Miras HukukuMirastan Feragat Sözleşmesi

MİRASTAN FERAGAT NEDİR?

Mirastan feragat, mirasçının ileriye dönük bir şekilde gerçekleştirdiği yenilik doğurucu bir işlemdir. Mirastan feragat ile mirasçı, kendisine kalacak olan mirastan ya kısmen ya da tamamen feragat eder. Mirasçı ile miras bırakan arasında gerçekleştirilen bu sözleşmede, mirasçının feragatine karşılık miras bırakanca bir karşılık sağlanabileceği gibi hiçbir karşılık sağlanmayabilir de. Mirastan feragat sözleşmesini imzalayan mirasçının mirasçılık sıfatı düşer. TMK m.528/3’te de belirtildiği üzere mirastan feragatte bir karşılık sağlanmışsa feragat, sözleşmede aksi öngörülmedikçe feragat edenin alt soyu için de geçerli olur. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmış olup bu kişinin herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat hükümden düşer. Mirastan feragat sözleşmesi belli bir kişi lehine yapılmamışsa, en yakın ortak kökün altsoyu lehine yapılmış sayılır ve bunların herhangi bir sebeple mirasçı olamaması hâlinde, feragat yine hükümden düşer. 

Mirasın açılması anında tereke, borçları karşılayamıyorsa ve borçlar mirasçılar tarafından da ödenmiyorsa, feragat eden ve mirasçıları, alacaklılara karşı feragat için ölümünden önceki beş yıl içinde mirasbırakandan almış oldukları karşılıktan, mirasın açılması anındaki zenginleşmeleri tutarında sorumludurlar. (TMK m.530)

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ ÖRNEĞİ

MİRASTAN FERAGAT SÖZLEŞMESİ

Mirastan Feragat Sözleşmesi yapmak isteyen Ahmet YILMAZ adlı mirasçı şu  suretle söze başladı: “ (  XXXXXXXXX  ) T.C. kimlik numaralı (  Kerim YILMAZ  ) adlı murisimden bana intikal etmesi gereken tüm miras hak ve hissemden (  100.000,00  ) TL bedel karşılığında diğer mirasçılar lehine tamamen feragat ettiğimi, feragat bedelini tamamen ve nakden murisimden aldığımı, murisimden hiçbir hak ve alacağımın kalmadığını, vefatı halinde murisimin mirasından hiçbir hak talep etmeyeceğimi ve bu feragatimin alt soyumu da bağlayacağını, hiçbir baskı ve etki altında kalmaksızın, serbest irademle murisimin mirasından feragat ettiğimi beyan ederim”  diye sözlerini bitirdi.

Diğer taraf olan (  Kerim YILMAZ  ) adlı muris şu suretle söze başladı: “Ben de  (  XXXXXXXXXX  ) T.C. kimlik numaralı (  Ahmet YILMAZ  ) adlı müstakbel mirasçımın ( 100.000,00   ) TL bedel karşılığında diğer mirasçılar lehine  mirasımdan feragat etmesini kabul ediyorum. Feragat bedelini tamamen ve nakden kendisine ödedim.  ( XXXXXXXXX   ) T.C. kimlik numaralı (  Ahmet YILMAZ  ) adlı müstakbel mirasçım, ölümüm halinde mirasımdan hiçbir hak ve alacak talebinde bulunmayacağı gibi, bu mirastan feragat sözleşmesi, feragat eden mirasçımın alt soyu için de geçerli olacaktır.” diye sözlerini bitirdi.

Sözleşme okunmak üzere kendilerine verildi. Okudular ve sonra imza edildi.

Vasiyetçi Diğer Taraf

Ad Soyadı Ad Soyadı

İmza İmza

Noter İmza mühür

Yazılan Mirastan Feragat Sözleşmesini okuduk, son isteklerimizi tamamen kapsadığını noter önünde ve aşağıda adları ve kimlikleri

yazılı tanıklara bildiriniz.

Tanık Tanık

Ad ve Soyadı Ad ve Soyadı

İmza İmza

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap