İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Telefon , Adres ve Dahili Numaralar

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi telefon: 0212-375-75-75 numaralı telefonu aradıktan sonra dahili numarayı tuşlayınız.

İstanbul Sulh Hukuk Mahkemesi Adres: İstanbul adliyesi ana binada bulunmaktadır.( Çağlayan Meydanı Şişli Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No: 223 Şişli / İstanbul)

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ TELEFON DAHİLİ NUMARALAR

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMESİ TELEFON GÖREVİ DAHİLİ
İSTANBUL 1.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55155
İSTANBUL 2.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55162
İSTANBUL 3.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55171
İSTANBUL 4.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55182
İSTANBUL 5.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55195
İSTANBUL 6.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55203
İSTANBUL 7.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55215
İSTANBUL 8.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55221
İSTANBUL 9.   SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55235
İSTANBUL 10. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55243
İSTANBUL 11. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55255
İSTANBUL 12. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55263
İSTANBUL 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55272
İSTANBUL 14. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55282
İSTANBUL 15. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55306
İSTANBUL 16. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55293
İSTANBUL 17. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55320
İSTANBUL 18. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 55325
İSTANBUL 19. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 54300
İSTANBUL 20. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 54305
İSTANBUL 21. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 54310
İSTANBUL 22. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 54315
İSTANBUL 23. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 54320
İSTANBUL 24. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 54328
İSTANBUL 25. SULH HUKUK MAHKEMESİ BÜROSU KALEM 54330

İstanbul Sulh Hukuk mahkemesi telefon ve iletişim numaraları İstanbul Adliyesi resmi web sitesinden alınmıştır.

İSTANBUL SULH HUKUK MAHKEMELERİNDE HANGİ DAVALAR GÖRÜLMEKTEDİR?

İstanbul Sulh hukuk mahkemesi, dava konusunun değer veya tutarına bakmaksızın aşağıdaki uyuşmazlıklara bakmakla görevlidir (6100 sayılı HMK m.4):

  • Çekişmesiz yargı işleri (HMK m.383). Özellikle belirtelim ki, HMK m.282’de katalog şeklinde yer alan çekişmesiz yargı işleri kural olarak sulh hukuk mahkemesi tarafından yerine getirilir.
  • Arabuluculuk faaliyeti neticesinde tanzim edilen anlaşma belgesine icra edilebilirlik şerhi verilmesi,
  • Arabuluculuk bürosunun yetkisine yapılan itiraz hakkında karar vermek (7036 sayılı Kanun m.3/9),
  • Arabuluculuk büroları, Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından belirlenen sulh hukuk hâkiminin gözetim ve denetimi altında görev yapar. Arabuluculuk bürosunun olmadığı yerlerde büronun görevinin sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü tarafından hakimin gözetimi ve denetimi altında yerine getirilir (7036 sayılı Kanun m.28/3),
  • Kiralanan taşınmazların, 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununa göre ilamsız icra yoluyla tahliyesine ilişkin hükümler ayrık olmak üzere, kira ilişkisinden doğan alacak davaları da dâhil olmak üzere tüm uyuşmazlıkları konu alan davalar ile bu davalara karşı açılan davalar,
  • Taşınır ve taşınmaz mal veya hakkın paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin davalar,
  • Taşınır ve taşınmaz mallarda, sadece zilyetliğin korunmasına yönelik olan davalar,
  • 6100 sayılı HMK ile diğer kanunların, sulh hukuk mahkemesi veya sulh hukuk hâkimini görevlendirdiği davalar.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap