İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR?

İsim değiştirme ve soyadı değişikliği davasını; davacı, ad veya soyadını tümüyle değiştirmekte veya mevcut isminin önüne veya arkasına yeni bir isim eklenmesi davasına denir. 4721 Sayılı Medeni Kanun’un 27. Maddesine göre; ‘Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur. Ad değişmekle kişisel durum değişmez.’ ifadesi yer almaktadır. Medeni Kanun’un 27’nci maddesiyle ismin değiştirilmesinin haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebileceği kabul edilmiştir. Dolayısıyla hakim kararı olmaksızın ismin değiştirilmesi hiçbir şekilde mümkün değildir.

Hakim haklı sebepleri belirlerken ‘adın gülünç, çirkin, iğrenç veya ahlaka aykırı bir anlam taşıması, ‘adın elverişsizliği veya telaffuzunun güç olması, din ve uyruk değiştirme, kişinin başka bir ad ile tanınması, aileden birisinin ağır bir suç işlemesi, kullanılması yasak öz ad veya soyadların kullanılıyor olması’ gibi nedenleri göz önünde bulundurmalıdır.

İsim ve soyadı düzeltme davası ile ise davacı, isminde mevcut olan bir hatayı ortadan kaldırmak istemektedir. Örneğini nüfus kaydında Talha olarak yazılmış ama gerçekte ismi Taha olan kişinin isim düzeltme davası ile ismini Taha olarak düzeltmek istemesidir. Ad – isim değiştirme ve soyadı değişikliği ile düzeltme davasının hukuki niteliği aynıdır. Fakat isim veya soyadı düzeltme davaları daha basittir ve tanık dahi dinlenmeden hataların çoğu düzeltilebilmektedir.

İsmini değiştirmek isteyen kişi, bir dilekçe ile mahkemeye başvurarak dava açabilir. Dilekçede ismini neden değiştirmek istediğini açıklamalıdır.  Bu davada, isim değiştirme isteminin haklı sebebe dayandığı başta tanıklar olmak üzere her türlü delille ispatlanabilir. Dava sonucunda, isim değişikliği talebi kabul edildiğinde ismin değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

İSMİMİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM? İSİM DEĞİŞİKLİĞİ NASIL YAPILIR? DİYE SORUYORSANIZ VE BU KONUDA SORULARINIZ VAR İSE BURAYA TIKLAYARAK ALANINDA UZMAN AVUKATLARIMIZDAN DESTEK ALABİLİRSİNİZ.

E DEVLET ÜZERİNDEN İSİM DEĞİŞTİRME

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü resmi sitesinden mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliği yapılabileceği ile ilgili açıklama yaptı. Mahkeme kararı olmaksızın ad ve soyad değişikliği yalnızca belirtilen şartlar halinde yapılabilmektedir. Yapılan düzenleme ile ad veya soyadında; yazım ve imla hatası veya düzeltme işareti kullanımından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan, genel ahlaka uygun olmayan ve toplum tarafından gülünç karşılandığı değerlendirilen kişiler, yurtiçinde ilçe nüfus müdürlüğüne, yurtdışında ise dış temsilciliklerimize ya da e-Devlet üzerinden başvurmaları halinde, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine olanak sağlanmıştır.

Örneklerle de açıklamak gerekirse;

 • Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil, vb.)
 • 2525 sayılı Soyadı Kanununda belirtilen umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç ad veya soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.)
 • Ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını (Mehmetcan/Mehmet Can) talep edenler başvurmaları halinde il/ilçe idare kurulu kararı ile ad veya soyadları değiştirilebilmektedir.

Yapılan düzenlemenin şartlarında da belirtildiği üzere e-Devlet üzerinden ad ve soyadı değişikliği başvurusu iki ismi olup da birini sildirmek isteyen vatandaşları kapsamamaktadır. İki isminden birini sildirerek tek isim kullanmak isteyen vatandaşların asliye hukuk mahkemelerinde dava açmaları ve hakim kararı almaları gerekmektedir.

E-Devlet üzerinden isim değiştirme işlemi için aşağıdaki adımların takip edilmesi gerekmektedir:

 • C. Kimlik numaranı ve şifrenizle e-devlet kapısına giriş yapın.
 • Ardından “İl / İlçe İdare Kurulu Kararı ile Ad veya Soyadı Düzeltilmesine İlişkin Başvuruların Alınması” başlığına gidin.
 • Yeni Başvuru seçeneğine tıklayın
 • İmza Türü başlığı altında “Mobil imza”, “E-imza” ya da “SMS ile Doğrulama” seçeneklerinden size uygun olanı seçin.
 • Ardından “Devam et” butonuna tıklayarak sonraki sayfaya geçin.
 • Ardından mobil ya da e-imza ile imzalama işlemini ya da SMS doğrulama işleminizi tamamlayın.
 • Bu aşamadan sonra isim değiştirme talebiniz ilgili nüfus müdürlüğü kayıtlarına alınarak talebiniz değerlendirilecektir.

e-Devlet üzerinden ad ve soyadı değişikliği başvuru şartlarını taşıyan vatandaşların herhangi bir başvuru ücreti ödemelerine gerek yoktur. Ancak vatandaşların e-Devlet üzerinden isim değişikliği yapma talepleri 24 Aralık 2022 tarihi itibariyle sonlanmıştır.

NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE BAŞVURU İLE İSİM DEĞİŞTİRME

Nüfus müdürlüğüne başvuru ile isim değiştirme, nüfus bilgilerinde hata yapılması sonucu yanlış yazılan isimlerin düzeltilmesidir. Burada hatadan kasıt, harf eksiklikleri ve fazlalıkları, imla yanlışları gibi şeylerdir. Bu tarz durumlarda, nüfus müdürlüğüne başvurarak isim değiştirilebilir. Ayrıca isim değiştirme davası açılmasına gerek yoktur.

ÇOCUĞUMUN İSMİNİ NASIL DEĞİŞTİREBİLİRİM?

Çocuk üzerinde velayet hakkına sahip anne baba tarafından çocuğun ismini değiştirme davası açılabilmektedir. Aynı şekilde velayet sahibi ebeveynin vekalet vermesi halinde, avukat aracılığıyla da açılabilmektedir.

18 yaş altındaki ayırt etme gücünden yoksun ergin olmayan çocukların kendi talepleri ile isimlerinin değiştirilmesi mümkün değildir. Ayırt etme gücüne sahip çocuklar ise, yasal temsilcileri aracılığıyla isim değişikliği davası açabilirler. Hukuken geçerli bir haklı sebebe dayanmayan isim değişikliği talepleri, mahkemece reddedilmektedir.

DAVA AÇARAK İSİM DEĞİŞTİRME

Dava açarak isim değiştirme, adını değiştirmek isteyen kişilerin başvurabileceği hukuki yoldur. İsim değişikliğinin yapılabilmesi için kişinin haklı sebeplerinin bulunması ve mahkemece davanın kabulü gerekmektedir. Yani dava açtım ismimi kesin olarak değiştirebilirim gibi bir durum söz konusu değildir.

Hukuken geçerli bir haklı sebebe dayanmayan isim değişikliği talepleri, mahkemece reddedilmektedir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NEDİR?

İsim ve soyadı kişilerin tanınmasını ve birbirinden ayrılmasını sağlar. Her bireyin adı ve soyadı vardır. Kişi doğduktan sonra isminin ve soy isminin nüfus siciline tescil edilmesi zorunludur.

İsim ve soy isim kişiye sıkı sıkıya bağlıdır. Bu yüzden ismi değiştirilecek olan kişi dışında kimse o kişinin isminin değiştirilmesini isteyemez. İsmini değiştirmek isteyen kişi haklı sebepleri olması halinde adını veya soyadını değiştirmek için isim değiştirme davası açarak hakimden isminin değiştirilmesini talep edebilir.

TMK Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir. Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.
Ad değişmekle kişisel durum değişmez.
Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI SÜRECİ

İsim değiştirme davası süreci, isim değişikliği talebinin yazılı dilekçe ile mahkemeye sunulması ve dava harçlarının vezneye yatırılması ile başlar. Dava dilekçesinde, değişiklik talebini gerekli kılacak haklı nedenlerin ortaya konulması ve bu nedenlerin ispatı gerekmektedir.

Dilekçe mahkemeye sunulduktan sonra, bir ön inceleme duruşması yapılır. Ön inceleme duruşmasında, duruşma gününe karar verilir ve bu karar taraflara tebliğ edilir.

Duruşmada, taraflar mahkemede hazır bulunmalıdır. Duruşma başlayınca isim değişikliği talep eden kişi ve varsa tanıklar dinlenir. Değişiklik talebinin haklı görülmesi halinde ismin değiştirilmesine karar verilir.

Karar taraflara tebliğ edildikten 2 hafta sonra, istinafa başvurulmaması halinde kesinleşir. Kararın kesinleşmesi aşamasından sonra, Basın ve İlan Kurumunda yayın ve nüfus kütüğünde değişiklik işlemleri yapılmaktadır.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA HAKLI NEDEN VE İSPAT

İsim değiştirme davasında isim değişikliğinin kabul edilmesi için haklı nedenler ortaya konulur ve ispat edilir.

İsim değiştirme davasında haklı nedenler aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kişinin, akrabaları ve/veya çevresi tarafından farklı adla tanınması, çağrılması,
 • Kişinin isminin bir terör örgütü elebaşıyla veya toplum tarafından bilinen bir suçlu ile aynı olması
 • Kişinin isminin dalga geçilecek kadar kötü veya komik olması
 • Telaffuzu, söylenmesi zor bir isme sahip olunması
 • Din veya vatandaşlık değiştirilmiş olması
 • Toplumsal ahlak kurallarına aykırı olması,
 • Kişinin benimsemediği dinin değerlerini taşıması,
 • Yapmış olduğu iş nedeniyle isminin haklı olarak değişmesini gerektiren haller
 • Kişinin kendisine veya ailesinden birine karşı pek kötü bir suç işleyen kişiyle aynı ismi taşıması ve bu durumun bir travma yaratması

İsim değiştirmede haklı nedenler yukarıda sayılanlarla sınırlı değildir. Kişinin isim değiştirme talebi için sunacağı her türlü neden, hakim tarafından değerlendirilir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA ŞAHİT

İsim değiştirme davalarının ispatında yararlanılan en önemli delil tanıklardır.  Tanık isim değişikliği talebini haklı çıkaracak olaylara ilişkin açıklamalarda bulunacaktır.

Dava dilekçesinde tanık ismi belirtilmemesine rağmen duruşma esnasında hazır bulunan tanıkların da dinlenmesi gerekmektedir. Aynı zamanda dava dilekçesinde adı belirtilmesine rağmen tanığınızın duruşmaya katılmaması halinde tanığa tekrar davetiye çıkarılarak duruşmaya iştiraki ihtar edilir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASININ TARAFLARI KİMDİR?

İsim değiştirme davasının tarafları, isminin değiştirilmesini talep eden kişi ve kişinin bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüdür. Dava dilekçesinde, davalı taraf olarak ilgili Nüfus müdürlüğü gösterilmelidir. İsmini değiştirmek isteyen kişi ise davacı olarak gösterilmelidir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME NEDİR?

İsim değiştirme davasında yetkili mahkeme kişinin ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesidir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI NE KADAR SÜRER?

İsim değiştirme davası yaklaşık olarak 3-6 ay sürmektedir. İsim değiştirme davaları çoğunlukla tek duruşmada sonuçlanmaktadır. Kararın kesinleşmesinden sonra isim değişikliğinin gazetede yayınlanması ve işlemlerin yapılması ise sürmektedir.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI SONUCUNDA HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

İsim değiştirme davasında kararın kesinleşmesi, ilk derece mahkeme kararı istinafa götürülmüşse istinaf mahkemesinin vereceği nihai kararla olur. Ancak, ilk derece mahkemesi kararına karşı süresinde istinaf yoluna başvurulmamışsa, karar ilk derece mahkemesi hükmü ile kesinleşir.

Kesinleşen mahkeme kararı ile, yapılan isim değişikliği Basın İlan Kurumuna gönderilip ve gazetede yayınlanmaktadır. Karar, gazetede yayınlandıktan sonra mahkeme tarafından, değişikliğin yapılması için Nüfus Müdürlüğüne gönderilmektedir.

İSİM DEĞİŞİKLİĞİ SONRASI YAPILACAK İŞLEMLER

İsim değişikliği davası sonrası yapılacak işlemler, resmi dayanak belgelerinin ve kayıtların değiştirilmesidir. Dayanak belgeleri; T.C. kimlik kartı, ehliyet, pasaport gibi resmi belgelerdir. Bunun yanında, adli sicil kaydı ve varsa askerlik kayıtlarında da gerekli değişiklikler yapılmalıdır. İsmini değiştiren kişinin eşi ve çocuklarının nüfus kütüğünde yer alan bilgiler ise mahkeme kararıyla yetkili makam tarafından değiştirilmektedir.

İSİM DEĞİŞTİRİLMESİNE İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

Kişinin adının değiştirilmesinden zarar gören kişiler Medeni Kanun 27. Maddesi uyarınca bu değişikliği öğrendikleri tarihten itibaren 1 yıl içinde kararı veren mahkemeye itiraz edebilirler.

İSİM DEĞİŞTİRME DAVASI İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

İsim Değiştirme Kaç Yaşına Kadar Yapılır?

İsim değişikliğinin bir yaş kısıtlaması yoktur, her yaş aralığında yapılabilir.

İsim Değiştirme Davası Kime Açılır?

İsim değiştirme davası ikametgahın bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne açılır.

İsim Değiştirme Davası İkinci Kez Açılabilir Mi?

Yargıtay isim değiştirme davasının ikinci kez açılabileceğine dair karar vermiştir. Ancak bu durumda haklı sebebin ispatı daha da zor olacaktır.

DİLARA GÜL ERBAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap