Arnavurtköy avukat ve hukuk büroları, Arnavurtköy de görülen hukuki uyuşmazlıkların çözüme kavuşturulması gayesi ile hareket eder. Arnavurtköy bölgesinde, hukuki uyuşmazlıklar sıklıkla görülür. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları, söz konusu uyuşmazlıkların giderilmesi için aktif faaliyet gösterir.

ARNAVURTKÖY AVUKAT

Avukat, Üniversitelerin hukuk fakültesinden mezun olup, bulunduğu şehrin Barosunda avukatlık staj eğitimini tamamlayarak Baro ’ya kaydolarak hukuki hizmet sunmak suretiyle kamu hizmeti ifa eden bir serbest meslek sahibidir.

Hukukumuzda kişileri Mahkemelerde ve İcra Dairelerinde herhangi bir kimse temsil edemez. Bir gerçek veya tüzel kişiyi Mahkemede sadece avukat temsil edebilir. Bu nedenle, kişi Arnavurtköy avukat dışında herhangi bir yakınına vekaletname vererek kendisini davada temsil ettiremez. Bu konuda avukatın tekel hakkı bulunmaktadır.

Avukatlık mesleği serbest olarak yapılabileceği gibi, bir kuruma, firmaya veya hukuk bürosuna bağlı olarak da ifa edilebilir.

Avukat, bir gerçek veya tüzel kişiyi, Mahkemelerde, Bölge Adliye Mahkemeleri’nde, Yargıtay’da, Bölge İdare Mahkemeleri’nde, Danıştay’da, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nde temsil edeceği gibi, İcra Dairelerinde, Tüketici Hakem Heyetlerinde, Noterlerde ve Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü resmi kurum ve kuruluşunda temsil edebilmektedir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU VE FAALİYET ALANLARI

Harbiye Hukuk Bürosu, Avukat Haşim Elmas tarafından kurulmuş olup, hukukun çeşitli dallarında yerli ve yabancı müvekkillerine hizmet vermektedir. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları özellikle şu faaliyetleri sürdürür:

 • Ceza yargılamalarında sanık ve mağdur avukatlığı yapmak,
 • İş hukuku yargılamalarına ilişkin davaları açmak ve idame ettirmek,
 • Dava dışı uyuşmazlık çözüm yöntemlerinde müvekkile hukuki destek vermek,
 • Devlet ile kişiler arasındaki problemleri konu edinen idare hukukundan doğan davaları açmak ve sürdürmek,
 • Aile hukukuna ilişkin tüm iş ve işlemleri yürütmek,
 • Bilişim hukukundan doğan dava ve işlerle ilgilenmek,
 • Uzaktan satıştan doğan hukuki problemlerde mahkemeye başvurmak,
 • Miras hukuku temelli davaları yargı merciine taşımak,
 • Yabancılar hukukundan doğan davaları açmak ve nihayetleninceye kadar takip etmek,
 • Fikri ve sınai hakların konu olduğu davaları açmak,
 • Konusu taşınmaz olan hukuki meselelerin çözümü için gerekli işlemleri yapmak,
 • İcra ve iflas hukukuna ilişkin gereken işlemleri yapmak,
 • Nüfus davalarını açmak, takibini yapmak ve sürdürmek,
 • Ticaret hukuku davalarını açmak; sözleşmeleri hazırlamak, şirketlere danışmanlık hizmeti sunmak; devir, birleşme, bölünme, tür değiştirme gibi hallerde hukuki prosedürleri işletmek,
 • Tüketici uyuşmazlıklarını hâkim önüne taşımak, Tüketici Hakem Heyetine başvurmak,
 • Ticaret hukuku uyuşmazlıkları ile ilgilenmek.

Listede yer almayan ancak uygulamada karşılaşılan bazı problemler için de Harbiye Hukuk Bürosu avukatları tarafından avukatlık hizmeti verilir.

ARNAVURTKÖY AVUKAT İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Arnavurtköy Avukat Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon: 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
✅ Hizmet Alanları: Ceza Hukuku, Boşanma Hukuku, Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, Yabancılar Hukuku

Öncelik Arnavurtköy avukat seçiminizi yapmalı sonrasında numarasına ulaşmak için İstanbul Barosu danışma hattını arayarak sorgulamalısınız. Arnavurtköy avukat arayışınızda avukatınızı belirledikten sonra iletişim bilgilerine ulaşmanız zor olmayacaktır. Bu durumda seçtiğiniz bursa avukatın ismini Google arama motoruna yazsanız dahi, iletişim bilgileri karşınıza çıkacaktır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Harbiye Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan avukatlar, işlerini yerine getirirken sahip oldukları prensiplere riayet eder. Bu prensipler genel olarak şöyle sıralanır:

 • Müvekkilin hak ve menfaatini üstün tutar.
 • Tüm hukuki süreç boyunca müvekkile karşı şeffaf hareket ederek, müvekkili gelişmelerden haberdar eder.
 • Müvekkil tarafından paylaşılan bilgi ve belgeler saklı tutulur. 3. kişiler ile paylaşılmaz.
 • İşlerini titizlik ve özen içerisinde yerine getirir.

Harbiye Hukuk Bürosu ekibine dahil avukatlar, süreci düzenli ve titizlikle yerine getirir. Bunun için de takip edilen çalışma yöntemi ve sistematiği bulunur. Müvekkilin şartlarına göre değişmekle birlikte bu süreç genel olarak şu şekilde ifade edilebilir:

 • Müvekkilin; telefon veya mail yolu ile Harbiye Hukuk Bürosuna ulaşmasının ardından kendisi için randevu oluşturularak ofise davet edilir.
 • Ofise gelme olanağı bulunmayan müvekkiller için süreç iletişim araçları ile uzaktan yürütülür.
 • Uzaktan yürütülecek olan dava ve işlere ilişkin belgeler posta yolu ile büroya ulaştırılır.
 • Müvekkilin ofise gelmesinin ardından kendisi dikkatle dinlenerek avukatlar tarafından gereken notlar alınır.
 • Müvekkillerin, gelirken yanlarında olaya delil olabilecek tüm bilgi ve belgeleri getirmeleri gerekir.
 • Müvekkile sürecin nasıl yürütüleceği ve hangi işlemlerin yapılacağı hakkında bilgi verilir.
 • Anlaşma sağlanması halinde müvekkil bürodaki avukatlara vekalet verir.
 • Vekaletin verilmesini takiben tüm işler hızlıca başlatılır.
 • Hukuki süreç sona erinceye dek her aşamada müvekkile gereken bilgiler verilir.
 • Sürecin sonlanmasını takiben icra, tahliye vb. gibi işlerde avukatlar tarafından hizmet sağlanır.

ARNAVURTKÖY AVUKATA SOR

Bireylere ve kurumlara karşılaştıkları hukuki problemler ile ilgili danışmanlık vermek amacıyla kurulmuştur. Bu kapsamda “avukata sor” “avukata soru sor”, “online avukata sor”, “sanal avukat soru sorma”, “hukuki soru sor” gibi sorgulamalar yapılmaktadır. Arnavurtköy Ofisimiz avukata soru isteklerinizi en hızlı ve doğru şekilde çözmektedir.

ARNAVURTKÖY HUKUK BÜROSU

Arnavurtköy Hukuk Büromuz, ceza davaları, hukuk davaları, idari davalar ve vergi davaları alanında müvekkillerimize dava takibi ve hukuki danışma hizmeti sunmaktadır. Olağan kanun yollarının tüketilmesine rağmen hak ihlali yaşandığı durumlarda Anayasa Mahkemesi’ne ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuru hizmeti sunmaktadır. Bununla birlikte hukuki metinlerin, sözleşmelerin, protokollerin hazırlanması ve müzakeresi, idari başvuruların yapılması ve takibi konularında da müvekkillerimize hizmet sunmaktayız. Hukuk Büromuz, Türkiye Barolar Birliği’nin Meslek İlke ve Kurallarına bağlı olarak faaliyet göstermekte, bilhassa müvekkillerin her türlü iş sırrı süresiz korunmaktadır.

ARNAVURTKÖY AVUKAT ÜCRETİ

Arnavurtköy avukat ücreti, her yıl İstanbul Barosu tarafından yayınlanan asgari ücret tarifesinde, her iş ve işlem için detaylı bir şekilde düzenlenmiştir.

Bunlarla birlikte davanın ne kadar süreceği, yapılacak işlerin sayısı ve niteliği gibi pek çok husus ücret belirlenmesinde etki etmektedir. Yani İstanbul Barosu tarafından yayınlanan ücretin altında veya üstünde bir tutar, avukat ve müvekkil arasında serbestçe belirlenebilir.

İSTANBUL ARNAVURTKÖY AVUKAT HİZMETLERİ

Harbiye Hukuk Bürosu ekibinde bulunan avukatlar Arnavurtköy avukatı olarak hukukun tüm dallarında hizmet vermektedir. Arnavurtköy’de görülen uyuşmazlıkların ait olduğu başlıca hukuk dalları şunlardır:

ARNAVURTKÖY İŞ HUKUKU AVUKATI

Harbiye Hukuk Bürosu iş avukatları; Arnavurtköy avukatı sıfatı ile, iş hukuku uyuşmazlıklarının çözülmesi için faaliyet yürütür. İş hukuku konularından başlıcaları tabloda gösterilmiştir. Avukatların hizmet verdiği alanlar sadece tablodakilerden ibaret değildir. Somut olayda yer alan farklı hukuki meselelerle de ilgilenirler.

 1. Ücret(maaş) alacağı
 2. Kıdem tazminatı alacağı
 3. İhbar tazminatı alacağı
 4. Hafta tatili alacağı
 5. Fazla mesai alacağı
 6. Fazla sürelerle çalışma alacağı
 7. Ulusal bayram ve genel tatil ( ubgt) alacağı
 8. Yıllık izin alacağı
 9. Asgari geçim indirimi( agi) alacağı
 10. Kötü niyet tazminatı alacağı
 11. Ayrımcılık tazminatı alacağı
 12. Haksız fesih tazminatı alacağı
 13. İşe başlatmama tazminatı alacağı

ARNAVURTKÖY İŞ HUKUKU DAVALARINDA AVUKATIN İŞLEVİ

Ayrıca İş hukuku işçi işveren ilişkilerinin düzenlendiği, işçinin yükümlülüklerini, işverenlerin uymakla mükellef oldukları kuralları belirleyen, iş yaşamının hukuki temelde hak ve alacaklarını belirten kurallar bütünüdür. İş hukukunda işçilik alacakları davasıişe iade davası, iş kazasından doğan maddi ve manevi tazminat davası, hizmet tespiti davası gibi davalar görülmektedir.

Hem işçi hem de işveren bakımından bu gibi uyuşmazlıkların bir iş hukuku avukatı ile çözümlenmesi en doğrusu olacaktır. Kıdem tazminatı davasıihbar tazminatı davası, yıllık izin davası, fazla mesai davası bu alanda uzmanlaşmış bir avukatla takip edildiği takdirde alacakların en kısa sürede ve gerçek değeri ile tahsili mümkün olabilir. Aksi halde usul kurallarına aykırı hareket edilmesi veya esasa ilişkin sürecin doğru yürütülmemesi durumunda hak kayıpları yaşanabilmektedir. Avukat, öncelikle dava konusu uyuşmazlığın neden kaynaklandığını tespit etmeli, yasal düzenlemeye göre hak ve alacak söz konusu ise bu doğrultuda iş ve işlemleri gerçekleştirmelidir.

İş hukuk davalarında iş kazasından kaynaklı maddi ve manevi tazminat davaları hariç olmak üzere işçilik alacakları ve işe iade davalarında dava açmadan önce arabulucuya başvuru zorunluluğu getirilmiştir. Buna göre dava açmak isteyen taraf öncelikle arabuluculuk başvuru yapmalı ve talep olunan alacak kalemleri ne ise bunu arabuluculuk görüşmesinde istişare etmelidir. Anlaşma olmaması halinde de tutulacak tutanak ile birlikte dava açılmalıdır.

ARNAVURTKÖY CEZA AVUKATI

Ceza hukuku kapsamında mağdur Arnavurtköy avukatı veya müdafi sıfatı ile Harbiye Hukuk Bürosu avukatları, bahse konu alanda görülen tüm hukuki problemlerle ilgilenir. Özellikle tabloda yer alan işlemleri gerçekleştirir. Belirtmek gerekir ki tabloda yazanlar örnek olarak verilmiştir. Harbiye Hukuk Bürosu avukatlarının faaliyet alanları bunlarla sınırlı değildir.

 1. Asliye Ceza Mahkemesi ve Ağır Ceza Mahkemesinin görevine ilişkin ceza davarında,
 2. Tutuklama kararına itiraz edilmesi noktasında,
 3. Ceza yargılamasının soruşturma ve kovuşturma evresinde, 
 4. İstinaf başvurusu, temyiz ve karar düzeltme gibi itiraz hususlarında,
 5. Ceza hukuku ile ilgili tüm danışmanlık faaliyetlerinde, 

Hizmet vermektedir.

ARNAVURTKÖY CEZA HUKUKU AVUKATLARI NASIL ÇALIŞIR?

Arnavurtköy ceza hukuku avukatları, ceza hukuku ve ceza yargılamasında müvekkillerine ceza alanında hizmet verirken her avukat gibi öncelikle mesleğin onuruna yakışır şekilde, mesleki etik kuralları ve ilkelerine riayet ederek mesleğini ifa etmelidir. Kendisini vekil veya avukatla temsil ettiren bireyler, ceza dava dosyasının durumu ile ilgili ceza avukatından bilgi almalı ve bu konuda aydınlanmalıdır. Sanıklar veya şüpheliler özellikle ceza mahkemesinde yargılandığı veya yargılanacağı suçun alt ve üst sınırını merak etmektedirler. Bu kapsamda ceza avukatı, ceza kanununun ön gördüğü ceza miktarını müvekkiline belirtmelidir.

ARNAVURTKÖY DE AĞIR CEZA AVUKATI VEYA CEZA AVUKATI NELERE BAKAR?

Avukat, mahkemeler veya yargı önünde gerçek veya tüzel şahısların haklarını savunan, yol gösterici özelliği bulunan kişilere verilen isim olarak tanımlanmaktadır. Günümüzde her ne kadar Arnavurtköy de ağır ceza avukatları ve ceza avukatları gibi terimler türemiş olsa da bu terimlerin kullanılması hukuken yanlıştır. Çünkü avukatlar, her türden davaya bakmaya ehildirler. Yani ceza avukatı, ağır ceza avukatı gibi nitelendirmelerin yapılması doğru değildir. Uygulamada ceza davasına bakan avukatlar ve ağır ceza davasına bakan avukatlar, Arnavurtköy ceza avukatı olarak bilinmektedir. Bu kapsamda Arnavurtköy ceza avukatlarının, ceza hukukunun konusuna giren işlere ve davalara baktığı bilinmektedir.

ARNAVURTKÖY AĞIR CEZA AVUKATI

Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan bir sanığın, karmaşık hukuki süreçleri müdafi olmadan takip etmesi çok güç bir durum olduğu gibi çok büyük hak kayıplarına neden olabilmektedir. Ağır Ceza Mahkemelerinde yargılanan yahut da Ağır Ceza Mahkemesi’nce bakılacak suçlardan dolayı haklarında soruşturma başlamış kişilerin ağır ceza avukatından profesyonel hukuki hizmet ve destek alarak, süreci ağır ceza avukatı ile takip etmesinde hukuki fayda mevcuttur.

ARNAVURTKÖY AĞIR CEZA AVUKATLARI ÜCRETİ NE KADARDIR?

Arnavurtköy ceza avukatları ücreti; işin niteliği, suç tipi, dosyada sanık veya şüpheli sayısı, temsil edilen kişinin tutuklu olup olmaması gibi duruma göre değişkenlik göstermektedir. Ceza Avukatı ücretleri, her avukata göre değişkenlik gösterse de alt sınırı Türkiye Barolar Birliğinin resmi gazetede yayımladığı asgari ücret tarifesindeki ücretten az olamaz. Bu tarife her yıl güncellenmekte olup; resmi gazetede açıklanmaktadır. Bu hususta daha net bilgi edinmek için bir Arnavurtköy avukatı ile birebir görüşme sağlanması daha kesin sonuçlar doğurur.

ARNAVURTKÖY BOŞANMA AVUKATI

Aile hukukunun en önemli davalarından biri olan boşanma davaları çeşitli nedenlere dayanmaktadır. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları, Arnavurtköy avukatı sıfatı ile bu nedenleri tespit ederek davayı açar. Ayrıca boşanma davası ile aile hukuku temelli velayet, nafaka vb. tüm dava ve işlerle de ilgilenir.

 1. Anlaşmalı Boşanma Davaları
 2. Çekişmeli Boşanma Davaları
 3. Mal Rejiminden Kaynaklanan Aile Hukuk Davaları
 4. Nafaka Davaları
 5. Velayet Davaları
 6. Evlilik Sözleşmesi
 7. Aile Şerhi Konulması Davası
 8. Koruyucu Aile Hukuk Hizmetleri
 9. Aile Konutunun Davacı veya Davalı Eşe tahsis Edilmesi Davası

Aile hukuku boşanma, velayet, mal paylaşımı, boşanmadan kaynaklı maddi ve manevi tazminat gibi birçok konuyu içerisinde barındırır. Medeni hukukun bir dalı olan aile hukuku kendine has bir yargılama yöntemine sahiptir ve boşanma avukatı gibi bir kavramın ortaya çıkmasının en temel sebebi de budur. Zira kendine özgü bu kuralların ve uygulamasının ne şekilde yapılacağı, tarafların hak ve alacaklarının en doğru nasıl ifade edilebileceği boşanma davası esnasında önem arz eder ve boşanma avukatı bu anlamda müvekkillerine en iyi hizmeti sunmak için çaba gösterecektir. Nafaka miktarı, müşterek çocuğun velayetinin kime verileceği, boşanmada kusurlu olan tarafında ödemekle yükümlü olacağı maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyalarının paylaşımı boşanma davasının konusunu oluşturur.

Boşanma davalarının anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanma davası olarak görülmesi mümkündür. Anlaşmalı boşanma davasında taraflar yukarıda saydığımız sonuçlar bakımından anlaşma sağlamış olmalıdır ve anlaşma koşulları bir protokol ile imza altına alınmalıdır. Boşanma avukatı bu aşamada protokolde yazılması gereken hususları tüm detayları ile müvekkiline açıklamalı ve ileride hak kaybına uğrama ihtimalini ortadan kaldırmalıdır. Örneğin anlaşmalı boşanma protokolünde maddi ve manevi tazminat talebinde bulunmayan kişi bu hakkından vazgeçmiştir ve ileride bu amaçla bir dava açamayacaktır. Arnavurtköy Boşanma avukatının bu konuda en doğru bilgilendirmeyi yapması ve ileride doğabilecek sonuçlar bakımından müvekkilini bilgilendirmesi gerekir.

Çekişmeli boşanma davalarında da çocuğun velayetinin hangi tarafta olacağı, anne ve babanın müşterek çocuğa ilişkin hakları konusunda mahkeme bir yargılama yapacak ve değerlendirmesi neticesinde hakim çocuğun velayetinin kimde kalacağına karar verecektir. Örneğin yaşı küçük bir çocuğun velayetinin anneye verilmesi makul kabul edilen genel görüştür. Ancak anne çocuğa bakabilecek ve çocuğun üstün yararına hizmet edebilecek yeterlilikte değilse boşanma avukatı bu konuda mahkemede baba lehine gerekli bilgilendirmeyi yapmalı ve alınacak pedagog raporları doğrultusunda hem çocuk hem de anne ve baba lehine en iyi sonucu elde etmek için çaba göstermelidir.

ARNAVURTKÖY BİLİŞİM AVUKATI

Bilişim hukuku, hukukun basit gibi görünen ancak çeşitli zorlukları bünyesinde barındıran dallarından biridir. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları, Arnavurtköy avukatı sıfatı ile özellikle bilişim hukuku alanında faaliyetleri sürdürür.

Harbiye Hukuk Bürosu tarafından gerçekleştirilen iş ve işlemler tabloda yer alanlarla sınırlı değildir. Somut olayda karşılaşılan meseleye göre hangi hukuki çözüm yönteminin uygulanacağı belirlenir.

ARNAVURTKÖY YABANCILAR AVUKATI

Arnavurtköy’ de , yabancılar hukuku avukatı olarak Harbiye Hukuk Bürosu avukatları aktif rol alır. Arnavurtköy Avukatlar, yabancılar hukuku alanında özellikle şu işleri yapar:

 • Türkiye’de yaşayan yabancıların oturma (ikamet) izni alınması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların çalışma izni alabilmesi için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların ikamet tezkeresinin uzatılması için resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Yabancılara Türk Hukuku ve yasal mevzuat hakkında bilgilendirme ve danışmanlık hizmetleri sunulması.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların Türk Vatandaşlığı kazanma durumunun değerlendirilmesi ve yasal mevzuatta aranan koşulların gerçekleşmesi halinde resmi mercilere başvuruların yapılması ve sürecin takip edilmesi.
 • Türkiye’de yaşayan yabancıların haklarının her türlü ihlali halinde, gerekli davaların açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.

ARNAVURTKÖY GAYRİMENKUL AVUKATI

Taşınmaz alım ve satımı, kiralanması, paylı mülkiyette ortaklığın giderilmesi, elbirliği mülkiyetine ait uyuşmazlıklar vb. gibi konularda Harbiye Hukuk Bürosu avukatları, Arnavurtköy gayrimenkul avukatı olarak Arnavurtköy’de aktif rol alır. Belirtilenlerle sınırlı kalmamak üzere özellikle şu faaliyetleri gerçekleştirir:

 • Muvazaalı tapu devri işlemlerinin iptali için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Tapu kaydının iptali ve tescil talepli gayrimenkul davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İpotek tesisi işlemleri.
 • İpoteğin paraya çevrilmesi işlemlerinin takip edilerek neticelendirilmesi.

İntifa hakkına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

 • Geçit hakkına ilişkin ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Aynileştirilmiş şahsi haklar temelinde dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. İnşaat hizmetleri bağlamında müteahhitlik, tedarik, taşeronluk ve sair inşaat hizmetlerine ilişkin sözleşmelerin hazırlanması ve hukuki bilgilendirme yapılması.
 • Kat mülkiyetinden kaynaklı ihtilafların çözümlenmesi için dava açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Ön satış ve kiralama sözleşmeleri, yönetim planı uygulamaları ve tapuya şerh işlemlerinin yapılması ve takibi.

ARNAVURTKÖY İCRA AVUKATI

İcra hukuku; Harbiye Hukuk Bürosu avukatlarının, Arnavurtköy ‘te faaliyet gösterdiği alanlardan biridir. Arnavurtköy Avukatlar, sayılanlarla sınırlı kalmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

 • Her türlü alacak temelinde borçluya karşı açılacak olan icra takibi hazırlanması ve icra işlemlerinin takibi.
 • Alacağın tahsili için haciz işlemlerinin tatbiki.
 • Alacağın tahsili için borçlu adına kayıtlı araç ve taşınmaz olmadığının tespiti işlemleri.
 • Borçlunun mal kaçırması durumunun tespiti için geçmişe yönelik olarak pasif araştırması yapılması ve bu suretle borçlunun kaçırdığı malların tespiti halinde ve yasal şartların oluşması durumunda tasarrufun iptali davasının açılması ve alacaklıyı zarara uğratma suçunun oluşması halinde borçlu hakkında hapis istemli dava ikamesi ve takibi.
 • Taahhüde aykırılık halinin mevcudiyetinde borçlu hakkında hapis istemli dava ikamesi ve takibi.
 • Borçlunun alacaklı olduğu kurum ve bankalara 89/1 Haciz İhbarnamesi gönderilmesi suretiyle borcun tahsili işlemlerinin takibi.
 • Borçlunun adına kayıtlı marka/patent/faydalı model bulunup bulunmadığının Türk Patent Enstitüsü’nden araştırılması ile bulunması halinde kaydına haciz işlenmesi ve satış işlemlerinin yapılması.
 • Borçlu adına kayıtlı gayrimenkul bulunması halinde, müvekkil talebi üzerine satış işlemlerinin yapılması.

ARNAVURTKÖY MİRAS AVUKATI

Miras hukuku miras bırakanın mallarının paylaşımının ne şekilde yapılacağı hususunu düzenlemektedir. Buna mirastan mal kaçırmaya yönelik işlemler de dahildir. Bu nedenle de miras hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde son derece dikkatli ve özenli hareket etmek gerekir. Miras avukatı ile çalışmak bu anlamda önemlidir ve hak kaybına uğramamak, yasal paylaşıma uygun bir şekilde kişilerin miras haklarını tahsil edebilmek için atılması gereken bir adımdır.

 • Miras bırakanın mirasçılarını gösterir veraset ilamı alınması.
 • Vasiyetname hazırlanması.
 • Miras bırakanın ölüm tarihi itibariyle tüm malvarlığının tespitini içerir tereke davası açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vasiyetnamenin okunması davasının takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vasiyetnamenin tenfizi davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Vasiyetnamenin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Tenkis davası açılması davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması.
 • Mirasçılık belgesinin iptali davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Reddi miras (mirasın reddi) davasının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

Mirasçılar her zaman miras bırakanın mal varlığı konusunda bilgi sahibi olamayabilirler. Bu gibi durumlarda tereke tespiti davası açılmalı ve miras bırakanın mallarına ilişkin gerekli araştırmalar yürütülmelidir. Arnavurtköy Miras avukatı mal varlıklarının tespiti ve bunların intikali, paylaşımı işlemlerinde etkin rol oynar.

ARNAVURTKÖY TİCARET VE ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATI

Harbiye Hukuk Bürosu avukatları şirketlere danışmanlık yapmak; ticari işletme ve şirketlerden kaynaklanan uyuşmazlıkları mahkemeye taşımak; kıymetli evrak hukukunu ilgilendiren davaları açmak, ticari taşımalardan kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesini sağlamak gibi iş ve işlemleri yürütür. Bazı örnekler bir tablo ile gösterilebilir:

 • Her türlü ticari davanın açılması ve dava sürecinin takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Şirket alacakların dava ve icra ile takip edilmesi.
 • Şirket ana sözleşmesi hazırlanması.
 • Şirketlerin kurumsal işleyişine dair danışmanlık hizmeti sunulması.
 • Türk şirketlerinin yurtdışında şirket kuruluşlarına ilişkin olarak yabancı bürolarla iş birliği içerisinde çalışarak işlemlerin takibi ve sonuçlandırılmasına ilişkin hukuki destek hizmetleri sunulması.
 • Uluslararası işlem ve muamelelerin yapılması hususunda hukuki danışmanlık verilmesi.
 • Şirket yönetim kurulu kararlarının tanzimi ve değerlendirilmesi.
 • Sermaye artışı veya azalışı işlemleri hakkında hukuki danışmanlık hizmeti sunulması.

İhtiyaca ve projeye uygun olarak nitelikli ve spesifik sözleşmelerin hazırlanması ve mütalaası.

ARNAVURTKÖY İDARE AVUKATI

İdare hukuku, bünyesinde 2 çeşit davayı barındırır. Bunlar, iptal ve tam yargı davalarıdır. Ancak dava dışı idari yollar da mevcuttur. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları; idare ile kişiler arasında ortaya çıkan uyuşmazlıklarının çözüm sürecini idare hukuku esaslarına göre yürütür. Sayılanlarla sınırlı olmamak üzere özellikle şu işleri yapar:

 • İdarenin sorumluluğu ve tazminat (tam yargı) davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Hukuka aykırı idari işlemlerin iptaline ilişkin davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari sözleşmelerden davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi. Belediye Kanunu’ndan kaynaklanan idari davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İdari para cezalarına itiraz ve iptal davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İmar davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • İhale hukukuna ilişkin ihtilaflar ve ihale davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Kamulaştırma ile ilgili davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Memurların tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Öğrencilerin tabi olduğu idari yaptırımlara karşı iptal ve tam yargı davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.
 • Karayolları Trafik davalarının açılması ve takip edilerek neticelendirilmesi.

ARNAVURTKÖY MARKA PATENT VE FİKRİ MÜLKİYET AVUKATI

Fikri ve sınai haklar hukuku; marka, patent, fikri mülkiyet gibi önemli hakları içerisinde barındırır. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları, bu haklarla ilgili uyuşmazlıkların giderilmesine hizmet eder.

ARNAVURTKÖY AVUKAT TAVSİYE

Arnavurtköy avukat tavsiyesi arıyorsanız, bu konuda gerek tanıdıklarınıza, gerek forumlara gerekse Google yorumlara başvurabilirsiniz. Özellikle Google yorumlar Arnavurtköy avukat hakkında kişilerin bireysel tecrübelerini içerdiği için oldukça değerlidir.

Arnavurtköy avukatlık büroları ile sağlamış olduğunuz görüşmeler sonucunda aklınızda soru işaretleri olması halinde yahut ilgili kişinin avukat olduğuna dair şüpheleriniz bulunması halinde yapmanız gereken bursa baro levhasından ilgili kişinin isim soy ismini girerek arama gerçekleştirmek yahut bursa barosu danışma hattını arayarak ilgili avukat hakkında teyit almaktır.

Arnavurtköy avukatlarından Av. Haşim ELMAS hakkında müvekkillerin edinmiş olduğu izlenimleri ve yaşadıkları tecrübeleri paylaştıkları Google yorumlar sayfasını ziyaret etmek için buraya tıklayabilirsiniz.

ARNAVURTKÖY AVUKATI HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR

Yukarıda Arnavurtköy avukat ücretinden ve Harbiye Hukuk Bürosuna ait temel prensiplerden vb. bahsettik. Bu bölümde sık sorulan soruları yanıtladık.

ARNAVURTKÖY AVUKAT SEÇİMİ: NELERE DİKKAT EDİLMELİDİR?

Arnavurtköy avukat seçimi sırasında dikkat edilmesi gereken birçok önemli durum vardır. Özellikle dikkat edilmesi gereken unsurlar aşağıdaki gibidir:

 • Arnavurtköy Avukatın uzmanlık alanına dikkat edilmesi gerekir. Hangi hukuk davaları için destek alacaksanız bu alanda uzmanlaşmış avukatlarla görüşmeniz gerekir.
 • Tercih edilen avukatın ve hukuk bürosunun yeterli deneyime sahip olması gerekir.
 • Avukatlarla iletişime geçtiğinizde sizlere yeterli güveni vermesi gerekir. Gerek hakkınızı savunma gerekse yaşadığınız problemi çözme konusunda sizlere yeterli güveni vermelidir.
 • Avukatın mutlaka baro kaydı olmalıdır.
 • Lokasyon olarak sizlere yakın olması, sürekli iletişim halinde olmanızı kolaylaştıracağından yine önemlidir.

ARNAVURTKÖY AVUKAT ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Arnavurtköy avukat ücreti, İstanbul Barosu tarafından, her yıl ayrı ayrı yayınlanan asgari ücret tarifesine ve görülecek işe göre belirlenecek bir miktardadır.

ARNAVURTKÖY HANGİ ADLİYEYE BAĞLI?

İstanbul’un Arnavurtköy ilçesi; Çağlayan Adliyesi olarak da bilinen, Çağlayan Merkez Mahallesi, Çağlayan Meydanında bulunan İstanbul Adalet Sarayına bağlıdır.

ARNAVURTKÖY DEKİ UYUŞMAZLIKLARA YALNIZCA ARNAVURTKÖY AVUKATI MI BAKAR?

Arnavurtköy’deki uyuşmazlıklara İstanbul’da baroya kayıtlı tüm avukatlar bakabilir. Arnavurtköy’deki uyuşmazlıklara bakan avukatlara Arnavurtköy avukatı denir.

ARNAVURTKÖY’ DE HUKUKİ İŞLEM YAPAN BİRİMLER NEREDEDİR?

Arnavurtköy ’de hukuki işlem yapan pek çok birim vardır. Bunları tek tek burada sıralamak mümkün değildir. Tapu işlemlerinin gerçekleştirildiği Arnavurtköy Tapu Müdürlüğü; Arnavurtköy, Merkez Mahallesinde bulunur. Arnavurtköy Emniyet Müdürlüğü de aynı mahallede bulunur.

ARNAVURTKÖY AVUKAT VE HUKUK BÜROLARINDA HUKUKİ DANIŞMANLIK

Arnavurtköy avukatına sorulmadan hareket edilmesi halinde bazı geri dönüşü olmayan sorunlar ortaya çıkacaktır. Bu nedenle Arnavurtköy’ de ikamet eden kişi veya şirketlerin, hukuki durumları ile ilgili Arnavurtköy avukat ve Harbiye hukuk bürosu ile iletişime geçmeleri önem taşımaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap