İŞ DAVALARI NE KADAR SÜRER?

İş davaları ne kadar sürer sorusu işçilerimiz tarafından en çok sorulan sorular arasında yer almaktadır. İş davaları ülkemizde işçi hakları hukuksuzluklarının arttığı şu günlerde işçiler hakları konusunda bilinçlendikçe hızla artmaktadır. Dolayısıyla mahkemelerde ciddi bir doya artışı olmakta her geçen gün adalet bakanlığı tarafından yeni iş mahkemeleri kurulmaktadır. İş davaları süreleri hem bulundurunuz ile hem de davanızın düştüğü hâkime göre değişkenlik arz etmektedir.

Bazı mahkemeler çok kısa sürede işçiyi hakkına kavuştururken bazıları ise uzun duruşma günü aralığı mazeretli hâkim nedeniyle duruşma yapılamaması veya hâkim değişikliği nedeniyle uzun sürmektedir. Pratik uygulamalara göz atıldığında; Tebligat süreleri, Bilirkişi incelemesi, Varsa tanıkların dinlenmesi gibi süreçler dava içeriğine göre değişiklik gösterir.

Genel ortalamalara bakıldığı zaman iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen işçi alacağı davalarının 7 ila 14 ay arasında sonuçlandığı söylenebilir. İş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen İlk derece mahkeme kararının ardından başlayan İstinaf aşamaları hesap edildiğinde bir davanın 2-3 yıla kadar uzaması mümkündür. İş mahkemeleri avukatı olarak Harbiye Hukuk Bürosu bu sürecin hızlanmasında avukatlar önem araz etmektedir. Alanında uzman avukatlarımızdan destek almak için bize buradan ulaşabilirsiniz.

ARABULUCULUK SÜRECİ NE KADAR SÜRER?

İş mahkemelerinde işçiler dava açmadan önce arabuluculuk başvurusu yapmak zorundadır. Arabuluculuk süreci 1 ay içerisinde bitmesi yasal zorunluluktur.

İŞ MAHKEMELERİ NE KADAR SÜRER?

İş mahkemesinde açılan işçi ve işveren arasındaki davalara ilişkin iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen mahkemenin belirlediği hedef süre 540 gündür. İş davaları hedef süresi ilk derece mahkemeleri için belirlenmiş olan bir hedef süredir. İstinaf süreçleri bu belirlenen hedef süre içerisine dahil değildir. Uygulamaya bakıldığında tebligat süreleri, tanıklar ve keşif yapılması gibi durumlar subjektif meseleler olup davasına göre farklılık arz etmektedir. Genellikle 7 ay ile 14 ay arasında iş davaları sonuçlanmaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi bu süre ilk derece mahkeme sürecidir. iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen Yargıtay ve istinaf süreçleri eklendiği zaman bu süreç 2-3 yıla kadar uzamaktadır.

KIDEM TAZMİNATI DAVASI NE KADAR SÜRER ?

İş mahkemesinde açılan işçi ve işveren arasındaki Kıdem Tazminatı davasına ilişkin iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen mahkemenin belirlediği hedef süre 540 gündür. Kıdem tazminatı davaları hedef süresi ilk derece mahkemeleri için belirlenmiş olan bir hedef süredir. İstinaf süreçleri bu belirlenen hedef süre içerisine dahil değildir. Uygulamaya bakıldığında tebligat süreleri, tanıklar ve keşif yapılması gibi durumlar subjektif meseleler olup davasına göre farklılık arz etmektedir. Genellikle 7 ay ile 14 ay arasında kıdem tazminatı davaları sonuçlanmaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi bu süre ilk derece mahkeme sürecidir. Kıdem tazminatı ne kadar sürer sorusuna binaen Yargıtay ve istinaf süreçleri eklendiği zaman bu süreç 2-3 yıla kadar uzamaktadır.

HİZMET TESPİT DAVASI DAVASI NE KADAR SÜRER ?

İş mahkemesinde açılan işçi ve işveren arasındaki Hizmet tespit davasına ilişkin iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen mahkemenin belirlediği hedef süre 540 gündür. Kıdem tazminatı davaları hedef süresi ilk derece mahkemeleri için belirlenmiş olan bir hedef süredir. İstinaf süreçleri bu belirlenen hedef süre içerisine dahil değildir. Uygulamaya bakıldığında tebligat süreleri, tanıklar ve keşif yapılması gibi durumlar subjektif meseleler olup davasına göre farklılık arz etmektedir. Genellikle 3-4 sene arasında Hizmet tespit davaları sonuçlanmaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi bu süre ilk derece mahkeme sürecidir. Hizmet tespit davası ne kadar sürer sorusuna binaen Yargıtay ve istinaf süreçleri eklendiği zaman bu süreç 4-5yıla kadar uzamaktadır.

DAVA SÜRECİ NASIL İŞLER?

İş Mahkemeleri işçi-işveren arasındaki uyuşmazlığa bakmakla yükümlü olan mahkemelerdir. İş Mahkemeleri özel ihtisas mahkemeleridir. İş mahkemeleri özel ihtisas mahkemesi olduğu için her yerde bulunmamaktadır. İş mahkemelerinin bulunmadığı yerde işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıklara bakmakla görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemeleridir.

İş Mahkemelerine konu olan davalar, işçi ile işveren arasındaki uyuşmazlıkları ve iş kanunundan kaynaklı hak ve taleplere ilişkin konuların görüldüğü mahkemelerdir. Örneğin işçinin kıdem ve ihbara ilişkin alacakları, iş kazasından kaynaklı tazminat talepleri, iş sözleşmesinin feshedilmesi sonucu işe iade davaları ve benzer konular iş mahkemelerinde ileri sürülmektedir. Ayrıca iş uyuşmazlıklarında zorunlu arabuluculuk sistemi mevcuttur. İş davası açılmadan önce işçi ile işveren arasında uyuşmazlığın çözümü için arabuluculuk aşaması zorunludur.

İş davalarında zorunlu arabuluculuk süreci bir dava şartıdır. Eğer bu aşamadan sonra taraflar anlaşamazlarsa dava dilekçesi hazırlanarak dava açılabilecektir. Örneğin, alacaklarını alamayan bir işçi öncelikli olarak arabulucuya başvurmalıdır, arabulucu da ihtilaf çözülmez ise İş mahkemesinde dava açabilecektir.

İŞÇİ İŞVEREN DAVALARININ SÜRESİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER NELERDİR?

İşçi ve işveren davalarının süreçleri, çeşitli faktörler tarafından etkilenebilmektedir. Bu faktörler davaların türüne, mahkeme yoğunluğuna ve tarafların tutumlarına göre değişkenlik gösterebilir. Dava türü önemlidir çünkü farklı hukuki konular farklı prosedürler gerektirebilir ve daha fazla zaman alabilir. Tarafların tutumları da büyük bir etkendir; uzlaşmaya açık tarafların dava süreci daha kısa olabilirken, inatçı tutumlar davayı uzatabilir. Delil toplama, tanık ifadeleri ve uzman görüşleri gibi süreçler de davaların uzunluğunu etkileyebilir.

İŞÇİ İŞVEREN DAVALARINDA HIZLI SONUÇ ALMANIN YOLLARI NELERDİR?

İşçi ve işveren arasındaki davaların hızlı bir şekilde sonuçlanması birçok faktöre bağlıdır. Öncelikle, taraflar arasındaki iletişim ve uzlaşma çabaları önemlidir. Her iki tarafın da dava sürecini ciddiye alarak gerekli belgeleri eksiksiz ve doğru bir şekilde sunması, davaların hızlı bir şekilde ilerlemesine katkı sağlar. Mahkemelerin yoğunluğu göz önüne alındığında, tarafların dava tarihlerine uygun olarak hazırlıklı olmaları ve duruşmalara zamanında katılmaları da önemlidir. iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen Bu konuda Uzman Harbiye Hukuk Bürosu avukatlarımızdan destek almak için bizlere ulaşabilirsiniz.

HAKLI FESİH DAVASI SÜRESİ

Her dava türü kendine göre ortalama sürelere sahiptir ve davanın sonuçlanması için net bir şey söylemek zordur. Her davanın içeriği ve sebebi farklı olduğundan dava süreçleri de farklı işlenir ve bu doğrultuda net bir süre veya tarih vermek zordur. Fakat iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen iş mahkemelerinde açılan işçi tazminat ve tazminat talepleri ile işçi ile işveren arasındaki iş uyuşmazlıklarının sonuçlandırılması için gerekli süre 540 gün olarak belirlenmiştir.

Dava türlerinde bu süre elbette farklılık gösterir. Kimi davalar daha uzun zaman alırken kimi davalar kısa sürede çözüme kavuşturulur. Haklı fesih davaları da belirlenen süreden erken veya yaşanabilecek komplikasyonlar sebebiyle daha geç bitmesi mümkün bir dava türüdür.

İŞE İADE DAVASI NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

İlk derece mahkemelerinin ve bölge adliye mahkemelerinin iş yoğunluğu her geçen gün artmakta. Dolayısıyla davaların sonuçlanma süreleri de sürekli olarak uzamaktadır. Örneğin işe iade davası ne kadar sürer ivedilikle sonuçlandırılır dense de aynı anda on binlerce işe iade davası varsa ivedi olmanın da anlamı kalmamaktadır. Şu anda iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen ilk derece mahkemeleri ortalama 1 yıl içerisinde işe iade davalarını sonuçlandırmaktadır. Ancak belirttiğimiz gibi iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen sürenin kısalması ya da uzaması hem hâkime hem de taraflara bağlıdır. İtiraz halinde dosyanın incelendiği bölge adliye mahkemelerinden ise kararlar ortalama 7-14 ay içerisinde gelmektedir. Sonuç olarak mevcut durumda işe iade davası ne kadar sürer sorusunun cevap ortalama 14 aydır.

İŞE İADE DAVASININ SÜRESİNİ KISALTMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Birçok dava türünde olduğu gibi işe iade davalarının çoğunluğunda aslında dosya üzerinden karar vermek mümkündür. İvedi olmanın önemli olduğu bu tür davalarda dava ve cevap dilekçesinin ve delillerin eksiksiz sunulması sonucu araştırılması gerekli husus bulunmaması halinde dosya üzerinden karar verilmesi yerinde olacaktır. Bu usulün geliştirilmesi ile mahkemelerin duruşma yükü azalacağı gibi özellikle işçinin iş hayatı da daha iyi korunacaktır.

Davalı işverenden davanın hızlanması için çalışmasını beklemek yerinde olmaz. Ancak davacı, dava dilekçesini iyi hazırlamalı, derdini iyi anlatmalı, sunabildiği delillerin tamamını derhal sunmalı, çok sayıda tanık yerine konuya gerçekten tanıklık edebilecek kişilere delil listesinde yer vermelidir. Hukuki bilgiye sahip olunmadan açılan davaların kısa sürede sonuçlanmasını beklemek dayanaksızdır. iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen Alelacele açılmış ve hukuki bilgiden yoksun davaların hızlı sonuçlanmasını beklemek bir yana, reddolmaması bile başarıdır.

İŞ MAHKEMESİ İSTİNAF SÜRESİ NE KADAR SÜRER?

İş mahkemesi istinaf süresi ne kadar sürer? Uygulamada sıkça sorulan sorulardan birisi de iş davalarında istinaf sürecinin ne kadar süreceği hususudur. Bu konu mahkemeden mahkemeye değişmektedir. Bununla birlikte iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen uygulamada yaklaşık olarak 2 (iki) yıl kadar sürdüğü söylenebilir.

İŞE İADE İSTİNAF SÜRESİ 2024

İşe iade davaları, iş sözleşmesinin işverence haksız veya geçersiz bir nedenle feshedildiği durumlarda iş güvencesine sahip olan işçinin işe iadesi amacıyla açılan bir dava türüdür. İşe iade davaları, fesih bildiriminden itibaren bir ay içinde arabulucuya başvurulması ancak arabuluculuk sürecinde anlaşılmaması halinde açılmaktadır. Buna göre, açılan dava ivedilikle yürütülür ve yürütülen dava sonucunda İlk Derece Mahkemesince feshin haksız veya geçersiz olduğu tespit edilirse işçinin işe iadesine karar verileceği gibi boşta geçen süre ve iş güvencesi tazminatına hükmedilir.

İşe iade davalarında İlk Derece Mahkemesinin kararına karşı kanun yoluna başvurmak mümkündür. İş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen İş Kanunu madde 20/3 uyarınca, “İstinaf kanun yoluna başvurulması halinde, bölge adliye mahkemesi ivedilikle ve kesin olarak karar verir.” Buna göre, İlk Derece Mahkemesinin vereceği işe iade kabul veya ret kararlarına karşı istinaf kanun yoluna başvurulması halinde Bölge Adliye Mahkemesi bu konuda ivedilikle inceleme yapar ve dosya hakkında kesin olarak karar verir.

İşe iade davalarında, istinaf kanun yoluna başvuru, Hukuk Muhakemeleri Kanunu madde 345 uyarınca mahkeme ilamının taraflardan her birine tebliğinden itibaren iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen İşe İade İstinaf Süresi 2024 iki (2) haftalık süreye tabidir. Buna göre, işe iade kabul veya ret kararının tarafların her birine tebliğinden itibaren başlayacak iki haftalık süre içerisinde karara karşı istinaf kanun yoluna başvurmak mümkündür. İş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen Ancak İş Kanunu madde 20/3 hükmünden de anlaşılacağı üzere, istinaf kanun yoluna başvuru sonucunda Bölge Adliye Mahkemesince verilen karar kesin olup bu karara karşı temyiz kanun yoluna başvurmak mümkün değildir.

İŞVERENE AÇILAN TAZMİNAT DAVALARI NE KADAR SÜRER ?

İş Hukuku iş verenle çalışanlar arasındaki iş ilişkisi açısından tarafların haklarını korur. Çalışma barışının sağlanabilmesi için de bu hukuk dalına ihtiyaç duyulmaktadır.

Tazminat davaları işçilerin yararlanabileceği haklar arasında yer alır. Koşulların sağlanması durumunda açılan tazminat davalarında işçi hakları korunur. İşverene Açılan Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer? Sorusunun yanıtı merak edilirken açılan davanın türüne ve içeriğine bağlı olarak bu sürelerde değişiklik olması kaçınılmazdır.

İş yerinde gerçekleşen bir kaza nedeni ile açılan tazminat davası maddi ve manevi yönde açılmış olabilir. Bu tür davalarda bilirkişi raporlarına gerek duyulur. İşçinin haksız bir nedenle işten çıkarılması durumunda ihbar tazminatı davası işçi tarafından açılabilir.

İşçinin haksız bir nedenle işten ayrıldığı durumlarda da işverene ihbar tazminatı ödemekle yükümlü tutulması gündeme gelir. İş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen Bu tür davaların içeriğine bağlı olarak da sonuçlanma süreleri değişir. İstanbul iş mahkemesi avukatı arıyorsanız bize iletişim sayfamızdan ulaşabilir. Ankara işçi avukatına yine buradan tıklayarak ulaşabilirsiniz.

TAZMİNAT DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Merak edilirken davanın içeriği süresinin belirlenmesinde etkilidir. Bazı davalar için gerekli olan bilirkişi raporlarının hazırlanma sürelerinde değişiklik olabilmektedir. Davalarda ihtiyaç duyulan maddi delillerin elde edilme süreçleri kullanılacak kanıta göre değişiklik gösterebilir. iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen Bazı durumlarda kurumlar arası yazışmalar yapılacaksa bu sürelerde de değişiklik yaşanır.

MADDİ MANEVİ TAZMİNAT DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Maddi ve manevi tazminat davaları çeşitli nedenlerle açılabilmektedir. Bu davalar açılacağı zaman olayın niteliğine bağlı olarak farklı sürelerde sonuçlanması kaçınılmazdır. Maddi tazminat davaları mağdur olan tarafın mal varlığında oluşacak azalmaya istinaden açılır.

Manevi tazminat davaları ise mağdurda meydana gelen elem ve kederin üzerinde oluşturduğu etki sebebi ile talep edilir.

Maddi Manevi Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer? iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen Bu tür davaların sürelerinde değişiklik olması davanın içeriğine göre şekillenir.

TAZMİNAT DAVALARI NE KADAR SÜRER?

Merak edilenler arasındadır. Bu davalar çeşitli nedenlerle açılabilir. Trafik kazaları ya da iş kazaları nedeni ile açılabileceği gibi bir suç işlenmesi nedeni ile de tazminat davası açma hakkı taraflara tanınmıştır. Tazminat davalarında hesaplama yapılırken somut olayın özellikleri dikkate alınmaktadır.

İŞ KAZASI TAZMİNAT DAVALARI NE KADAR SÜRER?

İşçi iş yerinde bir kaza geçirdiğinde ölümlü veya yaralanmalı olarak sonuçlanırsa dava açma hakkı gündeme gelir. İş verenin bu tür durumlarda tazminat ödemekle yükümlü tutulabildiği görülmektedir. iş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen İş kazasının oluşmasının ardından 10 yıllık zamanaşımı süresi içerisinde dava açılması durumunda işçinin maddi ve manevi tazminat talebi oluşabilir. İş Kazası Tazminat Davaları Ne Kadar Sürer? Somut olayın durumuna bağlı olarak sürede değişiklik olur.

İSTANBUL İŞ MAHKEMESİ AVUKATINA NASIL ULAŞILABİLİR?

Yalova Barosu’na bağlı olan tüm avukatların iletişim bilgileri Yalova Baro levhasında yer almakta olup web sitesi ya da baroyu arayarak ulaşılabilmektedir. Yalova’da bir iş mahkemesi avukatı arayışındaysanız, Baro Levhası üzerinden avukatların iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Ancak, burada yer alan bilgiler sadece iletişim bilgilerini sağlanmakta olup hangi avukatın hangi alanda uzmanlaşmış olduğunu veya aktif faaliyet gösterip göstermediğini belirtmemektedir.

EN İYİ İSTANBUL İŞ MAHKEMESİ AVUKATI HARBİYE HUKUK & DANIŞMANLIK’TA

İş mahkemesi avukatının en tecrübelileri ile çetrefilli olayları kısa zamanda çözen uzmanları Harbiye Hukuk & Danışmanlık kadrosunda bulunmaktadır. İş davaları ne kadar sürer sorusuna binaen En iyi iş mahkemesi için İletişim Bilgilerimize tıklayarak bizi arayabilirsiniz. Bununla birlikte ofise gelmede iş mahkemesi avukatı ile istediğiniz yerden görüntülü ve farklı şekilde iletişim kurmak ve bilgi almak için Online Danışmanlık İş Hukuku Ve İş Davaları Avukatı Ekibimizin İşçi Hakları Hizmetleri

  • Kıdem, ihbar tazminatlarının temini,
  • İşe iade davaları,
  • İş Hukuku arabuluculuk başvurusu ve sürecin takibi,
  • Ödenmeyen veya eksik ödenen Fazla mesai, resmi ve dini tatil ücretlerine ilişkin davalar,
  • İş hukukunda güncel mevzuata uyumlu iş sözleşmelerinin hazırlanması,
  • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar,
  • İş hukukundan kaynaklı diğer tüm uyuşmazlıklara ilişkin davalar

İşçi Hakları ve İşveren Hakları konusunda İstanbul İşçi Avukatı ve İş Hukuku Avukatı İçin Hukuk Büromuza Ulaşabilirsiniz

İstanbul’ da faaliyet gösteren Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman kadrosu ile iş hukuku ve işçi hakları ile ilgili tüm uyuşmazlık konularında işçi ve işveren arasında arabuluculuk ve danışmanlık yapmaktadır. İstanbul iş hukuku avukatı ve İstanbul işçi avukatı için Harbiye Hukuk Bürosuyla iletişime geçip işçi hakları konusunda detaylı hukuki destek alabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap