Vatandaşlık başvurusu yaparken karşılaşılan reddi kararları, hukuki açıdan incelenebilir ve gerektiğinde iptal edilebilir. Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali süreci, başvuru sahiplerine hukuki haklarını arama imkanı sunar. Vatandaşlık başvurusunun reddi ve iptal davası sürecinde, doğru adımları atarak adaletin sağlanması mümkündür. Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası açmak, başvuru sahiplerinin haklarını koruma ve başvurularının yeniden değerlendirilmesini sağlama yolunda önemli bir adımdır. Hukuki süreçlerde uzman desteği almak, başarı şansını artırabilir ve adil bir sonuç elde etme yolunda önemli rol oynar. Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının hukuka aykırı olduğunu düşünenler için vatandaşlık başvurusunun reddi ve iptal davası süreci, adaletin tecellisine katkıda bulunabilir. İdari işlemlere karşı hukuki mücadele, vatandaşlık başvurusunun reddi kararlarının yeniden değerlendirilmesine olanak tanır.

TÜRK VATANDAŞLIĞI NASIL KAZANILIR?

Türk vatandaşlığı, hayatınıza yeni bir sayfa açmanın anahtarıdır. Doğum yoluyla kazanılabildiği gibi, Türkiye’de belirli süre ikamet eden veya belirli koşulları sağlayan yabancılar için de çeşitli yollarla vatandaşlık fırsatları sunulmaktadır. Başlıca yöntemler şunlardır:

 1. Doğumla: Türkiye’de doğan bir çocuk otomatik olarak Türk vatandaşı olur, eğer ebeveynlerinden biri Türk vatandaşı ise.
 1. Vatandaşlık Başvurusu: Türk vatandaşı olmayan biri, belirli şartları sağladığı takdirde vatandaşlık başvurusu yapabilir. Bu süreçte genellikle uzun süre Türkiye’de ikamet etmiş olma, belirli bir süre çalışma veya evlilik gibi şartlar aranabilir. Başvuru süreci ve şartlar Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşlık Kanunu’nda detaylı olarak belirtilmiştir.
 1. Evlilik Yoluyla: Türk vatandaşı biriyle evlenen yabancı uyruklu kişi, belirli süreler ve koşullar sonunda vatandaşlık başvurusu yapabilir.
 1. Yatırım Yoluyla: Türkiye’de belirli miktarda yatırım yapan yabancı uyruklu kişilere vatandaşlık imkanı tanınabilir. Bu genellikle gayrimenkul yatırımı veya istihdam yaratma gibi ekonomik katkılarla ilgilidir.
 1. Özel Durumlar: Belirli uluslararası anlaşmalar veya özel durumlara bağlı olarak da vatandaşlık kazanma imkanı bulunabilir.

TÜRK VATANDAŞLIĞI BAŞVURU USULÜ NEDİR?

Türk vatandaşlığına başvurmak, yeni bir geleceğe adım atmanın heyecan verici bir yoludur. Gerekli belgeleri tamamlayarak, belirlenen şartları yerine getirdiğinizde Türkiye’nin sunduğu avantajlardan yararlanabilirsiniz. Başvuru süreci genel olarak şu adımları içerir:

 1. Başvuru Formu Doldurma: Türk vatandaşlığı başvuru formu, İçişleri Bakanlığı’nın resmi internet sitesinde veya ilgili resmi kurumlardan temin edilebilir. Başvuru formunda kişisel bilgilerin yanı sıra başvuru nedeni ve gereken belgelerle ilgili bilgiler yer alır.
 1. Gerekli Belgelerin Hazırlanması: Başvuru formuyla birlikte istenilen belgelerin tamamlanması gerekir. Bu belgeler genellikle kimlik belgesi, pasaport, ikamet izni, doğum ve evlilik belgeleri, biyometrik fotoğraf gibi kişisel ve başvuru nedeniyle ilgili belgeleri içerebilir.
 1. Başvuru Yeri ve İlgili Makamlar: Başvurular genellikle ilgili valilikler veya Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri/konsolosluklarına yapılır. Başvuru yeri başvurunun türüne ve kişinin ikamet ettiği yere bağlı olarak değişebilir. Yurtdışında yaşayanlar için başvuru konsolosluklar aracılığıyla yapılır.
 1. İnceleme ve Değerlendirme: Başvuru yapıldıktan sonra ilgili makamlar başvuruyu inceler ve gerekli durumlarda ek belge talep edebilir. Başvurunun durumuna ve başvuru nedenine göre süreç değişebilir.
 1. Sonuç Bildirimi: Başvurunun sonucu değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından başvuru sahibine bildirilir. Başvuru kabul edilirse, vatandaşlık belgesi düzenlenir ve ilgili kişiye teslim edilir.

Başvuru sürecinde belirtilen adımlar genel bir çerçeve olup, her başvuru durumu ve nedenine göre detaylar değişebilir. Türk vatandaşlığı başvurusu yapmadan önce güncel kanun ve yönetmelikleri kontrol etmek ve ilgili resmi makamlarla iletişime geçmek önemlidir.

VATANDAŞLIK BAŞVURU İNCELEME KOMİSYONU NEDİR?

Vatandaşlık başvuru inceleme komisyonu Türk vatandaşlığını kazanmak isteyen yabancıların başvurularını değerlendiren bir kurumdur bu komisyon başvuru sahiplerinin gerekli şartları taşıyıp taşımadığını inceler ve karar verir ayrıca evlenme yoluyla Türk vatandaşını kazanmak isteyenler de bu komisyon tarafından değerlendirilir.

Başvuru İnceleme Komisyonu genellikle şu görevleri yerine getirir:

 1. Başvuruları İnceleme: Komisyon, yapılan vatandaşlık başvurularını detaylı bir şekilde inceler. Başvuruların eksiksiz olup olmadığını, gerekli belgelerin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol eder.
 1. Şartların Değerlendirilmesi: Komisyon, başvuru sahibinin Türk vatandaşlığını kazanma şartlarını değerlendirir. Bu şartlar genellikle ikamet süresi, yasal çalışma durumu, evlilik süresi gibi kriterler üzerinden belirlenir.
 1. Karar Verme: Komisyon, başvurunun sonucuna karar verir. Başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine veya ek belge talep edilip edilmeyeceğine karar verir.
 1. Kararın Bildirilmesi: Başvuru sahibine komisyonun kararı ile ilgili bilgi verilir. Eğer başvuru kabul edilirse, vatandaşlık belgesi düzenlenir ve ilgili kişiye teslim edilir.

Başvuru İnceleme Komisyonu, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı veya ilgili valilikler bünyesinde oluşturulabilir. Her başvuru sürecinde komisyonun kararı, başvuru sahibinin haklarının korunması ve yasal prosedürlere uygunluk açısından büyük önem taşır.

TÜRK VATANDAŞLIĞININ KAZANILMASINDA İDARENİN TAKDİR YETKİSİ

Türk vatandaşlığının kazanılmasında idarenin takdir yetkisi, Türk Vatandaşlık Kanunu’nda belirtilen şartların sağlanıp sağlanmadığını değerlendirebilecekleri anlamına gelir. Bu takdir yetkisi çerçevesinde, başvuruda bulunan kişinin durumu ve kanunda belirtilen koşulların yerine getirilip getirilmediği incelenir.

Türk Vatandaşlık Kanunu’na göre, Türk vatandaşlığını kazanmak için belirli şartlar aranır. Başvuru sahibinin kimlik, medeni hal, sağlık durumu gibi kişisel özellikleri ve Türkiye’deki yasal konumu değerlendirilir. Ayrıca, başvuru sahibinin Türk toplumuna uyum sağlayıp sağlamadığı, Türkiye’deki sosyal, kültürel ve ekonomik bağlantıları da göz önünde bulundurulur.

İdare, bu değerlendirme sürecinde belirli bir takdir yetkisine sahiptir. Kanunun açık hükümlerine ve genel prensiplerine uygun olarak, başvuruda bulunan kişinin durumunu dikkate alarak vatandaşlık başvurusunu kabul veya reddetme kararı verebilir. Ancak bu takdir yetkisi, keyfi bir şekilde kullanılamaz ve hukuka aykırı olamaz.

Sonuç olarak, Türk vatandaşlığının kazanılmasında idarenin takdir yetkisi, kanuni şartların yerine getirilip getirilmediğini objektif kriterlere göre değerlendirme imkanı sağlar.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSU NEDEN REDDEDİLİR?

Vatandaşlık başvuru süreci, başvuru sahiplerinin İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan mülakata tabi tutuldukları ve sonrasında başvurunun kabul veya reddedilme aşamasına geldiği noktadır. Mevzuata uygun olarak tamamlanan başvurular dahi, idarenin geniş takdir yetkisi nedeniyle mutlak bir hak tanımaz. İdarenin kabul veya ret kararları yargı denetimine tabidir; bu kararlar sınırsız takdir yetkisiyle verilmez. Eğer başvuru eksiksiz belgelerle yapılmış ve koşullar sağlanmış olmasına rağmen red edilirse, başvurucuların itiraz veya İdare Mahkemesi’nde vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası açma seçenekleri bulunmaktadır.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ KARARINA KARŞI BAŞVURULACAK HUKUKİ YOLLAR

Türkiye’de vatandaşlık başvurusu yapan bireyler, başvurularının reddedilmesi durumunda hukuki olarak başvurabilecekleri yollar bulunmaktadır. Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası, başvuru sahibinin başvurusunun reddedilmesine karşı açabileceği bir idari yargı yoludur. Türk idari yargı sisteminde, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davasına ilişkin yetki idari yargı mahkemelerine aittir.

Başvuru sahibi vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davasıyla, başvurusunun hukuka uygun bir şekilde reddedilip reddedilmediğini mahkemeye taşır. Mahkeme, başvurunun reddedilmesine gerekçe olarak gösterilen nedenlerin hukuka uygunluğunu detaylı bir şekilde değerlendirir. Eğer mahkeme, başvurunun hukuka uygun bir şekilde reddedilmediğine karar verirse, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali yoluyla başvurunun iptal edilmesine ve başvurunun kabul edilmesine karar verebilir.

Vatandaşlık başvurusunun reddi ve iptal davası sürecinde, başvuru sahibi avukat aracılığıyla veya kendi başına vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası açabilir. Vatandaşlık başvurusunun reddi ve iptal davası sürecinde, başvuru sahibinin delil sunma hakkı bulunmaktadır ve karar, mahkemenin bağımsız değerlendirmesi sonucunda verilir. Dolayısıyla, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali süreci, vatandaşlık başvurusu yapan bireylerin hukuki haklarını koruma ve başvurularının adil bir şekilde değerlendirilmesini sağlama açısından önem arz eder.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ KARARINA KARŞI İDAREYE İTİRAZ

Vatandaşlık başvurusunun reddedilmesi durumunda başvuru sahibi, bu karara karşı idareye yazılı olarak itiraz edebilir. İtiraz sürecinde başvuru sahibi, başvurunun reddedilmesine ilişkin gerekçeleri ve hukuki dayanağı detaylı bir şekilde değerlendirerek idareye iletebilir. İdare, yapılan itirazı inceleyip başvuruyu yeniden değerlendirme yetkisine sahiptir. Ancak, eğer idare itirazı reddeder veya cevap vermezse, başvuru sahibi idari yargı yoluna başvurarak vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası açabilir. Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası idareye yapılan itirazın hukuka uygunluğu ve başvurunun reddedilme gerekçeleri idari yargı mahkemesi tarafından değerlendirilir.

Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali, başvuru sahibinin idari işlemi mahkemeye taşıyarak talep ettiği bir süreçtir. Vatandaşlık başvurusunun reddi ve iptal davası sürecinde, başvuru sahibi, red kararının hukuka aykırı olduğunu düşündüğü için doğrudan İdare Mahkemesinde iptal davası açabilir. İdare Mahkemesi, red kararının yasaya uygun olup olmadığını değerlendirir ve kararı iptal edebilir.

Danıştay’ın 08.03.2022 tarihli kararına göre, vatandaşlık başvurusunun reddi, başvuru sahibinin işlediği suçun milli güvenlik ve kamu düzeni ile ilgili olmadığı durumlarda engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir. Bu karar, benzer durumlarda vatandaşlık başvurusunun yeniden değerlendirilmesi ve vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptaline yol açabilir.

Başvuru sahibi, red kararının tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali için iptal davası açarak, ilgili red kararının mahkeme tarafından ortadan kaldırılmasını sağlayabilir. İdare Mahkemesi, hukuka aykırı olduğu belirtilen vatandaşlık başvurusunun reddi kararının idari işlemin iptali davasıyla geçmişe etkili olarak ortadan kaldırabilir.

İPTAL DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME İLE ZAMANAŞIMI SÜRESİ

Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali için açılacak iptal davasında, görevli ve yetkili mahkeme idare mahkemesidir. Bu davalarda zamanaşımı süresi, ret kararının tebliğinden itibaren 60 gündür. İşte konu ile ilgili önemli husular:

 1. Görevli Mahkeme: İptal davası için görevli mahkeme genellikle İdare Mahkemeleridir. İdare Mahkemeleri, idari işlemlerin hukuka uygunluğunu denetler ve bu çerçevede vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptaline karar verebilir.
 1. Yetkili Mahkeme: Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası için yetkili mahkeme, başvurunun incelendiği veya kararın verildiği idari makamın bulunduğu yerdeki İdare Mahkemesidir. Başvuru sahibi bu mahkemeye başvurarak iptal davasını açabilir.
 1. Zaman Aşımı Süresi: İptal davası için belirli bir zaman aşımı süresi mevcuttur. Genellikle idari işlem tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde iptal davası açılması gerekmektedir. Bu süre, başvuru sahibinin hukuki koruma talebini zamanında yapabilmesini sağlar ve davanın geçerliliğini korur.
 1. Hukuka Aykırılık İddiası: İptal davası, başvuru sahibinin reddedilen kararın hukuka aykırı olduğunu iddia ettiği durumlarda açılır. Mahkeme, idari işlemin hukuka uygunluğunu denetler ve gerektiğinde vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali gerçekleşebilir.
 1. Geçmişe Etkili İptal: İdare Mahkemesi, iptal kararı verdiği takdirde, vatandaşlık başvurusunun reddi kararını geçmişe etkili olarak ortadan kaldırır. Bu, başvuru sahibinin yeniden değerlendirilme şansını sağlar.
 1. Mahkeme Kararının Bağlayıcılığı: İdare Mahkemesi’nin iptal kararı kesindir ve idari işlemi yok hükmünde sayar. Bu nedenle, idari işlemin hukuka aykırılığı tespit edildiğinde, ilgili makam başvuruyu yeniden değerlendirmek zorundadır.
 1. Hak Arama Özgürlüğü: Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası, başvuru sahibinin hak arama özgürlüğü çerçevesinde açılan bir davadır. Hukuki süreç, başvuru sahibinin adil bir şekilde haklarını savunabilmesini sağlar.

VATANDAŞLIK BAŞVURUSUNUN REDDİ KARARINDAN SONRA YENİDEN MÜRACAAT

Vatandaşlık başvurusunun reddi kararını iptali için açılan davanın ardından, yeni başvuru yapma hakkınız saklıdır. İptal davasının sonuçlarına göre, gerekli şartları sağladığınızda yeniden vatandaşlık başvurusunda bulunabilirsiniz. Adım adım bilgiler:

 1. İdari İşlemin İptali Davası: Vatandaşlık başvurusunun reddi kararı, idari işlem olarak değerlendirilir ve başvuru sahibi bu kararın hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, İdare Mahkemesi’nde iptal davası açabilir. Bu dava, reddi kararının geçmişe etkili olarak ortadan kaldırılmasını amaçlar.
 1. Yeniden Müracaat Hakkı: Vatandaşlık başvurusu reddedilen kişi, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali için davası açsa bile, aynı zamanda yeni bir başvuru yapabilir. İptal davası süreci devam ederken, başvuru sahibi mevcut başvurusunun reddinin hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsa, tekrar başvurabilir.
 1. İptal Davasının Süreci: Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali davası sonuçlanana kadar başvuru sahibi yeniden müracaat etmek isteyebilir. İdare Mahkemesi, iptal davasında karar verirken, başvuru sahibinin yeni başvurusunu da dikkate alabilir ve gerekli gördüğü takdirde yeniden değerlendirme yapılabilir.
 1. Başvurunun Yeniden Değerlendirilmesi: İdare Mahkemesi’nin iptal kararı vermesi halinde, idari işlem yok hükmünde sayılır. Bu durumda, ilgili idari makam yeniden başvuruyu incelemek ve hükme uygun olarak karar vermek durumundadır.
 1. Hukuki Süreç: Vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali için açılan davada, mahkeme hukuka uygunluk ve hakkaniyet çerçevesinde karar verir. Bu süreçte, başvuru sahibinin yasal haklarını korumak için hukuki mücadelesi devam eder.

HARBİYE HUKUK BÜROSU YABANCILAR HUKUKU AVUKATI HİZMETLERİMİZ

Vatandaşlık başvurunuzun reddedilmesi, büyük hayal kırıklıklarına yol açabilir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali konusunda uzmanlaşmış yabancılar hukuku avukatlarımızla yanınızdayız. Deneyimli ve bilgili ekibimiz, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptali başvurunuzun her aşamasında size rehberlik ederek, haklarınızı en etkin şekilde savunur.

Vatandaşlık başvurusun reddi kararının iptali için profesyonel destek arıyorsanız, Harbiye Hukuk Bürosu olarak sunduğumuz kaliteli ve güvenilir hizmetlerden faydalanın. Haklarınızı korumak ve adaleti sağlamak için bizimle iletişime geçin. Başvurunuzun kabul edilmesi için yanınızda olacağız.

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Nasıl Türk Vatandaşı Olunur?

Türk vatandaşı olabilmek için çeşitli yollar vardır:

– Doğum Yoluyla: Anne veya babadan biri Türk vatandaşı ise, çocuk doğumla birlikte Türk vatandaşı olur.

– Sonradan Kazanma: Yabancılar, Türkiye’de belirli bir süre ikamet ettikten ve gerekli şartları sağladıktan sonra vatandaşlık başvurusu yapabilirler.

– Evlilik Yoluyla: Bir Türk vatandaşıyla evlenen yabancılar, üç yıl boyunca evli kaldıktan sonra Türk vatandaşlığına başvurabilirler.

– İstisnai Yollar: Türkiye’ye ekonomik, kültürel veya sportif anlamda katkı sağlayan kişiler gibi özel durumlara sahip olanlar, istisnai olarak vatandaşlık kazanabilirler.

 1. İdare Türk Vatandaşlığı Başvurumu Kabul Etmek Zorunda Mı?

Hayır, idare Türk vatandaşlığı başvurularını kabul etmek zorunda değildir. Başvurunuzun kabul edilmesi, belirlenen yasal şartları taşımanıza ve başvurunuzun uygun görülmesine bağlıdır.

 1. Vatandaşlık Başvurum Ne Kadar Sürede Sonuçlanır?

Vatandaşlık başvurularının sonuçlanma süresi, başvurunun niteliğine ve ilgili kurumların iş yüküne göre değişiklik gösterebilir. Genel olarak, başvuruların sonuçlanması birkaç ay ile bir yıl arasında sürebilir.

 1. Vatandaşlık Başvurusunun Reddedilme Nedenleri Nelerdir?

Vatandaşlık başvuruları çeşitli nedenlerle reddedilebilir, örneğin:

– Gerekli yasal şartların sağlanamaması

– Eksik veya hatalı belge sunulması

– Adli sicil kaydının uygun olmaması

– Türkiye’de yeterli süre ikamet edilmemesi

– Kamu düzeni veya güvenliği açısından sakıncalı bulunmak

 1. Vatandaşlık Başvurusunun Reddi Kararının Usulüne Uygun Tebliğ Edilmemesi Ret Kararının İptalini Gerektirir Mi?

Evet, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının usulüne uygun tebliğ edilmemesi, vatandaşlık başvurusunun reddi kararının iptalini gerektirebilir. Usule uygun tebliğ edilmeyen kararlar hukuka aykırı sayılabilir ve bu durumda idari yargıda dava açarak kararın iptalini talep edebilirsiniz.

 1. Vatandaşlık Başvurum İptal Edildi, Yeniden Başvurabilir Miyim?

Evet, vatandaşlık başvurunuz iptal edildiyse, gerekli şartları tekrar sağladıktan sonra yeniden başvurabilirsiniz. Başvurunun reddedilme nedenlerini gözden geçirerek, eksiklikleri giderip tekrar başvurmak mümkün olabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap