İÇİNDEKİLER

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

Harbiye hukuk bürosu olarak İstanbul Ağır Ceza avukatı kadromuz ile müvekkillerimize yaklaşık 20 yıldır ceza hukuku alanında tüm adliyelerde danışmanlık ve hukuk hizmeti sunmaktayız. Müvekkillerimizin gerek müşteki gerekse sanık olarak yargılandığı asliye ceza, ağır ceza davalarında müdafilik hizmeti vermekle birlikte savcılık soruşturma aşaması avukatlığı, sulh ceza avukatlığı hizmeti de vermekteyiz.

Ceza yargılaması aşamasında Müvekkillerinin ifadesi alınırken, Soruşturma aşamasında, Kovuşturma aşamasında, Yargılama aşamasında, Müvekkillerinin beraatını sağlamak, Müvekkillerinin cezasını hafifletmek, Müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yapmak başlıca hedeflerimizdir.

İstanbul ceza avukatı kadromuz ayrıca savcılık ifade aşaması avukatlığı, sulh ceza mahkemesi avukatlığı, tutuklu müvekkilleri için cezaevi ziyaretleri ve mahkeme kararlarına karşı itiraz dilekçe işlemleri yapmaktadır. İletişim sayfamızdan ilgili avukatlarımızı arayarak detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

AĞIR CEZA HUKUKU NEDİR?

ağır ceza avukatı

Hukuk kuralları, bireylerin ve toplumun görev ve yetki alanını belirler, bireylerin özgürlüklerini ve sınırlarını ve diğer bireylerle olan ilişkilerini düzenler ve bunu yaptırımla kuvvetlendirir. Ceza hukuku ise, devletin uygulanmasını sağlamaya çalıştığı emir ve yasaklar ile uygulanmadığı takdirde yaptırım öngördüğü kuralları içeren hukuk dalıdır.

Ceza hukukunda yararlanılan bazı ilkeler vardır. Bu ilkelerden biri de belirlilik ilkesi olarak ele alınır. Belirlilik ilkesinin kastettiği durum kanunun suç saymadığı bir eyleme ceza verilemeyeceği yönünde belirlenmiştir. Bu ilkeye göre suç tanımlandıktan sonra unsurları açık ve net olarak belirlenmeli ve bu durum herkesin anlayabileceği bir dilde anlatılmalıdır. Suç olarak kanunlarca tanımlanmayan bir davranış için hiç kimse cezalandırılamaz. Ceza hukukunu ilgilendiren bu konular kanunlarla belirlenmiş durumdadır. Ceza hukuku bu ve benzeri birçok konuyu içinde barındıran aşamalardan müteşekkildir.

Ceza davalarına konu olan suçların tespit edilmesi ve kanunlar önünde işlenen suçun ispatlanabilmesi için izlenen yöntemler farklılık gösterecektir. Bu sebeplerle ceza davalarında bir ceza avukatına ihtiyaç olacaktır. İstanbul Kâğıthane Ceza Avukatı, ceza davalarında görev almış tecrübeli bir avukatlardan seçilmelidir.

AĞIR CEZA AVUKATI NEDİR?

ağır ceza avukatı

İstanbul Ağır Ceza avukatı ceza Yargılamasında vekil ya da müdafi olarak görev yapan temsil ettiği vatandaşı savunan avukatlara denir. Ceza hukuku avukatı tarafından, ceza davalarına bakan avukatlara halk arasında söylenmiş unvandır. Yasal olarak “ceza avukatı” adı altında yer alan resmi bir avukatlık bölümü veya ünvanı bulunmamaktadır.

Ağır Ceza avukatları, kişi özgürlüğü ve mağdur hakları bakımından toplumun en hassas sorunlarıyla uğraşmaktadır. Ceza davalarının olası ciddi sonuçlarında etkisinin bulunduğu ceza avukatları, alanlarında donanımlı özgüvenli ve tecrübeli olmalıdırlar.

Kanunlar önünde herkes eşit haklara sahiptir. Kimse dil, din, ırk gibi ayrımlar sebebiyle farklı muameleye maruz bırakılamaz. Ceza davalarının konuları karmaşık birtakım süreçleri içinde barındırır. Meşakkatli bir yol izlenmesi ceza davalarının genel özellikleri arasında yer almaktadır. İzlenecek bu zorlu yolda kişiler davaya sanık ya da mağdur olarak katılmış olabilirler. Ceza davalarının işlenen suça bağlı olarak uyguladığı yaptırımlar ağırdır. Bazen hapis cezası gibi kişiyi özgürlüğünden mahrum bırakacak durumlarla karşılaşmak mümkündür. Böyle bir durumda kalan kişinin bir ceza davası avukatının bilgisine danışması kaçınılmaz olacaktır. Bireysel tecrübeler bu tür davalarda yeterli olmaz. İstanbul Ceza Avukatı, deneyim sahibi olan bir ceza davası avukatı olmalıdır.

AĞIR CEZA DAVALARINDA AVUKAT TALEBİ NASIL YAPILIR?

AĞIR CEZA DAVALARINDA AVUKAT TALEBİ NASIL YAPILIR?

Zorunlu müdafi; şüpheli veya sanığın kendisini temsil edecek ve kendisine hukuki yardımda bulunacak bir müdafinin atanmasını talep etmesi ya da şüpheli veya sanığın talep etmemesine rağmen kanunda öngörülen ceza dosyalarında görevlendirilen avukatı tanımlamaktadır.

Türk Ceza Kanunu’nun 150. Maddesine göre; Şüpheli veya sanıktan kendisine bir müdafi seçmesi istenir. Şüpheli veya sanık, müdafi seçebilecek durumda olmadığını beyan ederse, istemi halinde bir müdafi görevlendirilir. Müdafii bulunmayan şüpheli veya sanık; çocuk, kendisini savunamayacak derecede malul veya sağır ve dilsiz ise, istemi aranmaksızın bir müdafi görevlendirilir.

Ayrıca alt sınırı beş yıldan fazla hapis cezasını gerektiren suçlardan dolayı yapılan soruşturma ve kovuşturmada da Türk Ceza Kanunu’na göre kişinin istemi olmasa dahi müdafii görevlendirilecektir. Ayrıca Türk Ceza Kanunu zorunlu müdafilikle ilgili diğer hususların Türkiye Barolar Birliğinin görüşüyle düzenlenecek yönetmelikle belirleneceği belirtilmiştir.

ŞÜPHELİ KİME DENİR? SANIK, MÜŞTEKİ VE MAĞDUR KAVRAMLARI NE DEMEKTİR?ŞÜPHELİ KİME DENİR? SANIK, MÜŞTEKİ VE MAĞDUR KAVRAMLARI NE DEMEKTİR?

Şüpheli, sanık, müşteki ve mağdur kavramları, ceza yargılamasına özgü kavramlardır. Şüpheli, ceza yargılamasında soruşturma veresinde suç şüphesi altında bulunan kimseye denir. Şüpheli statüsü, adli makamın suç şüphesiyle bir soruşturma başlattığı anda doğar. Kimse kendiliğinden şüpheli olmaz. Sanık ise, soruşturma evresi tamamlanıp da kovuşturma evresine geçilip hüküm kesinleşinceye kadar olan sürede suç şüphesi altında bulunan kimseye denir.

Mağdur, suç oluşturan fiilden zarar gören kimseyi ifade etmek için kullanılan bir kavramdır. Mağdur her zaman suçtan doğrudan zarar gören kimse olmayabilir. Müşteki kavramı ise, Arapça bir kelime olup, suçtan zarar gören kişi ya da mağdur tarafından şikâyette bulunan kişi için kullanılır. Şikayetçi, şikâyet eden demektir. Müşteki sıfatı, suçtan zarar gören kişinin kolluk mercilerine veya cumhuriyet savcılıklarına şikâyette bulunularak kazanılır.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI, AĞIR CEZA AVUKATLARI

Bütün hukuk kuralları toplumsal düzeni kurmaya hizmet etmek için vardır. Ceza hukuku da bunu tesis etmek için kendi araçlarını devreye sokar. Ceza hukukunu ilgilendiren konular toplumsal yaşamın hayati derecede zarar görmesiyle oluşan düzen bozukluğudur. Toplumsal düzeni bozan suçlar işlendiğinde ceza davaları aracılığıyla yeniden düzenin tesisine çalışılır. Bunun için devlet, toplumun haklarını korumakla görevlidir ve devleti de savcılık makamı temsil edecektir. Suçun tespiti ya da şikâyete konu olması durumunda savcılık makamı görevini yerine getirecektir.

Savcılık makamı bir iddianame oluşturacak ve bunu mahkemeye sunacaktır. İddianamenin incelenmesi bazen kabul edilmesiyle sonuçlanırken bazen de deliller yeterli bulunmayabilir. Bu durumda da savcılık makamı yeni bir iddianame hazırlayıp eksiklikleri giderebileceği gibi karara itiraz da edebilir. Görüldüğü gibi bu tür durumlarda karmaşık bazı yolların varlığı söz konusudur ve kişiler tek başına bu yolu aşamayabilirler. Böyle zamanlarda İstanbul ağır ceza avukatı tarafından temsil edilmek gereği oluşabilir. Bir ceza davası avukatı tüm süreçlere olan hakimiyeti neticesinde işlemlerin sıkıntısız yürütülmesinde etkili olacaktır.

Ağır Ceza davası avukatı olarak görev alan kişiler savunma makamını temsil ederler. Kişilerin bu davalar sebebiyle hak kaybı yaşamaması adına ceza davası avukatından yardım almaları yararlarına olacaktır. İstanbul Ağır Ceza Avukatı, ceza davalarında hak kaybı yaşanmasını engelleyebilecek düzeyde tecrübe sahibi olmalıdır.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI NE İŞ YAPAR?

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI NE İŞ YAPAR?

Esasında hukuk literatüründe İstanbul Ağır Ceza Avukatı diye bir bölüm yoktur. Böyle bir alt dal da yoktur. Ancak bu kavram halk arasında yaygın olarak bu şekilde kullanıldığı için, İstanbul ağır ceza avukatı olarak bir branşlaşma olduğu sanılmaktadır. Yine de bir tanım yapacak olursak, İstanbul Ağır ceza avukatı, ceza hukukunda ağır cezalar gerektiren özel suç tiplerini kapsayan İstanbul ağır ceza davalarında hukuki hizmet veren kişidir. İstanbul ağır ceza avukatı, Ağır Ceza Mahkemelerinde görülen suç tiplerine hâkim olan avukat olmalıdır.

Ağır ceza davaları, kişinin hürriyetini önemli ölçüde etkileyen davalardır. Bu davalar en iyi ağır ceza avukatı ile yer almak hürriyete ilişkin önemli bir karar olacaktır. İstanbul Ağır ceza avukatı somut olaya ilişkin her türlü delili ve bilgiyi gözeterek kanuni süreleri, indirim hallerini, taksir hallerini vs. gözeterek en uygun ve en güçlü savunmayı yapacak kişidir. İstanbul Ağır ceza avukatı sabırlı ve titiz bir çalışma yürüterek müvekkillerinin lehine olan sonuca ulaşmak için ellerinden gelen hukuki yardımı yapacaklardır. En iyi İstanbul ağır ceza avukatı için Harbiye Hukuk kadromuza bakabilir veya büromuzla iletişime geçebilirsiniz.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI

İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan İstanbul, tarihi ve kültürel zenginliği ile dikkat çeken bir ilçedir. İstanbul, aynı zamanda önemli bir nüfusa ev sahipliği yapmaktadır. İlçede yaşayan vatandaşlar, çeşitli suçlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu durumlarda, bir ceza avukatından yardım almak önemlidir.

İstanbul Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. İstanbul Ceza avukatları, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerinin haklarını savunurlar. İstanbul Ceza avukatları, müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve yargılama aşamasında müvekkillerinin yanında bulunurlar. İstanbul Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar. İstanbul ’da ceza avukatı arıyorsanız, dikkat etmeniz gereken bazı noktalar vardır. Öncelikle, İstanbul ağır ceza avukatının deneyimli ve uzman olması önemlidir. Ceza avukatının, ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması gerekir. Ayrıca, İstanbul ağır ceza avukatının, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilere sahip olması gerekir.

İstanbul’da ağır ceza avukatı olarak hizmet veren birçok hukuk bürosu bulunmaktadır. Bu hukuk büroları arasından, size en uygun hukuk bürosunu seçmek için, hukuk bürolarının internet sitelerini inceleyebilirsiniz. Ayrıca, hukuk bürolarının iletişim bilgilerini kullanarak, hukuk bürolarıyla iletişime geçebilirsiniz. Harbiye Hukuk Bürosu Uzun süredir Ağır Ceza Hukuku alanında hizmet vermektedir.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI NEDİR?

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında uzmanlaşmış bir avukattır. İstanbul Ceza avukatları, ceza yargılamasının her aşamasında müvekkillerinin haklarını savunurlar. İstanbul Ceza avukatları, müvekkillerinin ifadesi alınırken, soruşturma aşamasında, kovuşturma aşamasında ve yargılama aşamasında müvekkillerinin yanında bulunurlar. İstanbul Ceza avukatları, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yaparlar.

TECRÜBELİ AĞIR CEZA AVUKATI

Tecrübeli ağır ceza avukatı, ilgili olduğu alanda hem akademik hem de mesleki olarak kendini geliştirmiş olan avukattır. Avukatın ceza alanında ki tecrübesi, sizin uyuşmazlığınızın hızlı ve olumlu bir şekilde çözümü noktasında size fayda sağlayacaktır.

İSTANBUL EN İYİ CEZA AVUKATI

Kişiler çoğunlukla “En iyi ceza avukatı” ile çalışmak istemektedirler. Bir kişi hakkında ceza soruşturması veya ceza davası açılması o kişinin yaşantısını ve ruh halini ciddi anlamda etkilemektedir. Sonuçları açısından bakıldığından da kişilerin bu ruh haline bürünmesi oldukça doğaldır. “En iyi ceza avukatı” arayışında olan kişiler şunlara dikkat etmelidir;

 • Yasal olarak avukatların bu şekilde unvan kullanması yasaktır.
 • Kişilerin mevcut davası hakkında bilgisi olan avukatları tercih etmesi gerekmektedir.
 • Kazanacağını garanti eden avukatlara şüphe ile yaklaşılmalıdır.
 • Avukata, mevcut dosyanız ile ilgili daha önceden deneyimi olup olmadığını sorun.
 • İletişiminizin sağlıklı ve güçlü olduğu avukatlar ile çalışmayı tercih edin.

İSTANBUL CEZA AVUKATI SEÇERKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Bazı avukatlar davayı kazanacaklarını garanti etmektedirler. Ancak bu çok olası bir durum değildir. Hiçbir avukatın davayı müvekkil lehine kazanabileceğinin bir garantisi yoktur. Bu nedenle davayı yüzde yüz kazanacağını söyleyen avukatlara şüphe ile yaklaşmanız gerekmektedir. Çünkü avukatların davanın sonucu ile ilgili garanti vermeleri kesinlikle yasaktır. Kanunlar gereği dava gidişatı avukatın iddiasını çürütebilmektedir. Kısacası davanın %100 kazanılacağını ifade eden avukatlardan uzak durmanız gerekmektedir. Davayı kazanacağına garanti eden avukatlardan uzak durulması gerekmektedir.

İSTANBUL’ DA CEZA AVUKATI ARIYORUM

İstanbul Ceza avukatı arayan insanlar genellikle en iyi ceza avukatı veya en iyi ağır ceza avukatı bulma arayışı içerisinde olurlar. Bu arayış sürecinde şahıslar genellikle tavsiye üzerine ceza avukatına giderler. İstanbul’ da ceza avukatı ve ağır ceza avukatı sayısı bir hayli fazla olup; bu sebeple ceza avukatı tavsiyesi insanlar için önemli bir ölçüdür. Şahıslar, her ne kadar tavsiye üzerine İstanbul ağır ceza avukatına gitseler de esasen güvendikleri ve olumlu kanaat getirdikleri tecrübeli bir İstanbul ceza avukatıyla yoluna devam etmektedir.  İstanbul Ceza avukatı arıyorum, İstanbul’ da hangi semte gitmeliyim diye tereddüt yaşıyorsanız şunu açıkça söyleyebiliriz ki İstanbul’ un her semtinde ceza hukukuyla ilgilenen birçok avukat bulunmaktadır.

EN İYİ AĞIR CEZA AVUKATI YORUMLARI

Seçeceğiniz ağır ceza avukatı hakkında iyi bir karara varmak ve güvenmek istiyorsanız, o hukuk bürosunun internet üzerindeki Google maps müvekkil yorumlarına bakabilirsiniz. Ayrıca hukuk bürosunun bu alandaki daha önce başardıkları davaları da inceleyebilir, makalelerini okuyabilir ve net bir fikir oluşturabilirsiniz. Büromuzu aradığınızda sizlere detaylı bir sunum yapıyoruz. Şimdiden iyi bir gün dileriz.

CEZA DAVAMIN TAKİBİ İÇİN BİRDEN FAZLA AĞIR CEZA AVUKATI TUTABİLİR MİYİM?

Ceza Muhakemeleri Kanunu Madde 149 uyarınca şüpheli veya sanık, soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında bir veya birden fazla müdafinin yardımından yararlanabilir; kanuni temsilcisi varsa, o da şüpheliye veya sanığa müdafi seçebilir. Kanun hükmünde açıkça belirtildiği üzere ceza davasının takibi için birden fazla İstanbul ağır ceza avukatı ile temsil edilebilmek mümkündür. Ancak bazı hallerde İstanbul ceza avukatı sayısında kısıtlama da bulunmaktadır. Soruşturma aşamasında ifade almada en çok üç ceza avukatı hazır bulunabilir. Yine örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlar bakımından yürütülen kovuşturmalarda, duruşmada en çok üç ceza avukatı bulunabilir.

Soruşturma ve kovuşturmanın her aşamasında ceza avukatının şüpheli ve sanıkla görüşme, ifade alma veya sorgu süresince yanında olma ve hukuki yardımda bulunma hakkı engellenemez, kısıtlanamaz.

İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATLARI, VEKÂLETNAME OLMAKSIZIN CEZA DOSYASINI TAKİP EDEBİLİR Mİ?

Avukatlar, vekâletname bulunmasa da ceza dava dosyalarını inceleyebilirler. Ancak ilgili dosyada gizlilik kararı bulunuyor ise bu durumda avukatın dosya inceleme talebi reddedilir. Yani vekâletname bulunsa dahi gizlilik kararı bulunan dosyaları inceleyebilmek mümkün değildir. Ceza avukatları soruşturma aşamasında vekâletname olmaksızın dosyayı takip edebilirken, kovuşturma aşamasında ise vekâletname ibrazı mahkemelerce zorunlu tutulmaktadır. Ceza avukatları, vekâletname olmadan ceza dava dosyasından fotokopi alamazlar. Bu sebeple ceza davasında avukatın dosyayı sağlıklı bir şekilde takip edebilmesi için vekâletname olmazsa olmazdır.

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AĞIR CEZA AVUKATI

İstanbul Avrupa Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Avrupa Yakasında bulunan; Çağlayan, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Küçükçekmece ve Silivri Adliyelerinde görülen Ağır Ceza davaları, Asliye Ceza davaları ve Sulh Ceza davalarında hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermektedir. Harbiye Hukuk Bürosu Silivri’de olması sebebiyle özellikle Silivri Ceza İnfaz Kurumunda bulunan hükümlü ve tutuklu kişilerle rahatlıkla görüşebilmektedir. Çoğunluğu Silivri cezaevinde bulunan müvekkillerini sıklıkla ziyaret etmektedir.

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AĞIR CEZA AVUKATI

İstanbul Anadolu Yakası Ceza Avukatı, İstanbul Anadolu Adliyesi’nin Ağır Ceza Mahkemeleri, Asliye Ceza Mahkemeleri ve Sulh Ceza Mahkemelerinde görülen soruşturma veya kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık olan kişiye hukuki destek sağlayan avukattır. Biz de Harbiye Hukuk Bürosu ceza avukatları, ceza alanında uzmanlaşmış olup ceza alanında deneyimlidirler. İstanbul Anadolu Yakası ceza avukatlarımız; Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Beykoz, Tuzla, Kartal, Pendik, Ümraniye gibi pek çok ilçede müvekkillerini ceza alanında temsil etmektedir.

AĞIR CEZA AVUKATININ GÖREVLERİ NELERDİR?

İstanbul Ceza avukatının başlıca görevleri şunlardır:

 1. Müvekkillerinin ifadesi alınırken, müvekkillerinin haklarını korumak
 2. Soruşturma aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak
 3. Kovuşturma aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak
 4. Yargılama aşamasında, müvekkillerinin haklarını korumak
 5. Müvekkillerinin beraatını sağlamak
 6. Müvekkillerinin cezasını hafifletmek
 7. Müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli tüm hukuki işlemleri yapmak

 

AĞIR CEZA DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Ceza davaları, kanun koyucunun süre sınırlaması getirdiği davalardan olmadığı için yargılanan sanıkların sayısı, yargılama konusu, suç türü ve niteliği, delillerin ve tanıkların durumu, mahkemenin iş yükü ve kanun yollarının işletilip işletilmediği gibi çok sayıda parametreye göre değişen zamanda neticelenir. Soruşturma, kovuşturma ve kanun yolları hesaba katıldığı takdirde genellikle bir ila dört yıl arasında bir zaman alır. Fakat ceza yargılamasının en iyi ağır ceza avukatı nezaretinde yürütülmesi, hatalı veya ihmali işlemler sebebiyle gereksiz zaman kayıplarına engel olunması gibi haller nedeniyle bu süre kısalabilir. Davayı kısa sürede bitirmek vaadi avukat tarafından müvekkile verilemez.

 

İSTANBUL’ DA CEZA AVUKATI ARARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

İstanbul’da ceza avukatı ararken, dikkat edilmesi gereken bazı noktalar şunlardır:

 1. Ceza avukatının deneyimli ve uzman olması gerekir.
 2. Ceza avukatının, ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması gerekir.
 3. Ceza avukatının, müvekkillerinin haklarını korumak için gerekli hukuki bilgi ve becerilere sahip olması gerekir.
 4. Ceza avukatının, müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu doğrultuda hizmet vermesi gerekir.

CEZA AVUKATI İLE ANLAŞTIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL İŞLER?

İstanbul Ceza avukatı ile anlaşma hususunda anlaşmanın içeriği ve mahiyeti önemlidir; çünkü sadece tek seferlik bir iş için avukatla anlaşma yapılabileceği gibi ilgili sürecin tamamı için yapılmış bir anlaşma da söz konusu olabilir. Soruşturma ve kovuşturma aşamasının tamamının takip edilmesine ilişkin İstanbul ceza avukatı ile anlaşma yapılmış ise; İstanbul ceza avukatı dosya kapsamındaki müvekkili lehine olan bütün itirazları yasal süresi içerisinde yapar, duruşmaları takip eder, aleyhe kararlar açısından istinaf veya temyiz yolu açık ise hükmü istinaf veya temyiz eder. Kısacası müvekkilinin haklarını korumak için görevi gereği tüm işlemleri yerine getirir. Hükmün kesinleşmesi ile birlikte ceza avukatının görevi sona erer.

 

2023-2024 CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatlık ücretleri, her yıl Türkiye Barolar Birliği’nin yayınladığı tebliğ ile belirlenir. Bu tebliğ, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi olarak nitelendirilir. Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi, avukatlık hizmetleri karşılığında ödenmesi gereken minimum tutarı belirler. Hiçbir avukat bu ücretlerin altında bir ücret kararlaştırması yapamaz. Ancak, avukatlık ücretleri yerel barolar ve avukatların mesleki tecrübe ve niteliklerine göre değişebilmektedir. Her avukat, asgari tarife üzerinden kendi avukatlık ücretini belirleyebilir. Ceza davalarında avukatlık ücreti suçun ağırlığına, davanın bulunduğu aşamaya ve davanın içeriğine, avukatın kıdemine, bilgisine, tecrübesine, uzmanlığına ve tarafın ekonomik durumuna göre değişebilmektedir. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak İstanbul ağır ceza avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

 

SORUŞTURMA AŞAMASINDAKİ DOSYALARDA AVUKATLIK ÜCRETİ NEDİR?

Ceza soruşturma aşamasında avukatın alacağı ücretin alt sınırı, Türkiye Barolar Birliği tarafından 2023 yılı için 5.300 TL olarak belirlenmiştir. Avukatın soruşturma evresinde takip edeceği işler için bu fiyatın altında ücret alması kesinlikle yasaktır. Bununla birlikte İstanbul Barosu tarafından yayımlanan 2023 yılı tavsiye niteliğindeki avukatlık ücret tarifesinde bu ücret 9.700 TL olarak belirlenmiştir.

Ceza soruşturması aşamasında avukatın bu belirttiğimiz tavsiye niteliğindeki ücretin altında ya da üstünde bir avukatlık ücreti alması kendi inisiyatifindedir. Daha önce belirttiğimiz gibi avukatlık serbest bir meslektir. Bu sebeple her avukat alacağı ücreti kendisi takdir edebilir. Buna bağlı olarak soruşturma aşamasındaki işler için çalışmayı düşündüğünüz avukattan fiyat bilgisi almanız doğru olacaktır. Soruşturma dosyasında avukat dosyanın durumunu inceleyip müvekkillerine öyle fiyat vermektedir.

 

CEZA DAVALARINDA AVUKAT ÜCRETİ NASIL BELİRLENİR?

Her yıl Türkiye Barolar Birliği ve her Baro tarafından Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayınlanır. Sulh ceza hakimliği, asliye ceza ve ağır ceza mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay’daki ücretler farklıdır. Ancak tarifede yer alan ücretler asgari olup, öngörülen ücretin altında olmamak üzere avukat ile iş sahibi arasında serbestçe belirlenir. Ücretin üst limiti yoktur.

 

ASLİYE CEZA MAHKEMESİ AVUKATLIK ÜCRETLERİ 2024

2024 yılı avukatlık asgari ücret tarifesinde ceza-hukuk mahkemesi ayırımı yapılmamıştır. Tarifede yer alan asliye mahkemesi ücretini, ceza mahkemesi bakımından asliye ceza mahkemesi ücreti olarak algılamak gerekir. İstanbul Ceza avukatı ücretleri de bu tarifeden az olmamak üzere avukat ve ilgili tarafça serbestçe belirlenir. 2024 yılı için asliye ceza avukatlık ücreti asgari 17.900 TL’dir.

 

AĞIR CEZA MAHKEMESİ VEKALET ÜCRETİ 2023

Ağır ceza avukatları ücretleri, avukatlık asgari ücret tarifesinde açıklanmıştır. Ağır ceza mahkemesi vekalet ücreti 2023 yılı itibariyle en az 29.800 TL’dir. Bu rakam tabanı işaret etmektedir. Avukat ile ilgili tarafın bunun üstünde ücret belirlemesi mümkündür. Ancak altında ücret belirlemek kanuna aykırıdır.

 

SULH CEZA HAKİMLİĞİ VEKALET ÜCRETİ 2024

2023 yılı için geçerli Ankara Barosu Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine göre Sulh Ceza Hakimliğinde takip edilecek işler için bir avukatın alması gereken asgari ücret 8.000 TL’dir. Bunun üstünde taraflar arasında servetçe ücret sözleşmesi yapılabilir.

 

 İSTANBUL CEZA AVUKATI ÜCRETLERİ

Avukatlık asgari ücret tarifesi tüm Türkiye açısından geçerlidir, bağlayıcıdır. İstanbul ceza avukatı ücretleri de bu tarifeye tabidir. Ankara’nın, İstanbul’un veya başka bir ilin diğer illerden asgari ücret bakımından farkı yoktur. Ceza avukatı ücreti tarifenin altında olamaz. Aksi durum yasaya aykırılık oluşturur.

 

CEZA DAVALARINDA AVUKATLIK ÜCRETİNİ KİM ÖDER?

 

Ceza davalarında avukatlık ücretini avukatla anlaşmaya varan müvekkil öder. Tarafların vardığı anlaşma dışında davanın sanık lehine sonuçlanması durumunda sanık lehine, davanın müdahili varsa sanık aleyhine sonuçlanması halinde müdahil lehine ayrıca vekalet ücretine hükmedilir ki Avukatlık Kanunu’nun m. 164/5 gereğince bu ücret avukata aittir.

İSTANBUL CEZA AVUKATI ARAYANLAR İÇİN TAVSİYELER

İstanbul’da ceza avukatı arayanlar için aşağıdaki tavsiyeler faydalı olabilir:

 1. Hukuk bürolarının internet sitelerini inceleyin. Hukuk bürolarının internet sitelerinde, hukuk bürolarının geçmişleri, uzmanlık alanları, çalışma alanları ve iletişim bilgileri gibi bilgilere ulaşabilirsiniz.
 2. Hukuk bürolarının iletişim bilgilerini kullanarak, hukuk bürolarıyla iletişime geçin. Hukuk bürolarıyla iletişime geçerek, hukuk bürolarının çalışma saatleri, ücretleri ve hizmet kapsamları hakkında bilgi alabilirsiniz.
 3. Hukuk bürolarının müşteri yorumlarını okuyun. Hukuk bürolarının müşteri yorumlarını okuyarak, hukuk bürolarının hizmet kalitesi hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
 4. Hukuk bürolarıyla yüz yüze görüşme yapın. Hukuk bürolarıyla yüz yüze görüşme yaparak, hukuk bürolarının size uygun olup olmadığını değerlendirebilirsiniz.

Hukuk bürolarıyla yüz yüze görüşme yaparken, aşağıdaki soruları sormanız faydalı olabilir:

 1. Hukuk bürosunun çalışma alanı nedir?
 2. Hukuk bürosunda kaç avukat görev yapmaktadır?
 3. Hukuk bürosunun deneyimi nedir?
 4. Hukuk bürosunun uzmanlık alanları nelerdir?
 5. Hukuk bürosunun ücretleri nedir?
 6. Hukuk bürosunun hizmet garantisi var mıdır?

İstanbul Ceza avukatı seçerken dikkat edilmesi gereken en önemli husus, avukatın tecrübesi ve uzmanlığıdır. Deneyimli ve uzman bir ceza avukatı, müvekkilinin haklarını daha etkin bir şekilde savunabilir. Ayrıca, ceza avukatının ceza hukuku alanında güncel bilgilere sahip olması önemlidir.

Ceza avukatı seçerken, avukatın müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu doğrultuda hizmet verebilmesi de önemlidir. Müvekkillerinin haklarını korumak için, avukatın müvekkillerinin ihtiyaçlarını anlaması ve bu doğrultuda hizmet vermesi gerekir.

HAKKIMDA AÇILMIŞ BİR CEZA DAVASI OLDUĞUNU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?

Hakkınızda açılmış bir ceza davası olup olmadığını ya da hakkınızda açılmış herhangi bir davanın olup olmadığını e-devlet platformu üzerinden kolaylıkla öğrenebilirsiniz. E-devlet sistemine giriş yapıp “dava dosyası sorgulama” hizmeti sekmesinden hakkınızda açılmış davaları görebilmeniz mümkündür. Bu portal üzerinden sizin açmış olduğunuz davaları da görüntüleyebilir, dosyanızı inceleyebilirsiniz.

İstanbul’ da ceza avukatı arayanlar, yukarıdaki tavsiyeleri dikkate alarak, kendilerine en uygun hukuk bürosunu seçebilirler.

AĞIR CEZA AVUKATI TUTARSAM KESİN SONUÇ SAĞLAR MIYIM?

Ceza avukatları, müvekkillerine ceza davasıyla ilgili asla kesin taahhütlerde bulunmamalıdır. Çünkü bir avukat, ceza davasıyla ilgili her ne kadar öngörüde ve çıkarımda bulunsa da yargılamanın ileriki aşamalarında hangi delillerle karşılaşacağını ve nasıl bir tanık beyanı ile karşı karşıya geleceğini bilemez. Ağır Ceza avukatları, hukuki olaylara objektif ve gerçekçi bir biçimde yaklaşmalı ve müvekkilini boş yere ümitlendirmemelidir.

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda hangi fiil ve eylemlerin suç sayıldığı açıkça belirtilmiş olup; belirtilen suç fiilleri gerçekleşmiş ise elbette bu durumun ceza hukukunda bir yaptırımı olacaktır. Netice itibariyle ceza avukatlarının her davada beraat ettirmesi gibi bir durum söz konusu değildir. Ancak İstanbul ağır ceza avukatı, müvekkilinin haklarını mahkemeler önünde sonuna kadar korur, gözetir ve onun en az ceza alması veya hiç ceza almaması için gerekli bütün çalışmayı hukuki olarak yürütür.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İSTANBUL AĞIR CEZA AVUKATI OLARAK VERDİĞİMİZ HİZMETLER

Harbiye Hukuk Bürosu ceza avukatı olarak verilen hizmetler, ceza hukukundan doğan tüm işlem, uyuşmazlık ve davalara (AYM,AİHM) ilişkindir. Ceza hukukuna ve ilgili mevzuata hâkim, deneyimli ve yetkin kadrosu ile adilane ceza yargılamasının tezahürü ve neticesinde hakkın temin ve muhafazasına yardımcı olan Harbiye Hukuk ceza avukatları:

 1. Ağır Ceza Mahkemesi alanına giren suç ve işlemlere ilişkin davalar,
 2. Savcılık sorgu veya soruşturma konularına ilişkin davalar,
 3. Kasten adam öldürme suçları,
 4. Yağma suçları,
 5. Adam yaralama suçları,
 6. Rüşvet suçları,
 7. Tehdit, hakaret ve şantaj yapma suçları,
 8. Taksirli adam öldürme suçu,
 9. Belgede sahtecilik suçları,
 10. Yasama organına karşı suçlar,
 11. Hile yapma ve hileli iflas suçları,
 12. Zimmet suçları,
 13. Ağır yaralama suçu,
 14. Cumhurbaşkanına suikast ve fiili saldırı suçu,
 15. İrtikap suçları,
 16. Yabancı devlet aleyhine asker toplamak suçu,
 17. Düşman devlete maddi ve mali yardım yapma suçu,
 18. Siyasal veya askeri casusluk suçu,

Başta olmak üzere, ceza yargılamasına konu teşkil eden tüm suçlarda hukuki hizmet sağlamaktadır.

Hakkınızda açılmış bir ceza davası ya da müşteki olarak suç duyurusunda bulunmak için avukatlık hizmeti almak her zaman en güvenilir yoldur. Harbiye Hukuk Bürosu olarak tecrübeli ve uzman ceza avukatı kadromuzla müvekkillerimizin ceza davalarını en hızlı şekilde sonuçlandırmak ve menfaatlilerini korumak bizim önceliğimizdir. Büromuz, kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, yağma, uluslararası suçlar gibi ceza hukuku alanına dair her davada hizmet vermekte olup, müvekkillerinin özgürlüğünü, itibarını ve geleceğini korunmaya değer görmektedir.

İSTANBUL CEZA AVUKATI İLETİŞİM

Harbiye Hukuk Bürosu Ceza Avukatlarına telefon veya online olarak WhatsApp ile danışabilirsiniz. Google maps adresinden ofisimize yol tarifi alarak bizi büromuzda da ziyaret edebilirsiniz. İletişim sayfamızdan ya da WhatsApp butonuyla bize ulaşın. Buna ek olarak Instagram avukata sor linkini kullanarak bize Instagram’dan da ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap