İSTANBUL SÖZLEŞMESİ NEDİR?

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin en yıkıcı sonuçlarından biri hiç şüphesiz kadına karşı şiddettir. Aile içi şiddet de dahil olmak üzere kadına karşı şiddet bireysel ve toplumsal yaşamı olumsuz etkilemekle kalmayıp kadınların sindirilmesi, ast konuma itilmesi, kötü muameleye maruz kalması ve namus cinayetlerine kurban edilmesi gibi bir dizi kabul edilemez ağır neticelere sebep olmaktadır. 2011 yılında kabul…

KEFALETTE EŞİN RIZASI VE ŞARTLARI

Kefalet sözleşmesi, alacaklı ile kefil arasında yapılan ve asıl borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarını kefilin üstlendiği teminat sözleşmelerinden biridir. Bu sözleşmesinin tanımı Türk Borçlar Kanunu’nun madde 581’de şu şekilde yapılmıştır: Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşmedir. Bu sözleşmesinin geçerli olabilmesi işin eğer kişi evliyse eşinin…

EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLALİ

EŞLERİN SADAKAT YÜKÜMLÜLÜĞÜ VE İHLALİ

Eşlerin Sadakat yükümlülüğü, eşlerin hem birbirleri ile olan hem de üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde, evlilik birliğini tehlikeye atabilecek her türlü davranıştan kaçınmaları için taşıdıkları bir yükümlülüktür. Eşlerin sadakat yükümlülüğü bireylerin aklında genellikle cinsel sadakati canlandırırken, sadakat yükümlülüğü yalnızca cinsel sadakatten ibaret olmayıp, duygusal ve ekonomik sadakat de sadakat yükümlülüğüne dahildir. Eşlerin sadakat yükümlülüğü, evlilik süresince…

KATILMA ALACAĞI DAVASI (KATKI PAYI)

KATILMA ALACAĞI DAVASI (KATKI PAYI)

 KATILMA ALACAĞI DAVASI NEDİR? Katılma alacağı, evlilik birliği içerisinde edinilmiş malların paylaşımı sırasında, evlilik birliğine katkıda bulunan eşe sağlanan hakka denir. Bu hak, evlilik süresince bir eşin diğerine yaptığı katkılarının mali değeri olarak ifade edilir. Katılma alacağı, evlilik sona erdiğinde veya mal rejimi sonlandığında uygulamaya konur. Genellikle evlilik boyunca edinilen malların değer artışı ve artan…

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Ve Şartları

Fiili Ayrılık Nedeniyle Boşanma Davası Ve Şartları

Fiili ayrılık nedeniyle boşanma davası, eşlerin evlilik birliğinin temelden sarsıldığı ve ortak hayatın yeniden kurulamadığı durumlarda açılan bir davadır. Fiili ayrılık nedeniyle boşanma Türk Medeni Kanunu’nun 166. Maddesinde düzenlenmiştir. İlgili madde “Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa…

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI NEDİR (SİR RAPORU)

ÇOCUĞUN ÜSTÜN YARARI NEDİR? (SİR RAPORU)

Her insanın 18 yaşına kadar çocuk sayılacağı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 1. Maddesi tarafından bu sözleşmeye taraf olan devletlerce kabul edilmiştir. Çocuğun üstün yararı ilkesi, çocuğun her türlü konuda ön planda tutulması gerektiğini önceleyen bir ilke olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ilke göz önüne alınırken en önemli sorun üstün yararın somut bir şekilde mahkeme…

BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR PROTOKOL ÖRNEĞİ

BOŞANMA PROTOKOLÜ NEDİR? PROTOKOL ÖRNEĞİ

Boşanma protokolü, boşanmak isteyen eşlerin, boşanmanın sonuçları hakkında karşılıklı uzlaşmaya vararak imzaladıkları yazılı bir belgedir. Bu belge, boşanma davasının açılması, yürütülmesi ve sonuçlanması sırasında tarafların hak ve menfaatlerini koruyan bir sözleşme niteliği taşır. Bu yazıda, anlaşmalı boşanma protokolünün ne olduğu, nasıl hazırlandığı, hangi konulara yer verilmesi gerektiği ve örnek bir protokol metni hakkında bilgiler verilecektir.…

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir Nasıl Açılır Dilekçesi

Çekişmeli Boşanma Davası Nedir? Nasıl Açılır? Dilekçesi

Çekişmeli boşanma davası, evlilik birliğinin sarsılması sonucunda boşanmak isteyen eşlerin boşanmak için açtığı dava türüdür. Hukuk Muhakemeleri Usulü içerisinde “İnşai Dava” türünde olan çekişmeli boşanma davası, aslında uygulamada gördüğümüz boşanma davalarının birçoğunu oluşturmaktadır. Çünkü çekişmeli boşanma davasının kapsamı çok geniştir. Buradaki çekişmeden kasıt, bir uyuşmazlık durumudur. Eşlerin boşanmaya ilişkin herhangi bir konuda anlaşamamalarından kaynaklanır. Bu…

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ VE ŞARTLARI

AİLE KONUTUNUN SAĞ KALAN EŞE ÖZGÜLENMESİ VE ŞARTLARI

Aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi, eşlerden birinin ölmesi durumunda aile konutunun ve ev eşyasının talep halinde diğer eşe mülkiyet halkının geçmesidir. Miras kalan evin eşe tahsis edilmesi sağlanır. Aile konutu ve ev eşyası tereke içinde bulunması gerekmektedir. Amaç sağ kalan eşin ekonomik ve yaşam standartlarını korumaktır. İstem halinde aile konutunun sağ kalan eşe özgülenmesi,…

YURT DIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI

YURT DIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI

YURT DIŞINDA BOŞANMANIN TÜRKİYE’DE TANINMASI Yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için Türk mahkemelerinin vereceği tanıma ve tenfiz kararına ihtiyaç olmaktadır. Yani, yurt dışında boşanmanın Türkiye’de tanınması için tanıma tenfiz davasının açılması gereklidir. Ancak, 2018 yılında Nüfus Hizmetleri Kanunu’na 27/A maddesi eklenerek birtakım yeni düzenlemeler getirilmiştir. Nüfus Hizmetleri Kanununun 27. Maddesine 690 sayılı KHK ile eklenen 27/A…