YABANCILARIN TÜRKİYE’DE ŞİRKET KURMASI VE AŞAMALARI

Yabancıların Türkiye’de Şirket Kurması Ve Aşamaları

Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, dinamik bir ekonomiye ve stratejik bir konuma sahip olan Türkiye’de iş yapmak isteyen yatırımcılar için büyük fırsatlar sunar. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması sürecinde, şirket türünün belirlenmesi, çalışma izni alınması, gerekli şirket evraklarının hazırlanması ve vergi işlemlerinin tamamlanması gibi aşamalar bulunmaktadır. Yabancıların Türkiye’de şirket kurması, aynı zamanda çeşitli yatırım teşviklerinden yararlanma imkanı…

ŞİRKET KURMA MALİYETİ

ŞİRKET KURMA MALİYETİ

Yeni bir iş kurmak, büyük bir adım ve heyecan verici bir girişimdir. Ancak, başarılı bir başlangıç için dikkatli bir planlama ve finansal öngörü gereklidir. Şirket kurma sürecinde karşılaşacağınız maliyetler, iş modelinizden ve faaliyet göstereceğiniz sektörden bağımsız olarak bazı temel unsurları içerir. Bu yazıda, şirket kurma maliyetlerinin neler olduğunu ve bu maliyetleri nasıl minimize edebileceğinizi inceleyeceğiz.…

ANONİM ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

ANONİM ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR?

Anonim şirket nasıl kurulur? Anonim şirket nedir? Anonim Şirket (A.Ş.), sermayesi paylara bölünmüş, en az bir kurucu ortak ve en az bir sermaye ortağı tarafından kurulan ve sermaye şirketi olarak tanımlanan bir işletme türüdür. Anonim şirket, Türk Ticaret Kanunu’na (TTK) göre düzenlenmiş ve belirli yasal kurallara tabidir. İşte anonim şirketin temel özellikleri şunlardır: Sermaye ve…

ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR GEREKLİ EVRAKLAR

ŞAHIS ŞİRKETİ NASIL KURULUR? GEREKLİ EVRAKLAR

Şahıs şirketi nasıl kurulur? Şahıs şirketi, kişi unsurunun ön planda olduğu ve bu kişi ya da kişilerin genelde tüm sorumluluğu üstlendiği şirketlerdir. Genellikle küçük işletmeler için tercih edilen bir yapıdır çünkü kuruluşu ve yönetimi oldukça basittir. Ayrıca bu şirketlerde işletme sahibinin kişisel varlıklarıyla işletmenin varlığı arasında bir ayrım yapılmaz, yani işletmenin borçları ve yükümlülükleri sahibinin…

LİMİTED ŞİRKET NEDİR NASIL KURULUR

LİMİTED ŞİRKET NEDİR? NASIL KURULUR?

Limited şirket nasıl kurulur? Limited şirket nedir? Limited şirket, bir veya birden fazla kişi tarafından kurulan ve işletilen bir tür ticaret şirketidir. Limited şirketin en büyük avantajlarından biri, ortakların kişisel varlıklarını işletmenin borçlarından korumasıdır. Yani, şirket borçları sadece şirket varlıklarıyla sınırlıdır, ortakların kişisel varlıkları riske atılmaz. Limited şirket kurmak için genellikle izlenmesi gereken adımlar şunlardır:…

ŞİRKET NASIL KURULUR ADIM ADIM ŞİRKET KURMAK

ŞİRKET NASIL KURULUR? ADIM ADIM ŞİRKET KURMAK

Türkiye’de şirket kurmak, birçok girişimci ruhlu vatandaşın hayalidir. Fakat aynı zamanda Türkiye’de şirket kurmak, fazlasıyla prosedür içeren, detaylı bir husustur. Bu prosedürleri bilmek, özellikle şirketler hukuku ve beraberinde birçok hukuk dalını ilgilendiren bir sarmalın parçasıdır. Bu nedenle bu yazımızda Türkiye’de şirket kurmak hakkında hukuki bilgiler vermenin yanı sıra “Şirket nasıl kurulur?” sorusuna da bir cevap…

Kollektif Ortaklıkta Fesih Davası

Kollektif Ortaklıkta Fesih Davası

Her ortaklık türünde olduğu gibi kollektif ortaklık açısından da bir sermaye koyma borcu ortaklara yüklenmiştir. Bu külfet ortakların temel borçlarından sayılmış ve yerine getirilmemesi durumunda da kollektif ortaklıklar bakımından fesih davası imkanı tanınmıştır. Kollektif ortaklığın bir şahıs şirketi niteliğinde olması sermaye koyma borcunun veya sermaye kısmının önemsiz olduğu anlamında gelmez. Zaten bu durum, sermaye koyma…

Adi Ortaklığın Sona Ermesi

Adi ortaklığın sona erme sebepleri ve özellikle de sona erme anı birçok bakımdan önem arz eder. Sözgelimi adi ortaklığın bitmesi vesilesiyle söz konusu ortaklığın mallarının nasıl tasifye edileceği oldukça önemlidir. Zira ortaklığın malları pek tabii ki de mantık olarak esasında ortakların getirdiği mal veya sermayelerdir. Bu anlamda adi ortaklığın sona ermesi önem arz eden bir…

Anonim Ortaklıkta Temsil

Anonim Ortaklıkta Temsil

Kanunda istisnai hükümler bulunmadıkça anonim şirketler yönetim kurulu tarafından temsil edilir. Bu kural Türk Ticaret Kanunu’nun 365.maddesinde şöyle hükme bağlanmıştır: Anonim şirket, yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur. Kanundaki istisnai hükümler saklıdır. Kanun böyle bir ifade kullanmakla bir kural koymakta ve devamında da yine kendi iradesiyle bazı istisnaların olabileceğini vurgulamıştır. ANONİM ORTAKLIKTA TEMSİL YETKİSİ…

Kollektif Ortaklığın Şartları

Kollektif Ortaklığın Şartları

Kollektif ortaklıklar, yani kollektif şirketler Türk Hukuk Sistematiği bakımından kişi topluluğu denince akla ilk gelen ortaklıklardan biridir. Dolayısıyla kollektif ortakların bir kişi topluluğu olduğu söylenebilir. Zaten diğer kişi topluluğu da komandit şirketlerdir. KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN UNSURLARI Kollektif ortaklık Türk Ticaret Kanunu’nun 211.maddesinde tanımlama yapılmak suretiyle şu şekilde düzenlenmiştir: Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı…