FATURA ALACAĞI İCRA TAKİBİ

FATURA ALACAĞI İCRA TAKİBİ VE TAHSİLİ

Fatura alacağı icra takibi, alacaklıların hizmet veya ürün sağladıktan sonra ödeme alamadıkları durumlarda başvurdukları bir süreçtir. Bu süreç, alacaklının alacağını tahsil etmek için yasal yollara başvurmasını içerir. Fatura alacağı icra takibi genellikle bir avukat veya icra dairesi aracılığıyla yapılır. İlk adım, borçluya bir ödeme emri göndermektir. Eğer borçlu ödeme emrine uymazsa, alacaklı icra takibine başvurabilir…

USULSÜZ TEBLİGAT NEDİR SONUÇLARI VE İTİRAZ

USULSÜZ TEBLİGAT NEDİR? SONUÇLARI VE İTİRAZ

Usulsüz tebligat, Tebligat Kanunu’nda belirtilen usule uygun yapılmayan ve bu nedenle kural olarak hukuki sonuç doğurmayan tebligattır. Tebligatın usulüne uygun yapılması, hukuki süreçlerdeki belirlilik ve güvenlik için oldukça kritiktir. Bu nedenle, tebligat işlemlerinin usulüne uygun yapılması ve herhangi bir usulsüzlük durumunda hızlı hareket edilmesi büyük önem taşır. İşte bu yazımızda, usulsüz tebligatın ne olduğunu, nasıl tespit…

TEHİRİ İCRA NEDİR NASIL ALINIR

TEHİRİ İCRA NEDİR? NASIL ALINIR?

Tehiri icra yani icranın geri bırakılması ilamlı icra takibinde alacaklının; borçlunun icra dairesinde göstereceği teminat karşılığında istinaf veya temyiz incelemesi sonuçlanana kadar icra takip işlemlerini durdurulmasıdır. Bu karar sayesinde borçlu icra dairesine ödemiş olduğu teminat ile istinaf incelemesi süresince takip işlemlerinin beklenilmesini sağladığı gibi alacaklının mal varlığı üzerine haciz koymasının da önüne geçerek cebri icra…

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ NASIL YAPILIR

ÖDENMEYEN SENET TAHSİLİ NASIL YAPILIR?

Günümüzde, ticari hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan senetler, alacak ve borç ilişkilerini belgelemekte büyük rol oynar. Ancak bazen, borçluların ödeme yapmaması durumunda, alacaklılar için senet tahsilatı süreci başlar. Ödenmeyen senet tahsili, yasal prosedürler ve belirli süreçler çerçevesinde gerçekleştirilir. Bu yazımızda, ödenmeyen senet tahsilinin nasıl yapılacağına ve senet tahsilatı sürecine dair temel bilgileri, izlenmesi gereken adımları…

İCRA DOSYASI KAPATMA SÜRECİ

İCRA DOSYASI KAPATMA SÜRECİ

İcra dosyası kapatma, borçlunun borcunu ödedikten veya alacaklının alacağından vazgeçtikten sonra icra dairesine başvurarak icra takibinin sonlandırılması işlemidir. Bu işlem, hem borçlunun hem de alacaklının haklarını korumak ve icra kayıtlarının güncellenmesi için önemlidir. Bu makalede, icra dosya kapatma işlemlerinin nasıl yapıldığı, hangi durumlarda yapılması gerektiği ve yapılması halinde doğuracağı sonuçlar hakkında bilgi verilecektir. İcra Hukuku…

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İCRA TAKİBİNE İTİRAZ NASIL YAPILIR? DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İcra takibine itiraz, alacaklının başlattığı icra takibine borçlunun borcu olmadığı, ödediği, zamanaşımına uğradığı gibi nedenlerle karşı çıkmasıdır. İcra takibine itiraz etmek için, ödeme emrinin tebliğinden itibaren belirli bir süre içinde icra dairesine dilekçe vermek veya sözlü olarak başvurmak gerekir. İcra takibine itiraz, icra hukukunun teknik ve karmaşık bir alanı olduğu için, borçlu veya alacaklıların haklarını…

İlamlı İcra Takibi Nedir Nasıl Başlatılır Nasıl İtiraz Edilir

İlamlı İcra Takibi Nedir? Nasıl Başlatılır? Nasıl İtiraz Edilir?

İlamlı icra takibi; İcra İflas Kanunumuzun 24. Madde ve devamında düzenlenmekte olup ilamlı icra takibi kısaca mahkeme kararı olan bir ilamın icra dairesine verilerek borcun tahsil edilmesi sürecidir. Bu takipte, mahkeme kararıyla belirlenmiş bir borcun tahsili için icra dairesi aracılığıyla yasal işlemler başlatılır. Borçlu, mahkeme kararına uymazsa, icra takibi yoluyla borcun tahsili sağlanır. İlamlı icra…

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İLAMSIZ İCRA TAKİBİ NEDİR? NASIL İTİRAZ EDİLİR?

İlamsız icra takibi, mahkeme kararı olmaksızın, alacaklının borçlu aleyhine icra işlemlerini başlatabildiği bir icra takibi yöntemidir. İcra takibi, alacaklı tarafından yapılan başvuru ile başlar ve borcun hukuki yollardan tahsil edilmesini amaçlar. İlamsız icra takibinde, alacaklının borçlu hakkında bir mahkeme kararı veya icra emri almasına gerek yoktur. Alacaklının, borçlunun üzerindeki borcun ödenmediği durumda, icra müdürlüğüne başvurarak…