İş Hukuku2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücret, çalışanların temel geçim ihtiyaçlarını karşılamak için belirlenen en düşük ücrettir. Her yıl, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenir. 2024 yılında, aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL, net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak açıklanmıştır. Bu rakamlar, 2023 yılına göre % 49 oranında bir artışı ifade etmektedir. Bu artışın işverenler üzerindeki mali etkileri ise oldukça önemlidir. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

Bu yazımızda, 2024 yılı asgari ücretin işverene maliyetini ve bunun yansımalarını inceleyeceğiz.

ASGARİ ÜCRET NEDİR?

4857 sayılı İş Kanunu’nun 39.maddesinde asgari ücret tanımı yapılmıştır. İlgili hükme göre asgari ücret, iş sözleşmesi ile çalışan ve İş Kanunu kapsamına giren veya girmeyen her türlü işçi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca Asgari Ücret Tespit Komisyonu aracılığı ile en az iki yılda bir belirlenen ücrettir. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapısı ise şu şekildedir:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının tespit edeceği üyelerden birinin başkanlığında,

Hükümet Temsilcisi (5 Kişi)

 • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürü veya yardımcısı
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü veya yardımcısı
 • TÜİK temsilcisi
 • Hazine ve Maliye Bakanlığı temsilcisi
 • Ticaret Bakanlığı temsilcisi

İşçi Kuruluşu Temsilcisi (5 Kişi)

 • Bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşunun değişik iş kolları için seçeceği 5 temsilci

İşveren Kuruluşu Temsilcisi (5 Kişi)

 • Bünyesinde en çok işvereni bulunduran en üst işveren kuruluşunun değişik iş kolları için seçeceği 5 temsilci

2024 YILI ASGARİ ÜCRET MİKTARI

30.12.2023 tarihli Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı ile 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL; net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak ifade edilmiştir. Böylece net asgari ücret bir önceki yıla göre %49 artışla 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. 2024 yılı itibariyle günlük kazanç alt sınırı ise 666,75 TL olurken günlük kazanç üst sınırı 5.000,63 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

2024 ASGARİ ÜCRETİNDE TEMEL PARAMETRELER

2024 yılında asgari ücretin temel parametreleri şöyle:

Açıklama Tutar
Aylık Brüt Asgari Ücret 20.002,50 TL
Aylık Net Asgari Ücret 17.002,12 TL
Günlük Kazanç Alt Sınırı 666,75 TL
Günlük Kazanç Üst Sınırı 5.000,63 TL
Asgari Ücretin İşverene Toplam Maliyeti 24.503,06 TL

2024 YILI ASGARİ ÜCRET ZAM ORANI

2024 yılı için belirlenen asgari ücret zam oranı %49.1 olarak belirlenmiştir. Yıllara göre asgari ücret zam oranları ise aşağıdaki tabloda verilmiştir:

Yürürlük Tarihleri Net Asgari Ücret Artış Oranı
01.01.2016-31.12.2016 1.300,99 29,3
01.01.2017-31.12.2017 1.404,06 7,9
01.01.2018-31.12.2018 1.603,12 14,2
01.01.2019-31.12.2019 2.020,90 26,1
01.01.2020-31.12.2020 2.324,71 15,0
01.01.2021-31.12.2021 2.825,90 21,6
01.01.2022-30.06.2022 4.253,40 39,9
01.07.2022-31.12.2022 5.500,35 29,3
01.01.2023-30.06.2023 8.506,80 54,7
01.07.2023-31.12.2023 11.402,32 34,0
01.01.2024-31.12.2024 17.002,12 49,1

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI

İşveren bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış ücrete brüt ücret denir. İşverenin ödemiş olduğu brüt ücretten vergiler, sigorta primleri, sendika kesintilerinin yapılmasından sonra işçinin eline geçen, kullanabileceği ücret net ücret şeklinde ifade edilmektedir. 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret üzerinden tüm bu kesintiler çıkarıldığında net asgari ücret 17.002,12 TL olarak hesaplanmıştır. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

Brüt Asgari Ücret 20.002,50 TL
SGK İşçi Primi (% 14) 2.800,35 TL
İşsizlik Sig. İşçi Primi (% 1) 200,03 TL
Kesintiler Toplamı 3.000,38 TL
NET ASGARİ ÜCRET        17.002,12 TL

ASGARİ ÜCRETİN BRÜT HESABI

İşverenin bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış ücrete brüt ücret denir. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katıldığı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı neticesinde 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret 20.002,50 TL olarak ifade edilmiştir. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

2024 YILI ASGARİ ÜCRET GÜNLÜK NET

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında işverenin ödemiş olduğu brüt ücretten vergiler, sigorta primleri, sendika kesintilerinin yapılmasından sonra işçinin eline geçen aylık net asgari ücret 17.002,12 TL olarak ifade edilmiştir. Böylece net asgari ücret bir önceki yıla göre %49 artışla 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir. Günlük net asgari ücret miktarı ise 566,74 TL’dir.

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır. Brüt asgari ücret işverenin bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış hali ile hesaplanır. 2024 yılı için belirlenen brüt asgari ücret ise 20.002,50 TL olarak ifade edilmiştir. Belirlenen brüt asgari ücrete SGK primi ile işveren işsizlik sigorta primi kalemleri eklenince bir işçinin işverene toplam maliyeti belirlenir. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

Brüt Asgari Ücret 20.002,50 TL
SGK Primi (%20,5 İşveren Payı) 4.100,5125 TL
İşveren İşsizlik Sig. Primi (%2) 400,05 TL
İşverene Toplam Maliyet 24.503,06 TL
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (5 Puanlık İndirimle) 23.502,94 TL

2024 YILI PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVAN TUTARLARI

2024 yılında prime esas kazanç taban ve tavan tutarları, asgari ücret ile orantılı olarak belirlenmiştir. Buna göre, 2024 yılında prime esas kazanç taban ve tavan tutarları şöyledir:

 • Günlük kazanç alt sınırı: 666,75 TL
 • Aylık kazanç alt sınırı: 20.002,50 TL
 • Günlük kazanç üst sınırı: 5.000,63 TL
 • Aylık kazanç üst sınırı: 150.018,90 TL

2024 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

Kıdem tazminatı tavanı, çalışanların alabileceği en yüksek kıdem tazminatı miktarını belirler. Bu miktar, her yıl devlet tarafından güncellenir ve ekonomik faktörlere bağlıdır. 05.01.2024 tarihinde yayımlanan Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Genelge ile 2024 yılı için kıdem tazminatının tavan tutarı açıklanmıştır. İlgili genelgeye göre 2024 yılı için kıdem tazminatı tavan miktarı, brüt olarak 35.058,58 TL; net olarak ise 34.792,49 TL olarak ifade edilmiştir. Kıdem tazminatı hesaplamak için, son brüt maaşınızı çalıştığınız yıl sayısıyla çarpmanız ve yasal tavanı aşmamanız gerekir. Daha detaylı hesaplama için “Kıdem Tazminatı Hesaplama” yazımızı okuyabilirsiniz. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

İSTANBUL İŞ HUKUKU AVUKATI

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE TOPLAM MALİYETİ

2024 yılında asgari ücretin işverene maliyeti, brüt asgari ücrete eklenen sigorta primleri ve diğer yasal yükümlülüklerle hesaplanır. 2024 yılı için brüt asgari ücret 20.002,50 TL iken, işveren payı dahil edildiğinde asgari ücretin işverene maliyeti toplam 24.503,06 TL’ye ulaşıyor. İşverenler için sunulan 5 puanlık indirimle bu maliyet 23.502,94 TL’ye düşebilmektedir.

Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

2024 YILI ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET TUTARLARI

Yıllara göre asgari ücret tutarları, Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından belirlenir ve her yıl değişiklik gösterebilir.

Yürürlük Tarihleri Net Asgari Ücret Brüt Asgari Ücret İşverene Maliyet
01.01.2016-31.12.2016 1.300,99 1.647,00 1.935,23
01.01.2017-31.12.2017 1.404,06 1.777,50 2.088,56
01.01.2018-31.12.2018 1.603,12 2.029,50 2.384,66
01.01.2019-31.12.2019 2.020,90 2.558,40 3.006,12
01.01.2020-31.12.2020 2.324,71 2.943,00 3.458,03
01.01.2021-31.12.2021 2.825,90 3.577,50 4.203,56
01.01.2022-30.06.2022 4.253,40 5.004,00 5.879,70
01.07.2022-31.12.2022 5.500,35 6.471,00 7.603,43
01.01.2023-30.06.2023 8.506,80 10.008,00 11.759,40
01.07.2023-31.12.2023 11.402,32 13.414,50 15.762,04
01.01.2024-31.12.2024 17.002,12 20.002,50 23.502,94

SIKÇA SORULAN SORULAR

1 günlük net asgari ücret ne kadar?

2024 Ocak ayından itibaren asgari ücretin günlük brüt miktarı 666,75 TL olarak belirlenmiştir. İşverenin ödemiş olduğu brüt ücretten vergiler, sigorta primleri, sendika kesintilerinin yapılmasından sonra işçinin eline geçen 1 günlük net asgari ücret miktarı ise 566,74 TL’dir.

1 günlük yevmiye ne kadar?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla 2024 yılı için 1 günlük yevmiye ücreti olan günlük net asgari ücret miktarı 566,74 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret günlük prim ne kadar?

01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında 2024 yılı için Asgari Ücret SGK primi, günlük taban tutar 666,75 TL iken, tavan tutar 5,000,63 TL’dir.

1 günlük sigorta kaç TL 2024?

1 Ocak 2024 tarihinden itibaren uygulanan yeni asgari ücret üzerinden hesaplanan 1 günlük sigorta taban tutarı 666,75 TL; tavan tutarı ise 5,000,63 TL olarak belirlenmiştir.

2024 Asgari ücret SGK primi ne kadar?

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırının, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırının ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katı olacağı hüküm altına alınmıştır. Buna göre; 2024 Asgari Ücret SGK primi, günlük taban tutar 666,75 TL iken, tavan tutar 5,000,63 TL’dir. Aylık taban tutar ise 20,002,50 TL iken; tavan tutar 150,018,75 TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücret ne kadar oldu?

1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL; net asgari ücret ise 17.002,12 TL olarak ifade edilmiştir. Böylece net asgari ücret bir önceki yıla göre %49 artışla 17.002,12 TL olarak belirlenmiştir.

30 günlük sigorta primi ne kadar 2024?

Asgari ücret 2024 yılı için yapılan %49 oranında artış ile 17.002 TL olarak belirlenmiş ve bu doğrultuda asgari ücretle çalışan işçiler ile işverenlerin ödeyecekleri sigorta primlerinde de artış olmuştur. 2024 yılı için asgari ücretle çalışanların ödeyeceği sigorta primi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

İşçi Payı 1.700,20 TL
İşveren Payı 3.375,47 TL
Toplam 5.075,67 TL

Personelin İşletmeye Maliyeti Nasıl Hesaplanır?

Bir personelin işletmeye maliyeti hesaplanırken öncelikle çeşitli yasal parametreler göz önünde tutulur. Bu kapsamda işverenler için toplam personel maliyeti hesabından ilk aşamayı brüt maaş hesaplaması oluşturur. Brüt maaş personele ödenecek olan maaşın; vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış halidir. Belirlenen brüt maaş tutarına SGK işveren payı eklenerek bir personelin işletmeye maliyeti hesaplanır. 2024 yılında bir asgari ücretli personelin işverene maliyeti 23.502,94 TL olarak belirlenmiştir. Ancak bu maliyet pek tabii personele yapılacak olan diğer prim ve ek ödemelere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

Brüt asgari ücret ne kadardır?

Brüt asgari ücret, işverenin bir işçisi için ödemiş olduğu ücretten vergi, sigorta, sendika kesintilerinden arınmamış hali ile hesaplanır. 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı ile 01.01.2024 – 31.12.2024 tarihleri arasında aylık brüt asgari ücret 20.002,50 TL olarak belirlenmiştir. Asgari ücretin işverene maliyeti hesaplanırken brüt asgari ücret miktarı esas alınır.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap