İdare HukukuEMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI

Emniyet rütbe terfi, emniyet teşkilatında görev yapan personellerin terfi ve yükselmesini içeren işlemdir. Emniyet rütbe terfi işlemleri personellerin eğitim ve meslek bilgisi, liyakat, performans, terfi için düzenlenen sınavlarda başarı, hizmet süreleri gözetilerek gerçekleştirilir.

EMNİYET RÜTBELERİ NELERDİR?

 • Emniyet Müdürü
 • Emniyet Müdür Yardımcısı
 • Emniyet Amiri
 • Başkomiser
 • Komiser
 • Komiser Yardımcısı
 • Başpolis
 • Polis Memuru

POLİS RÜTBE TERFİ NASIL OLUR?

Emniyet rütbe terfi işlemleri polis memurlarının mevcut rütbelerinde en az bekleme süresi ve liyakat başta olmak üzere çeşitli kriterler gözetilerek gerçekleştirilir. Polis amirleri olan komiser yardımcılığı ve sonrası için rütbelerde meslek derecelerinde en az bekleme süresi 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 55.maddesinde aşağıdaki gibi düzenlenmiştir.

 

RÜTBELER

 

MESLEK DERECELERİ

EN AZ BEKLEME SÜRELERİ
KOMİSER YARDIMCISI 9 4
KOMİSER 8 4
BAŞKOMİSER 7 3
EMNİYET AMİRİ 6 3
DÖRDÜNCÜ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 5 2
ÜÇÜNCÜ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 4 2
İKİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 3 2
BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 2 2
BİRİNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 1 YAŞ HADDİ
SINIF ÜSTÜ EMNİYET MÜDÜRÜ DERECE ÜSTÜ YAŞ HADDİ

EMNİYET RÜTBE TERFİ İTİRAZ

Emniyet rütbe terfi işlemleri kanun esas alınarak düzenlenir. Ancak ilgili emniyet birimi tarafından terfi işlemleri sırasında kanuna aykırı kararlar alınabilir. Emniyet rütbe terfi işlemlerinde hak ettiği rütbeye terfi edemediğini düşünen emniyet personelleri mahkemeye başvurmadan önce hukuka aykırı rütbe terfi işleminde bulunan ilgili emniyet birimine başvurarak itirazda bulunabilir. Emniyet rütbe terfi işlemine karşı yapılan itirazı kabul edilmeyen emniyet personeli idare mahkemesinde açacağı emniyet rütbe terfi iptal davası ile yargı yoluna başvurabilir.

RÜTBE TERFİ DAVASI NEDİR?  

Emniyet rütbe terfi kararının hukuka aykırı gerçekleştirildiğine inanan emniyet personeli, idare mahkemesinde açacağı emniyet rütbe terfi iptal davası ile rütbe terfi işleminin iptalini talep edebilir.

İSTANBUL AVUKAT İLETİŞİM

RÜTBE TERFİ DAVASI NEDEN AÇILMALIDIR?

Emniyet rütbe terfi işlemleri sonrasında alınan kararın hukuka aykırı olduğunu düşünen emniyet personeli, karara itiraz etmek için emniyet rütbe terfi iptal davası açarak kararın iptalini isteyebilir.

RÜTBE TERFİ DAVASINDA LİYAKATİN BELİRLENMESİ

Emniyet rütbe terfi kararlarında yukarıda da bahsettiğimiz gibi kararın alınmasında liyakat unsuru gözetilir. Liyakat gözetilmeden alınan terfi kararlarına karşı emniyet rütbe terfi iptal davası açılabilir. Liyakatin belirlenmesinde birtakım kriterler gözetilmiştir.

 1. Bulunulan rütbelerdeki en az bekleme sürelerinin tamamlanması,
 2. Bekleme süresi içindeki yıl sayısı kadar iyi veya çok iyi performans değerlendirme puanının alınması,
 3. Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için yönetmeliğe uygun olarak yapılacak yazılı ve sözlü sınavda başarılı olunması (her personel en fazla beş defa katılabilir),
 4. Polis Akademisi Başkanlığınca Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi için düzenlenecek yöneticilik eğitiminde başarılı olunması, şarttır.

EMNİYET RÜTBE TERFİ KURULLARI

Merkez Değerlendirme Kurulu: Komiser Yardımcısı, Komiser ve Başkomiserlerin liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Yüksek Değerlendirme Kurulu: Emniyet Amirleri ile Dördüncü ve Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürlerinin liyakat koşullarını belirlemek ve terfilerini önermek üzere Genel Müdürlük Yüksek Değerlendirme Kurulu oluşturulur. Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

EMNİYET RÜTBE TERFİ YÖNETMELİĞİ

Tam adıyla “Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik”, emniyet hizmetleri sınıfı personelinin rütbeleri, meslek dereceleri, görev unvanları ve görev unvanlarına göre atanma, amir grupları, bekleme süreleri, kıdem sıralaması, rütbe terfilerine ilişkin sınav ve eğitimi ile değerlendirme kurullarının çalışmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektedir. Emniyet rütbe terfi ve emniyet rütbe terfi iptal davası sürecinde Emniyet Teşkilatı Kanunu ile beraber esas alınacak en önemli mevzuattır.

RÜTBE TERFİ SINAVLARI

Emniyet Rütbe Terfi Sözlü Sınav

 1. Dördüncü sınıf emniyet rütbesine terfi için sözlü sınavda başarılı olunması aranır (adaylar, bu sınava en fazla beş defa katılabilir).
 2. İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır.
 3. Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak sözlü sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır.

Emniyet Rütbe Terfi Yazılı Sınav

 1. Dördüncü sınıf emniyet rütbesine terfi için yazılı sınavda başarılı olunması aranır (adaylar, bu sınava en fazla beş defa katılabilir).
 2. İhtiyaç hâlinde meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasında yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır.
 3. Başpolis memurları ve kıdemli başpolis memurları arasında yapılacak yazılı sınavda başarılı olanlardan, Polis Akademisi Başkanlığınca düzenlenecek ilk derece amirlik eğitimini başarıyla bitirenler Komiser Yardımcılığı rütbesine atanır.

MERKEZ VE YÜKSEK DEĞERLENDİRME KURULLARININ DEĞERLENDİRME VE KARAR USULÜ

Merkez Değerlendirme Kurulu: Bu kurul, Emniyet Genel Müdürlüğü personel işlerinden sorumlu Genel Müdür Yardımcısının başkanlığında, Personel Dairesi Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri ve Genel Müdürün uygun göreceği iki Daire Başkanı ile Teftiş Kurulu Başkan Yardımcılarının birinden teşekkül eder.

Yüksek Değerlendirme Kurulu: Bu Kurul, Emniyet Genel Müdürünün başkanlığında, Genel Müdür Yardımcıları, Teftiş Kurulu Başkanı, Polis Akademisi Başkanı, Özel Güvenlik Denetleme Başkanı, Birinci Hukuk Müşaviri, Personel Dairesi Başkanı ile Polis Başmüfettişleri arasından seçilecek bir Polis Başmüfettişi ve İl Emniyet Müdürleri arasından seçilecek iki İl Emniyet Müdüründen teşekkül eder.

Merkez Değerlendirme Kurulu ve Yüksek Değerlendirme Kurulu, her yıl mayıs ayında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak İçişleri Bakanın onayı ile kurullar, yıl içinde birden fazla toplanabilir ve terfi değerlendirmesine karar verebilirler. Terfiler, her yıl haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması hâlinde, terfiler toplantının yapıldığı ay sonunda da yapılabilir (3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 55.madde).

EMNİYET RÜTBE TERFİ KIDEM SIRASI

Emniyet rütbe terfi kıdem sırası tespitinde;

 1. Bulunulan rütbeye terfi tarihi önce olan,
 2. Aynı tarihte terfi edenlerden performans değerlendirme puanlarının ortalaması yüksek olan,
 3. Performans değerlendirme puanlarının ortalamasının eşitliği halinde bulunduğu rütbede aldığı başarı ve üstün başarı belgesi fazla olan,

ç) Başarı ve üstün başarı belgesinin sayıca eşitliği hâlinde sicil numarası daha küçük olan, polis amiri, diğerine göre daha kıdemli sayılır (Emniyet Hizmetleri Sınıfı Personeli Rütbe Terfileri ve Değerlendirme Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 13.maddesi).

Rütbe kıdem sırası, Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından her yıl mart ayında duyurulur.

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI

A VE B GRUBU POLİS AMİRLERİ RÜTBE TERFİ İŞLEMLERİ

Polis amirlerinden Polis Akademisi mezunları, Polis Akademisi mezunu sayılanlar ile Emniyet Genel Müdürlüğüne eleman yetiştirmek üzere Polis Akademisi bünyesinde en az dört yıllık fakülte ve yüksek okullarından mezun olanlar (A), komiser yardımcılığı kursunu başarıyla bitirmiş olanlar (B) grubunu oluşturur (Emniyet Teşkilatı Kanunu 55.madde).

(B) grubundan (A) grubuna geçecek olan amirlerin sayısı, o yıl itibarıyla (A) grubundan Emniyet Amirliği rütbesine terfi edenlerin sayısının % 10’unu geçemez. (A) ve (B) grubu polis amirlerinin meslek derecelerinde zorunlu en az bekleme süreleri aşağıda gösterilmiştir. Zorunlu bekleme sürelerini tamamlayan (A) ve (B) grubu polis amirleri rütbe terfi işlemleri gerçekleştirilir. Terfi işlemlerinin akabinde terfi işlemlerinin hukuka aykırı olduğunu düşünen emniyet personeli, emniyet rütbe terfi iptal davası açabilir.

RÜTBELER MESLEK DERECELERİ EN AZ BEKLEME SÜRELERİ (A) GRUBU EN AZ BEKLEME SÜRELERİ (B) GRUBU
KOMİSER YARDIMCISI 9 4 6
KOMİSER 8 4 6
BAŞKOMİSER 7 3 YAŞ HADDİ
EMNİYET AMİRİ 6 4  
4 ÜNCÜ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 5 3  
3 ÜNCÜ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 4 3  
2 NCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 3 3  
1 İNCİ SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ 2 3  
1 İNCİ SINIF EMNİYET MÜDRÜ 1 YAŞ HADDİ  
SINIF ÜSTÜ EMNİYET MÜDÜRÜ DERECE ÜSTÜ YAŞ HADDİ  

 

EMNİYET RÜTBE TERFİ İPTAL DAVASI

Emniyet rütbe terfi işlemleri personellerin eğitim ve meslek bilgisi, liyakat, performans, terfi için düzenlenen sınavlarda başarı, mevcut rütbede en az bekleme süreleri gözetilerek gerçekleştirilir. Emniyet rütbe terfi işlemleri hakkında hukuka aykırı karar verildiğini düşünen emniyet personelleri, emniyet rütbe terfi iptal davası açarak ilgili emniyet birimi tarafından verilen terfi kararının iptali talep edilebilir.

EMNİYET RÜTBE TERFİ DAVASI VE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Emniyet rütbe terfi iptal davası açmak isteyen emniyet personeli, terfi kararının kendisine tebliğinden itibaren 60 gün içinde idare mahkemesine iptal davası açabilir. Açılan iptal davası ile beraber yürütmeyi durma talebinde de bulunabilir. Yürütmenin durdurulması kararı ile mahkeme süreci sona erene kadar kesin karar mahkeme sonuna bırakılır. Mahkeme tarafından yürütmeyi durdurma kararının verilmesi için; idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkansız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması durumlarının birlikte var olması gerekir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İPTAL DAVASI HİZMETLERİMİZ

Emniyet rütbe terfi kararlarına karşı açılacak emniyet rütbe terfi iptal davası için Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları müvekkillere hukuki hizmet sağlamaktadır.  Emniyet rütbe terfi işlemleri sürecinde yargı yoluna başvuruda gerekli usuller bakımından Avukata danışmak müvekkiller açısından önem arz etmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

1- Rütbe Terfi Ne Demek?

Emniyet rütbe terfi, emniyet teşkilatındaki personellerin liyakat ve en az bekleme süresi başta olmak üzere diğer kriterlerin sağlanması durumunda bir üst rütbeye yükselmesini ifade eder.

2- Polis Rütbeleri Neye Göre Belirlenir?

Emniyet rütbe terfi işlemleri personellerin eğitim ve meslek bilgisi, liyakat, performans, terfi için düzenlenen sınavlarda başarı, hizmet süreleri gözetilerek gerçekleştirilir.

3- Polisler Kaç Yılda Bir Terfi Alır?

Başpolis memuru 6 yılda, Komiser Yardımcısı 4 yılda, Komiser 4 yılda, Başkomiser 3 yıl, Emniyet Amiri 3 yıl, Emniyet Müdürleri 2 yılda bir terfi alır.

4- 2024 YILI POLİS RÜTBE TERFİLERİ NE ZAMAN?

Terfiler, her yıl haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması hâlinde, terfiler toplantının yapıldığı ay sonunda da yapılabilir (3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 55.madde). Buna göre 2024 yılı emniyet rütbe terfi işlemleri haziran ayında gerçekleşecektir.

5- Emniyet Rütbe Terfi Kurulu Ne Zaman Toplanır?

Merkez Değerlendirme Kurulu ve Yüksek Değerlendirme Kurulu, her yıl mayıs ayında toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Ancak İçişleri Bakanın onayı ile kurullar, yıl içinde birden fazla toplanabilir ve terfi değerlendirmesine karar verebilirler. Terfiler, her yıl haziran ayında topluca yapılır. Ancak kurulların yıl içinde birden fazla toplanması hâlinde, terfiler toplantının yapıldığı ay sonunda da yapılabilir (3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu 55.madde).

6- Emniyet Rütbe Terfi İptal Davası Nasıl Açılır?

Emniyet rütbe terfi iptal davası için, kararın ilgiliye tebliğinden itibaren 60 günlük hak düşürücü süre içerisinde emniyet personelinin görev yaptığı yer idare mahkemesine iptal davası açılır. Bu süre içerisinde iptal davası açılmaması durumunda aynı sebebe bağlı iptal davası bir daha açılamayacaktır.

TALHA AVCI

KAYNAKÇA

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.3201-20131231.pdf

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/3.5.20157685.pdf

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap