TAM YARGI DAVASI NEDİR NASIL AÇILIR

TAM YARGI DAVASI NEDİR? NASIL AÇILIR?

TAM YARGI DAVASI NEDİR? Tam yargı davası idare mahkemelerinde açılan bir dava türüdür. Tam yargı davasının tanımı idari yargılama usulü kanunu madde 2/1-b’de açıkça tanımlanmıştır. Bu tanıma göre tam yargı davası idari işlem ve eylemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan ihlal olanlar tarafından açılan davalardır. Tam yargı davası hizmet kusurundan ya da kusursuz sorumsuzluktan kaynaklanan işlemler…

SINAV SONUCUNA İTİRAZ VE NOT TESPİT DAVASI

SINAV SONUCUNA İTİRAZ VE NOT TESPİT DAVASI

SINAV SONUÇLARI VE NOTLARA İTİRAZ Bazı durumlarda sınava giren öğrenciler tarafından, sınav sonuçlarının hakkaniyetli olarak değerlendirilmediği gibi gerekçelerle, sınav sonucuna itiraz edilebilir. Sınav sonucuna itiraz edip sonuçtan tatmin olmayan kişi tarafından notun iptali talebiyle dava yoluna da başvurulabilir. Bu itiraz yolları her üniversitenin kendine özel yönetmelikleri uyarınca düzenlenmektedir. Sınav sonucunun ilan edilmesinden itibaren, üniversitenin yönetmeliğinde…

PASAPORT TAHDİT İŞLEMİNİN İPTALİ VE KALDIRILMASI

PASAPORT TAHDİT İŞLEMİNİN İPTALİ VE KALDIRILMASI

PASAPORT TAHDİT İŞLEMİNİN İPTALİ VE KALDIRILMASI İdare tarafından pasaporta tahdit (sınırlama) konulması halinde pasaport tahdit işleminin iptali ve pasaport tahdidinin kaldırılması davası açmak isteyen vatandaşlar, İdare Mahkemesinde açacakları İptal Davası ile pasaport tahdit işleminin iptalini sağlayabilirler. Pasaport tahdit işleminin hukuka aykırı olduğuna karar veren İdare Mahkemesi, pasaport tahdit işleminin iptaline karar verir. Anayasa’nın 23. maddesine…

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI Emniyet rütbe terfi, emniyet teşkilatında görev yapan personellerin terfi ve yükselmesini içeren işlemdir. Emniyet rütbe terfi işlemleri personellerin eğitim ve meslek bilgisi, liyakat, performans, terfi için düzenlenen sınavlarda başarı, hizmet süreleri gözetilerek gerçekleştirilir. EMNİYET RÜTBELERİ NELERDİR? Emniyet Müdürü Emniyet Müdür Yardımcısı Emniyet Amiri Başkomiser Komiser Komiser Yardımcısı Başpolis Polis Memuru POLİS…

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Talebinin Reddi Ve İptal Davası

Eş Durumu Nedeniyle Tayin Talebinin Reddi Ve İptal Davası

EŞ DURUMU NEDENİYLE TAYİN TALEBİNİN REDDİ VE İPTAL DAVASI Eş durumu nedeniyle tayin talebi memur ve kamu görevlilerinin başvurduğu bir anayasal haktır. Eş durumu nedeniyle tayin talebini karşılamak ise devletin; ailenin korunması, varlığını sürdürmesi ve çalışan eşlerin ayrı hayat sürmesini önlemek için sorumluluğudur. EŞ DURUMU NEDENİYLE TAYİN TALEBİ HAKKI Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına…

SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ VE MEMURLARIN YARGILANMASI

Soruşturma İzni Verilmesi Ve Memurların Yargılanması

MEMURLARIN YARGILANMASI VE SORUŞTURMA İZNİ VERİLMESİ Soruşturma izni, memurun ve diğer kamu görevlisinin görevi sebebiyle işlediği bir suç iddiası hakkında savcılık tarafından soruşturma yapılabilmesi için yetkili organın verdiği idari nitelikte bir karardır. Memurların ve diğer kamu görevlileri hakkında soruşturma yapılabilmesi için ön şart yetkili makamdan soruşturma izni alınmasıdır. Soruşturma izni alınmadan memurlar ve diğer kamu…

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI VE ŞARTLARI

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI VE ŞARTLARI

İDARİ İŞLEMİN İPTALİ DAVASI İdari işlemin İptali davası, idari işlemlerin hukuka aykırılığı iddiası ve bu aykırılığın tespiti amacı ile açılan bir dava türüdür. Kural olarak idari işlemlerin iptal davaları açılabilmektedir. İdari işlemlerin iptal davasında dava açma süresi idare mahkemelerinde 60 gün vergi mahkemelerinde ise 30 gün olarak belirlenmiştir. İdare hukuku kamu hukukunun bir alt dalı…

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ

RİSKLİ YAPI TESPİTİNE İTİRAZ VE DAVA SÜRECİ Riskli yapı tespitine itiraz ve dava süreci,  iki aşamalı bir süreç olarak karşımıza çıkar. Bu aşamalardan ilki, riskli yapı tespitine karşı itiraz yoludur. Riskli yapı tespit sonucunun riskli olarak çıkması sonrası hak sahipleri, tespit sonucuna itiraz edebilmekte özgürdürler. Diğer süreç ise dava sürecidir. Hak sahibinin riskli yapı tespit…

RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

RİSKLİ YAPILARDA KENTSEL DÖNÜŞÜM SÜRECİ

Riskli yapılarda kentsel dönüşüm süreci, 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 6306 sayılı kanunun uygulama yönetmeliği gibi kanunlarla birlikte düzenlenir. Kanun bağlamında riskli alan ve riskli yapı tanımı ayrı ayrı yer almaktadır. Her iki alana da kentsel dönüşüm uygulamaları yapılmaktadır fakat farklılıkları vardır. Bu yazımızda, Riskli Yapılarda Kentsel Dönüşüm Süreci anlatılacaktır.…

DEVLET MEMURLUĞA ENGEL SUÇLAR

MEMURLUĞA ENGEL SUÇLAR

Memurluğa engel suçlar, mevzuatımızda açık bir şekilde sayılmıştır. İlgili kurumlar, memurluğa engel suçların kapsamını kanunları çerçevesinde daraltabileceği gibi genişletebilmektedir. Bu noktada memurluğa engel suçlar, memuriyet için gereken şartlardan birisi olduğu için idarece dikkate alınmaktadır. Memurluk, kamu hizmeti içerisinde devlete bağlı olarak aylık ücrete tabi olarak çalışan meslek grubudur. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olan…