Tüketici HukukuTüketici Hukukunda Ayıplı Hizmet

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREVİ NEDİR? TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ KİMLERDEN OLUŞUR?

      Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a göre tüketici hakem heyetleri, 6502 sayılı tüketici işlemleri ve tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla kurulan heyetlerdir. Bu heyetin başkanlığını  illerde ticaret il müdürü ilçelerde kaymakam veya bunların görevlendireceği bir memur tarafından yürütülen tüketici hakem heyetlerinin diğer üyeleri belediye, baro, tacir/esnaf ve tüketici örgütü temsilcilerinden oluşur.

2.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN GÖREV ALANINI BELİRLEYEN PARASAL SINIRLAR NEDİR?

    Tüketici hakem heyetlerinin görevine giren konuların parasal başvuru  sınırları her yıl Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilan edilen yeniden değerleme oranında tekrar belirlenmektedir.Bu kapsamda 2023 yılı için; 66.000 Türk Lirası altında bulunan uyuşmazlıklarda İlçe veya İl Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılması zorunludur. 66.000 Türk Lirası ve üzerindeki uyuşmazlıkların karara bağlanması amacıyla tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılamaz. Bu uyuşmalıkların çözümü için sırasıyla dava şartı arabuluculuğa ve  tüketici mahkemeleri; tüketici mahkemeleri olmayan yerlerde ise asliye hukuk mahkemelerine başvurulur.

            3.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE NASIL BAŞVURU YAPILIR?

 • Şahsen 
 • Avukat aracılığıyla; 
 • Elden, 
 • Posta yoluyla 
 • Tüketici hakem heyetlerine sözlü başvuru yapılamamaktadır.

Başvurular, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçenin, varsa delil oluşturan ilgili belgelerle birlikte tüketici hakem heyetine verilmesiyle yapılır. Tüketici hakem heyetlerine yapılacak başvurular Ticaret Bakanlığı’nın internet sayfasında yer alan başvuru formu kullanılarak yapılabilir.Başvuru formu örneği aşağıdaki gibidir:

……… Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığına

BAŞVURU SAHİBİNİN BİLGİLERİ

T.C Kimlik No
Adı Soyadı

BAŞVURU SAHİBİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

İkamet Adresi
Telefon Numarası

  

   ŞİKAYET EDİLEN FİRMA BİLGİLERİ

Adı/Ünvanı
Adresi

UYUŞMAZLIK KONUSUNA İLİŞKİN BİLGİLER

Fatura Tarihi
Uyuşmazlık Bedeli                                                                       *Uyuşmazlık miktarının belirtilmesi zorunludur.
Marka/Model
Ürün Çeşitleri
CEP TELEFONU (     ) BULAŞIK MAKİNESİ (     ) DERİN DONDURUCU (     ) AYAKKABI (     )
TABLET (     ) ÇAMAŞIR MAKİNESİ (     ) KLİMA/KOMBİ (     ) KIYAFET (     )
TELEVİZYON (     ) BUZDOLABI (     ) OTOMOTİV (     ) GÖZLÜK/SAAT (     )
BİLGİSAYAR (     ) OCAK/FIRIN (     ) UYDU ALICISI (     ) ÇANTA (     )
YAZICI/TARAYICI (     ) ELEKTRİK SÜPÜRGESİ (     ) MOBİLYA/HALI (     ) DİĞER ÜRÜNLER (     )
Uyuşmazlık Konusu
Başvuru Sahibinin Talebi MALIN BEDEL İADESİ /SÖZLEŞMEDEN DÖNME (    )

MALIN YENİSİYLE DEĞİŞİMİ (    )

MALIN ÜCRETSİZ ONARIMI (    )

MALIN AYIP ORANINDA İNDİRİMİ (    )

*TEK SEÇİMLİK HAKKI İŞARETLENMESİ ZORUNLUDUR.

Başvuru Tarihi
Başvuru Sahibinin İmzası

4.HANGİ TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNE BAŞVURU YAPİLABİLİR?

 • Tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici hakem heyetine yapılabilir
 • İl tüketici hakem heyetleri il sınırları içinde, ilçe tüketici hakem heyetleri ise ilçe sınırları içinde yetkilidir.
 •  Tüketici hakem heyeti kurulmayan ilçelerde Bakanlıkça o ilçe için belirlenen hakem heyeti yetkilidir.

5.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ BULUNMAYAN YERLERDE BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

         Her ilçede tüketici hakem heyeti bulunmamaktadır. Bazı tüketici hakem heyetlerinin yetki alanları daha geniş şekilde belirlenerek hakem heyeti bulunmayan ilçeleri de kapsayacak şekilde yetkilendirilmiş tüketici hakem heyetleri olarak faaliyette bulunmaktadır.

         Tüketici hakem heyetleri bulunmayan yerlerde ise ilgili kaymakamlıklarda bulunan irtibat personeli tarafından başvurular alınarak TÜBİS’e kaydedilmektedir.

 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ TARAFINDAN BAŞVURULAR NASIL İNCELENİR?

 • Tüketici hakem heyetleri incelemeleri dosya üzerinden yapılır. 
 • Gerekli görülmesi halinde tüketici hakem heyetleri tarafından ayrıca taraflar ve bilirkişi dinlenebilir.
 • Tüketici hakem heyetleri, uyuşmazlık konusuna ilişkin her türlü bilgi ve belgeyi taraflardan, ilgili kişi, kurum ve kuruluşlardan isteyebilir.
 •  İstenen bilgi ve belgelerin sunulması için tebliğ tarihinden itibaren en fazla 30 gün süre verilir.
 • Talep edilmesi ve tüketici hakem heyeti başkanınca uygun görülmesi halinde bu süre uzatılabilir. 
 • İstenilen bilgi ve belgelerin verilen süre içinde sunulmaması halinde dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler üzerinden karar verilir. 
 • Tüketici hakem heyeti başkanı, çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde taraflardan birinin talebi üzerine yahut re’sen bilirkişi görevlendirebilir.
 • Bilirkişi raporunun hazırlanması için bilirkişiye verilecek süre, bilirkişi görevlendirilmesine ilişkin yazının bilirkişiye tebliğinden itibaren 15 iş gününü geçemez.
 • Bilirkişinin talebi üzerine bu süre 15 iş gününü geçmemek ve bir defaya mahsus olmak üzere uzatılabilir.
 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİ NE KADAR SÜREDE KARAR VERİR?

      Tüketici hakem heyetine yapılan başvurular başvuru tarih ve sırasına göre en geç altı ay içinde görüşülür ve karara bağlanır. Yapılan başvurunun niteliği, dikkate alınarak, karar süresi en fazla üç ay daha uzatılabilir.

8.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KARARLARININ YERİNE GETİRİLMESİ NASIL SAĞLANABİLİR?

       Tüketici hakem heyetlerinin kararları tarafları bağlayıcı niteliktedir.Heyetin vermiş olduğu kararlar icra edilebilir.

9.TÜKETİCİ HAKEM HEYETLERİNİN KARARLARINA KARŞI İTİRAZ EDİLEBİLİR Mİ?

        Taraflar tüketici hakem heyeti kararının tebliğinden itibaren 15 gün içinde tüketici hakem heyetinin veya tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici mahkemesine, tüketici mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye hukuk mahkemesine karara karşı itiraz edebilir. Ancak daha önce karar veren tüketici hakem heyetine itiraz amacıyla yeniden başvuru yapılamamaktadır.

        Mahkemeye itiraz aşamasında, tüketiciler 492 sayılı Harçlar Kanunu’nda düzenlenen harçlardan muaftır. Ancak 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca gider avansı ödenmesi gerekmektedir.Tüketici hakem heyeti kararlarına karşı yapılan itiraz üzerine tüketici mahkemesinin vereceği karar kesindir.

10.BAŞVURU AŞAMALARI NEREDEN TAKİP EDİLEBİLİR?

      Tüketici hakem heyetlerine yapılan başvurular e-Devlet üzerinden TÜBİS kanalıyla takip edilebilir.

KAYNAKÇA

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetlerine İlişkin Metin

2 yorum

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap