Yabancılar Hukuku

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında, Kanun’un 54.maddesinde hakkında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar düzenlenmiştir. Bu yabancılardan bazıları hakkında, ki bunun kriteri 57.maddede belirlenmiştir, idari gözetim kararı alınır. Okuduğunuz çalışma kapsamında idari gözetim kararı ve buna hangi yollarla itiraz edilebileceği ele alınmaktadır.

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında hakkında sınır dışı etme kararı alınacak yabancılar 54.maddede aşağıdaki şekilde listelenmiştir:

 1. a) 5237 sayılı Kanunun 59 uncu maddesi kapsamında sınır dışı edilmesi gerektiği değerlendirilenler
 2. b) Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar
 3. c) Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar

ç) Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar

 1. d) Kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar
 2. e) Vize veya vize muafiyeti süresini on günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler
 3. f) İkamet izinleri iptal edilenler
 4. g) İkamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini on günden fazla ihlal edenler

ğ) Çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler

 1. h) Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler ya da bu hükümleri ihlale teşebbüs edenler [21]

ı) Hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler

 1. i) Uluslararası koruma başvurusu reddedilen, uluslararası korumadan hariçte tutulan, başvurusu kabul edilemez olarak değerlendirilen, başvurusunu geri çeken, başvurusu geri çekilmiş sayılan, uluslararası koruma statüleri sona eren veya iptal edilenlerden haklarında verilen son karardan sonra bu Kanunun diğer hükümlerine göre Türkiye’de kalma hakkı bulunmayanlar
 2. j) İkamet izni uzatma başvuruları reddedilenlerden, on gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar
 3. k) (Ek: 3/10/2016-KHK-676/36 Md.; Aynen kabul: 1/2/2018-7070/31 Md.)

Uluslararası kurum ve kuruluşlar tarafından tanımlanan terör örgütleriyle ilişkili olduğu değerlendirilenler.

 • İDARİ GÖZETİM KARARI

İşte 54.maddedeki yukarıdaki durumlardan biri içinde bulunan yabancılar kolluk tarafından yakalanmaları halinde haklarında karar verilmesi için derhal valiliğe bildirilir. Yapılacak değerlendirme sonucunda hakkında sınır dışı etme kararı alınması gerekenler hakkında sınır dışı etme kararı alınır. Bu değerlendirmenin süresi 48 saati geçemez.

Hakkında sınır dışı etme kararı alınan yabancılardan bazıları için belli durumların varlığı halinde idari gözetim kararı alınır. Sınır dışı etme kararı alınan yabancılar hakkında idari gözetim kararı alınması için aşağıdaki durumlardan biri mevcut olmalıdır:

 • Yabancının kaçma ve kaybolma riski bulunmalıdır.
 • Yabancı Türkiye’ye giriş ve çıkış kurallarını ihlal etmiş olmalıdır.
 • Sahte ya da asılsız belge kullanmış olmalıdır.
 • Haklı bir gerekçesi olmadan hakkında Türkiye’den çıkma kararı bulunmasına rağmen çıkmamalıdır.
 • Yabancı kamu düzeni, kamu sağlığı veya kamu güvenliği açısından tehdit oluşturmalıdır.

Yukarıdaki hallerden birinin varlığı halinde yabancı hakkında valilikçe idari gözetim kararı alınır. Hakkında idari gözetim kararı alınan yabancılar 48 saat içinde Geri Gönderme Merkezleri’ne götürülürler. Geri Gönderme Merkezi’ndeki idari gözetim süresi 6 ayı geçemez. Ancak yabancıdan kaynaklanan bir durumun varlığı halinde bu süre en fazla 6 ay olmak üzere uzatılabilir.

İdari gözetimin devamında zaruret olup olmadığı, valilik tarafından her ay düzenli olarak değerlendirilir. Gerek görüldüğünde, otuz günlük süre beklenmez. İdari gözetimin devamında zaruret görülmeyen yabancılar için idari gözetim derhâl sonlandırılır. Bu yabancılara, 57/A maddesi uyarınca idari gözetime alternatif yükümlülükler getirilir.

İdari gözetim kararı, idari gözetim süresinin uzatılması ve her ay düzenli olarak yapılan değerlendirmelerin sonuçları, gerekçesiyle birlikte yabancıya veya yasal temsilcisine ya da avukatına tebliğ edilir. Aynı zamanda, idari gözetim altına alınan kişi bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, kendisi veya yasal temsilcisi kararın sonucu, itiraz usulleri ve süreleri hakkında bilgilendirilir.

 • İDARİ GÖZETİM KARARINA KARŞI İTİRAZ YOLLARI

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 57.maddesinin 6.fıkrasında idari gözetim kararına nasıl itiraz edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre;

Ayrıca tebliğ edilen karar, İdari Gözlem Kurulu Kararı ise bu karara karşı itiraz etmek de mümkündür. Tabii ki de bu itirazın yazılı bir dilekçeyle yapılması uygun olacaktır. Ancak ilk seçenek her ihtimalde daha güvenli ve sonuç doğurucu olduğundan ilk seçeneğe başvurmak daha mantıklıdır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap