İSTANBUL UYUŞTURUCU AVUKATI

İstanbul Uyuşturucu Avukatı uyuşturucu madde bulundurmak, ticaretini yapmak gibi suçlardan kaynaklı olarak yapılan ceza yargılamalarında etkin rol oynayan avukattır. Uyuşturucu Avukatı olarak halk ağzında yaygınlık kazanan tanımlaması aslında uyuşturucu madde ile ilgili yapılan ceza soruşturma ve kovuşturmalarında kişilerin vekilliğini ve müdafiliğini yapan avukattır. İstanbul Uyuşturucu Avukatı da İstanbul ilinde faaliyet gösteren avukatlar için kullanılmaktadır. Harbiye Hukuk Bürosu olarak İstanbul’ da faaliyet göstermekle birlikte Türkiye çapında devam eden dava ve işlerde uzman ceza avukatlarıyla müvekkillere hukuki bilgi ve danışmanlık hizmeti sunmaktadır. İstanbul Uyuşturucu Avukatı, İstanbul Uyuşturucu Suçu ve Davası Avukatları ne anlama gelmektedir? Uyuşturucu Avukatlarına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? gibi kafalarda soru işareti oluşturan hususlara değineceğiz.

UYUŞTURUCU TİCARETİ SUÇU NEDİR?

Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve uyuşturucu madde ticareti suçu 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 188. maddesi kapsamındadır. Dolayısıyla, izinsiz veya ruhsata aykırı olarak uyarıcı, uyuşturucu veya madde oluşturan, ithal eden veya ihraç eden kişi cezalandırılır. Bu ceza, yirmi yıldan otuz yıla kadar hapis ve iki bin yirmi beş güne kadar adlî para cezasıdır.

3’üncü fıkraya göre uyarıcı veya uyuşturucu maddeyi izinsiz veya ruhsata aykırı olarak yurt içinde satmayı teklif eden, alım satımını yapan, başkalarına arz eden, veren veya depolayan, nakleden ve satın alan, alan ve bulunduran kişi cezalandırılır. Cezası on (10) yıldan az olmamak üzere hapis ve 20.000 güne kadar para cezasıdır. Fıkranın son cümlesine göre, yasa dışı uyuşturucu ticareti yapan kişinin reşit olmaması halinde verilecek cezanın on beş yıldan az olamayacağı düzenlenmiştir.

UYUŞTURUCU DAVALARINA HANGİ AVUKAT BAKAR?

Hukuk çerçevesinde bir farklılık gözetilmeden birçok alandaki avukat uyuşturucu madde kullanımı davalarına veya diğer adıyla uyuşturucu davaları bölümüne bakabilirler. Ancak bazı avukatlar belirli alanlarda uzmanlaşmış ve bu alanda deneyim kazanmış olabilir. Örneğin araştırmasını ceza hukuku alanında yoğunlaştırmış bir avukat uyuşturucu davalarına bakabilir. Alanında uzman avukatlardan birisi olan Av. Haşim ELMAS ve ekibi birçok sektöre hakim ve İstanbul uyuşturucu avukatı olarak bilinen isimlerden birisidir.

Bu bağlamda, şahsınız veya işletmenin aleyhine açılmış bir uyuşturucu madde ihlali davası söz konusu olduğunda ceza hukuku alanında uzman bir avukat ile cezai durumunuzu görüşmeniz avantajlı olabilir.

İSTANBUL UYUŞTURUCU AVUKATI

İstanbul Uyuşturucu Avukatı Türk Ceza Kanunu’nda 188-191. maddelerinde düzenlenen kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde ticareti suçlarından dolayı yapılan ceza yargılamasında tarafların avukatlığını üstlenen avukattır. İstanbul Uyuşturucu Avukatı yapılan yargılama sonucunda mahkeme tarafından verilecek olan kararda çok etkilidir.

Soruşturma aşamasında verilen ifadelerin, toplanan delillerin hukuka uygun yapılması için avukatla temsil edilmek önemlidir. Kovuşturma aşamasında mahkemenin yaptığı değerlendirme de dahil olmak üzere ceza yargılamasındaki uyuşturucu avukatının hukuki bilgi ve tecrübesinin dahil edilmesi gerekmektedir. Yaşanan hak mağduriyetlerinin artmaması ve yargılamanın hukuka uygun yapılmasında İstanbul Uyuşturucu Avukatından yardım alınmasını tavsiye ederiz.

İSTANBUL UYUŞTURUCU AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ İstanbul Uyuşturucu Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: Uyuşturucu Madde Ticareti, Uyuşturucu Kullanma ve Bulundurma

UYUŞTURUCU AVUKATLARINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULMAKTADIR?

İstanbul Uyuşturucu Avukatına Neden İhtiyaç Duyulmaktadır? Bu soru konu itibariyle büyük öneme sahip uyuşturucu davalarındaki avukatın önemine binaen Harbiye Hukuk Bürosu olarak somut olay üzerinden çokça hukuki bilgi ve danışmanlık verdiğimiz bir sorudur. Uyuşturucu Avukatı, ceza yargılaması henüz başlamadan soruşturma aşaması, akabinde kovuşturma aşamasında büyük öneme sahiptir. Cumhuriyet Savcılığınca delillerin toplanması, toplanan delillerin değerlendirilmesi ve yeterli suç şüphesinin bulunması halinde de iddianamenin hazırlanarak kovuşturma aşamasına geçilmesi noktasında İstanbul Uyuşturucu Avukatının hukuki bilgi ve tecrübesiyle hukuka uygun yapılması gerekmektedir. İstanbul Uyuşturucu Avukatının Cumhuriyet Savcılığınca yapılan soruşturmaya yardımı ve delillerin toplanmasında hukuka uygun davranılması gibi teknik detayların takibinde sürece dahil edilmesi önemlidir.

UYUŞTURUCU MADDE SUÇLARI NELERDİR?

Uyuşturucu maddenin ne olduğu Kanunda doğrudan belirtilmemiştir. Çok genel olarak üretimi resmi makamların iznine veya satışı yetkili tabip tarafından düzenlenen reçeteye bağlı olan ve uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi doğuran her türlü madde olarak tanımlanmıştır. Uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin eroin, kokain, morfin, sentetik kannabinoid ve türevleri veya bazmorfin olması durumunda daha ağır cezalar öngörülmüştür. Psikotrop madde olarak kişilerde bağımlılık meydana getiren ve uyuşturucu ya da uyarıcı etkisi yapan tüm maddelerin, bu suçun konusunu oluşturacağı kabul edilmektedir. Uyuşturucu madde suçları Kanunda şu şekilde belirtilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçları:

 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri imal,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ithal
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri ihraç
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satışa arz etme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri başkalarına verme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri sevk etme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri nakletme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri depolama,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri satın alma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri kabul etme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri bulundurma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı etki doğurmamakla birlikte, uyuşturucu veya uyarıcı madde üretiminde kullanılan ve ithal veya imali resmi makamların iznine bağlı olan maddeyi ülkeye ithal etme, imal etme, satma, satın alma, sevk etme, nakletme, depolama veya ihraç etme

Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak için;

 • Özel yer, donanım veya malzeme sağlama,
 • Kullananların yakalanmalarını zorlaştıracak önlemler alma,
 • Kullanma yöntemleri konusunda başkalarına bilgi verme,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını alenen özendirme veya bu nitelikte yayın yapma

Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçları;

 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma,
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etme,
 • Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde bulundurma,
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanma,

İSTANBUL UYUŞTURUCU SUÇU VE DAVASI AVUKATLARI

İstanbul Uyuşturucu Suçu ve Davası Avukatları herkesçe bilindiği üzere uyuşturucu ve uyarıcı madde ile ilgili suçlara bakmaktadır. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerin ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme, ülke içinde satma, satışa arz etme, başkalarına verme, sevk etme, nakletme, depolama, satın alma, kabul etme, bulundurma gibi fiiller söz konusu olmaktadır. Her bir fiil suçun nitelikli ve basit halinin nitelendirilmesinde önemlidir.

Uyuşturucu maddenin konusuna göre de temel ceza ve nitelikli ceza verilmektedir. Bu noktada hem fiillerin hem de uyuşturucu maddenin miktar ve türü mahkeme nezdinde kovuşturma aşamasında verilecek cezanın miktarının belirlemektedir. Uyuşturucu ve uyarıcı maddelerle ilgili suçtan dolayı sıkıntı yaşayan kişilerin ceza yargılaması daha başlamadan, başladıysa da en kısa sürede Uyuşturucu Suçu ve Davası Avukatından yardım almasını tavsiye ederiz.

Harbiye Hukuk Bürosu olarak İstanbul Uyuşturucu Suçu ve Davasında faaliyet göstermekte, müvekkillere en iyi şekilde hizmet vermek için her geçen kendimizi geliştirmekte ve ilerlemekteyiz. Her türlü bilgi ve danışmanlık için Harbiye Hukuk Bürosuyla iletişime geçebilirsiniz.

İSTANBUL’DA UYUŞTURUCU AVUKATI HİZMETİNİ HARBİYE HUKUK BÜROSU NASIL VERMEKTEDİR?

Harbiye hukuk bürosu olarak, müvekkillerimizin ceza ve ağır ceza davalarında savunmalarını gerçekleştiriyoruz. Toplanan delillerin ve bilgilerin değerlendirmesini yaparak, en iyi savunmayı hazırlıyoruz.

Özellikle ceza ve ağır ceza davalarında uzmanlık ve deneyim oldukça önemlidir. Çünkü bu tür davalarda verilen cezalar ağırdır. Yani kesinlikle suç isnat edilen kişi ya da kişilerin uzman ve deneyimli İstanbul uyuşturucu suçu davası avukatı tarafından savunulması gerekir.

İSTANBUL UYUŞTURUCU AVUKATI NASIL SEÇİLİR?

Uyuşturucu maddelerden kaynaklanan ceza davalarında savunma görevini alacak olan uyuşturucu avukatını seçerken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır. Bunları açıklamak gerekirse; ilk olarak uyuşturucu suçlarında deneyiminin olması gerekir.

Uyuşturucu maddeler hukuki bilginin yanında teknik bilgi de gerektirdiğinden teknik bilgi deneyim konusu bakımından önemlidir. Göz önüne alınması gereken bir diğer nokta ise avukatın kendini özelde uyuşturucu genelde ceza davaları konusunda donanımlı olmasıdır. Yine bilgi birikimini iyi ifade etme ve karşı tarafa geçirme konusunda da yetenek sahibi olmalıdır.

UYUŞTURUCU SUÇU DAVASI AVUKATI ÜCRETLERİ

Uyuşturucu suçu davası avukatı ücretleri söz konusu olduğunda, avukat tarafından talep edilecek net ücret, ancak somut dosyanın değerlendirilmesi sonucu ifade edilebilir. Zira, ücret, somut dosyanın koşulları ve özellikleri etüt edildikten sonra, Türkiye Barolar Birliği Tarafından düzenlenen Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen miktardan az olmamak kaydıyla belirlenir.

UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA İLGİLİ HUKUKİ SÜREÇ NEDİR?

Uyuşturucu suçları, Türk Ceza Kanunu’nun 188-191. maddelerinde düzenlenmiştir. Bu suçlar arasında uyuşturucu kullanmak, uyuşturucu ticareti yapmak, uyuşturucu madde bulundurmak ve uyuşturucu madde ile üretim yapmak gibi suçlar yer almaktadır. Uyuşturucu suçları, Türk Ceza Kanunu’na göre ağır cezalara tabi tutulmaktadır. Bu nedenle, uyuşturucu suçlarına karışan kişilerin, etkili bir savunma stratejisi oluşturmaları ve hukuki süreçte doğru adımlar atmaları oldukça önemlidir.

Uyuşturucu suçlarıyla ilgili hukuki süreç, genellikle şu şekilde ilerlemektedir:

 • Soruşturma: Uyuşturucu suçlarından şüphelenilen kişiler, soruşturma aşamasında emniyet birimleri tarafından gözaltına alınabilirler. Bu aşamada, avukatların müvekkillerine danışmanlık hizmeti sunarak, doğru adımlar atmaları sağlanabilir.
 • İddianame: Soruşturma sonucunda, savcılık tarafından hazırlanan iddianamede suçlamalar yer almaktadır. Harbiye Hukuk Bürosu, müvekkillerinin savunması için en etkili savunma stratejilerini belirleyerek, iddianameye karşı savunma hazırlar.
 • Mahkeme süreci: Mahkeme sürecinde Harbiye Hukuk Bürosu, müvekkillerinin temsilcisi olarak davalarını savunur. Mahkemede etkili bir savunma yaparak, müvekkillerinin hakkını en iyi şekilde korur.

UYUŞTURUCU SUÇLARIYLA İLGİLİ CEZA VE CEZALARIN İNDİRİLMESİ

Uyuşturucu suçları, Türk Ceza Kanunu’na göre ağır cezalara tabi tutulmaktadır. Bu cezalar arasında hapis cezası, para cezası ve meslekten men cezası gibi cezalar yer almaktadır. Ancak, Harbiye Hukuk Bürosu gibi deneyimli bir avukatın savunması ile cezaların indirilmesi mümkündür. Bu nedenle, uyuşturucu suçlarından şüphelenen kişilerin, hukuki sürece hızlı bir şekilde müdahale ederek, doğru adımlar atmaları oldukça önemlidir.

Sonuç

Uyuşturucu suçları, Türkiye’de en sık karşılaşılan suçlardan biridir. Bu suçlarla mücadele etmek ve haklarını korumak isteyen kişilerin, Harbiye Hukuk Bürosu gibi deneyimli bir İstanbul uyuşturucu avukatıyla çalışmaları önerilir. Harbiye Hukuk Bürosu, müvekkillerine etkili bir savunma sunarak, cezaların indirilmesine ve adil bir hukuki sürecin yürütülmesine yardımcı olur.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap