Miras HukukuMİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ)

Miras taksim sözleşmesi, diğer adıyla “miras paylaşım sözleşmesi” mirasçıların tamamının bir araya gelerek oluşturduğu, miras kalan malların mirasçılar arasında ne şekilde ve ne oranda paylaşılacağını gösteren, yazılı olarak düzenlenmesi gereken özel bir sözleşme seklidir.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Miras bırakanın vefatıyla birlikte mirasçılar tereke üzerinde hak sahibi olurlar. Söz konusu tereke mallarının paylaştırılmasında mirasçılar istedikleri gibi serbestçe hareket edebilirler. Bu paylaşımı, mirasçıların tamamı bir araya gelerek aralarında kuracakları sözleşme ile yapmaları mümkündür.

Mirasçıların tamamının bir araya gelerek yapmış oldukları bu sözleşmeye miras taksim sözleşmesi denir.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ NASIL YAPILIR?

 • Miras paylaşım sözleşmesi, söz konusu miras bırakılan mallar üzerinde hakkı olan yasal veya atanmış mirasçılar arasında yapılır.
 • Mirasçılar kendi aralarında anlaşarak mirasın ne şekilde ve ne oranda paylaşılacağını belirleyebilir.
 • Sözleşmenin kurulabilmesi için bütün mirasçıların katılımı zorunludur.
 • Sözleşmenin kurulabilmesi için elbirliği halinde mülkiyet söz konusu olmalıdır.
 • Sözleşme yazılı olarak kurulmak zorundadır.

MİRAS TAKİSİM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKİL ŞARTLARI NELERDİR?

Miras paylaşma sözleşmesinin şekil şartı tüm mirasçıların katılımıyla yazılı olarak yapılmasıdır. Sözlü olarak kurulan miras paylaşım sözleşmeleri kural olarak geçersizdir.

Eğer mirasçılar kendi aralarında miras taksim sözleşmesi oluşturuyorsa, sözleşmenin noterde yapılmasına gerek yoktur. Adi yazılı olarak yapılması yeterlidir.

FAKAT bir mirasçının 3. Kişiyle kuracağı böyle bir sözleşmesinin geçerli kabul edilebilmesi için artık noterde kurulması gerekir. Sözleşmeye katılan 3.kişinin mirasın paylaşılmasında söz sahibi olma veya paylaşıma katılma hakkı bulunmaz. Bu 3.kişinin hakkı, sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini istemektir.

ADİ YAZILI ŞEKİLDE YAPILAN MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ GEÇERLİ Mİ?

Miras paylaşma sözleşmesinin, diğer adıyla miras paylaşım sözleşmesinin kurulması için bütün mirasçıların katılımıyla yazılı olarak yapılması yeterlidir. Bu sözleşme sadece mirasçılar arasında yapılıyorsa adi yazılı olarak yapılması yeterlidir noterde yapılmasına gerek yoktur. FAKAT bir mirasçının 3. Kişiyle kuracağı böyle bir sözleşmesinin geçerli kabul edilebilmesi için artık noterde kurulması gerekir. Sözleşmeye katılan 3.kişinin mirasın paylaşılmasında söz sahibi olma veya paylaşıma katılma hakkı bulunmaz. Bu 3.kişinin hakkı, sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini istemektir

KİMLER MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ YAPABİLİR?

Söz konusu tereke malların paylaşımı için mirasçıların kendi aralarında yapacakları Miras taksim sözleşmesi, tüm mirasçıların katılımıyla ve yazılı olarak;

Yasal veya atanmış mirasçılar arasında yapılabilir.

VASİ KISITLI ADINA MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ YAPABİLİR Mİ?

Mirasçı sınırlı ehliyetsiz ise, yani kısıtlı ya da ayırt etme gücüne sahip küçük ise veli veya vasi miras taksim sözleşmesini yapar, ya da sınırlı ehliyetsizin kurmuş olduğu miras paylaşım sözleşmesine onay verir.

Ancak vesayet söz konusu ise, vasinin miras taksim sözleşmesi yapabilmesi için vesayet makamından izin alınması gereklidir.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ HANGİ DURUMLARDA GEÇERSİZ OLUR?

Mirasçıların kendi aralarında, miras mallarını paylaşmak için yapmış olduğu miras paylaşım sözleşmesinin bazı geçerlilik koşulları vardır.

Bu şartlar şunlardır:

 • Ehliyet:

Sözleşmeye katılan bütün mirasçıların hukuki işlem ehliyetine sahip olması gerekir.

 • Şekil:

Sözleşme bütün mirasçıların katılımıyla yazılı olarak yapılmalıdır.

 • İrade sakatlığının olmaması:

Sözleşmeye katılan mirasçıların iradelerinde korkutma, aldatma ve yanılma gibi sakatlıklar olmaması lazımdır.

 • Aşırı yararlanmanın bulunmaması:

Mirasçılardan biri, diğer mirasçının deneyimsizliği, bilgisizliği gibi sebeplerle kendisi için daha fazla pay elde etme durumu olmamalıdır.

 • Muvazaa:

Mirasçılar sözleşmeyi 3. Bir kişiyi aldatma amacı güderek yapmamalıdır.

PAYLI MÜLKİYETTE MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ YAPILABİLİR Mİ?

Mirasçıların kendi aralarında, miras mallarını paylaşmak için yapmış olduğu miras taksim sözleşmesinin yapılabilesi için tereke mallar üzerinde elbirliği halinde mülkiyet söz konusu olmalıdır.

Paylı mülkiyet halinde miras taksim sözleşmesi yapılamaz.

Fakat mirasçılar miras paylaşım sözleşmesiyle, elbirliği mülkiyetinin paylı mülkiyete dönüşmesine karar verebilirler.

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ DAVASINDA MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNİN VARLIĞININ DAVAYA ETKİSİ NEDİR?

Eğer ki mirasçılar kendi aralarında söz konusu olan miras mallarını paylaşmak için miras taksim sözleşmesi yapmışlarsa;

Söz konusu miras malları hakkında ortaklığın giderilmesi davası açılmaz.

Yani miras paylaşım sözleşmesinin varlığı, ortaklığın giderilmesi davasının açılmasına bir engeldir.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ YAPAN MİRASÇILARIN BİRBİRLERİNE KARŞI SORUMLULUĞU NELERDİR?

Miras paylaşma sözleşmesi, bir başka deyişle miras paylaşım sözleşmesi kurulduktan sonra mirasçılar kendi payına düşen mallarla ilgili diğer mirasçılara karşı sorumludurlar.

Mirasçılar, paylaşmada kendilerine tahsis edilmiş olan alacakların varlığını diğer mirasçılara karşı garanti ederler. Alacağın hak sahibine mahsup edilen kısmı için, borçlunun ödeme gücünden adi kefil gibi sorumlu olurlar.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ YAPAN MİRASÇILARIN ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE KARŞI SORUMLULUKLARI NELERDİR?

Miras paylaşma sözleşmesi, bir başka deyişle miras paylaşım sözleşmesi kurulduktan sonra mirasçılar 3. Kişilere karşı da sorumlu olabilirler.

Mirasçılar, tereke borçlarından dolayı miras paylaşım sözleşmesinden sonra da bütün mal varlıklarıyla müteselsilen sorumlu olurlar.

Bu sorumluluk borcun vadesi üzerinden 5 yıl geçtikten sonra son bulur.

Aksi kararlaştırılmamışsa, terekedeki borçlardan her bir mirasçı kendi payları oranında sorumludur.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLARDA AÇILACAK DAVALAR NELERDİR?

Miras paylaşma sözleşmesindeki uyuşmazlıklardan dolayı “tapu iptal ve tescil davaları” açılabilir.

Miras paylaşım sözleşmesinden dolayı açılacak olan tapu iptal ve tescil davalarında 2 tane talep söz konusu olur.

Bunlar:

 • Miras taksim sözleşmesinden doğan yükümlülüklere aykırı davranışlar nedeniyle, hak iddia eden taraf, sözleşmenin yükümlülüklerini sağlayabilmek için tapu iptali ve tescil davası açar.
 • Mirasçılar, miras paylaşım sözleşmesini yerine getirilmesi maksadıyla tapu iptali ve tescil davası açar.

HARBİYE HUKUK BÜROSU MİRAS PAYLAŞMA SÖZLEŞMESİ HİZMETLERİMİZ

Yukarıda miras taksim sözleşmesiyle ilgili önemli hususları açıkladık. Miras taksim sözleşmesinin kurulmasında her somut olay kendi içinde farklı hukuki durumlar barındırır. Oluşturulacak olan miras taksim sözleşmesi de her somut olaya göre farklılık gösterir. Mevcut durum kapsamında doğru bir hukuki nitelendirme yapmak büyük önem arz eder. Sözleşmenin kurulması sürecinde herhangi bir hak kaybı yaşayarak mağdur duruma düşmemeniz için,

Bu sürecin uzman bir “MİRAS HUKUKU AVUKATIYLA” yürütülmesi daha güvenli, hızlı ve sağlıklı sonuçlar elde edilmesini sağlayacaktır. “Harbiye Hukuk Bürosu” olarak alanında uzman avukat kadromuzla tüm bu süreçler titizlikle yönetilmektedir.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ)

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ (MİRAS PAYLAŞIM SÖZLEŞMESİ)

 SIKÇA SORULAN SORULAR

Miras Paylaşım Sözleşmesi ile Tapuda İşlem Yapılır mı?

Miras malları üzerinde hak sahibi olan mirasçılar, kendi aralarında anlaşarak tapuda miras paylaşımını gerçekleştirebilirler. Tüm mirasçılar bir mir miras taksim sözleşmesi oluşturarak tapuda işlem yapabilir.

Noterde Yapılan Miras Paylaşım Sözleşmesi Nedir?

Taraflar miras taksim sözleşmesini kendi aralarında yapabilecekleri gibi noter huzurunda da yapabilir. Noter huzurunda yapılan. Bu sözleşmeye “Resmi Miras Taksim Sözleşmesi” denir.

Bu sözleşmeyi taraflar söz konusu tereke mallarının paylaşımını gerçekleştirmek üzere yaparlar.

Miras Paylaşım Sözleşmesi Noterde Yapılmak Zorunda mı?

Miras taksim sözleşmesinin, kurulması için bütün mirasçıların katılımıyla yazılı olarak yapılması yeterlidir. Bu sözleşme sadece mirasçılar arasında yapılıyorsa adi yazılı olarak yapılması yeterlidir noterde yapılmasına gerek yoktur. FAKAT bir mirasçının 3. Kişiyle kuracağı böyle bir sözleşmesinin geçerli kabul edilebilmesi için artık noterde kurulması gerekir. Sözleşmeye katılan 3.kişinin mirasın paylaşılmasında söz sahibi olma veya paylaşıma katılma hakkı bulunmaz. Bu 3.kişinin hakkı, sadece paylaşma sonunda mirasçıya özgülenen payın kendisine verilmesini istemektir.

Miras Paylaşma Sözleşmesi Kaç Yıl Geçerli?

Miras taksim sözleşmesi, mirasçıların tamamının bir araya gelerek oluşturduğu, miras kalan malların mirasçılar arasında ne şekilde ve ne oranda paylaşılacağını gösteren, yazılı olarak düzenlenmesi gereken özel bir sözleşme seklidir. Ve bu sözleşme süresiz bir nitelik taşımaktadır.

Muris Ölmeden Önce Miras Taksim Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Miras paylaşım sözleşesi miras kalan malların mirasçılar arasında ne şekilde ve ne oranda paylaşılacağını gösteren bir sözleşmedir. Bu sözleşme murisin ölümünün ardından yapılır. Miras bırakan kişi vefat etmeden önce yapılan sözleşmeler ahlaka aykırı olduğu için geçersiz sayılır.

Rızai Taksim Sözleşmesi Tüm Mirasçıları Bağlar mı?

Rızai paylaşım, mirasçılar arasında payların oluşturulması ve fiilen alınması veya aralarında yapacakları paylaşma sözleşmesi mirasçıları bağlar.

Hisseli Tapuda Rızai Miras Taksim Sözleşmesi Yapılabilir Mi?

Hisseli tapuda paylı mülkiyet hakkına sahip olan kişiler; kendi kullanacakları alanı belirleyebilmek için, diğer hak sahipleriyle birlikte kendi aralarında rızai taksim sözleşmesi düzenleyebilirler.

MİRAS TAKSİM SÖZLEŞMESİ ÖRENEĞİ

TARAFLAR:

İşbu paylaşma sözleşmesi …/…/… tarihinde vefat eden … nüfusuna kayıtlı, …’dan doğma, …’dan olma muris … …’nın sözleşme ekindeki veraset ilamıyla resmiyet kazanmış olan mirasçıları … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … …; … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … ve … nüfusuna kayıtlı …/…/… doğumlu … … arasında imzalanmıştır.

KONU:

İşbu sözleşme miras bırakan … …’den mirasçılara intikal eden ve mirasçıların iştirak halinde malik bulundukları taşınır ve taşınmaz malların mirasçılar arasında payları oranında paylaştırılmasını ve sicile kaydını sağlamak amacıyla mirasçı taraflar arasında yapılmıştır.

PAYLAŞMA HÜKÜMLERİ

1 – … ili, … ilçesi, … mahallesi… mevkiinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı tarla niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … ile … … adına %50 hisselerle tapuya tescil edilecektir.

2- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı müstakil ev niteliğindeki taşınmaz taraflardan … … adına tam hisseyle tescil edilecektir.

3- … ili, … ilçesi, … adresinde bulunan ve tapunun … parsel numarasında kayıtlı işyeri niteliğindeki taşınmaz %10’u … …, %50’si … … ve %40’ı… …’ye ait olmak üzere tescil edilecektir.

4- Miras bırakan adına trafik sicilinde kayıtlı … … … plakalı … marka … model otomobil taraflardan … … adına tescil edilecektir.

SONUÇ:

Yukarıda kimlik bilgileri yazılı miras bırakanın ekteki veraset ilamı gereği yasal mirasçıları bulunan ve yukarıda kimlik bilgileri yazılı olan biz taraflar, miras bırakandan intikal eden ve iştirak halinde maliki bulunduğumuz malları yukarıda birlikte belirlediğimiz hükümler çerçevesinde paylaşmayı kabul ettiğimizi, söz konusu taşınır ve taşınmaz malların belirlediğimiz oranlarda sicillerine kaydedilmelerinde mutabık olduğumuzu kabul, beyan ve taahhüt ederiz.

Adı Soyadı                             Adı Soyadı                                        Adı Soyadı     

İmza                                       İmza                                                   İmza

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap