İÇİNDEKİLER

2024 YILI ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ – SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEKLERİ

Adalet Bakanlığı tarafından hazırlanan 2024 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni tarife 01.01.2024 tarihinde yürürlüğe girecek. Bir önceki tarifenin yayımı sonrası oluşan mali gidişat esas alınarak hazırlanan tarifede ortalama yüzde 30 oranında bir artış yapıldı.

Yeni tarifeye göre;

Konusu para olmayan veya para ile değerlendirilemeyen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre belirlenmektedir.

Konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlıklarda; arabuluculuk asgari ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenmektedir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanamaması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, arabuluculuk ücretini tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Tarifesinin birinci kısmına göre isteyebilmektedir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda seri uyuşmazlıklarda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuğun konusu para olan veya para ile değerlendirilebilen hukuki uyuşmazlık olsa bile arabulucu, her bir uyuşmazlık bakımından, Ticari Uyuşmazlıklarda 2.500,00 TL, diğer uyuşmazlıklarda ise 2.000,00 TL ücret isteyebilecektir.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, kira tespiti ve tahliye talepli uyuşmazlıklarda ücret; tahliye talepli uyuşmazlıklarda bir yıllık kira bedeli tutarının yarısı, kira tespiti uyuşmazlıklarında tespit olunan kira bedeli farkının bir yıllık tutarı üzerinden tarifenin eki Arabuluculuk Ücret Asgari Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenmektedir.

Ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar ile ticari uyuşmazlıklarda, arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, arabuluculuk ücreti tarifenin eki Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesinin ikinci kısmına göre belirlenir. Ancak bu ücret 6.000,00 TL’den az olamayacak.

Arabuluculuk sürecinin sonunda anlaşma sağlanması halinde, anlaşma bedeline bakılmaksızın arabuluculuk ücreti 4.000,00 TL’den az olamayacak.

Yazımızda 2024 yılı arabuluculuk asgari ücret tarifesine göre tanzim edilmiş arabulucu ücret tarifesi, arabulucu ücreti için savcılıklara kesilecek makbuz örnekleri ile ilgili savcılıkların vergi numaralarına değinilmiştir. Ayrıca Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan ilana göre 1 Ocak 2024 tarihi itibari ile “Kat Mülkiyeti Kanunundan Kaynaklanan Davalar(İmar Yasasına Göre Ortaklaştırılan Taşınmazda Ortaklığın Giderilmesi İstemli)”, “Ortaklığın Giderilmesi (Elbirliği Mülkiyetinde (Sözleşmeden Doğan))”, “Ortaklığın Giderilmesi(Paylı Mülkiyette) ve “Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli)” dava türleri “Diğer Dava Şartı Arabuluculuk” dosya türü başlığından çıkartılarak “Taşınır ve Taşınmazların Paylaştırılması ve Ortaklığın Giderilmesi Dava Şartı Arabuluculuk” dosya türü başlığı altına alınacaktır. Söz konusu dava türlerinde açılan dosyalar için herhangi bir uzmanlık gerektirmeden arabuluculuk büroları tarafından tevzi edilecektir.

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ BİRİNCİ KISIM

Konusu Para Olmayan Veya Para İle Değerlendirilemeyen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

1 a) Aile Hukuku ile İlgili Uyuşmazlıklarda;  
  aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 520,00 TL
  ab) Bir saati: 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1100,00 TL
  ac) Bir saati: 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1200,00 TL
  ad) Bir saati: 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1300,00 TL
2 a) Ticari uyuşmazlıklarda;  
  aa) Bir saati: 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 900,00 TL
  ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1900,00 TL
  ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 2000,00 TL
  ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 2100,00 TL
3 a) işçi-işveren uyuşmazlıklarında  
  aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 520,00 TL
  ab)Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1100,00 TL
  ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1200,00 TL
  ad) bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1300,00 TL
4 a) Tüketici uyuşmazlıklarında  
  aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 520,00 TL
  ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1100,00 TL
  ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1200,00 TL
  ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1300,00 TL
5 a) Kira uyuşmazlıklarında, Komşu Hakkı uyuşmazlıklarında ve Kat Mülkiyeti Kanunundan kaynaklanan uyuşmazlıklarda  
  aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 580,00 TL
  ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1200,00 TL
  ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1300,00 TL
  ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1400,00 TL
6 a) Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarında  
  aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 600,00 TL
  ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1400,00 TL
  ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1500,00 TL
  ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1600,00 TL
7 a) Diğer tür uyuşmazlıklarda  
  aa) Bir saati 2 kişinin taraf olması durumunda taraf başına 550,00 TL
  ab) Bir saati 3-5 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1150,00 TL
  ac) Bir saati 6-10 kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1250,00 TL
  ad) Bir saati 11 ve daha fazla kişinin taraf olması durumunda taraf sayısı gözetmeksizin 1350,00 TL

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ İKİNCİ KISIM:

Konusu Para Olan Veya Para İle Değerlendirilebilen Hukuki Uyuşmazlıkların Arabuluculuk Yoluyla Çözüme Kavuşturulmasının Sağlanmasında Arabulucuya Ödenecek Ücret

1 İlk 200.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %6
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %9
2 Sonra gelen 320.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %5
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %7,5
3 Sonra gelen 520.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %4
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %6
4 Sonra gelen 1.040.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %3
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %4,5
5 Sonra gelen 3.120.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %2
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %3
6 Sonra gelen 4.160.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %1,5
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %2,5
7 Sonra gelen 8.320.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %1
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1,5
8 Sonra gelen 17.680.000,00 TL’si için  
  a) Bir arabulucu görev yaparsa %0,5
  b) Birden fazla arabulucu görev yaparsa %1

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEKLERİ

2024 arabuluculuk ücret tarifesine göre savcılıklara kesilecek makbuz örnekleri (savcılıkların vergi numaralarına yazının devamında ulaşabilirsiniz) ise aşağıdaki gibidir:

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE TİCARİ UYUŞMAZLIKLAR İÇİN SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ:

Taraf sayısı Saat Ücreti Kaç Saat Toplam Ücret Brüt Ücret Stopaj Net KDV KDV Tevfikatı 5/10 Makbuz Tutar
2 900,00 2 3.600 3.000 600 2.400 300 300 2.700
3-5 1.900,00 2 3.800 3.166,67 633,33 2.533,33 316,67 316,67 2.850
6-10 2.000,00 2 4.000 3.333,33 666,67 2.666,67 333,33 333,33 3.000
11+ 2.100,00 2 4.200 3.500,00 700 2.800 350 350 3.150

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ UYUŞMAZLIKLARI İÇİN SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ:

Taraf sayısı Saat Ücreti Kaç Saat Toplam Ücret Brüt Ücret Stopaj Net KDV KDV Tevfikatı 5/10 Makbuz Tutar
2 600,00 2 2.400 2.000 400 1.600 200 200 1.800
3-5 1.400,00 2 2.800 2.333,33 466,67 1.866,67 233,33 233,33 2.100
6-10 1.500,00 2 3.000 2.500 500 2.000 173,33 173,33 2.173,33
11+ 1.600,00 2 3.200 2.666,67 533,33 2.133,33 266,67 266,67 2.400

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE KİRA UYUŞMAZLIKLARI İÇİN SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ:

Taraf sayısı Saat Ücreti Kaç Saat Toplam Ücret Brüt Ücret Stopaj Net KDV KDV Tevfikatı 5/10 Makbuz Tutar
2 580,00 2 2.320 1.933,33 386,67 1.546,67 193,33 193,33 1.740
3-5 1.200,00 2 2.400 2.000 400 1.600 200 200 1.800
6-10 1.300,00 2 2.600 2.166,67 433,33 1.733,33 173,33 173,33 1.906,66
11+ 1.400,00 2 2.800 2.333,33 466,67 1.866,67 233,33 233,33 2.100

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE DİĞER TÜR UYUŞMAZLIKLAR İÇİN SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ:

Taraf sayısı Saat Ücreti Kaç Saat Toplam Ücret Brüt Ücret Stopaj Net KDV KDV Tevfikatı 5/10 Makbuz Tutar
2 550,00 2 2.200 1.833,33 366,67 1.466,67 183,33 183,33 1.650
3-5 1.150,00 2 2.300 1.916,67 388,33 1.533,33 191,67 191,67 1.725
6-10 1.250,00 2 2.500 2.083,33 416,67 1.666,67 173,33 173,33 1.840
11+ 1.350,00 2 2.700 2.250 450 1.800 225 225 2.025

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE İŞÇİ-İŞVEREN UYUŞMAZLIKLARI İÇİN SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ:

Taraf sayısı Saat Ücreti Kaç Saat Toplam Ücret Brüt Ücret Stopaj Net KDV KDV Tevfikatı 5/10 Makbuz Tutar
2 520,00 2 2.080 1.733,33 346,67 1.386,67 173,33 173,33 1.560
3-5 1.100,00 2 2.200 1.833,33 366,67 1.466,67 183,33 183,33 1.650
6-10 1.200,00 2 2.400 2.000 400 1.600 200 200 1.800
11+ 1.300,00 2 2.600 2.166,67 433,33 1.733,33 216,67 216,67 1.950

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE TÜKETİCİ UYUŞMAZLIKLARI İÇİN SAVCILIKLARA KESİLECEK MAKBUZ ÖRNEĞİ:

Taraf sayısı Saat Ücreti Kaç Saat Toplam Ücret Brüt Ücret Stopaj Net KDV KDV Tevfikatı 5/10 Makbuz Tutar
2 520,00 2 2.080 1.733,33 346,67 1.386,67 173,33 173,33 1.560
3-5 1.100,00 2 2.200 1.833,33 366,67 1.466,67 183,33 183,33 1.650
6-10 1.200,00 2 2.400 2.000 400 1.600 200 200 1.800
11+ 1.300,00 2 2.600 2.166,67 433,33 1.733,33 216,67 216,67 1.950

2024 ARABULUCULUK ASGARİ ÜCRET TARİFESİNE GÖRE ARABULUCULUK ÜCRETİ MAKBUZU KESİLECEK SAVCILIKLARIN VERGİ NUMARALARI İSE AŞAĞIDAKİ GİBİDİR:

Bölge Vergi Numarası Vergi Dairesi
İSTANBUL ANADOLU CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 4810564439 KARTAL
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 8150290180 BEYAZIT
KÜÇÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 6040338984 AVCILAR
BEYKOZ CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 1670289058 BEYKOZ
BAKIRKÖY CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 1320716391 BAKIRKÖY
GAZİOSMANPAŞA CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 3960452258 GAZİOSMANPAŞA
BÜYÜKÇEKMECE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 2160439210 BÜYÜKÇEKMECE
ÇATALCA CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 2310025348 BÜYÜKÇEKMECE
SİLİVRİ CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 7700295525 SİLİVRİ
ADALAR CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 8150348005 ADALAR
ŞİLE CUMHURİYET BAŞSSAVCILIĞI 8110334394 ŞİLE
ANKARA BATI CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 7700264045 ETİMESGUT
ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 0690423023 KIZILBEY
İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI 4840514242 BORNOVA

Resmi Gazete: 29.12.2023 Cuma https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/12/20231229-5.htm

ARABULUCULUK BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap