Şirketler HukukuŞİRKET KURMA MALİYETİ

Yeni bir iş kurmak, büyük bir adım ve heyecan verici bir girişimdir. Ancak, başarılı bir başlangıç için dikkatli bir planlama ve finansal öngörü gereklidir. Şirket kurma sürecinde karşılaşacağınız maliyetler, iş modelinizden ve faaliyet göstereceğiniz sektörden bağımsız olarak bazı temel unsurları içerir. Bu yazıda, şirket kurma maliyetlerinin neler olduğunu ve bu maliyetleri nasıl minimize edebileceğinizi inceleyeceğiz. Girişimciler için finansal yüklerin yönetilebilir hale getirilmesi, işin sürdürülebilirliği açısından kritik bir öneme sahiptir. Şimdi, detaylara göz atalım.

Şirket kurulum sürecinizde avukat desteğine ihtiyacınız var ise iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz.

ŞİRKET KURMAK NEDEN MALİYETLİDİR?

Şirket kurma maliyetleri, girişimcilerin karşılaşması gereken birçok farklı kalemden oluşur. Tescil ve lisans ücretlerinden, ofis kiralarına, personel giderlerinden reklam ve pazarlama masraflarına kadar geniş bir yelpazeye yayılan bu maliyetler, işletmenin sağlam temeller üzerinde kurulabilmesi için gerekli olan yatırımlardır.

 Şirket Kurma Maliyetleri

 1. Tescil ve Lisans Ücretleri: Şirket kurma maliyetlerden biri tescil ve lisans ücretleridir. Her ülkenin veya bölgenin belirlediği yasal çerçeveler doğrultusunda şirketin yasal olarak faaliyet gösterebilmesi için bu ücretlerin ödenmesi zorunludur.
 2. Hukuki ve Muhasebe Hizmetleri: Şirket kurulum sürecinde hukuki danışmanlık ve muhasebe hizmetlerine ihtiyaç duyulur. Şirketin doğru yapıda kurulması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için profesyonel destek almak önemlidir. Bu hizmetler de ek maliyetler getirir.
 3. Ofis ve İşyeri Maliyetleri: Yeni kurulan bir şirketin faaliyet göstereceği bir mekana ihtiyacı vardır. Ofis kiraları, mobilya ve ofis ekipmanları gibi masraflar başlangıçta büyük harcamalar gerektirebilir.
 4. Teknoloji ve Ekipman: İşletmenin faaliyet alanına bağlı olarak gerekli teknolojik altyapı ve ekipmanlar da başlangıç maliyetlerine eklenir. Bilgisayarlar, yazılım lisansları, internet altyapısı gibi harcamalar bu kategoride yer alır.
 5. Personel Giderleri: Şirketin iş yapabilmesi için personel istihdam edilmesi gerekebilir. İlk aşamada gerekli olan personelin maaşları, sigorta primleri ve diğer yan haklar da dikkate alınması gereken maliyetler arasındadır.
 6. Reklam ve Pazarlama: Yeni bir şirketin tanıtımı için reklam ve pazarlama faaliyetlerine yatırım yapmak önemlidir. Web sitesi kurulumu, dijital pazarlama, basılı materyaller ve diğer tanıtım çalışmaları başlangıç maliyetlerini artırır.
 7. Çalışma Sermayesi: Şirketin günlük operasyonlarını sürdürebilmesi için belirli bir çalışma sermayesine ihtiyaç duyulur. Bu sermaye, malzeme alımları, hizmet bedelleri ve diğer işletme giderlerini karşılamak için kullanılır.

TÜRK HUKUKUNDA YER ALAN ŞİRKET TÜRLERİ

Türk hukukunda yer alan şirket türleri, girişimcilerin ihtiyaçlarına ve iş yapısına göre çeşitli seçenekler sunar. Şahıs şirketleri daha küçük ve yönetimi daha basit yapılar sunarken, sermaye şirketleri daha geniş ölçekli ve kompleks yapılar için uygundur. Girişimciler, iş planlarına en uygun şirket türünü seçerek faaliyetlerine başlayabilirler. Şirket türleri genel olarak iki ana başlık altında toplanabilir: şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri. Aşağıda, Türk hukukunda yer alan başlıca şirket türleri detaylandırılmıştır:

 1. Şahıs Şirketleri
 2. Kollektif Şirket:

– Tanım: İki veya daha fazla gerçek kişinin bir araya gelerek ortak ticari faaliyet yürüttüğü şirket türüdür.

– Özellikler: Ortaklar, şirketin borç ve yükümlülüklerinden sınırsız ve müteselsil olarak sorumludur. Kollektif şirketlerde yönetim genellikle ortaklar tarafından yürütülür.

 1. Komandit Şirket:

– Tanım: Bir veya birkaç ortak sermaye koyarken, diğer ortaklar sadece ad ve itibarlarını ortaya koyarlar.

– Özellikler: Komandit şirketlerde iki tür ortak vardır: komandite ortaklar (sınırsız sorumlu) ve komanditer ortaklar (sınırlı sorumlu). Komanditer ortaklar sadece koydukları sermaye ile sorumludurlar.

 1. Sermaye Şirketleri
 2. Anonim Şirket (A.Ş.):

– Tanım: Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve ortakların sadece taahhüt ettikleri sermaye ile sorumlu olduğu şirket türüdür.

– Özellikler: Anonim şirketlerde ortakların sorumluluğu, taahhüt ettikleri sermaye miktarı ile sınırlıdır. Bu tür şirketler büyük projeler ve geniş çaplı faaliyetler için tercih edilir. Hisse senetleri halka arz edilebilir ve borsada işlem görebilir.

 1. Limited Şirket (Ltd. Şti.):

– Tanım: Sermayesi belirli ve paylara bölünmüş, ancak pay sahiplerinin sorumluluğunun koydukları sermaye ile sınırlı olduğu şirket türüdür.

– Özellikler: Limited şirketlerde en az bir, en fazla elli ortak bulunabilir. Ortakların sorumluluğu, şirket borçlarına karşı koydukları sermaye ile sınırlıdır. Bu tür şirketler, daha küçük ve orta ölçekli işletmeler için uygundur.

 1. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket:

– Tanım: Hem sermaye şirketlerinin hem de şahıs şirketlerinin özelliklerini taşıyan bir şirkettir.

– Özellikler: Bu tür şirketlerde, ortakların bir kısmı komandit (sınırsız sorumlu) ve bir kısmı komanditer (sınırlı sorumlu) olabilir. Sermaye, paylara bölünmüştür ve paylar devredilebilir.

 1. Kooperatif Şirketler
 2. Kooperatifler:

– Tanım: Ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını karşılıklı yardım, dayanışma ve kefalet suretiyle korumak ve sağlamak amacı güden şirket türüdür.

– Özellikler: Kooperatifler, üyelerinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla kurulan demokratik yapıya sahip şirketlerdir. Her üyenin bir oy hakkı vardır ve genellikle kâr amacı güdülmez.

ŞAHIS ŞİRKETİ KURMA MALİYETİ

Şahıs şirket kurma maliyetleri, 2024 yılı için ortalama olarak 2.200 TL ile 2.550 TL arasında değişmektedir. Şirket kurma maliyetleri, notere, vergi dairesine ve çalışmakta olduğunuz serbest muhasebeci mali müşavire yapılacak ödemelerin miktarına göre belirlenir. İşte bazı ödeme kalemleri ve tahmini rakamlar:

 • Şahıs İmza Beyannamesi (Noter): 400-450 TL
 • Muhasebeci Vekalet Ücreti (Noter): Ortalama 1.000 TL
 • Serbest Muhasebeci Mali Müşavir İş Yeri Açılış Ücreti: 900-1.200 TL arası

Eğer işlemleri sizin adınıza yapacak olan muhasebeci veya mali müşavire ödeyeceğiniz ücreti eklerseniz, toplam maliyet daha net bir şekilde hesaplanabilir. Ayrıca, şirketinizi mükellef ile kurarsanız muhasebeci vekalet ve serbest muhasebeci mali müşavir iş yeri açılış ücreti vermenize gerek kalmaz, böylece şirket kurma maliyetlerinden yaklaşık 2.200 TL tasarruf edebilirsiniz.

SERMAYE ŞİRKETİ KURMA MALİYETİ

Sermaye şirket kurma maliyetleri, 2024 yılı için 12.000 TL ile 25.000 TL arasında değişmektedir. Şirket kurma  maliyetleri, şirketin kurulduğu il ve diğer faktörlere bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ayrıca, şirket kurulduktan sonra avukat masrafları gibi ek ödemeler de olabilir. Sermaye şirketi kurmak için gerekli evraklar arasında ikametgah belgesi, şirket merkezi kira kontratı veya tapu fotokopisi ve MERSİS kaydı yer almaktadır. Sermaye şirketleri, düşük ana sermaye miktarı ve tek bir kişi ile kurulabilme avantajı nedeniyle Türkiye’de en çok tercih edilen sermaye şirketi türüdür. İşte sermaye şirketlerin bazı özellikleri:

 • En az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilir.
 • Sermaye en az 50.000 TL olmalıdır.
 • Ortakların koyacakları sermayenin en az 25 TL veya bunun katları olması zorunludur.
 • Vergi muhatabı şirketin kendisidir ve kurumlar vergisi mükellefidir.
 • Hisse senedi ve tahvil çıkaramaz
 • Bankacılık ve sigortacılık dışında, kanunun yasaklamadığı her türlü faaliyette bulunabilir.
 • – Ortak sayısı 20’den fazla olan şirketler en az 1, en fazla 5 denetçi bulundurmalıdır. Eğer bir limited şirket sahibiyseniz ve yıllık kazancınız 100.000 TL ise, ödemeniz gereken kurumlar vergisi 25.000 TL olacaktır.

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURMADA SERMAYE MİKTARLARI

Anonim şirketler için asgari başlangıç sermayesi tutarı, halka açık olmayan anonim şirketlerde 100.000 TL’den 500.000 TL’ye çıkarılmıştır. Limited şirketlerde ise yeni yılda asgari sermaye tutarı 10.000 TL yerine 50.000 TL uygulanacaktır. İşte anonim şirketler ile limited şirketler arasındaki bazı farklar:

Ortaklar Bakımından Farklar: Anonim şirketlerde en az 1, en fazla 50 gerçek veya tüzel kişi ile kurulabilirken, limited şirketlerde en az 1, en fazla 50 ortak bulunabilir.

Şirketin Amacı ve Konusu Bakımından Farklar: Anonim şirketlerin işletme konusu ile ticaret unvanı Türkçe olmak kaydıyla serbestçe belirlenebilirken, limited şirketlerin ticaret unvanı da Türkçe olmak kaydıyla serbestçe belirlenebilir.

Sermaye Miktarı Bakımından Farklar: Anonim şirketlerin asgari sermaye tutarı 500.000 TL, limited şirketlerin ise 50.000 TL’dir.

Ortakların Sorumluluğu Bakımından Farklar: Anonim şirketlerde ortaklar, yalnızca malvarlığıyla sorumlu bulunurken, limited şirketlerde ortaklar koydukları sermaye kadar sorumludur.

Ortakların Yönetime Katılması Bakımından Farklar: Anonim şirketlerde hisse senedi sahipleri genel kurulda oy kullanabilirken, limited şirketlerde ortaklar yönetimde eşit haklara sahiptir.

ANONİM ŞİRKET VE LİMİTED ŞİRKET KURMA MALİYETLERİ

Anonim şirket ve limited şirket kurma maliyetleri, işletme türüne göre farklılık gösterir. İşte 2024 yılı için şirket kurma maliyetleri:

Anonim Şirket Kurma Maliyetleri:

Noter masrafı: İmza sirküleri ve kuruluş vekaleti için yaklaşık 1.000 TL civarında.

Ticaret sicil masrafları: Ortalama 10.000-12.000 TL arasında, şirket sözleşmesinin kelime sayısına ve sermayeye bağlı olarak değişebilir.

Kira damga vergisi: Kira bedeline göre değişir, örneğin 10.000 TL aylık kira için yıllık 226,80 TL.

Sermaye blokajı: En az 250.000 TL sermayenin dörtte biri (62.500 TL) bankada bloke edilmelidir.

Limited Şirket Kurma Maliyetleri:

Noter masrafı: Şirket müdürü imza sirküleri (800-1.000 TL) ve mali müşavir muhasebe vekaleti (ortalama 1.000-1.200 TL).

Sermaye blokajı yoktur, 50.000 TL sermaye yeterlidir.

Limited şirket, anonim şirkete göre daha düşük sermayeyle kurulabilir ve sermaye blokajı gerektirmez.

ŞİRKET KURULUMUNDA GEREKEN BELGELER VE MALİYETLERİ

Şirket kurulumunda gereken belgeler ve maliyetler ülkeye ve şirketin türüne göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, Türkiye’de anonim şirket (A.Ş.) veya limited şirket kurma maliyetleri ve gereken belgeler şunlar olabilir:

Belgeler:

Kuruluş Dilekçesi: Şirketin kuruluşuna dair resmi bir dilekçe.

Ticaret Sicil Müdürlüğü Başvuru Formu: Ticaret siciline kaydolmak için gerekli başvuru formu.

İmza Sirküleri: Şirketin yetkililerinin imzalarını içeren belge.

Şirket Sözleşmesi: Ortakların ve payların belirlendiği şirket sözleşmesi.

Ortaklık Beyannamesi: Ortakların ve paylarının beyan edildiği belge.

Vergi Kimlik Numarası Başvuru Formu: Şirketin vergi kaydını yapmak için gerekli belge.

ŞİRKET KURMA PROSEDÜRLERİ MALİYETLİ MİDİR?

Şirket kurma prosedürleri genellikle belirli maliyetler gerektirir, ancak şirket kurma maliyetleri şirketin türüne, büyüklüğüne, faaliyet alanına ve kurulduğu ülkenin yasal düzenlemelerine bağlı olarak değişiklik gösterir. Bazı ülkelerde şirket kurma maliyetleri oldukça yüksek olabilirken, diğerlerinde daha uygun fiyatlarla halledilebilir.

Şirket kurma maliyetleri şunları içerebilir:

 1. Resmi Ücretler: Ticaret siciline kayıt ücretleri, noter masrafları, sicil gazetesinde ilan ücretleri gibi resmi ücretler.
 2. Hukuki Danışmanlık: Şirketin doğru bir şekilde kurulması ve yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi için avukatlık hizmetlerinin alınması.
 3. Muhasebe Hizmetleri: Şirketin muhasebe kayıtlarının tutulması ve vergi yükümlülüklerinin yerine getirilmesi için muhasebe hizmetlerinin maliyeti.
 4. Ofis Kirası ve İş Yeri Giderleri: Şirketin faaliyet göstereceği bir ofis veya iş yeri kirası ve iş yeri giderleri.
 5. Reklam ve Pazarlama Harcamaları: Şirketin tanıtımı için yapılan harcamalar, web sitesi kurulumu, dijital pazarlama kampanyaları ve basılı reklam materyalleri.
 6. Çalışma Sermayesi: Şirketin günlük operasyonlarını sürdürebilmesi için gereken nakit rezerv.

Şirket kurma maliyetleri, birçok girişimcinin göz önünde bulundurması gereken faktörlerdir ve bazen beklenenden daha yüksek olabilir. Ancak, doğru planlama ve bütçeleme ile bu maliyetlerin etkileri minimize edilebilir. Ayrıca, bazı ülkelerde hükümet teşvikleri veya destek programları da şirket kurma maliyetlerini azaltabilir.

ŞİRKET KURMANIN VERGİ MESULİYETİ

Şirket kurmanın vergi mesuliyeti, işletmenizin türüne, faaliyet gösterdiği sektöre ve bulunduğu ülkenin vergi yasalarına bağlı olarak değişir. İşte genel bir bakış:

Kurumlar Vergisi:

Şirketler, elde ettikleri kâr üzerinden kurumlar vergisi öderler. Bu oran da ülkelere göre farklılık gösterir. İşletmenizin kârı arttıkça, ödemeniz gereken vergi miktarı da artar.

Katma Değer Vergisi (KDV):

Ürün veya hizmet satışlarından elde edilen gelirler üzerinden alınan bir tür tüketim vergisidir. KDV oranı da ülkelere ve sektörlere göre değişir.

İşletme Kayıt ve Bildirim Yükümlülükleri:

İşletmenizin tescil işlemlerini tamamladıktan sonra, vergi dairesine kayıt olmanız gerekecektir. Ayrıca düzenli olarak vergi beyannameleri vermeniz ve gerekli bildirimleri yapmanız gerekecektir.

Çalışanların Vergi Yükümlülükleri:

İşletmeniz çalışanları istihdam ediyorsa, maaşlar üzerinden gelir vergisi kesintisi yapmanız gerekecektir.

Diğer Vergi Türleri:

İşletmenizin faaliyet gösterdiği sektöre bağlı olarak diğer vergi türleri de söz konusu olabilir. Örneğin, gayrimenkul geliri üzerinden alınan emlak vergisi gibi.

ŞİRKET ESAS SERMAYESİ

01.01.2024 tarihinden itibaren kurulacak anonim ve limited şirketlerin asgari sermaye tutarları yükseltilmiştir. Bu değişiklik, anonim şirketlerde en az sermaye tutarının 250.000 TL’den, limited şirketlerde ise 50.000 TL’den az olmamasını öngörmektedir. Ayrıca, kayıtlı sermaye sistemini kabul eden halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi 500.000 TL’den az olamayacaktır. Bu yeni düzenlemeler, şirketlerin öz kaynak yapılarını güçlendirmeleri ve mevcut sermayelerini artırmaları için bir fırsat sunmaktadır.

ŞİRKET KURMA MALİYETLERİNİN EKSİK OLMASI HALİNDE NE OLUR?

Şirket kurma maliyetlerinin eksik olması durumunda, şirketin faaliyetlerini sürdürebilmesi için yeterli sermayeyi sağlaması gerekmektedir. Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı 250.000 TL, limited şirketlerde ise 50.000 TL olarak belirlenmiştir. Eğer şirket kurma maliyetleri bu asgari sermaye tutarını karşılamıyorsa, şirketin sermayesini artırmak veya ek kaynaklar bulmak için alternatif yollar aramalıdır. Bu, şirketin finansal sağlığını ve sürdürülebilirliğini etkileyebilir.

ŞİRKET KURMA MALİYETİ

ŞİRKET KURMA MALİYETİ

HARBİYE HUKUK BÜROSU ŞİRKETLER HUKUKU AVUKATLIĞI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, iş dünyasının ihtiyaçlarına özel çözümler sunan bir hukuk danışmanlık ofisidir. Şirketler hukuku alanında geniş bir yelpazede hizmet veriyoruz. Kuruluş aşamasından başlayarak, işleyişe, sözleşmelere ve uyuşmazlıklara kadar her aşamada yanınızdayız. Profesyonel avukatlarımızla çalışarak işletmenizin hukuki sağlığını güvence altına alın.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Şahıs Şirket Kurma Maliyetleri Ne Kadar (2024)

Şahıs şirket kurma maliyetleri  ortalama 2.450 TL’dir. Bu maliyet, noter masrafları, muhasebeci ücreti ve diğer gerekli işlemleri içerir.

Anonim Şirket Kurma Maliyetleri Ne Kadar (2024)

Anonim şirket kurmak için minimum sermaye tutarı 50.000 TL’dir. Ancak şirket kurma maliyetleri, noter masrafları, muhasebeci ücreti ve diğer harcamalarla birlikte değişebilir.

Limited Şirket Kurma Maliyetleri Ne Kadar (2024)

Limited şirket kurma maliyetleri ortalama 9.850 TL’dir. Bu maliyet, ticaret odası tescil ve ilan masrafları, muhasebeci hizmet bedeli ve diğer giderleri içerir.

En İyi Şirket Türü Hangisidir

En iyi şirket türü, işletmenizin ihtiyaçlarına ve hedeflerine bağlıdır. Limited şirket, anonim şirket veya şahıs şirketi seçimi, iş modelinize ve faaliyet alanınıza göre değişebilir. Profesyonel danışmanlık almanızı öneririm.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap