ESENYURT KİRA AVUKATI

Esenyurt Kira avukatı arayışı konut ve kira fiyatlarının arttığı şu günlerde vatandaşlar tarafından en çok aranan kişilerdir. Kira sözleşmeleri hem kiracılar hem de mal sahipleri için önemli hukuki belgelerdir. Kira sözleşmesinin feshi, kira artışı, kira bedelinin tahsili gibi konularda yaşanabilecek uyuşmazlıklarda, kira hukuku avukatlarından yardım almak faydalı olabilir. Esenyurt İstanbul Barosu’na kayıtlı 70 bini aşkın avukat bulunmaktadır. Bu avukatların bir bölümü Esenyurt kira avukatı olarak çalışma hayatlarına devam etmektedir.

Esenyurt kira hukuku avukatı arıyorsanız, aşağıdaki hususları göz önünde bulundurabilirsiniz:

 • Avukatın kira hukuku alanındaki deneyimi ve uzmanlığı
 • Avukatın çalışma şekli ve ücretlendirme politikası
 • Avukatın iletişim becerileri

Bu hususları göz önünde bulundurarak, sizin için en uygun Esenyurt kira avukatını bulabilirsiniz.

ESENYURT KİRA AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ Esenyurt Kira Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: Kira Davası, Kira Tespit Davası Esenyurt , Kiracı Tahliye Davası, Sözleşmeler, Dilekçeler

ESENYURT KİRACI AVUKATI

Günümüzde dünyada ve buna bağlı olarak ülkemizde meydana gelen tüm gelişmeler ekonomide bir değişim yaratmaktadır. Küresel enflasyon, ulusal enflasyon, doğal afetlere bağlı göçler, savaşa bağlı göçler gibi birçok etken konut, işyeri, menkul, gayrimenkul fiyatlarında hızlı ve ciddi değişimler yaratmaktalar. Satış fiyatlarının tüm gelişmelerden bu kadar etkilenmesiyle vatandaşın cebini yakacak miktarlara gelmesi kişilerin konut, işyeri, konut veya gayrimenkul satın almasını büyük oranda zorlaştırdı. Vatandaşlarımız ise çareyi kiralık bir işyeri veya daire aramak ve kiracı olmakta buldu.

Kiralanan işyeri, konut, menkul ya da gayrimenkullerde huzurla yaşamak ya da çalışmak vatandaşımızın en büyük arzusuna dönüşmüş durumda. Bu huzuru sağlamak elbette ki günümüzde çok kolay değildir. Vatandaşımızın cebini yakmayacak meblağda bir işyeri ya da konut bulunmakla iş bitmemektedir. Anlaşılan kira bedelinin vatandaşı mağdur edecek şekilde artmamasını sağlamak, kiraya verenin kiracının haklarını gasp etmemesini sağlamak, kiracının haklarını kullanmasını engellediği durumda kiracıyı korumak gerekmektedir. Bu durumlardan kiracıyı koruyacak ya da kiracının kira sürecinin en başından itibaren korunmasını ve bu olayların hiç yaşanmamasını sağlayacak kişi avukatlardır.

Harbiye Hukuk Bürosu bünyesinde çalışan birçok Esenyurt kira avukatı, birçok konuda yetkin ve uzmandır. Kira Hukuku ve kira ilişkilerinde yetkin hale gelmiş, yılların tecrübesine ve kira hukukunun ilmine sahip avukatlarımız mümkünse kira ilişkisinin başında, gerekirse kira ilişkisinin ve kira ilişkisinden doğacak davaların tüm aşamalarında sizlerin yanında olarak yaşanabilecek tüm mağduriyetlerin yaşanmasını engelleyecektir.

KİRACI TAHLİYE AVUKATI ESENYURT

Ülkemizde her ne kadar kiracıların mağduriyeti ciddi manada konuşuluyor olsa da kiraya verenlerin de kira ilişkisinden doğan birçok mağduriyeti bulunmaktadır. Kira sözleşmesi yapılırken taraflar birçok konuda anlaşmakta iken maalesef bu anlaşmaya uyulmaması söz konusu olabilmektedir. Ev ya da işyeri sahipleri, belki bir yatırım amacıyla belki de borçlanarak sahip oldukları taşınmazlarından gelir elde etmeyi amaçlarken aynı zamanda da evlerinin zarar görmemesini, değer kaybetmemesini de umut etmektedir.

Türk Borçlar Kanunu’nda kiraya verenin hakları korunmuştur. Kiracının kira bedellerini anlaşılan dönemlerde ve anlaşılan miktarda ödeme zorunluluğu vardır. Sözleşmeye uyulmamasından doğan uyuşmazlıklarda kişilerin bir Esenyurt Kira Avukatı desteği ile bu mağduriyetten kurtulması mümkündür.

Türk Borçlar Kanunu kiracının nasıl tahliye edileceğini de düzenlemiştir. Kiraya verenin gereksinimleri, kiracının taşınmazını satmış olduğu yeni maliklerim gereksinimi, taşınmazın tadilatı, kiracının kirayı ödememesi, sürelerin dolması gibi birçok nedenle kiraya verene kiracının tahliyesi edilmesi hakkı verilmiştir.

Harbiye Hukuk Bürosunda Kira Hukuk ve kira ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda haklarınızı savunacak ve mağduriyetinizi önleyecek alanında Esenyurt Kira Avukatı olarak yetkin ve uzman avukatlar bulunmaktadır.

ESENYURT KİRA SÖZLEŞME AVUKATI

Kira ilişkisinin kaynağı olan kira sözleşmesi hem kiracı hem kiraya veren için ciddi önem arz etmektedir. Kira sözleşmesinin doğru hazırlanması, tarafların iradelerinin net bir şekilde ortaya konması tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenerek her iki tarafın da bilgilendirmesi, daha sonar doğacak uyuşmazlıkların ya da mağduriyetlerin giderilmesi taraflar için son derecede önemlidir. Bu şekilde iradelerin doğru olarak ortaya konulduğu hukuka ve hakkaniyete uygun, piyasadaki kira bedelleri ile orantılı ücretlerin belirlendiği sözleşmeleri hazırlamak adına doğru Esenyurt Kira Avukatı ile çalışılmalıdır.

​Kira sözleşmesine uyulmadığı takdirde sözleşmenin feshedilmesi durumu ortaya çıkacaktır. Taraflar, sözleşmeyi düzenlerken ortaya koyduğu iradeler doğrultusunda hareket etmek zorundadır. Her iki tarafa ait haklar ve borçlar doğacaktır. Harbiye Hukuk Bürosu bünyesinde alanında uzman ve yetkin avukatlar kira sözleşmelerinizi düzenlemekte, kira sözleşmesine uyulmadığı durumlarda zararın ve mağduriyetin önlenmesinde ya da giderilmesinde yanınızda olacaktır. Harbiye Hukuk Bürosu sayesinde kira ilişkinizi düzenleyecek doğru İstanbul Kira Avukatına ulaşabilir, avukatlarımızdan en doğru bilgiye ulaşarak hukuki meselelerinizi çözüme kavuşturabilirsiniz.

KİRA KONUSUNDA UZMAN AVUKAT ESENYURT

​Kira konusunda yetkin ve uzman avukatlarımız müvekkillerimizin kira ilişkilerini Türk Borçlar Kanununa uygun şekilde düzenlemek adına sözleşme aşamasından dava aşamasına değin her anlarında yanlarında olmaktadır. Kiracının ve kiraya verenin iradeleri doğrultusunda en doğru kira sözleşmesini ve protoklü hazırlamaya yetkin Harbiye Hukuk Bürosu bünyesindeki Esenyurt Kira Avukatları, kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklara ilişkin tahliye davaları, kira tespit davaları gibi birçok dava hakkında tecrübe sahibidir.

Peki Kira Hukuku konusunda hukuki donanıma ve yeterliliğe sahip yetkin ve uzman Esenyurt Kira avukatlarımız hangi alanlarda vatandaşlarımızın yanında olmaktadır?

 • Kira sözleşmesinin hazırlanması
 • Kiralanandaki ayıplara ilişkin delillerin tespit edilmesi
 • Kiralananın kötü kullanımı sebebiyle doğan zararın tazmin edilmesi
 • Ecri misil davaları
 • Depozito bedelinin iade edilmsine ilişkin davalar
 • Kira tespit davaları
 • Kira bedelinin uyarlanması davaları
 • Kira ilişkisinden dolayı taraflara ihtar çekilmesi
 • Kiracının tahliyesi

Ve daha birçok kira ilişkisinden kaynaklanan meselelerinizde Harbiye Hukuk Bürosu bünyesinde yer alan hukuki yeterliliğe sahip Harbiye Esenyurt Kira Avukatı, hukuka ve hakkaniyete uygun şekilde uyuşmazlıklarınızı çözüme kavuşturacak ve kira hukukunda elde ettikleri uzmanlık ve tecrübe ışığında mağduriyetlerinizi önleyerek zararlarınızı telafi etmekte yanınızda olacaktır.

KİRACI TAHLİYE DAVASI NEDİR, NASIL AÇILIR?

Günlük hayatta kiracı ve kiraya veren arasında gerek maddi gerekse manevi sebeplerle çok farklı uyuşmazlıklar ortaya çıkabilir. Böyle bir durumun ortaya çıkması durumunda konut sahipleri doğal olarak, kiracıdan kiralamış olduğu evi boşaltmasını talep eder. Fakat, ev sahibi adına daha fazla bir mağduriyet durumunun ortaya çıkmaması adına bu evin boşaltılması talebi; yasal sürelere bağlı kalınarak, Noter kanalı ile yapılmalıdır. Bu işlemler yapıldıktan sonra ancak Kiracı Tahliye Davası açılabilir.

Kiracı Tahliye Davası olarak bilinen hukuki yol, konut malikinin, konutunda haksız şekilde yer aldığını düşündüğü kiracısını konuttan çıkarmak için başvurduğu yola, davaya denir. Kiracı tahliye davasının nasıl açılacağı, yetki ve görevli mahkemenin neresi olduğu 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. Ve 10. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili maddelere bakacak olursak:

Sulh hukuk mahkemelerinin görevi 

MADDE 4- (1) Sulh hukuk mahkemeleri, dava konusunun değer veya tutarına bakılmaksızın;  

 1. a) Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davaları,

görürler.

Sözleşmeden doğan davalarda yetki 

MADDE 10 – (1) Sözleşmeden doğan davalar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde de açılabilir.  

KİRACI TAHLİYE DAVASI NE KADAR SÜRER?

Hukuka uygun olacak şekilde kiracılarının aleyhine tahliye davası açan konut sahipleri, doğal olarak kiracı tahliye davası ne kadar sürer sorusuna bir cevap ararlar. Kiralanan bir konutun tahliye işlemlerinin nasıl yapılacağı 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir.

Konut ve çatılı iş yeri gibi taşınmazların, taşınmazın maliki olan kişi veya taşınmazın malikinin yetkilendirdiği kişi tarafından kiraya verilmesi neticesinde; kira sözleşmesinde belirlenen sürenin sona ermesi, kiralanan üzerinde kiracının sözleşmeye aykırı olacak şekilde hareket etmesi, belirlenen kiranın tayin edilen sürede ödenmemesi ve çeşitli mevzuatlarda belirtilen diğer sebeplerden kaynaklı olarak, kiracının tahliyesine ilişkin açılan davalar, kiracı tahliye davası olarak adlandırılırlar.

Kiracı tahliye davası dosyanın niteliğine, davayı görmekte olan Sulh Hukuk Mahkemesi’nin iş yoğunluğuna, kiracının itiraz hakkını kullanma durumuna bağlı olarak bir neticeye kavuşma süreci de değişiklik gösterir. Kiracı tahliye davalarında Sulh Hukuk Mahkemelerinin, dosyayı karara çıkarma süresi ortalama olarak, 3 ay ile 2 yıl arasında değişiklik göstermektedir.

Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları adına biz HARBİYE HUKUK BÜROSU olarak, kiracı tahliye davasında uzman Esenyurt Kira Avukatı hukuki yardım almalarını mutlak surette tavsiye ediyoruz.

KİRACI TAHLİYE DAVASI AVUKATLIK ÜCRETİ

21 Eylül 2023 Perşembe günü yayınlanan 32316 sayılı Resmî Gazete ile birlikte, Türkiye Barolar Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı’nın ortak çalışması neticesinde belirlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi yayımlanmıştır. Yeni ücret tarifesi ile birlikte eski asgari rakamlara yaklaşık %90 oranında bir zam yapılmıştır.

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 4. maddesi uyarınca kiracı-kiraya veren arasındaki uyuşmazlıklar Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülecektir. Bu kanun maddesi uyarınca, kiracı tahliye davası da doğal olarak Sulh Hukuk Mahkemelerinde görülecektir.

Buna göre; bir Esenyurt Kira Avukatı kiracı tahliye davasında alabileceği en düşük miktar 21 Eylül 2023 gününe kadar 5.500,00 Türk lirasıydı. Fakat, avukatlık asgari ücret tarifesine gelen zam ile birlikte 5.500,00 Türk lirası olan rakam 21 Eylül 2023 tarihi itibari ile 10.700,00 Türk lirası olmuştur.

Yanlış anlaşılmaya sebep olmamak amacıyla HARBİYE HUKUK BÜROSU olarak şu açıklamayı yapmamız gerekmektedir: Esenyurt Kira Avukatı, Resmî Gazete ’de Türkiye Barolar Birliği tarafından yayımlanmış avukatlık asgari ücret tarifesinin altında bir rakama çalışamazlar. Aksi halde avukatın disiplin sorumluluğu doğar.

ESENYURT TAHLİYE DAVASI AVUKATI

Türkiye Cumhuriyeti’nin KALBİ Esenyurt , yaklaşık 20 milyon kişilik nüfusu ile ülkemizin en kalabalık 1. Şehri konumundadır. Bu büyüklükte bir şehirde ve özellikle Esenyurt olmasından kaynaklanan pozisyonu da göz önünde bulundurulduğunda yoğun bir kiralık ev ve kiracı sirkülasyonu yaşanması oldukça anlaşılabilir bir durumdur. Bu durumda genelde kiracı sıfatına haiz kişiler, üniversite eğitimine bağlı olarak gelen öğrenciler ve tayin durumlarına bağlı olarak gelen kamu görevlileri ile memurlardan oluşmaktadır.

Son dönemlerde ne yazık ki ülkemizde mevcut olan yüksek enflasyonu ile birlikte kiracıları ezdirmemek adına başta %25 kira zammı üst sınırı eklenmiş ve ardından devam eden süreçte kiracı-kiraya veren ilişkisi arasındaki denge ‘’enflasyonla mücadele’’ adı altında kiracı lehine olacak şekilde bozulmuştur.

Hakkaniyete ve Türk Borçlar Kanunda var olan konut kirası hükümlerine aykırı olacak şekilde dış müdahale ile bozulan kiracı-kiraya veren ilişkisi neticesinde evden çıkarılmak istenen kiracıların konutu tam anlamıyla boşaltılması oldukça meşakkatli ve uzun bir süre almaktadır.

Zor duruma düşmemeniz adına biz HARBİYE HUKUK BÜROSU olarak, Esenyurt Kira Avukatı kadromuzdan hukuki yardım almanızı öneriyoruz.

Kiracı Davalarına Hangi Avukat Bakar?

En nihayetinde özel hukuk alanında yer alan; kira hukuku, kiracı ile kiraya veren ev sahibi arasındaki, kiralanan konuta ya da iş yerine dayanan ilişkileri ilgilendiren bütün ihtilafları konu alır. Bu hukuki terimin içeriğine; dükkânlar, iş yerleri, araziler, konutlar, bungalovlar, plazalar vs. dâhildir. Çatılı iş yeri kira sözleşmesinin sonlandırılması veya benzer konular da yine kira davası avukatlarının uzmanlık alanına girer. Belirli ya da belirsiz kira sözleşmesine sahip kiracının çeşitli sebeplerle tahliyesi, kira fiyatlarının günümüz enflasyonu üzerinde ezilmesi nedeniyle kira tespit davası, kiracının aylık kirasını göndermemesi nedeniyle kira ücretinin talep edilmesi, kiracının kiralanan konuta verdiği zararların tazmin edilmesi gibi kira hukuku kapsamında değerlendirilen konulardan yalnızca birkaçıdır.

Esenyurt En İyi Kira Avukatı Nasıl Bulunur ?

​Kiraya veren konumunda olan ev sahibi ile kiracılar arasındaki kiracı- kiraya veren ilişkisiyle bağlı ya da bağlantılı bütün hukuki uyuşmazlıklar kira avukatlarının ihtisas alanına girer. Hukuk fakültelerinde; okul döneminde mühendislik ya da tıp fakülteleri gibi bir uzmanlaşma ve alanlara ayrılma söz konusu olmayıp, mezun olan ve ardından avukatlık mesleğini görev edinen bütün avukatlar hukukun bütün alanlarında görev alabilmektedirler. Ancak iş tecrübesine ya da kişisel birikime bağlı olarak herhangi bir hukuk alanında çalışmasını devam ettirme Esenyurt Kira Avukatı tercihidir. Bu nedenle en iyi kira avukatı olarak izah edebilecek avukat, kira hukukuna hâkim olan ve bu hukuk kesiminde çalışmalar yürüten avukattır.

Kira hukukunda uzman bir İstanbul Kira Avukatı, kira sözleşmelerinin hazırlanmasından, ihtarnamelerin gönderilmesine, tahliye ve alacak davalarının açılmasına kadar birçok konuda profesyonel destek sağlayabilir. Esenyurt Kira hukuku avukatı, sürecin hızlı ve verimli bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur, tarafların haklarını korur ve hukuki süreçlerin usulüne uygun şekilde yürütülmesini sağlar.

Esenyurt Kira Avukatı Ne İş Yapar ?

Taşınmaz maliki ile kiracılar arasındaki uyuşmazlıkların çözümünde alternatif çözüm yöntemleri ya da hukuki çözüm yollarından faydalanılması için Esenyurt Kira Avukatı desteğine gerek duyulur. Kira davalarında hem kiracının hem de taşınmaz sahibinin haklarını talep ve temsil etmek için profesyonel bir avukatlık desteği almak önemlidir.

Türkiye’de hukuk mahkemelerinde en fazla görülen dava türünün başında kira hukuku gelir. Zaten tahmin edileceği üzere ülkemizde kiralık konut ve çatılı iş yeri olabildiğince fazladır. Konut ve çatılı iş yeri kiralamak ve kiralandıktan sonra konutun mali ya da hukuki durumunun takibini yapabilmek için yeterli tecrübeye ve birikime sahip olmak gereklidir. Aksi takdirde geç verilmiş ya da yanlış alınmış bir karar tarafları ciddi zararlara uğratabilir. Söz konusu zararların oluşmaması için kira hukuku hususunda uzmanlaşan bir ekipten yardım almak şarttır. Esenyurt Kira avukatı, dava süreci başlamadan önce müvekkili konu hakkında detaylıca bilgilendirebilir, elzem bilgi ve belgeleri toplayabilir, dava dilekçesini düzenleyebilir ve nihayetinde muhakeme sürecini yönetebilir.

Esenyurt Kira Avukatı İletişim

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap