Tazminat HukukuKAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR NASIL DÜZENLENİR

Kaza tespit tutanağı düzenleme, trafik kazası sonrası yapılan bir husustur. Resmi bir belge olan kaza tespit tutanağı, sıklıkla karşımıza maddi hasarlı kaza tespit tutanağı olarak karşımıza çıkar. Bu tespit tutanakları, uyuşmazlıkların çözümünde bir ispat aracı olarak kullanılabilir. Zira tutanak, resmi bir belge niteliğindendir. Bu yazımızda kaza tespit tutanağı düzenleme ile uygulamada çok sık karşımıza çıkan maddi hasarlı tespit tutanağı anlatılmaya çalışılacak olup yalnız düzenleme değil, tutanağın ne olduğu, itirazının nasıl yapıldığı gibi hususlarda da bilgilendirme amacı güdülmektedir. Keyifli okumalar dileriz.

Online avukat danışmanlık için buraya tıklayabilirsiniz.

TRAFİK KAZALARINDA KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

Kaza Tespit Tutanağı, trafik kazalarının ayrıntılarını ve kazaya karışan tarafların bilgilerini içeren resmi bir belgedir. Kaza Tutanağında, kazaya karışan araçların plakaları, sürücülerin isimleri ve iletişim bilgileri, kaza tarihi ve saati, yerin adresi, hava ve yol koşulları kaza nasıl meydana geldiği, araçların hızları, kavşak durumu, trafik işaretleri gibi detayları içerir.

Kaza Tutanağı düzenleme, sigorta şirketleri, mahkemeler ve diğer resmî kurumlar tarafından kaza sonrası soruşturmalarda kullanılır ve anlaşmazlık durumunda önem arz eder. Kaza tespit tutanağı düzenleme, karışan araç sahiplerinin yapması gereken en az iki kişi tarafından hazırlanması gereken bir düzenlemedir. 2008 yılına kadar, kaza tespit tutanağı düzenlemeyi genellikle trafik polisleri yaparken, 12 Nisan 2008 tarihinden itibaren trafik polislerinin kaza tespit tutanağı düzenleme zorunluluğu kaldırılmıştır.

Kazaya karışan araç sahipleri anlaştıklarında, taraflar kendi aralarında tutanak tutabilirler; ancak bazı durumlarda jandarma veya polislerin gelmesi gerekebilir. Yaralanma veya ölüm gibi sonuçların olduğu kazalarda, bu tutanaklar tutulmaz ve trafik polisi çağrılmalıdır.  Maddi hasarın olduğu trafik kazalarında, araç sahipleri kendi aralarında maddi hasarlı kaza tespit tutanağı tutabilirler. Kaza Tutanağı düzenleme, sürücüler ve sigorta şirketleri için önemli olup, bütün detayları içermesi ve fotoğraflarla desteklenmesi gereklidir.

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI NEDİR?

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı, genellikle trafik kazalarında maddi zararın meydana geldiği ancak kişisel yaralanma veya ölüm olmadığı durumlar için kullanılan bir belgedir. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı, kazaya karışan araç sahiplerinin kendi aralarında hasarın tespit edilmesi ve sigorta şirketlerine bildirilmesi amacıyla doldurulur.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağında yer alan bilgiler arasında, kazaya karışan araçların plakaları, sürücülerin isimleri ve iletişim bilgileri, araçların marka, model ve renkleri, kazanın tarihi ve saati, kaza yerinin adresi, araçların hasarlarına ilişkin detaylı bilgiler ve kaza sonucu meydana gelen diğer ayrıntılar gibi temel bilgiler bulunmaktadır.

Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı sadece maddi hasarlı trafik kazalarında kullanılmakla kalmaz, aynı zamanda kazaya karışan taraflar arasında oluşabilecek anlaşmazlıkların çözümünde de önemli bir rol oynar. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı, olası anlaşmazlıkların çözümünde ve sigorta şirketlerine hasarın tespiti için önemli bir belge niteliği taşır. Bu nedenle, maddi hasarlı trafik kazası tutanağında yer alan bilgilerin doğru ve eksiksiz olması büyük önem taşır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDEN VARDIR? AMACI NEDİR?

Kaza tutanağı, kazanın nasıl meydana geldiğini ve meydana gelen hasarın detaylarını içeren bir rapordur. Ancak kaza tespit tutanağını düzenleme, kaza kusur oranını veya derecesini belirleme yetkisine sahip değildir. Kusur dereceleri genellikle sürücülerin sigorta şirketleri tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda belirlenir, genellikle %0, %50 ve %100 olarak belirlenir ve sonuçlar genellikle 3 iş günü içinde tamamlanır.

Zorunlu trafik sigortası poliçesi, olası kaza durumlarında bazı maddi hasarları karşılar. Bu nedenle, bir kaza durumunda, maddi hasarların tespiti için kesinlikle maddi hasarlı trafik kazası tutanağı tutulması gerekmektedir. Sigorta şirketleri, kaza sonrası meydana gelen hasarları değerlendirebilmek ve gerekli ödemeleri yapabilmek için maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağına ihtiyaç duyarlar. Eğer kaza sonrasında maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı tutulmazsa, sigorta şirketi oluşan hasarı karşılamaz ve bu hasarı karşılama yükümlülüğü araç sahibinin üzerine kalır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI HANGİ KAZALARDA DÜZENLENİR?

Kaza tutanağının yalnızca maddi hasarla sonuçlanan kazalar için geçerli olduğu önemle hatırlanmalıdır. Ancak, yaralanma veya ölümle sonuçlanan kazalarda polis tarafından bir tutanak tutulmalıdır.

Tarafların kendi aralarında kaza tespit tutanağı düzenlemesi yapabilmeleri ve resmi prosedürü başlatabilmeleri için belirli şartların karşılanması gerekmektedir:

 • En az bir araçta maddi hasar bulunmalıdır.
 • Bedensel yaralanma veya ölüm gibi durumlar olmamalıdır.
 • Kazaya karışan sürücüler, tutanak içeriği konusunda anlaşmaya varabilmelidir. Anlaşmaya varılamaması halinde trafik polisinin çağrılması gerekebilir.

KAZA TESPİT TUTANAĞI HANGİ KAZALARDA DÜZENLENMEZ?

Kaza tespit tutanağı düzenlemeye gerek olmayan durumlar şunlardır:

 1. Kazaya sadece bir aracın karışması durumunda,
 2. Taraflardan birinin sürücü belgesinin bulunmaması veya sürücü belgesinin kullandığı araç türü için yeterli olmaması,
 3. Araçlardan birinin geçerli zorunlu mali sorumluluk sigortasının olmaması,
 4. Sürücülerden herhangi birinin alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde aldığı şüphesinin olması,
 5. Meydana gelen kazada kamu malına veya üçüncü kişilere ait eşyalara zarar verilmiş olması,
 6. Meydana gelen kazanın ölüm ve/veya yaralanma ile sonuçlanması.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL DÜZENLENİR?

Kaza sonrası öncelik, can güvenliğini sağlamak ve gerekli tedbirleri alarak olası riskleri minimize etmektir. Eğer yaralılar varsa, derhal sağlık ekiplerine haber verilmelidir. Araçlar, kaza yerinde bırakılmalı ve mümkünse yerleri değiştirilmemelidir. Ancak, araçların trafik akışını engellemesi veya tehlike oluşturması durumunda, güvenli bir yere çekilmelidir. Kazaya karışan diğer sürücülerin ve tanıkların iletişim bilgileri alınmalı ve bu bilgiler kaza tutanağı kaydedilmelidir, çünkü bu bilgiler kaza tespit tutanağı düzenlemesi aşamasında önemli olabilir.

Araç sahiplerinin kaza tespit tutanağı düzenlemesi aşamasında şu hususlara dikkat etmesi gerekir:

 1. Kazaya karışan taraflar tarafından kaza tespit tutanağı düzenlemesi yapılırken iki nüsha olarak doldurulur. Ruhsat sahibi olma zorunluluğu bulunmamaktadır.
 2. Kazaya karışan tarafların form üzerindeki imzaları bulunmalıdır.
 3. Formdaki bilgiler doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurulmalıdır. Kazanın nasıl meydana geldiği net bir şekilde belirtilmeli ve krokisi çizilmelidir.
 4. Trafik poliçe numaraları ve tarafların sigorta şirketlerinin bilgileri tutanakta eksiksiz olarak yer almalıdır, aksi halde tutanak geçersiz olacaktır.
 5. Kazaya üçten fazla aracın karışması durumunda, her kaza için ayrı bir tutanak tutulabilir. Ancak, tüm tarafların her tutanakta imzaları bulunmalıdır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NASIL DOLDURULUR?

Kazanın detaylarını içeren kaza tespit tutanağı düzenlemesi yapılırken şu bilgileri içerecek şekilde doldurulmalıdır:

Kaza Yeri ve Tarih Bilgileri: 1 ve 2 numaralı alana kaza yerini, adresini ve tarihini belirtmelisiniz.

Görgü tanığı: 3 numaralı alana herhangi bir görgü tanığı varsa ona dair bilgi yazılır ve açık adres verilir.

Sürücü Bilgileri: 4 numaralı alana, her iki aracın sürücüsünün adı, soyadı, sürücü belge numarası ve sınıfı, T.C. kimlik numarası, adresi ve iletişim bilgilerini eklemelisiniz.

Araç Bilgileri: 5 numaralı alana şasi no, aracın marka ve modeli, plakası ve kullanım şekli bilgilerinin eklenmesi gerekir.

Trafik Sigortası ve Poliçe Bilgileri: 6 numaralı alana sigortalının adı-soyadı, iletişim bilgileri, T.C. kimlik numarası/vergi numarası, sigorta şirketinin unvanı, acente numarası, poliçe numarası, SBM poliçe numarası, poliçenin başlangıç-bitiş tarihi eklenir.

Maddelendirilmiş Başlıklar: 7 numaralı alanda kaza hakkında açıklama yapılmasını sağlayan maddelerden uygun olanlar seçilir.

Yabancı plaka: 8 numaralı alanda kazaya karışan araçlardan biri yabancı plakaya sahipse işaretleme yapılır.

Hasar yeri: 9 numaralı alana aracın ilk darbe aldığı yer işaretlenir.

Olay yeri: 10 numaralı alanda çarpışmanın gerçekleştiği olay yeri ile ilgili bilgi verilir. Kazaya ilişkin kroki çizilir.

Sigortalı araç sahibinin görüşü: 11 numaralı alanda sigortalı araç sahibinden görüş istenir.

İmza: 12 numaralı alanda araç sürücüleri imzalarını atarlar. İmza bulunmayan tutanaklar geçersiz sayılmaktadır.

Mobil kaza tespit tutanağında ise şu adımların izlenmesi gerekir:

Mobil kaza tespit tutanağını doldurmak için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:

 1. Cep telefonunuza kaza tespit tutanağını doldurmak için gereken mobil uygulamayı indirin.
 2. Uygulamada bulunan “Yeni Kaza Ekle” sekmesini açın ve yeni bir tutanak ekleyin.
 3. Yeni açılan sekmede kazaya karışan araçların sayısını belirtin.
 4. İstenen tüm bilgilerin eksiksiz ve hatasız olduğunu doğrulayın.
 5. Kazaya ait araç resimlerini uygulamaya en az 4 adet olacak şekilde net ve anlaşılır bir şekilde yükleyin.
 6. Kaza yapan araç sahiplerinin ehliyetlerinin ön ve arka yüzlerini çekerek uygulamaya yükleyin.
 7. Her iki araç sahibi de imza attıktan sonra “İşlemi Tamamla” seçeneğini seçerek tutanak hazırlama işlemini tamamlayın.

KAZA TESPİT TUTANAĞINI KİM DOLDURUR?

Kaza tutanağı düzenlemesi en az iki kişi tarafından yapılması gerekmektedir. Belge, resmî kurumlarda tek kişilik belge yerine geçmediği için bu şekilde hazırlanması gereklidir. Ayrıca, kaza tespit tutanağı düzenlemesinde kazaya karışan araçların tamamında maddi hasarların oluşması da bir diğer önemli şarttır. 2008 yılına kadar kaza sonrası kaza tespit tutanağı düzenleme zorunluluğu trafik polislerindeyken 12 Nisan 2008 tarihinden itibaren trafik polisleri tarafından kaza tespit tutanağı düzenleme zorunluluğu kaldırılmıştır

KAZA TESPİT TUTANAĞI DOLDURURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR NELERDİR?

Kaza tutanağının 6 maddesi; tarih saat ve adres bilgileri sürücü bilgileri araç bilgileri ve trafik sigortası poliçe bilgileri gibi birtakım bilgileri içerir. Bu bilgilerin her 2 taraf açısından da eksiksiz ve tam olarak doldurulması şarttır.

 • Trafik kazasının gerçekleştiği olay yeri ve tarihi kaza tespit tutanağında açık ve net bir şekilde yazılmalıdır.
 • Kazaya karışmış araç sahiplerine ait kişisel bilgilerin eksiksiz yazılması gerekmektedir.
 • Kaza yapmış olan araçlara ait bilgiler titizlikle kaza tespit tutanağına eklenmelidir.
 • Araç sahiplerinin ıslak imzaları kaza tespit tutanağında olmalıdır.
 • Kazaya ikiden fazla aracın karışması sebebiyle birden fazla kaza tutanağı tutulması durumunda tüm tarafların her tutanakta ıslak imzalarının bulunması şarttır.

KAZA TESPİT TUTANAĞINA EKLENECEK BELGELER NELERDİR?

Kaza tutanağına eklenmesi gereken belgeler, kaza sonrası yaşanan olayın detaylarını daha iyi belgelemek ve soruşturma sürecini desteklemek için faydalı olabilir dolayısıyla aşağıdaki belgelerin kaza tespit tutanağına eklenmesi gerekir:

 • Sürücülerin ruhsat ve ehliyet fotokopisi,
 •  Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı,
 • Kaza yerinde çekilmiş fotoğraflar,
 • Poliçe fotokopisi.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEREDEN TEMİN EDİLİR?

Zorunlu trafik sigortası, özel sigorta şirketleri tarafından sağlanır. Bu sigorta şirketleri, araç sahiplerine poliçeyle birlikte kaza tespit tutanağı da sunar. Ayrıca, kaza tespit tutanağı kırtasiyelerden ve matbu evrak satışı yapan yerlerden de temin edilebilir ve araçlarda birden fazla kopyası bulundurulabilir.

KAZA TESPİT TUTANAĞI İLE NE YAPILIR?

Kaza tutanağı, trafik kazalarının resmi olarak belgelenmesi ve incelenmesi için kullanılan bir araçtır. Kaza tespit tutanağı düzenlemesi yapıldıktan sonra, kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 5 iş günü içinde ilgili sigorta şirketine iletir ve sigorta şirketi hasar ihbarıyla bir hasar dosyası açar ve prosedürü başlatır. Araç sahibi gerekli ilgili evraklarla birlikte kaza tespit tutanağını sigorta şirketine iletmelidir. Sigorta şirketi, belgelerin gönderilmesinden sonra en geç 3 iş günü içinde ilgili evrakları sigorta bilgi ve gözetim merkezine gönderir. Kazaya karışan sürücülerin kusur oranları, sigorta şirketi tarafından yüzde olarak belirlenerek dosya sonuçlandırılır. Sigortalı kişi, bu sonuca 5 iş günü içerisinde itiraz etme hakkına sahiptir.

KAZA TESPİT TUTANAĞINA İTİRAZ USULÜ

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanaklarına İtiraz Yolu

Maddi hasarlı kazalarda, kaza tespit tutanağı düzenlemesi yapıldıktan sonra hak sahipleri, karşı tarafın veya kendi araçlarının zorunlu mali sorumluluk sigortaları veya kasko sigorta poliçeleriyle birlikte söz konusu tutanak ve kazaya ilişkin diğer belgelerle sigorta şirketine başvururlar. Sürecin başlatılmasından sonra sigorta şirketleri ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi arasında kazaya ilişkin sorumluluk ve kusur değerlendirmesi aşamasına geçilir ve sorumluluk oranları hesaplanır. Oranlar üzerinde mutabık kalındıktan sonra, sigortalı olan taraflar için itiraz yolu aşaması başlar.

Kaza tespit tutanağına göre belirlenen kusur oranlarının yanlış hesaplandığına dair bir defaya mahsus olmak üzere sigortalılar, olaya ilişkin savlarını destekleyen ek belgelerle birlikte 5 gün içerisinde sigorta şirketlerine veya Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi üzerinden itirazda bulunabilirler. 5 günlük itiraz süresinin kullanılmadığı veya itirazda bulunulsa da talebin karşılanmadığı durumlarda, söz konusu itirazların çözümlenmesi için hukuki sürecin başlatılması gerekir.

Trafik Zabıtaları Tarafından Düzenlenen Kaza Tespit Tutanağına İtiraz

Trafik zabıtaları tarafından tutulan kaza tespit tutanağı düzenlemesine ilişkin olarak itiraz süreci, mevcut kanunlarda veya mevzuatlarda ayrıca düzenlenmemiştir. Bu nedenle, kaza tespit tutanağı düzenlemesine ilişkin olarak itiraz sürecinin izlenmesi için hukuki sürecin başlatılması gerekmektedir. Adli ve idari yargı kollarında görülen benzer davalar, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin verdiği kararlarla yönlendirici olabilir. Kaza tespit tutanağı düzenlemesine ilişkin olarak itiraz, adli yargı yerlerinde görülen uyuşmazlıkların çözümünde dikkate alınır.

Yapılan kaza tespit tutanağı düzenlemesine ilişkin olarak itiraz, tutanağın yanlış düzenlenmesinden kaynaklanan haksız kusur oranının çıkmasına dayandığı için yargılama aşamasında veya kaza gerçekleşen yerde Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurularak trafik zabıtasının düzenlediği kaza tespit tutanağına itiraz edilebilir.

Trafik Kazası Sonrası İtiraz Yolları

Kaza tutanağı düzenlemesi, kaza yapan araç sahipleri tarafından yapılır ve daha sonra itiraz konusu olabilir. Tutanağa girilen bilgiler ve sunulan deliller ışığında kişilere ait kusur oranı değerlendirmesi sigorta şirketleri tarafından yapılır. Kusur değerlendirmesinin hatalı olduğunu düşünen araç sahiplerinin kaza tespit tutanağına itiraz etme hakkınız vardır.

Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz Yolu

Kaza sonrası eğer tutanağa itirazınız varsa, öncelikle eldeki kamera kayıtları, görgü tanıkları veya araçlar üzerindeki kaza izlerini toplamanız gerekir. Ardından bir dava dilekçesi oluşturularak, Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tespit davası açılması suretiyle hak aranır. Davayı açan taraf, olayı anlatırken dosyaya ifadeler, deliller, olay yeri fotoğrafları ve şahitleri ekler. Ancak bu süreç, uzmanlık gerektiren bir alandır ve dolayısıyla bir avukatın yönetmesi tavsiye edilir. Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları müvekkillere Asliye Hukuk Mahkemesine İtiraz Yolu hususunda hukuki hizmet sunmaktadır. Dava açan tarafın hata yapması durumunda, dava reddedilebilir ve bu da yargılama giderlerine mahkumiyetle sonuçlanabilir.

Daha az tercih edilen bir yol ise Asliye Hukuk Mahkemesinden delil tespiti talebinde bulunmaktır. Bu, bir dava yolu değil, HMK’nın 400. Maddesi uyarınca delil tespitine ilişkin bir hukuki koruma talebidir. Trafik kazası sonrasında düzenlenen kaza tespit tutanaklarının yanlışlığı nedeniyle hak kaybına uğradığını düşünen kişiler, bu yola başvurabilirler. Delil tespiti talebinde:

 • – Tanık ifadelerine başvurulabilir,
 • – Keşif ve bilirkişi raporları değerlendirilebilir,
 • – İlgili kişi, kurum ve kuruluşlardan delillerin getirtilmesi istenebilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU TRAFİK KAZALARINA İLİŞKİN HUKUKİ HİZMETLERİMİZ

Kaza tutanağına itiraz etme hakkı mevcuttur. Trafik kazası tespit tutanağına itiraz Sulh Ceza Hâkimliğine yapılır. İlk derece mahkemelerince görevsizlik kararı verilebildiği gibi sulh ceza hakimliklerince, karar verilmesine yer olmadığı kararı da verilmektedir. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tespit davası açılması suretiyle de hakkın aranabilmesi mümkündür. Trafik kazaları sonrasında hak kaybını önlemek için sürecin sıkı bir şekilde takip edilmesi ve uzman bir avukatın danışmanlığında ilerletilmesi önemlidir. Kaza tespit tutanağına itiraz usulü için hukuki destek hususunda Harbiye Hukuk Bürosu Avukatları müvekkillere hukuki hizmet sunmaktadır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR NASIL DÜZENLENİR

KAZA TESPİT TUTANAĞI NEDİR NASIL DÜZENLENİR

 SIKÇA SORULAN SORULAR

Kaza Tespit Tutanağı Ne İşe Yarar?

Trafik kazalarını belgelemek amacıyla oluşturulan resmi bir belge olan Kaza Tespit Tutanağı, olayın detaylarını ve taraflarını içermektedir. Genellikle kazanın hemen ardından doldurulur ve hızlı ve doğru bilgi toplamanın önemli olduğu bir süreçtir. Tutanağa, kaza tarihi, yeri ve nasıl gerçekleştiği gibi detaylar kaydedilerek kaza hakkında ayrıntılı bir belge oluşturulur. Kazaya karışan tarafların ifadeleri ve diğer deliller de tutanakta yer alır ve bu bilgiler, oluşan maddi hasarın sorumlusunun belirlenmesinde kullanılır. Ayrıca sigorta şirketleri ve mahkemelerde kullanılmak üzere resmi bir kayıt oluşturur ve sigorta şirketleri, kaza sonrası hasarların incelenmesi ve tazminat taleplerinin değerlendirilmesi için Kaza Tespit Tutanağı’na başvurabilir.

Kaza Tespit Tutanağı Kaç Gün Geçerlidir?

Kaza tutanağı için belirtilen süre genel şartlar zaman aşımı süresine dair bilgilerin bulunduğu maddeye göre; trafik kazalarına sebep olduğu zararlar ve hasarların ödenmesi için bulunulan talepler kazanın meydana geldiği tarihten itibaren 2 yıl içinde veya kazanın öğrenildiği tarih itibari ile 10 yıl içinde zaman aşımına uğrayacaktır.

Motorlu kara taşıt araçları kasko sigortası genel şartlarında ise yine aynı durum için belirlenmiş olan zaman aşımı maddesine göre, sigorta sözleşmesinin gerektirdiği tüm tazminat talepleri 2 yıl içerisinde zaman aşımına uğrayacaktır.

Maddi Hasarlı Kaza Tespit Tutanağını Kim Tutar?

Kaza tespit tutanağı düzenlemesini trafik kazalarında meydana gelen maddi hasarları belirlemek amacıyla sürücüler yapar. Araç sürücüleri maddi hasarlı bir trafik kazasına karıştığı takdirde kaza tespit tutanağı düzenlemelidir. Eğer kaza sadece maddi hasarla sonuçlanmışsa, trafik polisine haber vermeden sürücüler kazayı kendi aralarında çözebilirler. Sürücülerin karşılıklı olarak anlaştığı durumlarda trafik polisinin çağrılmasına gerek yoktur. Yaşanan kazaların maddi boyutunu gösterebilmek adına doldurulan tutanakları maddi hasarlı kaza tespit tutanağı denir.

 Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı düzenlenir ve taraflar birlikte maddi hasarlı kaza tespit tutanağını imzalayarak olay yerinden ayrılabilirler. Maddi hasarlı kaza tespit tutanağında kazanın detayları, araçların plakaları ve sigorta bilgileri de yer alır. Bu şekilde anlaşma sağlayan taraflar, zararın sigorta ya da kendi imkanları ile karşılanacağını kabul etmiş olurlar. Sonradan yetkililerden maddi hasarlı kaza tespit tutanağı düzenlenmesi istenemez. Bu şekilde düzenlenen maddi hasarlı kaza tespit tutanağı, kazaların sonuçları hakkında önemli bir kaynak oluşturur ve taraflar arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturur.

Kazada 1 Kişi Tutanak Tutsa Yeterli Mi?

Herhangi bir kaza durumunda, her iki tarafın da olayın detaylarını belgelemek ve ifade etmek için kendi maddi hasarlı kaza tespit tutanağını doldurması gerekmektedir. Bu, her iki tarafın da kendi perspektiflerinden olayı raporlamasına ve belgelemesine imkân tanır. Kaza sonrası inceleme ve sigorta talepleri sürecinde, her iki tarafın doldurduğu maddi hasarlı kaza tespit tutanağı arasındaki farklılıklar veya çelişkiler önemli bir rol oynayabilir. Bu yüzden her iki tarafın maddi hasarlı kaza tespit tutanağı doğru ve eksiksiz bir şekilde doldurması mühimdir.

Kaza Tespit Tutanağı Nereye Verilir?

Kaza tespit tutanağı düzenlemesi yapıldıktan sonra, maddi hasarlı kaza tespit tutanağı araç için trafik sigortası kapsamında güvence alan ilgili sigorta şirketine gönderilmelidir. Daha sonra sigorta şirketi maddi hasarlı kaza tespit tutanağı hasar departmanına ileterek işleme alır ve sigorta bilgi ve gözlem merkezine elektronik ortamlar aracılığıyla gönderir.

Maddi hasarlı kaza tespit tutanağı, sigorta bilgi ve gözlem merkezi tarafından hasar durumlarının sistemde kaydedilmesinden sonra 3 gün içinde kazaya karışan tüm araçların bağlı olduğu sigorta şirketleri tarafından kusur değerlendirmesi yapılır. Eğer sigorta şirketleri anlaşıp ortak bir karar alırlarsa dosya kapatılır, aksi takdirde dosya tutanak değerlendirme komisyonuna iletilir.

Tutanak değerlendirme komisyonu, ilgili dosyayı inceleyerek 3 iş günü içinde bir karar verir. Bu süreç, kazaya karışan araçların sigorta şirketleri arasında anlaşmazlık durumunda uygulanmaktadır.

KAZA TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ

MADDİ HASARLI TRAFİK KAZASI TESPİT TUTANAĞI
DİKKAT!
a) Kaza tespit tutanağını gerçeğe uygun şekilde düzenleyiniz. Gerçeğe aykırı tutanak düzenlemek özel evrakta sahtekarlık niteliğinde olup, cezai yaptırımı söz konusu olduğu gibi, bu kişiler riski yüksek sigortalı olarak değerlendirilecek ve poliçe yenilemelerinde yüksek prim uygulanacaktır.
b) Tutanak tanzimi için kaza yerinde beklenmesi gerekli değildir. Mümkünse fotoğrafı çekildikten sonra araçların trafiği aksatmayacak şekilde uygun bir yere çekilerek, tutanağın düzenlenmesi imkân dahilindedir.
c) Trafik Sigortaları Bilgi Merkezi’nin (TRAMER) kusur oranlarına yönelik bildiriminden sonra 5 gün içerisinde değerlendirmeye etki edebilecek ilave bilgi ve belge sunulması kaydıyla, sigorta şirketlerinin kusur oranlarını tekrar değerlendirmeleri istenebilir. Bu nedenle aşağıdaki iletişim bilgilerinin doğru ve eksiksiz olarak girilmesi önem arz etmektedir
1- Kaza Tarihi Saat 2- Kaza Yeri: İl: Mahalle:
      İlçe: Cadde:
   

 

  Semt: Sokak:
3-Görgü Tanıkları  
Adı-Soyadı: Adresi: Tel No:
     
     
     
                               A              7- Uygun Kutulara (x) İşareti Koyunuz            B
ARAÇ A   Kırmızı ışık ihlalinde bulunmak   ARAÇ B  
4- Sürücü Bilgileri:   Taşıt giremez işareti bulunan karayoluna girmek   4- Sürücü Bilgileri:  
Adı Soyadı:   Karşı yönden gelen trafiğin kullandığı yola girmek   Adı Soyadı:  
T.C. Kimlik No:   Geçme yasağı (sollama yasağı) olan yerde geçiş yapmak   T.C. Kimlik No:  
Sürücü Belge No. Ve Sınıfı:   Kavşakta geçiş önceliğine uymamak   Sürücü Belge No. Ve Sınıfı:  
Alındığı Yer (il/İlçe):   Yetkili memurun dur işaretinde geçmek   Alındığı Yer (il/İlçe):  
Adres:   Aynı istikamette ve aynı şeritte giderken önündeki araca arkadan çarpmak   Adres:  
Cep Tel:     Cep Tel:  
E-posta:   Sağa dönüş kurallarına uymamak   E-posta:  
5- Araç Bilgileri   Sola dönüş kurallarına uymamak   5- Araç Bilgileri  
Şasi No:   Geri manevra kurallarına uymamak   Şasi No:  
Marka ve Modeli:   Geçme (sollama) kurallarına uymamak   Marka ve Modeli:  
Plaka:   Geçiş önceliğine uymamak   Plaka:  
Kullanım Şekli:   Park etme kurallarına uymamak   Kullanım Şekli:  
6- Trafik Sigortası Poliçe Bilgileri:   Duraklama Kurallarına uymamak   6- Trafik Sigortası Poliçe Bilgileri:  
Sigortalının Adı Soyadı:   Kurallara uygun olarak park edilmiş araca çapmak   Sigortalının Adı Soyadı:  
Sigortalı Cep Tel:       Sigortalı Cep Tel:  
Sigortalı E-posta:       Sigortalı E-posta:  
T.C. Kimlik / Vergi No:   km/s: Hız  Durumu Km/s   T.C. Kimlik / Vergi No:  
Sigorta Şirketinin Unvanı:   m Tespit edildi ise fren izi uzunluğu m   Sigorta Şirketinin Unvanı:  
Acente No:   8-Araç Yeşil Kart (Green Card) Belgesine Sahipse Doldurulacak Bölüm   Acente No:  
Poliçe No.:   ARAÇ A ARAÇ B   Poliçe No.:  
TRAMER Belge No:   Yeşil Kart No: Yeşil Kart No:   TRAMER Belge No:  
Poliçenin Başlangıç-Bitiş Tarihi:   Ülke: Ülke:   Poliçenin Başlangıç-Bitiş Tarihi:  
 

9- Aracın ilk darbe aldığı yeri bir ok (→) ile gösteriniz.

Pasaport No: Pasaport No:    
                                              9- Aracın ilk darbe aldığı yeri bir ok (→) ile gösteriniz.  
     
10- Çarpışma yerinin ve anının taslağını çiziniz.  
   
   
11- Sürücü görüşleri 11- Sürücü görüşleri  
     
     
     
     
12- Araç A Sürücüsünün İmzası   12- Araç A Sürücüsünün İmzası  
       

                                                                                                          Ahmet Eren SOLMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap