ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI NASIL AÇILIR?

Ortaklığın giderilmesi davası, paylı mülkiyet veya elbirliği mülkiyetinin konusunu oluşturan taşınır ve taşınmaz malların, paydaşlar arasındaki birlikte hareket etme zorunluluğunu sonlandırarak her paydaşa, kendi payını özgürce tasarruf etme yetkisi kazandırmayı amaçlayan bir davadır. Gayrimenkul Hukuku Avukatı İletişim İçin Buraya Tıklayın ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASI SEBEPLERİ Bir taşınır veya taşınmaz malın mülkiyeti birden fazla kişiye ait olabilir.…

SAKLI PAY ORANI NEDİR

SAKLI PAY ORANI NEDİR?

Saklı pay oranı, kimsenin, hakkı olup alması gereken en az yani asgari saklı pay miktarına denmektedir. Saklı pay oranını kanun belirler. Eğer bir kimse kanun tarafından belirlenen saklı pay oranının altında miras payı alırsa o kimsenin saklı payı ihlal edilmiş sayılacaktır. Bu halde saklı payı ihlal edilen kişi tenkis davası açabilecektir. Miras Hukuku Avukatı İletişim…

MİRAS PAYININ DEVRİ NASIL YAPILIR ŞARTLARI

MİRAS PAYININ DEVRİ NASIL YAPILIR? ŞARTLARI

Miras payının devri; birden fazla mirasçının bulunması halinde, mirasçının payını başka bir mirasçıya ya da üçüncü kişiye devredilmesidir. Mülkiyet hakkının devamı niteliğinde olan ve anayasal güvence altında olan miras hakkına ilişkin miras payının devri ve şartlarını bu yazımızda ele alacağız. Miras hukukuna ilişkin merak ettiğiniz diğer konulara sitemizde ulaşabilirsiniz. MİRAS AVUKATI İLETİŞİM MİRAS PAYI NEDİR?…

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ VE ŞARTLARI

ÖLÜNCEYE KADAR BAKMA SÖZLEŞMESİ Ölünceye kadar bakma sözleşmesi yaşlılık dönemindeki bakıma muhtaç olan bakım alacaklısının, belirli malvarlığına bakım borçlusuna devretme ve bunun sonucunda bakım borçlusunun bakım alacaklısına ölünceye kadar bakma, gözetme ve ihtiyaçlarını karşılamayı üstlendiği sözleşmedir. Bu sözleşme her ne kadar Türk Borçlar Kanunu’nda da düzenlense sözleşme aslında bir miras sözleşmesidir ve sözleşmenin miras sözleşmesi…

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

TEREKEYE TEMSİLCİ ATANMASI

Terekeye temsilci atanması, miras bırakanın ölümünden sonra mirasçılar arasında oluşan miras ortaklığının yönetimi ve işlemleri için bir kişinin görevlendirilmesi anlamına gelir. Tereke, bir kişinin ölümünden sonra geride bıraktığı mal varlığıdır ve bu varlığın yönetimi ve dağıtımı genellikle karmaşık bir süreçtir. Bu süreçte, terekenin yönetimini ve dağıtımını sağlamak için bir temsilci atanması gerekebilmektedir. Bu yazı, terekeye…

YASAL MİRASÇILAR VE MİRAS PAYLAR

YASAL MİRASÇILAR VE MİRAS PAYLARI

YASAL MİRASÇILIK NEDİR? Mirasta mal paylaşımı sürecinde, tereke üzerinde miras hakkına sahip iki tür mirasçılık bulunmaktadır. Bunlar şu şekildedir: yasal mirasçılık ve atanmış mirasçılık. Yasal mirasçılık, miras bırakanın iradesine bağlı olmayan ve ölümü ardından doğrudan kanundan kaynaklanan bir miras hukuku statüsüdür. Yasal mirasçılığa göre mirasta hak sahibi olan kişiler, miras bırakanın kan hısımları, evlatlık ve…

VASİYETNAME NASIL DÜZENLENİR ŞARTLARI

VASİYETNAME NASIL DÜZENLENİR? ŞARTLARI

Vasiyetname, miras bırakanın vefatından sonra malvarlığı veya diğer hususlar üzerindeki isteklerini belirttiği yazılı veya sözlü beyanlarını kapsar. Vasiyetnamenin üç türü bulunmaktadır bunlar: resmi vasiyetname, el yazılı vasiyetname ve sözlü vasiyetnamedir. Vasiyetname düzenlenmesinde kanun koyucu sıkı şekil şartları öngörmüştür. Bunlar uyulmadığı taktirde vasiyetname sakat hale gelir. VASİYETNAME NEDİR? Vasiyetname, ölüme bağlı ve tek taraflı yapılan bir…

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VE ŞARTLARI

MİRASÇILIKTAN ÇIKARMA VE ŞARTLARI

Mirasçılıktan çıkarma, mirasbırakanın ölüme bağlı bir tasarruf ile saklı pay sahibi olan mirasçısını mirastan men etmesidir. Mirasçının mirasbırakan veya ailesine karşı ağır suç işlemesi veya aile hukukundan doğan yükümlülüklerini ihmal etmesi gibi durumlarda gerçekleşebilir. Mirasçılıktan çıkarma, Türk Medeni Kanunu’nun 510-513. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelerde, mirasçılıktan çıkarma nedenleri, şartları, sonuçları ve iptali ile ilgili hükümler bulunmaktadır.…

MİRAS PAY ORANLARI VE HESAPLANMASI

MİRAS PAY ORANLARI VE HESAPLANMASI

Miras pay oranları, miras bırakanın ölümüyle birlikte, mirasçıların mirasbırakanın malvarlığı üzerindeki haklarını belirler. Miras pay oranları, mirasçıların sayısı, mirasbırakanın vasiyetname bırakıp bırakmadığı gibi faktörlere göre değişir. Miras payı hesaplama ise, miras bırakanın geride kalan mal varlığının yasal veya atanmış mirasçıları arasında nasıl dağıtılacağını belirleyen bir işlemdir. Miras payı hesaplamak için öncelikle mirasbırakanın kimlerin mirasçısı olduğunu,…

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI NASIL AÇILIR ŞARTLARI

MİRAS PAYLAŞIMI DAVASI NASIL AÇILIR? ŞARTLARI

Miras paylaşımı davası, mirasbırakanın mirasının bölüşülemediği hallerde mesela kendi aralarında anlaşmaya varamamaları ya da mirası paylaşmak istememeleri gibi durumunda mahkeme yoluna başvurularak mirasın paylaştırılmasıdır. Miras paylaşımı davası açılarak bu paylaşım gerçekleştirilir. MİRAS ORTAKLIĞI NEDİR? Miras ortaklığı, birden çok mirasçının bulunması halinde (yasal mirasçı ya da atanmış mirasçı) mirasın bölüşülünceye kadar ölen kimseden kalan hak ve…