Aile HukukuEvden Uzaklaştırma Kararını Nasıl Aldırırım?

6284 sayılı Kanun ile aile içi şiddeti önlemek ve mağdurları korumak amacıyla tedbirler alınmıştır.

   Bu kanun kapsamında ülkemizde genelde erkeklerin evden uzaklaştırılması yönünde uygulanır, fakat aynı aile konutu içindeki diğer bireylerin de evden uzaklaştırılmasını kapsamaktadır.Yani kocanın da karısına karşı veya şiddet gören çocukların da anne-babaya karşı aldırabildiği bir karardır. 

Ülkemizde kadına karşı şiddet çok sık karşılaşılan bir sorundur.Bu sorunda mağduriyetin acilen giderilmesi hususunda en hızlı tedbirlerden biri uzaklaştırma kararıdır.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? 

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR? 

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMAK İÇİN NASIL BİR YOL İZLENMELİDİR?

   Uzaklaştırma  kararı talebiisteği Cumhuriyet Başsavcılıklarına ,kolluğa, Şiddet Önleme ve İzleme Merkezlerine veya Aile Mahkemesine  dilekçeyle başvurularak talep edilir.

  Dilekçede   uygulanılan şiddetin mahiyeti ayrıntılı olarak anlatılmalıdır.Ve hızlı karar alınmasını sağlamak adına darp  raporu mutlaka alınmalıdır ve dilekçeyle sunulmalıdır.

 

6284 sayılı Ailenin Korunması Ve Kadına Karşı  Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Kapsamında Alınabilecek tedbirler

   Şiddet mağduru kişilere uygulanacak  koruma tedbirleri ile şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişilere uygulanacak önleyici tedbirler  kanunda ayrı ayrı düzenlenmiştir. 

 1.Koruyucu Tedbirler(Şiddet mağdurunu korumaya yönelik tedbirler)

Mağdura müşterek ev dışında bir barınma olanağı sağlanması

Geçici maddi yardım sağlanması

Rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi

Hayati tehlikesi bulunması halinde koruma tahsis edilmesi

Mağdur eğer çalışacaksa çocuklarına kreş imkanı sağlanması

İşyerinin değiştirilmesi

Şartların sağlanması halinde tapu kütüğüne aile konutu şerhi konulması

Hayati tehlikesinin bulunması halinde Tanık Koruma Proğramı kapsamında gerekli görülen kimlik değişikliklerinin yapılması 

2.Önleyici tedbirler(şiddet uygulayan veya uygulama ihtimali olan kişilere uygulanacak önleyici tedbirler)

Şiddet mağduruna yönelik olarak şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmaması

Müşterek konuttan veya bulunduğu yerden derhâl uzaklaştırılması ve müşterek konutun korunan kişiye tahsis edilmesi

Korunan kişilere, bu kişilerin bulundukları konuta, okula ve işyerine yaklaşmaması

Çocuklarla ilgili daha önce verilmiş bir kişisel ilişki kurma kararı varsa, kişisel ilişkinin refakatçi eşliğinde yapılması, kişisel ilişkinin sınırlanması ya da tümüyle kaldırılması

Gerekli görülmesi hâlinde korunan kişinin, şiddete uğramamış olsa bile yakınlarına, tanıklarına ve kişisel ilişki kurulmasına ilişkin hâller saklı kalmak üzere çocuklarına yaklaşmaması

Korunan kişinin şahsi eşyalarına ve ev eşyalarına zarar vermemesi

Korunan kişiyi iletişim araçlarıyla veya sair surette rahatsız etmemesi

Şiddet uygulama tehdidi bulunan kişinin silahlarını teslim etmesi.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap