Tazminat HukukuEKSPER NEDİR NE İŞ YAPAR

Eksper, genellikle bir malın veya hizmetin değerini belirlemek için görevlendirilen bir uzmandır. Eksperler, genellikle sigorta şirketleri, bankalar ve emlak sektörü gibi alanlarda çalışır. Eksper raporu, eksperin yaptığı değerlendirme ve analiz sonucunda oluşturduğu resmi bir belgedir. Eksper raporu, incelenen malın veya hizmetin mevcut durumunu, değerini ve herhangi bir hasar veya eksikliği detaylı bir şekilde belirtir. Eksper raporu, genellikle bir alım satım işlemi, kredi başvurusu veya sigorta talebi sırasında gereklidir. Bu nedenle, eksper ve eksper raporu, birçok işlemde kritik bir rol oynar. Eksperlerin tarafsız ve objektif olması, eksper raporunun güvenilirliği ve doğruluğu için çok önemlidir. Bu makalemizde eksper raporu ve eksper nedir üzerinde duracağız.

EKSPER NE DEMEKTİR?

Eksper, sigorta şirketlerinin bilirkişi sıfatıyla uzmanlığına başvurarak değerlendirme raporu talep ettiği, hasarın maliyetini tespit eden kişilere verilen unvandır. Eksperler, taraflar arasında yargı yoluna gitmiş veya sigorta anlaşmazlıkların çözümünde büyük bir rolü bulunan, herhangi bir şeyin değerini belirlemek veya kaza ya da farklı bir nedenden dolayı oluşan hasarı maliyetini tespit etmek için görevlendirilen bilirkişilerdir.

Ekspertiz, eksper tarafından yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkarılan eksper raporuna verilen addır. Eksper raporu ise gayrimenkullerin ve sigortaya tabi olan araçların maddi değerinin tespit eden ve bu varlıkları kapsamlı bir şekilde analiz eden rapordur. Motorlu taşıtın eksper raporu belirlenirken aracın tüm teknik detayları incelenir ve her bir parçanın durumuna bakılır. Ayrıca aracın kullanım süresi ve kullanım sürecinde ne kadar yıprandığı göz önünde bulundurulur. Gayrimenkul ekspertizi işleminde ise eksper, ekspertiz şirketinin verdiği tapu bilgilerini ile tapu dairesine ve belediyeye giderek konutla alakalı tüm detayları kayıt altına alır.

Oto ekspertiz, ikinci el araç alımında, kasko ve trafik sigortası gibi araç sigortalarında aracın değerinin belirlendikten sonra raporlanması anlamında kullanılır. Sigorta eksperleri arasında en fazla iş payına sahip olan oto ekspertizliğinde eksperler, kaza veya farklı bir nedenden dolayı meydana gelmiş hasarın nedeninden, hasarın ortaya çıkardığı maliyete kadar geniş bir yelpazede tespit yapmakla görevlidirler. Yani eksperlerin otomobilleri detaylı olarak inceleyerek çıkardıkları sonuçlar ve görüş bildirimleri, oto ekspertiz olarak adlandırılır.

SİGORTA EKSPERİ NEDİR? NE İŞ YAPAR?

Sigorta eksperi, sigorta şirketlerinin bilirkişi sıfatı ile uzmanlığına başvurarak değerlendirme raporu talep ettiği, hasarın maliyetini tespit eden kişilere verilen unvandır. Sigorta eksperleri, bir gayrimenkul ya da araç için yapılan sigorta sonrasında, birtakım risklerin gelişmesi durumunda ortaya çıkan hasar ve kayıpları tespit eden kişidir.

Sigorta eksperlerinin görevleri genel olarak şu şekilde sıralanabilir:

 1. Hasarı incelemek ve hasar miktarını hesaplamak,
 2. Hasarın ya da kayıp durumunun nedenini tespit etmek,
 3. Sözleşmeye göre gözetim faaliyetlerinde bulunmak,
 4. Uzmanlık alanı ile ilgili risk durumlarında görev almak.

Ekspertiz, eksper tarafından yapılan işlemler sonucunda ortaya çıkarılan eksper raporuna verilen addır. Eksper raporu ise gayrimenkullerin ve sigortaya tabi olan araçların maddi değerinin tespit eden ve bu varlıkları kapsamlı bir şekilde analiz eden rapordur.

Eksperler sigortanın farklı branşlarında uzmanlaşırlar. Örneğin, bir oto eksperi kaza sonrası araçta oluşan hasarları incelerken konut eksperleri, deprem nedeniyle zarar göre daireler için ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesinde görev alırlar.

Sigorta eksperleri arasında en fazla iş payına sahip olan oto ekspertizliğinde eksperler, kaza veya farklı bir nedenden dolayı meydana gelmiş hasarın nedeninden, hasarın ortaya çıkardığı maliyete kadar geniş bir yelpazede tespit yapmakla görevlidirler.

ARAÇ EKSPERTİZ NEDİR?

Araç ekspertizi, kullanılmış bir aracın teknik ve mekanik durumunu değerlendiren bir inceleme sürecini ifade eder. Bu inceleme süreci, aracın motor, şanzıman, fren sistemleri, elektronik bileşenleri ve gövde durumu gibi kritik alanları kapsar.

Araç eksper raporu, aracın değerinin profesyonel ve analitik yöntemlerle belirlendikten sonra hazırlanan bir rapordur. Eksper raporu, aracın kaza geçmişi, değişen parça durumu, kaporta ve tamponun durumu, boya durumu gibi pek çok detayı ele alır. Eksper raporu, araca dair tüm ayrıntıları gösterir ve bu sayede alıcı, aracın gerçek değerini tespit edebilir.

Özellikle ikinci el araç alımında, eksper raporu çok önemlidir. Çünkü satıcı tarafından aktarılan bilgilerde araba hakkında çeşitli kusurlar göz ardı edilebilir. Bu nedenle, oto ekspertiz işlemleri sayesinde aracın varsa kusurlarını net bir şekilde öğrenmek ve böylelikle aracın gerçek değerini tespit etmek mümkün olur.

Eksper raporu, sigortacı ve müşteri ya da alıcı ve satıcı arasındaki güvenin tesis edilebilmesi için en önemli göstergedir. Eksper raporu, kurumsal ekspertiz firmaları tarafından profesyonel eksperler eliyle hazırlanır.

EKSPERİN YETKİLERİ NELERDİR?

Bir ekspertin yetkileri, genellikle görev aldığı sektöre ve uzmanlık alanına bağlıdır. Ekspertin temel yetkileri arasında, durum değerlendirmesi yapma, analiz etme ve raporlama yer alır. Bu yetkiler, ekspertin objektif ve tarafsız bir değerlendirme yapabilmesini sağlar. Ekspertin yetkileri, genellikle yasalar ve profesyonel standartlar tarafından belirlenir ve sınırlanır. Sigorta eksperinin yetkileri ve görevleri genellikle aşağıdaki gibidir:

 • Değer Tespiti: Sigorta eksperi, maddi olarak korunmak istenen menkul ve gayrimenkullerin değerini tespit eder.
 • Hasar Miktarını Hesaplama: Eksper, risk gerçekleştiğinde hasar miktarını hesaplar ve sigortalıya ödenecek tazminatı belirler.
 • Rapor Hazırlama: Eksper, tespitlerini ve değerlendirmelerini bir eksper raporu halinde sunar. Eksper raporu, sigorta şirketi ile sigortalı arasındaki anlaşmazlıklarda dikkate alınır.
 • Görev Alanı: Eksperler sigortanın farklı branşlarında uzmanlaşırlar. Örneğin, bir oto eksperi kaza sonrası araçta oluşan hasarları incelerken konut eksperleri, deprem nedeniyle zarar gören daireler için ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesinde eksper raporu hazırlayarak görev alırlar.
 • Yargıya İntikal Eden Durumlarda Görev Alma: Özellikle yargıya intikal eden durumlarda ya da sigorta şirketi ile olan anlaşmazlıklarda sigorta eksperliğine başvurulabilir.
 • Konut Kredisi Çekmek İsteyenlere Yardımcı Olma: Konut kredisi çekmek istediğinizde bankalar, müşterilerine kredi vermeden önce taşınmazın değerinin hesaplanması için söz konusu adrese eksper gönderirler.

Bu yetkiler ve görevler, eksperin uzmanlık alanına ve çalıştığı sigorta şirketine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Her durumda, eksperin temel görevi, sigortalı varlıkların değerini ve hasar durumunu objektif bir şekilde tespit etmektir.

EKSPER ÜCRETİ NEDİR? KİM ÖDER?

Ekspertiz ücreti, ekspertiz işleminin sebebine bağlı olarak değişkenlik gösterir. Genellikle, ekspertiz işlemleri, aracı satın almaya niyetlenen kişinin talebi doğrultusunda başlatılır. Dolayısıyla ekspertiz ücreti genellikle alıcı tarafından karşılanır.

Ancak bazı istisnai durumlarda alıcının ekspertiz ücretini ödeme zorunluluğu bulunmayabilir. Örneğin, alıcılar, ekspertiz sürecinden önce satıcının beyan ettiği bilgiler doğrultusunda aracı satın almaya niyetlenir. Eğer satıcının beyan ettiği bilgilerde, alıcının aracı satın almasına engel olabilecek her türlü yanlışlık ve eksik bilgi varsa, bu durumda alıcı, ekspertiz ücretinin satıcı tarafından ödenmesini talep edebilir. Ancak bu anlaşmanın ekspertizden önce yapılması gerekmektedir.

Eksper raporu, araca ekspertiz yaptırılmasını talep eden ve ekspertiz ücretini ödeyen tarafa aittir. Yani, eğer alıcı ekspertiz ücretini ödediyse, eksper raporunun sahibi olacaktır. Ancak ekspertiz ücretini alıcının ödemediği durumlarda, araç sahibi eksper raporunu teslim alabilir.

EKSPER OLMAK İÇİN NE YAPMALI?

Eksper olmak için aşağıdaki adımları takip etmeniz gerekmektedir:

 1. Eğitim: Eksper olmak için uzmanlaşılacak alanda eğitim almak gereklidir. Her uzmanlık dalına göre alınan eğitimler ve şartlar değişiklik gösterir. Örneğin sigorta eksperliği yapacak kişilerin Hazine Müsteşarlığı tarafından açılan kursa başvurması ve 3 ay süren kursu başarı ile tamamlaması gerekir.
 2. Sınav: Eksper olmak için gerekli olan şartlara sahip duruma gelen kişiler, Hazine Müsteşarlığı tarafından gerçekleştirilen sınavlara başvuru yapabilirler. Girdiği sınavdan başarı elde edilmiş olması durumunda, başvuru yapılmış olan alan ile alakalı eğitim alınır.
 3. Staj: Sınavı başarıyla geçen kişiler, 6 aylık bir staj süresinin sonrasında eksper unvanı alabilir.
 4. Yetenekler: İletişim becerileri, güncel piyasa bilgisi, proje yönetimi becerileri, analitik düşünme yeteneği ve hukuki bilgiye sahip olmak eksper olmak için önemlidir.
 5. Uzmanlık Alanı: Eksperler genellikle belirli bir alanda uzmanlaşırlar. Örneğin, bir oto eksperi kaza sonrası araçta oluşan hasarları incelerken konut eksperleri, deprem nedeniyle zarar gören daireler için ödenmesi gereken tazminatın belirlenmesinde görev alırlar.

TRAFİK KAZALARINDA EKSPER ATAMA VE EKSİST NEDİR?

Trafik kazaları, ne yazık ki, sürücüler için kaçınılmaz bir gerçekliktir. Bu durumlarla başa çıkmak için, Kaza eksper ataması adı verilen bir süreç kullanılır. Kaza eksper ataması süreci, aracın hasar durumunu belirlemek ve onarım maliyetini hesaplamak için bir eksperin atanmasını içerir.

Kaza eksper ataması, sigorta şirketinin, kaza sonrası aracın durumunu değerlendirmek için bir eksperi görevlendirmesi anlamına gelir. Eksper, aracın hasarını inceleyerek bir eksper raporu hazırlar. Eksper raporu, aracın onarım maliyetini ve hasarın boyutunu belirler.

Eksist ise, aracın kaza öncesi ve sonrası değerleri arasındaki farkı ifade eder. Bu, aracın kaza sonrası değer kaybını temsil eder. Eksper, eksist hesaplamasını da yapar ve bu bilgi, sigorta şirketinin tazminat miktarını belirlemesine yardımcı olur.

Sonuç olarak, Kaza eksper ataması, trafik kazalarının sonuçlarını yönetmek ve sürücülere adil bir tazminat sağlamak için kritik bir süreçtir. Kaza eksper ataması süreci, hem sürücülerin hem de sigorta şirketlerinin, kaza sonrası durumu adil ve şeffaf bir şekilde yönetmelerine yardımcı olur.

SİGORTALI EKSPER ATAYABİLİR Mİ?

Trafik kazaları sonrasında, Kaza eksper ataması süreci devreye girer. Kaza eksper ataması süreci, sigorta şirketinin, aracın hasar durumunu değerlendirmek ve onarım maliyetini hesaplamak için bir eksperi görevlendirmesi anlamına gelir. Peki, sigortalı bir kaza eksper ataması yapabilir mi?

Sigortalının doğrudan bir kaza eksper ataması genellikle mümkün değildir. Çünkü eksperler, sigorta şirketlerinin bilirkişi sıfatı ile uzmanlığına başvurarak değerlendirme raporu talep ettiği, hasarın maliyetini tespit eden kişilere verilen unvandır. Bu nedenle, eksper ataması genellikle sigorta şirketleri tarafından yapılır.

Ancak, sigortalılar genellikle eksperin hazırladığı eksper raporunu inceleme ve itiraz etme hakkına sahiptir. Eğer sigortalı, eksperin değerlendirmesiyle aynı fikirde değilse, bağımsız bir eksperin görüşünü alabilir ve bu görüşü sigorta şirketiyle paylaşabilir.

Sonuç olarak, kaza eksper ataması, sigorta şirketlerinin, kaza sonrası aracın durumunu değerlendirmek ve tazminat miktarını belirlemek için kullandığı bir süreçtir. Sigortalılar, kaza eksper ataması sürecinin adil ve şeffaf bir şekilde yürütülmesini sağlamak için eksperin değerlendirmesini inceleme ve gerekirse itiraz etme hakkına sahiptir.

EKSPER NEDİR NE İŞ YAPAR

EKSPER NEDİR NE İŞ YAPAR

HARBİYE HUKUK BÜROSU TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN HUKUKİ HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, trafik kazaları sonucu ortaya çıkan hukuki sorunlarla ilgilenmekte uzmanlaşmış bir hukuk bürosudur. Trafik kazaları sonucu yaşanan maddi ve manevi zararların tazmini, sigorta şirketleriyle yapılan müzakereler ve dava süreçlerinin yönetilmesi konularında geniş bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.

Trafik kazası mağdurlarının haklarını korumak ve adaletin sağlanmasını hızlandırmak için deneyimli ve uzman avukatlarımızla birlikte çalışıyoruz. Kazaların ardından doğru adımları atmanın ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ve bu nedenle müvekkillerimize 7/24 hukuki destek sağlıyoruz.

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, her bir müvekkilimizin durumunu özenle değerlendirir ve en iyi sonucu elde etmek için kişiye özel stratejiler geliştiririz. Trafik kazaları sonucu ortaya çıkan hukuki süreçler karmaşık ve zorlu olabilir, ancak bizimle çalıştığınızda, haklarınızın korunacağından ve çıkarlarınızın savunulacağından emin olabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Eksperin İş Kabul Etme Mecburiyeti Var Mıdır?

   Eksperler genellikle bir işi kabul etme veya reddetme hakkına sahiptir. Ancak, bazı durumlarda, örneğin belirli bir sigorta şirketi veya düzenleyici kurum tarafından belirlenen kurallar ve düzenlemeler çerçevesinde, eksperlerin belirli bir işi kabul etme mecburiyeti olabilir.

Eksper Görevleri Nelerdir?

   Eksperlerin görevleri genellikle aşağıdaki gibi sıralanabilir:

   – Maddi olarak korunmak istenen menkul ve gayrimenkullerin değerini tespit etmek.

   – Risk gerçekleştiğinde hasar miktarını hesaplamak.

   – Sigortalıya ödenecek tazminatı belirlemek.

Eksper Atamasını Kim Yapar?

   Eksper ataması genellikle sigorta şirketleri tarafından yapılır. Ancak, EKSİST sistemi üzerinden atama işlemi, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından yapılan eksper atamalarının hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Oto Ekspertiz Ücretini Kim Öder?

   Oto ekspertiz ücreti genellikle aracı satın alan kişi tarafından ödenir. Ancak, alıcı ve satıcı arasında yapılan anlaşmaya bağlı olarak, ekspertiz ücretinin satıcı tarafından ödeneceği durumlar da olabilir.

Eksper Neden Önemlidir?

   Eksperler, belirli bir alanda derinlemesine bilgi ve deneyime sahip oldukları için, değerlendirmeleri genellikle bir durumun veya varlığın doğruluğunu, durumunu veya değerini belirlemek için kullanılır. Özellikle satın alım-satım işlemlerinde, hasar tespitinde, sigorta durumlarında veya bir mülkün durumunu ve değerini belirlemek için önemlidir.

EKSİST Sistemi Nedir?

   EKSİST, Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından yönetilen bir sistemdir. Bu sistem, sigortalı veya sigorta ettiren ya da sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler tarafından yapılan eksper atamalarının hızlı, etkin ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap