Aile HukukuNafaka Nedir? Nafaka Hangi Durumlarda Ödenir?

İÇİNDEKİLER

1-) Nafaka Nedir?

Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenen yasal olarak belli bir yakınlığı olan kimselerin yapacağı yardım veya katkıdır.

2-) Nafaka Türleri (Çeşitleri)

Kanunumuzda 4 çeşit tür öngörülmüştür:

– Yoksulluk (Süresiz) Nafaka Nedir?

Evlilik birliğinde daha az kusurlu ve boşanma ile evlilikteki refahı düşecek olan kimseye ödenmektedir.

– İştirak Nafakası Nedir?

Velayeti kendisine verilmeyen eşin çocuk adına beslenme-eğitim-sağlık-barınma gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

– Tedbir, Önlem Nafakası Nedir?

Dava açıldığı andan itibaren hakim tarafından dava süresince ödenmesine hükmedilen aylıktır.

– Yardım Nafakası Nedir?

Yardım edilmeye muhtaç olan kimsenin refah içinde yaşayan altsoy, üstsoy veya kardeşlerinden talep edilen ödemedir.

3-) Nafaka Hangi Durumlarda Verilir, Şartları?

Her bir nafaka türüne göre şartları da farklılık göstermektedir. Yoksulluk; diğer eşten daha ağır kusurlu olmaması ve boşanma ile yoksulluğa düşecek olması halinde karar verilecektir.
İştirakta ise ergin olmayan çocuk lehine ve velayeti almayan kişinin ödeyeceği nafaka türüdür.

4-) Nafaka Süresi, Kaç Yıl Ödenir?

Yoksulluk nafakası süresiz olarak bilinmektedir. Nedeni ise ödeme süresinin tam olarak ne zaman sona ereceği belli olmamasındandır. Alacaklının evlenmesi, işe girmesi ya da evli olmamasına rağmen birlikte yaşaması hallerinde kaldırılacaktır.
İştirak ise süreli olup çocuğun ergin olması halinde iştirak nafakası ödemesi sona erecektir.

5-) Nafaka Neye Göre Belirlenir, Nasıl Hesaplanır?

Açılan davalarda öncelikle sosyal ekonomik durum araştırılması gerçekleştirilecek, mahkeme tarafından söz konusu araştırmanın emniyet tarafından yapılması için müzekkere yazılacaktır.

Borçlunun kira gideri, üzerine kayıtlı araç veya gayrimenkul olup olmadığına göre ekonomik durumu araştırılacak ve ekonomik düzeyini aşmayacak bir değerde nafakaya hükmedilecektir. Aynı şekilde alacaklının da ekonomik durumu, ihtiyacı ve koşullarına göre değer belirlenecektir. Hem alacaklının hem de borçlunun ekonomik durumuna göre değer belirlenecektir.

6-) Nafaka Davası Nasıl Açılır?

Nafakanın bağlanması ya da azaltılması veya artırılmasına ilişkin talepte bulunulmasına göre dava dilekçesi oluşturulacaktır.
Dava dilekçesi, delilleri sunularak aile mahkemesinin tevzi bürosuna sunulacaktır.

7-) Nafaka Davası Dilekçe Örneği

Nafaka artırımı, azaltımı veya bağlanması yönündeki talebe göre dava dilekçesi içeriği değişkenlik gösterecektir. Aile mahkemesine hitaben yazılacak dilekçe Hukuk Muhakemeleri Kanunu’na uygun olmalıdır. Her bir olay ve duruma göre değişkenlik gösterdiğinden dilekçe örneği yazılması uygun değildir, hukuki bilgi ve tecrübe gerektiren işlerden olduğundan bir arzuhalci ile değil mutlaka bir avukat aracılığıyla hazırlanmalıdır.

😎 Boşanma Davasında Nafaka

Tazminat gibi dava devam ederken talep edilen ve boşanma sonrasında devam edilmesi istenilen nafakadır: boşanma esnasında koşulları var ise tedbir, yoksulluk veya iştirak olarak talep edilebilecektir.

9-) Anlaşmalı Boşanmada Nafaka

Boşanma ve boşanmaya bağlı unsurlarda anlaşan eşler, anlaşmalı boşanma yoluyla boşanma gerçekleştirebilirler. Eşlerin anlaşması halinde protokol maddesine nafaka miktarı, nafakanın ödeneceği tarih gibi ayrıntılar eklenmelidir.

Anlaşmalıda nafaka istenmemesi halinde iki ayrı nafaka türüne göre dava sonrasında yeniden dava açma hakkı da farklılık göstermektedir. Yoksulluk nafakası istemeyen eş, anlaşmalı boşandıktan sonra yeni bir dava ile talepte bulunamaz fakat çocuğa ödenecek olan iştirak istemese dahi dava açabilecektir.

10-) Nafaka Artırım Davası

Nafakanın yeterli olmaması, alacaklının ya da borçlunun koşullarının değişmesi ve alım gücündeki düşüklüğe bağlı olarak artırım davası açılabilecektir.

11-) Nafaka Artırım Davası Yetkili Mahkeme

Türk Medeni Kanunu’nun 177. maddesinde belirtilmiş olduğu üzere boşanma sonrasında açılacak olan nafakaya ilişkin dava, nafaka alacaklısının yerleşim yeridir.

12-) Nafaka Davası Hangi Mahkemeye Açılır?

Görevli mahkeme, aile mahkemesidir. Aile mahkemesinin bulunmadığı yerlerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi bakacaktır.

13-) Nafaka Artırım Davası Kaç Yılda Bir Açılır?

Nafaka artırımına ilişkin herhangi bir süre veya dava açma sayı sınırı öngörülmemiştir.

14-) Nafaka Düşürme Davası

Mahkeme tarafından hükmedilen yoksulluk veya iştirak nafakası adına düşürülmesi talebiyle açılan davadır. Borçlunun kalıcı bir şekilde ekonomik durumunun bozulması veya alacaklının ekonomik durumunun kalıcı bir şekilde olumlu olması halinde nafaka düşürme davası açılabilir. Görevli mahkeme ise aile mahkemesidir.

15-) Çocuğa Ne Zamana Kadar Nafaka Ödenir?

İştirak nafakası, çocuğun ergin olma yaşına kadar (18 yaşına kadar) ödenecektir.

16-) Çalışan Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Çalışan kadın, çocuğun velayetini alması halinde iştirak nafakasını çocuk adına alabilir. Ancak yoksulluk nafakası alan kadının çalışmaya başlaması halinde yoksulluk nafakası alma hakkı sona erecektir.

17-) Çalışan Anneye Nafaka Verilir Mi?

Velayet hakkı anneye verilmesi halinde çocuğa iştirak nafakası miktarı çocuğun ihtiyaçlarına göre belirlenecektir. Annenin maddi durumunun iyi veya çalışarak artık maddi gelirinin olması halinde iştirak nafakasının kaldırılması ya da azaltılması yönünde talepte bulunulamayacaktır.

18-) Erkek Hangi Hallerde Nafaka Ödemez?

Velayet hakkını alan baba iştirak nafakası ödemeyecektir. Bunun yanında yoksulluk nafakası talebinde bulunan eşin evliliğin bitiminde daha ağır kusurlu olması veya evliliğin bitimiyle yoksulluğa düşmeyecek bir maddi düzeyinin olması halinde erkek eş ödemeyecektir.

19-) Erkek Nafaka Alabilir Mi?

Velayet hakkını alan baba, anneden iştirak nafakası talebinde bulunabilir. Uygulamada çok sık yer almasa da evliliğin bitiminde ağır kusurlu olmaması şartıyla erkek eş de evliliğin bitimiyle yoksulluğa düşecek olması nedenine dayanarak yoksulluk nafakası alabilir.

20-) Nafaka Alan Kadın Dul Maaşı Alabilir Mi?

Asgari ücretten düşük değerde alınan aylıklar yoksulluk nafakasının kaldırılması için geçerli bir neden değildir. Dul aylığı, asgari ücretten düşük olduğundan kadın yoksulluk alabilir.

21-) İştirak Nafakasının Kaldırılması

Çocuğun ergin olması halinde iştirak nafakası kendiliğinden kalkacak, yeniden dava açılmasına gerek olmayacaktır. İştirak nafakası, çocuğun ergin olması haricinde borçlunun ölmesi ile ortadan kalkacaktır.

22-) İştirak Nafakası Evlenince Kesilir Mi?

Velayet hakkını alan anne veya babanın yeniden evlenmesi ya da işe girmesi, iştirak nafakasının kaldırılması için geçerli bir sebep değildir. Türk Medeni Kanunu’na göre anne veya baba, ekonomik durumu elverdiğince çocuğunun sorumluluğunu yerine getirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

23-) Yoksulluk Nafakası Kime Verilir?

Evliliğin bitiminde diğer eşten daha ağır kusurlu olmayan ve boşanma ile yoksulluğa düşecek olan eşe verilecektir.

24-) Emekliden Nafaka Kesilir Mi?

Emekli maaşından kesinti yapılabilmesi için borçlunun muvafakatnameye ihtiyaç bulunmaktadır. Nafaka alacağında emekli maaşının ¼’ünü geçmemesi koşuluyla kesinti yapılacaktır.

25-) Boşanmadan Nafaka Davası Açılır Mı?

Boşanma davası açılmadan hem çocuklar hem de eş kendi adına nafaka talepli dava açılabilir. Türk Medeni Kanunu’nun 195. maddesinde belirtilmiş olduğu üzere; evlilik birliğinden gelen yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi halinde eşler ayrı veya birlikte hakim müdahalesi talebinde bulunabilecektir. Eşlerin ayrı şekilde yaşaması için haklı sebeplerin bulunması gerekmektedir.

26-) Yoksulluk Nafakasının Kaldırılması

Yoksulluk nafakasının kendiliğinden kalkması nedenleri farklı, mahkeme kararıyla kaldırıldığı durumlar farklıdır.
Kendiliğinden kalkacağı durumlar:

– Borçlu veya alacaklının vefat etmesi,
– Alacaklının yeniden evlenmesidir.
Nafakanın kaldırılması davası açılması gereken haller ise;
– Alacaklının evli gibi birisiyle yaşaması,
– Alacaklının çalışmaya başlaması,
– Yoksulluğunun artık ortadan kalkması gibi nedenlerdir.

27-) Emekli Kadın Nafaka Alabilir Mi?

Emekli maaşı kadının geçinmesine yeterli ise kadın yoksulluk nafakası alamayacaktır; ancak emekli maaşı ile geçinemeyecek ve refah düzeyinin evlilik içerisinde yüksek olduğu hallerde kadın talepte bulunabilir.

28-) Nafaka Ödenmezse Ne Olur?

Nafaka ödenmez ise alacaklı, borçlusu aleyhine birikmiş ve gelecekteki ödenecek olan nafakalar adına icra takibi başlatabilir. Ödenmez ise maaş haczi talebinde bulunulabilecektir.

29-) 18 Yaşından Büyüklere Nafaka Verilir Mi?

İştirak nafakası alan çocuğun ergin olması halinde nafaka da sona erecektir; ancak çocuğun eğitim hayatı devam ediyor ise kendisi dava açarak nafaka talebinde bulunma hakkı vardır.

30-) Evlilik Sözleşmesi ile Nafaka

Evlilik sözleşmesi, kanunda belirlenen mal rejimi türlerinden birisinin seçilmesi için yapılan bir sözleşmedir. Evlilik sözleşmesi ile boşanma esnasında nafaka istenmeyeceği veya nafaka miktarına göre bir anlaşma gerçekleştirilemez.

31-) Tedbir Nafakası Ne Kadar Sürede Bağlanır?

Uygulamada mahkeme, tarafların ekonomik ve sosyal durum incelemesini gerçekleştirmesi halinde tedbir nafakasına hükmetmektedir. SED raporunun hazırlanması, mahkemenin ve emniyetin iş yoğunluğuna göre değişkenlik göstermektedir. Bazen 1-2 ay sürer iken bazen de 3-4 ay sonrasında da nafaka bağlanmaktadır.

32-) Ortak Velayette İştirak Nafakası

Mahkemenin ortak velayete hükmetmesi halinde nafaka miktarı yeniden değerlendirecektir. Anne ve babada kalma süresine göre nafaka miktarı belirlenecektir.

33-) Nafaka Avukatı Kimdir?

Ülkemizde yasal olarak bir konu üzerinden avukat olarak anılması yasal değildir. Hukuk fakültesinden mezun olan ve avukatlık ruhsatnamesi alan her avukat istediği alandan davada vekillik görevini üstlenebilir. Bu nedenle bir avukatın nafaka avukatı olarak anılması doğru değildir. Genellikle nafaka ve boşanma davalarında vekillik görevini üstlenen veya bu alanda çalışmalar yapan avukatlar nafaka avukatı olarak anılabilirler.

34-) Nafaka Elden Ödenir Mi?

Herhangi bir ödeme şekli şartı bulunmamaktadır. Nafaka elden ödenebilir ama ispatı çok zordur. Bu nedenle nafaka borçlusunun borcunu banka üzerinden ödemesi ispat etmek açısından önemlidir. Elden ödenmesi halinde de mutlaka makbuz veya belge istenilmelidir.

35-) Tek Taraflı Boşanmada Nafaka Olur Mu?

Taraflardan birisinin boşanmak istememesi, tek taraflı boşanma talebinde bulunulması nafakaya hükmedilmesine engel değildir.

36-) 1 Yıllık Evlilikte Nafaka

1 yıllık süren evlilik sonucu boşanma davası açılır ise dava süresince geçici olmak üzere tedbir, dava sonunda kesinleşmesi adına yoksulluk nafakası talebinde bulunulabilir.

37-) Velayetin Değiştirilmesi Davasında Nafaka

Velayetin diğer ebeveyne verilmesi yönünde karar verilmesi halinde çocuğa ödenen iştirak nafakası da son bulacaktır.

38-) Yardım Nafakasının Kaldırılması

Nafaka alacaklısının maddi durumunun düzelmesi, bir işe girmesi hallerinde kaldırma talepli dava açılabilir.

39-) Nafaka Ne Kadar Olur, Ne Kadar Nafaka Alırım?

Nafakanın miktarı, her iki tarafın sosyal ekonomik durumuna ve nafaka alacaklısının ihtiyacına göre belirlenmektedir. Belli düzeydeki bir gelir adına kesin ve net nafaka miktarı söylenmesi doğru olmayacaktır. Hakim, nafaka miktarı adına takdir yetkisini kullanarak SED raporu ve nafaka alacaklısının ihtiyacına göre bir değer belirleyecektir.

40-) Nafaka Artış Oranı Nedir?

Para alım gücünün düşmesi nedeniyle ileriki yıllarda nafaka artış oranının uygulanması gerekmektedir. Yargıtayın güncel kararına göre TÜİK verilerine nafakanın Üfe oranında artırılması yönünde karar verilecektir.

41-) Anlaşmalı Boşanmada Nafaka Ödenir Mi?

Tarafların anlaşması ve protokol maddesinde düzenlenmesi halinde yoksulluk veya iştirak nafakası ödemesi yönünde karar verilecektir.

42-) Nafakanın Düşürülmesi

Alacaklının ekonomik durumunun olumlu yönde değişmesi ya da borçlunun gelirinde sabit düşüş, kazancının olmaması gibi birçok nedene dayalı olarak nafakanın indirilmesi talepli dava açılabilir.

43-) Nafaka Peşin Mi Ödenir?

Türk Medeni Kanunu’nun 330. maddenin ikinci fıkrasında “Nafaka her ay peşin olarak ödenir” hükmü yer almaktadır.

44-) Sigortalı İşe Girince Nafaka Kesilir Mi?

Nafaka alacaklısının girmiş olduğu işten aldığı ödeme yoksulluk nafakasını kaldıracak bir miktarda ise kaldırılması yönünde karar verilebilir. Hakim durum değerlendirmesine göre indirilmesi yönünde karar verebilir.

45-) Nafaka Yükümlülüğünü İhlal, Nafaka Ödememe Suçu

Mahkeme tarafından hükmedilen nafaka, borçlu tarafından ödenmediği takdirde 3 aylık tazyik hapsi ile cezalandırılması yönünde karar verilecektir. Alacaklının borçlunun şikayeti üzerine tazyik hapsine hükmedilecektir.

46-) Geçmişe Dönük Nafaka Talep Edilebilir Mi?

Nafaka borçlusunun hükmedilen nafakayı ödememesi halinde alacaklı tarafından ödeme talebiyle icra takibi başlatılabilir.

47-) İmam Nikahlı Eş Nafaka Alabilir Mi?

Yoksulluk nafakası talebinde bulunulması için resmi nikahlı evli olunması gerekmektedir. Resmi nikah olmadan nafaka talebinde bulunulamaz.

48-) Ayrılık Davasında Nafaka

Ayrılık davası, boşanma davasından farklıdır. Tarafların evliliğini sona erdirmeyen ancak ortak yaşama ara veren davalardandır. Ayrılık davası devam ederken eş, diğer eşten tedbir nafakası ödenmesi yönünde talepte bulunabilir.

49-) Nafaka Zamanaşımı

Nafakaya ilişkin verilen hükmün sabit olmasından itibaren 10 yıl geçmiş olması halinde nafakaya ilişkin talepte bulunulamayacaktır. Zamanaşım süresi, mahkeme kararından itibaren 10 yıldır.

50-) Nafaka İcra Takibi

Nafakaya ilişkin borçlu ödeme yapmıyor ise başlatılabilir. Nafaka borçlusunun adresine ödeme emri tebliğ edilecek ve ödeme emri ekine de mahkemenin ilamı eklenecektir.

51-) Nafaka Kaç Ay Ödenmezse Dava Açılır?

Belli bir ay sınırlaması yoktur, ödenmemesi halinde her zaman dava açılabilir.

52-) Yabancı Uyruklu Eş Nafaka

Yabancı uyruklu eşin hakları var ise Türkiye’de açılan boşanma davasında, nafaka talebinde bulunabilir. Bunun yanında taraflar anlaşmalı boşanma ile boşanacak ise protokol maddesine nafaka türü ve miktarına dair madde koyabilirler.

53-) Nafaka Ödememe Cezası

Nafaka borçlusunun borcunu ödememesi halinde 3 aylık tazyik hapsiyle cezalandırılması talebiyle şikayette bulunulabilir. Tazyik hapsi paraya veya başka yaptırımlara çevrilemez, ertelenemez.

54-) Nafaka Cezası Nasıl Düşer?

Nafaka borçlusunun borcunu ödememesi nedeniyle verilen tazyik hapsi cezası, şikayete konu olan borcun ödenmesi halinde ceza düşecektir. Cezanın kesinleşmesi ve infazı esnasında dahi borcun ödenerek kapatılması halinde ceza kalkar.

55-) Nafaka Ne Zaman Başlar?

Çekişmeli boşanma davasında nafaka ödenmesi yönünde karar verilmesi halinde dava açılma tarihinden itibaren ödenecektir. Anlaşmalı boşanma yoluyla boşanan eşlerde ise protokol maddesinde tarihi ayrı olarak belirtmemiş ise anlaşmalı boşanma davası açılma tarihinden itibaren ödenecektir.

56-) Çocuğun Nafaka Davası Açması

Çocuğun ergin olması halinde eğitimi sona erinceye kadar ödenmesi için nafaka talepli davayı kendisi açabilecektir. Reşit olmayan ve iştirak nafakası talebinde bulunulacak çocuk adına talepte bulunacak olan kişi velayeti kendisinde olan anne veya babadır.

57-) İştirak Nafakası Hangi Durumlarda Kesilir?

– Çocuğun velayet hakkını alması,
– Borçlu veya Alacaklının vefat etmesi,
– Çocuğun ergin olması halinde kendiliğinden kesilecektir.

58-) Nafaka Şikayet Süresi

Ödenmeyen nafaka adına şikayette bulunacak kişi ancak icra ceza mahkemesine yazacağı şikayet dilekçesinde son 3 aylık adına ceza verilmesini talep edebilecektir. Ödenmemesi üzerinden 3 ay geçmesi halinde şikayetçi olma süresi dolmuş olacaktır.

59-) İştirak Nafakasının Yardım Nafakasına Dönüşmesi

İştirak nafakası, çocuğun ergin olma yaşına kadar ödenmektedir. Çocuğun ergin olması halinde kendiliğinden sona erecek, yardım nafakasına dönüşmeyecektir. Yardım nafakası talebinde ise ergin olan çocuk kendisi yeni dava açarak bulunabilir.

60-) İşsizken Nafaka Ödenir Mi?

Nafaka ödenmesine hükmedilmiş fakat borçlunun bu dönemde işsiz kalması halinde ödemeye devam edip etmeyeceği merak konusudur. Önemli olan işsizliğin geçici olup olmadığıdır. Sağlık durumundaki kalıcı rahatsızlık nedeniyle bundan sonraki yaşantısında işsiz kalacak kişinin ekonomik durumuna göre nafaka değerlendirilmesi yapılacaktır.

61-) Anlaşmalı Boşanma Sonrası İştirak Nafakası

Anlaşmalı boşanma protokolünde velayeti alan anne veya baba, iştirak nafakası talebinde bulunmamış ise kararın kesinleşmesi sonrasında bağlanması talepli dava açabilecektir. Herhangi bir süre öngörülmemiştir, her zaman açılabilir.

62-) Nafaka Alacağı Haczedilebilir Mi?

Nafaka haczi kabil olmayan gelirlerdendir, bu nedenle haczedilemez.

63-) Nafaka İtiraz Dilekçesi

Mahkemenin ara karar ile vermiş olduğu nafakaya ilişkin ara karara itiraz edilebilir. Dilekçede mahkemenin adı ve esas numarası belirtilerek gerekçeleriyle birlikte itirazını sunabilir.

64-) Erkek Kadına Nafaka Davası Açabilir Mi?

Velayeti alan baba, anneye iştirak nafakası ödenmesi talebiyle dava açabilir. Çocuklar adına erkek de olsa ödenmesine hükmedilecektir.
Yoksulluk nafakası talebinde bulunacak olan erkek eş de, şartları var ise yoksulluk aylığı adına talepte bulunabilecektir.

65-) Aldatan Eşe Nafaka Verilir Mi?

Yoksulluk nafakası, evliliğin bitiminde ağır kusurlu olmayan eşe verilecektir. Mahkeme tarafından her iki eşin kusur değerlendirmesinde aldatan eş, daha ağır kusurlu ise hükmetmeyecektir
Ancak velayet hakkı verilen eş aldatmış ise aldatan eş, iştirak nafakası bağlanması yönünde talepte bulunabilecektir.

66-) Akıl Hastalığı Nedeniyle Boşanma Nafaka

Özel boşanma sebebi olan akıl hastalığı nedeniyle boşanma, bir kusur değildir. Ancak velayet hakkının diğer eşe verilmesi ya da boşanma ile yoksulluğa düşecek olması nedenlerinden nafaka ödenmesine hükmedilebilecektir.

67-) Memur Eşe Nafaka Verilir Mi?

Çocukların velayet hakkını alan memur eşe iştirak nafakası ödenmesi yönünde karar verilebilir. Ayrıca evlilik birliği içerisindeki refah ve ekonomik düzeyinin boşanma ile düşecek olması halinde memur eşe yoksulluk nafakası ödenmesi kararı verilebilir.

68-) Nafaka Alacağı Öncelikli Mi?

Geçmişte ödenmeyen birikmiş nafaka alacağı öncelikli değildir, mevcut hacizler sonrasında kesilecektir.

69-) Nafaka Davası Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Basit yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle dilekçeler aşaması sadece dava ve cevap dilekçesinden oluşmaktadır. Yargıda belirlenen hedef süre 241 gündür. Genellikle iki ya da üç duruşma sonrasında hüküm verilen davalardan olduğundan boşanma davalarından daha kısa sürmektedir.

70-) Nafaka Borcundan Mahsup Edilebilecek Ödemeler

Nafakadan mahsup etme iradesi ile çocuğun eğitim masrafı ya da oturduğu konutun faturalarının ödenmesi Yargıtay’ın güncel kararına göre ahlaki ödemedir. Nafakadan mahsuben yapmak istediği ödemeleri, banka üzerinden havale etmesi sırasında nafakaya mahsuben yapılan ödeme olduğunu açıklamada bildirmelidir.

71-) Nafaka Davası Kesinleşmeden İcraya Konulabilir Mi?

Tedbir nafakası kesinleşmeden icraya konulabilir; ancak yoksulluk ve iştirak kesinleşmeden icra takibi başlatılamayacaktır.