
 4. Islah Yoluyla Karşı Dava Açılması: Islah yoluyla karşı dava açılamaz.
 5. Maddi Hukuk İşlemlerinin Düzeltilebilmesi: Maddi hukuk işlemleri ıslah ile düzeltilemez.
 6. Açık Bir Şekilde İrade Beyanı İle Terk Edilen Hakların Islahının Konusu Olması: Açık bir şekilde irade beyanı ile terk edilen haklar ıslahın konusu olamaz.

ISLAH İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Islah işlemi için, taraflardan biri ıslah hakkını kullanmak istediğini bir dilekçe ile dava dosyasına sunarak tam veya kısmen ıslah yapabilir. Islah hakkı kullanıldığı anda ne mahkemenin ne de karşı tarafın kabulüne bağlı değildir. Şartları gerçekleştiyse mahkeme ıslah talebine uygun olarak davaya devam edecektir.

Islah, davanın ve savunmanın değiştirilmesi ya da genişletilmesi yasağına istisna getiren ve taraflarca yapılabilen önemli bir usul işlemidir. Ancak, bazı işlemlerin ıslah yoluyla yapılması mümkün değildir; taraf değişikliği, ikinci tanık listesi verilmesi, karşı dava açılması ve maddi hukuk işlemleri ıslah ile düzeltilemez.

ISLAH İÇİN NASIL BAŞVURULUR?

Islah başvurusu yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

 1. Islah Dilekçesi Hazırlama: Islah yapmak istediğinizi belirten bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçenizde, ıslah etmek istediğiniz hususları ve bu hususların dava sonucunu nasıl etkileyeceğini açıkça belirtmelisiniz.
 2. Dilekçeyi Mahkemeye Sunma: Hazırladığınız dilekçeyi, davanın görüldüğü mahkemeye sunmanız gerekmektedir. Dilekçenizi mahkeme sekreterliğine vererek kayıt altına alabilirsiniz.
 3. Islahın Kabulü: Islah talebiniz, mahkeme tarafından incelenecek ve uygun görülmesi durumunda kabul edilecektir. Islah, tarafların iddia ve savunmanın genişletilmesi yasağı nedeniyle yapamadığı işlemleri bir defaya mahsus yapmalarına izin verir.
 4. Davanın Islah Edilmiş Haliyle Devam Ettirilmesi: Islah talebiniz kabul edildiğinde, dava ıslah edilmiş haliyle devam eder.

ISLAH DİLEKÇESİ NEDİR?

Islah dilekçesi, yargılama sürecinde tarafların yapmış oldukları usul işlemlerinin tamamen veya kısmen düzeltilmesine yönelik bir talep içeren dilekçedir. Islah dilekçesi, ıslah talebinde bulunacak kişinin bu talebini içeren dilekçeye verilen isimdir. Dava tarafları yalnızca bir kez ıslah yoluna gidebilir. Bu yüzden dilekçe özenli ve dikkatli bir şekilde hazırlanarak oluşturulması gereklidir.

Islah dilekçesi, davanın türünün, taleplerin, veya dava miktarının değiştirilmesi için verilmesi gereken dilekçedir. Islah kurumu ile iş davalarında belirsiz olan ve eksik olarak belirtilen miktarlar, rakamların netleşmesi sonucu davada karar verilebilir ve talep edilebilir hale gelmektedir.

Islah dilekçesi, dava konusu, deliller, iddia ve savunma ile ilgili hataların düzeltilmesi talep edilebilir. Ancak, ıslah yoluyla yapılması mümkün olmayan bazı işlemler vardır. Islah, karşı dava açmak maksadıyla kullanılamaz. Davanın tarafları vardır ve bu tarafları ıslah yoluyla değiştirmek mümkün değildir.

ISLAH HARCI NEDİR?

Islah harcı, bir davanın değerini artırmak için yapılan ıslah işlemlerinin maliyetidir. Islah, davanın değerinin, delillerin, konusunun veya türünün bir defaya mahsus, karşı tarafın rızasına dayanmadan değiştirilmesi işlemidir. Islah harcı, ıslah edeceğiniz toplam miktarın belirli bir oranı olarak hesaplanır.

ISLAH HARCI ORANI

2024 yılı için, ıslah edeceğiniz toplam miktarın binde 68,31’inin dörtte biri olarak yapılan ıslah harcı hesaplaması tutarı, ıslah harcı olarak mahkemeye ödenmelidir. Yani, ıslah etmek istediğiniz tutarı belirledikten sonra, bu tutarın binde 68,31’ini hesaplayıp, çıkan sonucun dörtte birini ödemeniz gerekmektedir.

ISLAH HARCI MİKTARI NE KADAR?

Islah harcı, dava sürecinde bir tarafın usul işleminin değişmesi sonucu ödenen bir harçtır. Islah harcı miktarı, ıslah edilen miktarın belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. 2024 yılında, ıslah harcı binde 68,31’in dörtte biri olarak belirlenmiştir.

Islah harcı hesaplaması, tanık sayısı, taraf sayısı, avukat sayısı, bilirkişi sayısı ve tanık sayısına göre yapılır. Islah harcı hesaplama işlemi, genellikle bir avukat veya hukuk danışmanı tarafından yapılır. Ancak, bireysel olarak da ıslah harcI hesaplamanız mümkündür. Bunun için, ıslah edeceğiniz toplam miktarı ve ilgili tarifeyi bilmeniz gerekmektedir.

Islah harcı hesaplanmasının doğru bir şekilde ve zamanında ödenmesi, dava sürecinin sorunsuz bir şekilde ilerlemesini sağlar. Bu nedenle, bir dava sürecine girmeden önce ıslah harcı hakkında bilgi edinmek önemlidir.

ISLAH HARCI ZORUNLU MUDUR?

Islah harcının ödenmesi zorunlu değildir, ancak bir taraf davanın değerini, delillerini, konusunu veya türünü değiştirmek istiyorsa, bu harcı ödemek zorundadır. Eğer ıslah harcı yatırılmazsa, ıslah geçerli olmaz.

ISLAH HARCI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Islah harcı ödenmezse, davanın ilerlemesi durabilir. Harçlar Kanunu’nun 32. maddesi gereğince, harç yatırılmamış ise, mahkemece tarafa süre verilir. Verilen süre sonunda harcın yatırılmaması halinde dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilir.

Ayrıca, gider avansı incelemesi sonucunda harç yatırılmadığı takdirde davacıya iki haftalık kesin süre verilir. Bu süre içerisinde de yatırılmazsa davanın dava şartı eksikliğinden usulden reddedilir.

Eğer dava açmak isteyen davacı taraf dosya açılışında yargılama harcı ödememesi durumunda, mahkeme tarafından 15 günlük bir süreç verilir. 15 gün içerisinde harç yatırılmadığı takdirde eksik usul sebebiyle dava görülmemekte ve davanın reddi hakim tarafından verilir.

Özetle, ıslah harcı hesaplaması sonucunda belirlenen miktar ödenmezse, ıslah geçerli olmayacak ve dava ilerlemeyecektir.

ISLAH HARCI NASIL HESALANIR?

Islah harcı hesaplaması, davanın niteliğine ve dava konusu olan miktara bağlıdır. Islah harcı, genellikle dava konusu olan miktarın belirli bir yüzdesi olarak hesaplanır. Bu yüzden, Türkiye’deki mevzuata ve ilgili mahkeme kararlarına göre belirlenir.

Örneğin, bir alacak davası söz konusu olduğunda, genellikle ıslah harcı hesaplaması alacak miktarının belirli bir yüzdesi olarak yapılır. Bu yüzde, genellikle yıllık olarak belirlenen ve Resmi Gazete’de yayınlanan bir tarife ile belirlenir.

Islah harcı hesaplaması, genellikle bir avukat veya hukuk danışmanı tarafından yapılır. Ancak, bireysel olarak da ıslah harcı hesaplamanız mümkündür. Islah harcı hesaplaması için, dava konusu olan miktarı ve ilgili tarifeyi bilmeniz gerekmektedir.

Sonuç olarak, ıslah harcı hesaplama süreci, davanın niteliğine ve dava konusu olan miktara bağlıdır. Islah harcı hesaplaması doğru yapılmalı ve zamanında ödenmelidir.

ISLAH HARCI HESAPLAMASI ÖRNEĞİ

Islah harcı hesaplaması için aşağıdaki örnekten yararlanabilirsiniz:

Örneğin, ıslah edeceğiniz miktar 10.000 TL olsun. Bu durumda, ıslah harcı hesaplaması için öncelikle 10.000’in binde 68,31’ini hesaplarız:

10.000×1000/68.31 =683.1 TL

Daha sonra bu tutarın dörtte birini alırız:

683.1/4 =170.775 TL

Bu durumda, ıslah harcınız 170.775 TL olacaktır.

ISLAH HARCI NEREYE YATIRILIR?

Islah harcı, Türkiye’de bulunan herhangi bir Vergi Dairesi’ne yatırılabilir. Ödeme, vergi dairesine doğrudan ziyaret edilerek veya çevrimiçi olarak yapılabilecek bir banka transferi ile gerçekleştirilebilir. Islah harcı hesaplaması sonucu elde edilen miktar, davanın niteliğine ve dava konusu olan miktara bağlıdır.

Ödeme yapıldıktan sonra, ödeme makbuzu dava dosyasına eklenmelidir. Bu, mahkemenin ıslah harcının ödendiğini doğrulamasını sağlar. Islah harcı hesaplaması sonucunda belirlenen miktarın ödenmemesi durumunda, ıslah talebi genellikle reddedilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ISLAH TALEBİ HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, ıslah talebi hizmetleri sunan bir avukatlık bürosudur. Islah talebi, dava sürecinde taleplerinizi değiştirmenize veya arttırmanıza imkan verir. Islah talebinde bulunmak için, dava açıldığı tarihteki şartların değişmesi veya yeni bir delilin ortaya çıkması gerekir. Islah harcı, ıslah talebinin konusuna ve değerine göre değişir. Harbiye Hukuk Bürosu, birçok hukuk alanında da hizmet vermektedir. Web sitesini ziyaret ederek daha fazla bilgi alabilirsiniz: [Harbiye Hukuk Bürosu | İstanbul]

SIKÇA SORULAN SORULAR

Islah Harcı Ne Kadar 2024?

Islah harcı hesaplaması, ıslah edilen miktarın binde 68,31’in dörtte biri alınarak hesaplanır.

Islah Harcı Neden Yatırılır?

Islah harcı, bir davanın değerini artırmak için yapılan düzeltmelerin maliyetidir. Islah harcı, ıslah sonucunda dava ya da talep konusunun miktar veya değeri artarsa ve artan kısım için harç ödenmesi gerekiyorsa o halde kişinin harç ödemesi gerekir.

Islah Harcını Kim Öder?

Islah harcını, ıslahı yapan taraf öder.

Islah Harcı Ne Zaman Ödenir?

Islah harcı, ıslahı yapan tarafın, ıslah sebebiyle geçersiz hâle gelen işlemler için yapılan yargılama giderleri ile karşı tarafın uğradığı ve uğrayabileceği zararları karşılamak üzere hâkimin takdir edeceği teminatı, bir hafta içinde, mahkeme veznesine yatırmak zorundadır.

Islah Harcı Peşin Harç Mıdır?

Islah harcı hesaplaması, ıslah edilen miktarın binde 68,31’in dörtte biri alınarak yapılır ve bu miktar peşin olarak ödenir.

Islah Harcı Geri Alınabilir Mi?

Islah harcının iadesi genellikle mümkün değildir.

Islah Harcı Nereye Yatırılır?

Islah harcı, mahkeme veznesine yatırılır.

Islah Harcı Nasıl Hesaplanır 2024?

Islah harcı hesaplama, ıslah edilen miktarın binde 68,31’in dörtte biri alınarak yapılır.

Islah Harcı Yatırılmazsa Ne Olur?

Islah harcı yatırılmazsa, mahkemece tarafa süre verilir ve verilecek süre sonunda harcın yatırılmaması halinde dava dosyasının işlemden kaldırılmasına karar verilir.