2024 yılı Stajyer maaşları için işletmede çalışan personel sayısına göre devlet desteği yapılmaktadır. Çalışan personel sayısı, devletin ödeyeceği desteğe belirleyici etken olmaktadır. 25 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile yapılan düzenleme ile stajyer maaşlarına devlet desteği belirlenmiştir.

Stajyer maaşları konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak avukatlarımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

STAJYER NEDİR?

Stajyerlik, eğitim öğretim süreci boyunca öğrenilen bilgi ve teoriyi, profesyonel bir ortamda pratik uygulamaya çevirebilecek deneysel öğrenme yoludur. Stajyerlik sürecini yürütene stajyer, stajyerlik sürecine de staj denir. İşveren, stajyer yeteneklerini yönlendirme, eğitme ve değerlendirmeden sorumlu olur. Stajyer ise uygulamalı deneyime sahip olur ve planladığı kariyer alanında profesyonel bağlantılar kurarak hayatına yön vermeye çalışır.

STAJIN FAYDALARI NELERDİR?

Firmalar, bünyelerine dâhil edecekleri çalışanlarının tecrübe sahibi olmasını ve yapacakları iş ile ilgili bilgi sahibi olmasını istemektedir. Fakat özellikle yeni mezunlar bu konuda ne yazık ki tecrübe kazanabilecekleri bir iş fırsatı ile karşılaşamamaktadır. Staj hayatının bu açıdan bir kazancı söz konusudur. Öğrencilik süreci devam ederken ya da mezun olduktan sonra stajyerin eline geçen staj imkânları iyi değerlendirmeli ve stajyerin kendisini geliştirmek için tüm yolları denemesi gerekmektedir.

Çırak ile stajyer arasındaki temel fark, çırak temelden öğrenmeye başlarken, stajyer var olan bilgisini pratik açıdan geliştirir.

İşletmelerde stajyer, çırak, aday çırak, kalfa ve mesleki eğitim gören öğrencilere yapılması gereken ödemeler, asgari ücrete endeksli olarak belirlenen alt sınırı içerir. Bu tutarlar her takvim yılının başında güncellenir ve 2024 yılında da asgari ücret artışıyla yeniden belirlenmiştir.

2024 YILI STAJYERLERE ÖDENECEK MAAŞ VE DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI;

 • 20’den az çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlerin ücreti asgari ücretin net tutarının en az %15’i,
 • 20 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde stajyerlerin ücreti asgari ücretin net tutarının en az %30’u,
 • Çırak ve aday çırak statüsünde mesleki eğitim görenlere asgari ücretin net tutarının en az %30’u,
 • Kalfalık yeterliliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12. Sınıf öğrencilerine asgari ücretin net tutarının en az %50’si,

ücret olarak ödenmelidir.

Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20+ İş Yerleri 5.100,64 ₺
Stajyer Ücreti /Çalışan Sayısı 20’den Az İş Yerleri 2.550,32 ₺
Kalfa Ücreti/Mesleki Eğitim M.12.snf 8.501,06 ₺
Çırak ve Aday Çırak Ücreti 5.100,64 ₺

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenecek stajyer maaşlarının tamamına devlet desteği uygulanmaktadır. Diğer eğitim kurumları ile okullarda öğrenim gören ve işletmelerde staj yapacak öğrencilere işletmedeki çalışan sayısına göre devlet desteği değişkenlik göstermektedir.

 • 20’den az işçi çalıştıran işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 3’te 2’si devlet tarafından karşılanacaktır.
 • 20 ve üzerinde işçi çalıştıran işletmelerde stajyere ödenecek asgari tutarın 3’te 1’i devlet tarafından karşılanacaktır.

2024 YILI STAJYER MAAŞLARINA DEVLET DESTEĞİ NE KADAR?

Stajyer maaşlarına işletmede çalışan personel sayısına göre devlet desteği yapılmaktadır. Çalışan personel sayısı, devletin ödeyeceği desteğe belirleyici etken olmaktadır. 25 Aralık 2021 tarihinde yayımlanan 7346 sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler ışığında stajyer maaşları devlet katkısı şu şekilde belirlenmiştir:

Eğer işletmede çalışan personel sayısı 20 kişiden azsa stajyer maaşının 2/3’ü kadar devlet desteği yapılır.

Eğer işletmede çalışan personel sayısı 20 kişi ve üzerinde ise stajyer maaşının 1/3’ü kadar devlet desteği ödemesi işletmelere yapılmaktadır.

Mesleki eğitim merkezi öğrencilerine ödenecek tutarın tamamına devlet desteği uygulanır. Diğer eğitim kurumlarında öğrenim gören veya işletmelerde staj yapacak öğrencilere verilecek destek miktarı söz konusu iş yerlerinde çalışan kişi sayısına göre değişebilir.

İşletmenin Stajyerler Hariç Çalışan Sayısı Ücret
20’den Azsa Ödenen Devlet Desteği 3.400,42 TL
20’den Fazlaysa Ödenen Devlet Desteği 1.700,21 TL

2024 12. SINIF STAJ ÜCRETLERİ

Kalfalık yeterliliğini alan 12. sınıf öğrencileri için
Asgari ücret (aylık – net – %50) 8.501,06
Asgari ücret (günlük – net) 283,37TL

STAJYERLİĞİN YASAL DAYANAĞI NEDİR?

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 3. Maddesinin (r) şıkkında staj tanımlanmıştır.

Buna göre, “Staj, Yükseköğretim Kurulunca, yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan her düzeydeki alana özgü olarak belirlenen teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri, sektörü tanımaları, iş hayatına uyumları, gerçek üretim ve hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmede yaptıkları mesleki çalışma…” şeklinde tanımlamıştır. Stajı yapan kişiye de stajyer denir.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 3. Maddesinin (c)şıkkında ise çırağın tanımı yapılmıştır.

Buna göre, “Çırak, çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek alanında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde geliştirilen kişi…” şeklinde tanımlamaktadır.

Yine, 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. Maddesinde Ücrete açıklık getirilmiştir.

Buna göre, “Aday çırak ve çıraklar ile işletmelerde mesleki eğitim gören, staj veya tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere işletmeler tarafından ödenecek ücret ve bu ücretlerdeki artışlar, düzenlenecek sözleşme ile tespit edilir.

Ancak, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler ile mesleki ve teknik ortaöğretim okul ve kurumlarında staj veya tamamlayıcı eğitim gören öğrencilere asgari ücretin net tutarının;

 • *yirmi ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde (%30) yüzde otuzundan,
 • *yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde (%15) yüzde onbeşinden,
 • *aday çırak ve çırağa yaşına uygun asgari ücretin (%30) yüzde otuzundan,
 • *kalfalık yeterliğini kazanan mesleki eğitim merkezi 12’nci sınıf öğrencilerine asgari ücretin (%50) yüzde ellisinden, aşağı ücret ödenemez… Aday çırak, çırak ve öğrencilere ödenecek ücretler her türlü vergiden müstesnadır.” Hükmü yer almaktadır.

3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 25. Maddesinde ayrıca Sosyal Güvenliğe de açıklık getirilmiştir.

Buna göre; “….Aday çırak, çırak ve öğrencinin eğitimi sırasında işyerinin kusuru halinde meydana gelecek iş kazaları ve meslek hastalıklarından işveren sorumludur.” Hükmü yer almaktadır.

İşyerinde staj süresince stajyerin kazancının %2 oranındaki iş kazası ve meslek hastalığı primi kesintisi “Kısa vadeli sigorta kolları” sigorta primi olduğundan emeklilik hesabında dikkate alınmamaktadır. Son günlerin en popüler tartışma konularının başında gelmekteydi. Ancak, en son çıkan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde stajda geçen sürenin de emeklilik hesabında dikkate alınması talepleri yasada yer almamıştır.

2024 YILI STAJYER MAAŞLARI NASIL HESAPLANIR?

Stajyer maaşları, genellikle stajın yapılacağı sektör, şirketin büyüklüğü, staj süresi ve stajyerin deneyimi gibi faktörlere bağlı olarak belirlenir. Maaşlar genellikle aylık olarak ödenir.

Stajyerlerin aylık maaşları, o dönemde geçerli olan net asgari ücretin temel alınarak hesaplanır. Dönem içinde geçerli olan net asgari ücretin 0.30 ile çarpılmasıyla elde edilen sonuç, stajyer maaşlarının bazını belirler.

1 Yorum

 1. Merhaba,ben muhendislik alaninda zorunlu staj yapiyorum okul sadece sigortayi oduyor .Staj ucretinde devlet isverene destek saglar mi saglarsa bu destegi nasil alabilirim yardimci olur musunuz

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap