Özel güvenlik kimlik kartı, mesleğinizi icra edebilmeniz için elzem bir belgedir. Ancak zaman zaman yaşanan iptal durumlarıyla karşılaşabilirsiniz. Hakkınızda yapılan güvenlik soruşturması veya diğer sebeplerle alınan iptal kararına itiraz etme hakkınızı biliyor musunuz? İşte size yol gösterecek bir fırsat! Özel güvenlik kimlik kartının iptali durumunda, profesyonel danışmanlık ve hukuki destek alarak hakkınızı arayabilirsiniz. Siz de güvenliğiniz için gerekli adımları atın ve özel güvenlik kimlik kartınızın iptaliyle ilgili detaylı bilgi almak için bize ulaşın. Haklarınızı koruyun, mesleğinizi sürdürmeye devam edin!

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI NEDİR? NASIL VERİLİR?

Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Türkiye’de özel güvenlik görevlilerine verilen resmi bir kimlik belgesidir. İçişleri Bakanlığı tarafından verilen bu kart, görevlilerin kimliklerini ve yasal görevlerini kanıtlar. Türk vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmak, adli sicil kaydının temiz olması ve özel güvenlik eğitimini başarıyla tamamlamak gibi belirli şartları yerine getirmek gereklidir. Bu kimlik kartı, görevlilerin güvenliğin korunmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Özel Güvenlik Kimlik Kartı, Türkiye’de özel güvenlik görevlilerine resmi bir kimlik belgesi olarak verilir. Bu kart, Türk vatandaşı olan, 18 yaşını doldurmuş, adli sicili temiz ve özel güvenlik eğitimini tamamlamış kişilere verilir. Sağlık raporu da gereklidir. Başvuru süreci sonunda kart adayın adresine gönderilir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTI NEDEN İPTAL EDİLİR?

Özel Güvenlik Kimlik Kartı, belirli nedenlere dayanarak iptal edilebilir.

 1. Görev sırasında ya da görev süresi dışında kasıtlı olarak bir suç işlemek ve bu suç nedeniyle 1 yıl ya da daha fazla süreyle hapis cezası almak, özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesine neden olur.
 2. Güvenlik görevlisi işlediği suçlar nedeniyle affa uğrasa dahi; eğer devletin güvenliğini tehlikeye attıysa, anayasal düzene ve düzenin işleyişine karşı geldiyse, cinsel dokunulmazlığı hiçe saydıysa, rüşvet aldıysa, hırsızlık ya da dolandırıcılık yaptıysa, güveni kötüye kullandıysa, kaçakçılık ya da fuhuş yaptıysa kartı iptal edilir.
 3. Göreve geldikten sonra fiziksel ya da akli melekelerinden birini kaybetmek ve güvenlik görevini yerine getiremeyecek olmak.
 4. Kimlik kartını yenileyecekler yenileme eğitimi almazlarsa kartları iptal edilir.
 5. Güvenlik görevlisinin hakkında bir mahkeme kararı varsa, mahkeme sonuçlanıncaya kadar görevini yerine getirmesi mümkün değildir. Hakkında soruşturma ve kovuşturma devam eden güvenlik görevlilerinin kartları iptal edilir.
 6. Genel kolluk kuvvetlerine direnmek ve karşı gelmek.
 7. Silahı kanuna aykırı şekilde kullanmak ya da görev alanı dışında kullanmak.
 8. Görev süresi dışında özel güvenlik üniforması ile toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katılmak.
 9. Terörle ilgisi olanlarla irtibat halinde olmak

Kanuna göre özel güvenlik görevlisi olarak çalışanlar her 5 yılda bir kimliklerini yenilemek zorundadırlar. Eğer bu süre içinde bir güvenlik görevlisi kimliğini yenilemezse, mesleğini artık yapamaz duruma gelir. Bu durumda işvereni onu işten çıkarabilir, çünkü artık bu çalışan özel güvenlik vasfı taşımamaktadır.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ YENİLENMEMESİ NEDENLERİ NELERDİR?

Özel güvenlik kimlik kartının yenilenmemesi birkaç nedenle gerçekleşebilir. İlk olarak, bir özel güvenlik görevlisi, görevini kötüye kullanması sonucu kartının iptal edilmesiyle karşılaşabilir. Bu durum, görevli kişinin yetkilerini aşması, yasalara aykırı davranması veya suç işlemesi gibi durumlarda olabilir. İlgili merciler, bu tür ihlalleri tespit ederek kartın iptaline karar verebilirler.

Ayrıca, Özel Güvenlik Kimlik Kartının yenilenmemesi durumu, kart sahibinin artık belirli şartları karşılayamamasıyla da ilgili olabilir. Örneğin, kart sahibi Türk vatandaşlığını kaybettiği veya adli sicili bozulduğu için belirlenen koşulları artık sağlayamıyorsa, kartın iptal edilmesi gerekebilir.

Özetle, Özel Güvenlik Kimlik Kartının yenilenmemesi genellikle görevli kişinin görevini kötüye kullanması veya belirli şartları karşılayamaması gibi nedenlere dayanır.

HAGB KARARI NEDENİYLE ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİ

Türkiye’de, HAGB kararı (Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması), bir suçun işlendiği ancak hükmün açıklanmasının belirli şartlar altında geri bırakılması anlamına gelir. Eğer bir özel güvenlik görevlisine HAGB kararı verilmişse, bu durum güvenlik soruşturmasında değerlendirilebilir ve olumsuz bir sonuç olarak kabul edilebilir.

 • Özel güvenlik kimlik kartının iptali genellikle şu durumlarda gerçekleşebilir:
 • Güvenlik soruşturması sonucunda olumsuz bir durumun tespit edilmesi.
 • Kişinin işlediği suçlar nedeniyle hakkında yasal işlem başlatılması.
 • Mesleki etik ve standartlara aykırı davranışlarda bulunulması.
 • Sağlık koşullarının özel güvenlik görevini yapmaya uygun olmaması.
 • HAGB kararı nedeniyle özel güvenlik kimlik kartının iptal edilip edilmeyeceği, kişinin durumuna ve ilgili güvenlik soruşturmasının sonucuna bağlıdır.

KDAE KARARI NEDENİYLE ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİ

Kamu düzenini ciddi şekilde ihlal eden davranışlar veya suçlar nedeniyle bir kişinin özel güvenlik kimlik kartının iptali, ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde gerçekleştirilebilir. KDAE (Kamu Düzenine Aykırı Eylemler) nedeniyle özel güvenlik kimlik kartının iptal edilmesi, genellikle aşağıdaki nedenlerden kaynaklanabilir:

 1. Suç İşleme: Özel güvenlik görevlisinin ağır bir suç işlemesi (örneğin, kasten adam öldürme, cinsel saldırı, hırsızlık, uyuşturucu ticareti gibi) kimlik kartının iptaline neden olabilir.
 1. Yargı Kararları: Kişinin, kamu düzenini bozacak nitelikteki suçlardan mahkumiyet alması durumunda, mahkeme kararı doğrultusunda kimlik kartı iptal edilebilir.
 1. Disiplin Suçları: Görev sırasında veya dışında, özel güvenlik görevlisinin disiplinsiz davranışları veya meslek etiğine aykırı hareketleri de kimlik kartının iptaliyle sonuçlanabilir.
 1. Denetim ve İncelemeler: İçişleri Bakanlığı veya diğer yetkili merciler tarafından yapılan denetimlerde, kişinin kamu düzenine aykırı hareket ettiği tespit edilirse, kimlik kartı iptal edilebilir.

Bu tür iptaller, 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir. İptal kararına itiraz etmek isteyen kişiler, yargı yoluna başvurabilirler. Bu durumda, hukuki süreçler ve kanuni haklar çerçevesinde gerekli savunmalar yapılabilir.

İSTİHBARİ BİLGİ NEDENİYLE ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİ

Özel güvenlik kimlik kartının iptali, istihbari bilgi nedeniyle de gerçekleşebilir. İstihbari bilgi, güvenlik birimleri tarafından toplanan ve kişilerin kamu düzeni ve güvenliğine tehdit oluşturabilecekleri yönünde değerlendirmeler içeren bilgilerdir. Bu tür durumlarda özel güvenlik kimlik kartının iptali aşağıdaki süreçler çerçevesinde gerçekleşir:

 1. İstihbarat Toplanması ve Değerlendirilmesi: Güvenlik ve istihbarat birimleri, özel güvenlik görevlisi hakkında kamu düzenini tehdit eden faaliyetler içinde bulunabileceğine dair bilgi toplar ve değerlendirir. Bu bilgiler, kişinin terör örgütleriyle bağlantısı, suç örgütleriyle ilişkisi, aşırı gruplarla teması veya yasadışı faaliyetlere karışması gibi hususları içerebilir.
 1. Raporlama ve Karar Verme: Toplanan istihbari bilgi, ilgili güvenlik birimleri tarafından raporlanır ve İçişleri Bakanlığı’na iletilir. Bakanlık, bu bilgiler doğrultusunda kişinin özel güvenlik kimlik kartının iptaline karar verilir.
 1. Özel Güvenlik Kimlik Kartının İptali: Bakanlık, kamu güvenliğini tehlikeye atan veya atma potansiyeli bulunan kişilerin özel güvenlik kimlik kartlarını iptal edebilir. Bu karar, ilgili kişiye yazılı olarak bildirilir ve kimlik kartı geçersiz hale getirilir.
 1. İtiraz ve Hukuki Süreç: İptal kararına itiraz etmek isteyen kişiler, idari yargı yoluna başvurabilirler. Kişi, mahkemede kendisi hakkında toplanan istihbari bilgilere karşı savunma yapma hakkına sahiptir. Mahkeme, itirazı değerlendirerek iptal kararının yerinde olup olmadığını karara bağlar.

Özel güvenlik kimlik kartının iptali sürecinde, kişi hakkında toplanan bilgilerin gizliliği ve güvenilirliği esas alınır. Bu süreçte kişinin temel hak ve özgürlüklerine saygı gösterilmesi ve hukuki güvencelerin sağlanması önemlidir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİNE KARŞI BAŞVURULACAK HUKUKİ YOLLAR

Özel güvenlik kimlik kartının iptali kararına karşı başvurulabilecek hukuki yollar, kişilerin haklarını korumak ve adil bir süreç işletilmesini sağlamak amacıyla mevcuttur. Özel güvenlik kimlik kartının iptaline itiraz etmek isteyen kişiler, aşağıdaki hukuki yolları takip edebilirler:

 1. İdari İtiraz:

– İlk olarak, iptal kararını veren idari makama (genellikle İçişleri Bakanlığı veya İl Emniyet Müdürlüğü) itiraz dilekçesi verilebilir.

– Bu itiraz dilekçesinde, iptal kararının neden hukuka aykırı olduğuna dair gerekçeler belirtilmeli ve yeniden değerlendirme talep edilmelidir.

 1. İdari Yargıya Başvuru:

– İdari itirazın reddedilmesi durumunda veya doğrudan idari yargıya başvurmak isteyen kişiler, İdare Mahkemesi’ne iptal davası açabilirler.

– İdare Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, iptal kararının hukuka aykırı olduğu, kişinin haklarının ihlal edildiği ve iptalin gerekçelerinin yetersiz veya dayanaksız olduğu hususları vurgulanmalıdır.

– Mahkeme, kararın hukuka uygun olup olmadığını inceleyerek iptal kararı verebilir.

 1. Yürütmeyi Durdurma Talebi:

– İdare Mahkemesi’ne başvurulduğunda, dava sonuçlanana kadar iptal kararının uygulanmasını durdurmak için yürütmeyi durdurma talebinde bulunulabilir.

– Yürütmeyi durdurma talebi, mahkeme tarafından kabul edilirse, dava süresi boyunca kimlik kartı iptal edilmez ve kişi görevine devam edebilir.

 1. Bölge İdare Mahkemesi ve Danıştay:

– İdare Mahkemesi’nin kararına karşı itiraz edilmek istenirse, Bölge İdare Mahkemesi’ne temyiz başvurusunda bulunulabilir.

– Bölge İdare Mahkemesi’nin kararına karşı da Danıştay’a temyiz başvurusunda bulunulabilir. Danıştay, nihai karar mercii olarak değerlendirme yapar.

 1. Avukat Desteği:

– Bu süreçlerde hukuki bilgi ve deneyime sahip bir avukatın desteğini almak, sürecin doğru ve etkili bir şekilde yürütülmesine yardımcı olabilir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİNE İTİRAZ VE İPTAL DAVASI

Özel güvenlik kimlik kartının iptaline itiraz ve iptal davası, kart sahibinin iptal kararının haksız veya hukuka aykırı olduğunu düşündüğü durumlarda başvurabileceği hukuki yolları içerir. Bu süreçte, özel güvenlik kimlik kartının iptaline itiraz etmek ve gerekli hukuki adımları atarak kartın tekrar aktif hale getirilmesini sağlamak amaçlanır.

Türkiye’de özel güvenlik kimlik kartının iptaline itiraz etmek ve iptal davası açmak için genel olarak şu adımları takip etmek gerekmektedir:

 • Özel güvenlik kimlik kartının iptaline itiraz için, ilgili özel güvenlik komisyonuna veya idare mahkemesine yazılı bir dilekçe ile başvurulmalıdır.
 • Özel güvenlik kimlik kartının iptaline itiraz dilekçesinde, iptal kararının neden haksız olduğuna dair kanıtlar ve gerekçeler sunulmalıdır,
 • Özel güvenlik kimlik kartının iptaline itiraz reddedilirse, idare mahkemesinde iptal davası açılabilir.
 • Dava açma sürecinde, bir avukattan hukuki destek almak önemlidir.

İPTAL DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE DAVA AÇMA SÜRESİ

Türkiye’de iptal davası açma süresi ve yetkili mahkeme, davanın türüne göre değişiklik gösterebilir. Genellikle, idari işlemlere karşı açılan iptal davaları için yetkili mahkeme idare mahkemeleridir. İptal davası açma süresi ise, genellikle kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren belirli bir süre içerisindedir (örneğin, 60 gün gibi).

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİ DAVALARINDA EMSAL DANIŞTAY KARARLARI

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdari Dava Dairesi’nin 22.03.2018 Tarihli, 2018/111 E., 2018/313 K. Sayılı Kararının Özeti

Olayın Özeti:

– Davacının Durumu: Davacı, silahsız özel güvenlik görevlisi kimliğinin yenilenmesi için sınava girmiş, başarılı olmuş ve sertifikasını almıştır.

– Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması: Davacının, Ankara 12. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 23.10.2007 tarihli kararıyla “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak” suçundan 1 yıl denetimli serbestlik tedbiri aldığı tespit edilmiştir. Davacı, denetimli serbestlik tedbiri gereklerine uygun davranmış ve kamu davası düşmüştür.

İdari İşlem:

 • Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu Kararı (03.04.2017): Davacının “kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak” suçunu işlediği gerekçesiyle özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmediğine karar verilmiştir.

Mahkeme Kararı:

– İlk Derece Mahkemesi: Davacının, 5188 sayılı Kanunun 10/d maddesinde aranan şartları taşıdığı ve hakkında açılan kamu davasının düşürüldüğü göz önüne alınarak, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmemesi kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek işlem iptal edilmiştir.

– Bölge İdare Mahkemesi: Davacının güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz olmadığını, özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmemesi için geçerli bir hukuki durum bulunmadığını belirterek, iptal kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmiştir.

Danıştay 10. Daire Başkanlığı’nın 25.12.2018 Tarihli, 2018/3803 E., 2018/4201 K. Sayılı Kararının Özeti

Kararın Konusu:

Silahsız özel güvenlik görevlisi olan davacının özel güvenlik görevlisi olarak çalışmasının uygun görülmemesi üzerine, Ankara Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu’nun 03/04/2017 tarih ve 2017/367 sayılı kararının iptali istemiyle açılan dava.

İlk Derece Mahkemesi Kararı:

Ankara 6. İdare Mahkemesi, 5188 sayılı Kanun’un 10. Maddesi’nin (d) fıkrasında yapılan değişiklikle, uyuşturucu madde kullanma suçunun özel güvenlik görevlilerinde aranacak şartlardan çıkarıldığını belirtti. Davacının uyuşturucu madde kullanımı nedeniyle aldığı cezanın bu şartlar arasında olmadığına karar vererek, işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle iptal kararı verdi.

Bölge İdare Mahkemesi Kararı:

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesi, 02/01/2017 tarihli 680 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile ilgili fıkranın değiştirildiğini, işlem tarihinde uyuşturucu ve uyarıcı madde suçlarından mahkum olmamak şartının tekrar arandığını belirtti. Ancak, davacının denetimli serbestlik tedbiri uygulandığı ve kamu davasının düşürüldüğü göz önüne alındığında, güvenlik ve arşiv araştırmasının olumsuz olmadığını belirtti. Bu nedenle, İdare Mahkemesi’nin iptal kararında hukuka aykırılık bulunmadığına karar verdi ve istinaf başvurusunu reddetti.

Danıştay Kararı:

Danıştay 10. Daire, Bölge İdare Mahkemesi’nin kararının usul ve hukuka uygun olduğunu belirtti. Temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenlerin kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte olmadığına hükmetti. Sonuç olarak, davalı idarenin temyiz istemini reddederek Ankara Bölge İdare Mahkemesi 9. İdare Dava Dairesi’nin kararını onadı.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Hakkında HAGB Kararı Verilen Kişinin Özel Güvenlik Kimlik Kartı İptal Edilir Mi?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (HAGB) kararı alan kişinin Özel Güvenlik Kimlik Kartı, genellikle bu kararın ihlal edilmesi durumunda iptal edilir. Ancak, HAGB kararı şartlarına uyulması ve suç işlenmemesi halinde kartın iptali gündeme gelmez. Her durum, yasal prosedürlere ve mahkeme kararlarına bağlı olarak değerlendirilir.

Hangi Suçların İşlenmesi Güvenlik Kimlik Kartının İptalini Gerektirir?

Özel Güvenlik Kimlik Kartının iptalini gerektiren suçlar genellikle ağır suçlar veya güvenlikle ilgili suçlardır. Bunlar arasında cinayet, hırsızlık, terörle ilişkili suçlar, uyuşturucu suçları, sahtecilik ve görev suistimali gibi suçlar yer alır. Ancak, her durum farklıdır ve iptal kararı suçun niteliği, tekrar etme olasılığı ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartını Kim İptal Eder?

Özel Güvenlik Kimlik Kartının iptal yetkisi genellikle İçişleri Bakanlığı veya yetkilendirilmiş ilgili birimlere aittir. İptal kararları, genellikle suç işlenmesi, güvenlikle ilgili risklerin olması veya belirli koşulların artık karşılanmaması gibi durumlarda alınır. Bu kararlar yasalara ve ilgili düzenlemelere uygun olarak verilir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartının İptalinde Kıdem Tazminatı Hakkı Var Mıdır?

Özel Güvenlik Kimlik Kartının iptalinde genellikle kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Çünkü bu kart, bir işçiye verilen bir iş hakkı değil, güvenlik görevlilerinin yetkilendirilmesini sağlayan bir belgedir. Bu nedenle, kartın iptali işçi iş ilişkisine bağlı olmadığı için kıdem tazminatı hakkı doğmaz. Ancak, ülkeye ve ilgili yasalara göre durum değişebilir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartının İptalinde İhbar Tazminatı Hakkı Var Mıdır?

Özel Güvenlik Kimlik Kartının iptalinde genellikle ihbar tazminatı hakkı doğmaz. Kart, bir işçiye verilen bir iş hakkı değil, güvenlik görevlilerinin yetkilendirilmesini sağlayan bir belgedir. Dolayısıyla, işçi iş ilişkisine bağlı olmadığı için ihbar tazminatı hakkı da doğmaz. Ancak, ülkeye ve ilgili yasalara göre durum değişebilir.

Özel Güvenlik Kimlik Kartının Yenilenmemesi İptal Midir?

Özel güvenlik kimlik kartının yenilenmemesi genellikle kişinin özel güvenlik görevini sürdürme yetkisinin kaybedilmesi anlamına gelir. Bu, genellikle belirli bir süre sonunda yasal olarak yenilenmesi gereken bir karttır. Süre aşıldığında, ilgili kişinin görev yetkisi askıya alınabilir veya iptal edilebilir. Kesin bilgi almak için yerel güvenlik mevzuatına başvurmak önemlidir.

ÖZEL GÜVENLİK KİMLİK KARTININ İPTALİNE İTİRAZ VE İPTAL DAVASI DİLEKÇE ÖRNEĞİ

İSTANBUL İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Yürütmenin Durdurulması Taleplidir.

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : İSTANBUL VALİLİĞİ

KONU : İSTANBUL Valiliği Özel Güvenlik Komisyonu’nun güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması OLUMSUZ, Silahlı Kimlik Kartı İPTAL, Yenileme Müracaatımızın RED edilmesi ile ilgili verilen X tarih ve X sayılı kararın ÖNCELİKLE YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASI ve yargılama neticesinde İPTALİ yönünde karar verilmesi talebidir.

TEBLİĞ TARİHİ :

AÇIKLAMALAR

 1. Olay Ve Hukuka Aykırılıklar Hakkında:
 2. Davalı idare tarafından X tarih ve X sayılı kararı idari işlemi hukuka aykırı olup iptali gerekmektedir. Şöyle ki;
 1. Müvekkilim X tarihinden beri özel güvenlik görevlisi olarak görev yapmaktadır. X tarihleri arasında yapılan tüm arşiv araştırması ve güvenlik soruşturmaları temiz/olumlu sonuçlanmıştır. X Tarihinde Müvekkil silahlı özel güvenlik kimlik kartını yenilemek için müracaatta bulunmuştur.
 1. Müvekkil, 5188 Sayılı Kanunun 10. Maddesi (d) bendinde belirtilen şartları taşımasına ve yeni bir suç işlememesine rağmen, hakkında yapılan güvenlik soruşturmasının olumsuz sonuçlandığı gerekçesiyle, silahlı özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve özel güvenlik çalışma izni iptal edilmiştir.
 1. Davalı idare RED kararında hiçbir dayanak göstermeden ve müvekkile bu hususla ilgili hiçbir bilgi vermeden, savunma hakkı tanımadan işlem tesis etme yoluna gitmiştir
 1. Öte yandan işleme dayanak edildiğini düşündüğümüz, İSTANBUL Asliye Ceza Mahkemesinde X Esas, X Karar Numaralı Dosya ile yargılanan Müvekkilim hakkında HAGB kararı verilmiştir. 5 yıllık Denetim süresince herhangi bir kasıtlı suç işlemediğinden verilen karar ortadan kaldırılarak düşürülmüştür.
 1. Ancak Danıştay’ın verdiği emsal kararlarda görüleceği üzere güvenlik soruşturması olumsuz olanlar hakkında mahkumiyet (HAGB) hükmü olmasına rağmen yüksek mahkeme içtihatlarında vurgulandığı üzere kurulan mahkumiyet hükmünün hukuki sonuç doğurmadığından tesis edilen işlemlerin Sebep ve Maksat unsurları yönünden hukuka aykırı olacağından iptaline karar vermiştir.

Danıştay 12. Daire Esas No : 2016/7885 Karar No : 2017/4849 Kararında;

“…davacının durumunun Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. Maddesi kapsamında olduğu ve bu maddede aranılan koşulların gerçekleşmiş olduğu sonucuna ulaşılarak sanık hakkındaki hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına hükmedilmesi karşısında, hükmün sanık hakkında hukuki sonuç doğurmayacağının da anılan maddede açıkça belirtilmiş olması nedeniyle davacının memuriyetine engel bir mahkumiyet hükmünün bulunduğundan söz etme olanağı kalmadığından, davacının memuriyet ile ilişiğinin kesilmesine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle, dava konusu işlemin iptalinin ONANMASINA “

Danıştay 12. Dairesi Esas No.2006/5446 Karar No.2008/3228 Kararında;

” …Ceza kanunu yönünden lehe olan hükmün uygulanması kapsamında verilen yeni kararla birlikte ortaya çıkan ve yukarıda özetlenen yeni hukuki durum karşısında, dava konusu işlemin hukuki dayanağının hukuken ortadan kalktığı ve işlemin sebep unsuru yönünden hukuka aykırı hale geldiği sonucuna varılmıştır…”

 1. Yürütmeyi Durdurma Sebepleri Hakkında;
 1. Dava konusu tesis edilen işlem; açıkça hukuka aykırı olduğu gibi manevi kayıplar yönüyle de telafisi güç ve imkânsız zararlara da sebebiyet vermektedir.
 1. Zira; çalışma izni verilmemesine dair kararın hangi gerekçeye dayandığı, tarafımıza tebliğ edilmediği için bilinmemektedir. Hukuken kabul edilebilir bir neden olmaksızın, kamu yararı ve hizmet gerekleri gözetilmeksizin, çalışma ve yenileme izni ile silahlı özel güvenlik kimlik kartı verilmemesine hükmedilmesi; aile ve meslek çevresindeki kişiler tarafından, işyerindeki ast ve üstleri tarafından gerekse müvekkilimizi tanıyan diğer kişiler tarafından olumsuz algılara ve yorumlara neden olmuştur.

Bu durum, dava konusu işlemin müvekkili manevi olarak çok yıpratmasına da neden olmaktadır. Dolayısıyla yürütmenin durdurulması koşulları da oluşmuş bulunmaktadır

HUKUKİ NEDENLER : HMK, İdari Yargılama Usulü Kanunu ve diğer mevzuatlar

HUKUKİ DELİLLER : Arşiv Araştırması, Sabıka Kaydı, Eğitim bilgi ve belgeleri, Bilirkişi, İSTANBUL Asliye Ceza Mahkemesinde X Esas, X Karar Numaralı Dosyası ( CELBİ GEREK), Tanık Beyanları, Özel güvenlik eğitim sertifikaları, İdari İşlem Bildirimi, her türlü delil.

SONUÇ-İSTEM : Açıklanan nedenlerle;

 1. Öncelikle, dava konusu işlemin açıkça yasaya aykırı olması ve telafisi imkansız sonuçlar doğuracak olması nedeniyle YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA,
 1. Netice de davalı idarenin güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması OLUMSUZ, Silahlı Kimlik Kartı İPTAL, Yenileme Müracaatımızın RED edilmesi ile ilgili verilen X tarih ve X sayılı işleminin İPTALİNE,
 1. Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı tarafa yüklenmesine karar verilmesini saygılarımızla ve vekaleten talep ederiz.

SULTAN DİLARA BARDİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap