Aile Hukukuboşanma davası

İÇİNDEKİLER

1-Boşanma Davası Nedir? 

Boşanma davası, eşlerin kanunda öngörülmüş olan bir sebebe ya da sebeplere dayanarak eşlerden birinin açacağı bir dava ile evlilik birliğinin hâkim kararıyla sona ermesidir.

2-Boşanma Davası Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davasının sebepleri, zina, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış, küçük düşürücü suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, terk, akıl hastalığı ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmasıdır.

3-Zina Boşanma Sebebi Midir?

Medeni Kanun m. 161 açıkça zinayı bir boşanma sebebi olarak kabul etmiştir. Fakat, aynı madde zina eden eşini affeden tarafın zina sebebiyle dava açma hakkının son bulduğunu da düzenlemiştir.

4-Eşe hakaret etmek, dövmek boşanma sebebi midir?

Medeni Kanun m. 162 kapsamında, hayata kast, pek kötü muamele ve onur kırıcı davranış birer boşanma sebebidir. Hakaret etmek ve dövmek de bu kapsamda değerlendirilebilir. 

5-Şiddetli geçimsizlik sebebiyle boşanabilir miyim?

Evet, medeni Kanun m. 166 kapsamında, evlilik birliğini temelinden sarsacak bir şiddetli geçimsizlik halinde boşanmaya başvurulabilir.

6-Eşim beni aldattı, boşanabilir miyim?

Evet, Medeni Kanun m. 161 kapsamında aldatan eşe karşı bu sebeple boşanma davası açılabilir.

7-Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası, boşanma için gereken evraklarla birlikte adliyelerdeki tevzi bürolarına başvurarak açılır.

8-Boşanma davası hangi mahkemede açılır?

Boşanma davası Aile Mahkemeleri’nde açılır. Aile Mahkemesi yoksa, Asliye Hukuk Mahkemesi Aile Mahkemesi sıfatıyla boşanma davalarına bakar.

9-Boşanma davası için gerekli belgeler nelerdir?

Boşanma davası açmak için gereken belgeler; avukat eşliğinde yazılması önem arz eden dava dilekçesinin iki nüshası, nüfus cüzdanı fotokopisi ve varsa eklenmek istenen diğer belgelerdir.

10-Kaç tür boşanma davası vardır?

Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma olmak üzere iki tür boşanma vardır.

11-Anlaşmalı boşanma nedir?

Anlaşmalı boşanma, eşlerin evlilik birliğini sonlandırma konusunda anlaşıp birlikte mahkemeye başvurması ya da birinin açmış olduğu davayı diğer eşin kabul etmesiyle gerçekleşen boşanma türüdür.

12-Herkes anlaşmalı boşanabilir mi?

Hayır, anlaşmalı boşanmaya başvurabilmek için en az bir yıl evli kalmış olmak şarttır. 

13-Anlaşmalı boşanırsam haklarımı kaybeder miyim?

Hayır, anlaşmalı boşanmada tarafların hak ve menfaatleri korunmaya devam eder ve nafaka hakkı gibi talepler burada da karşılanır.

14-Boşanma davasında anlaşma protokolü nedir?

Anlaşmalı boşanmak isteyen çiftlerin boşanmanın sonuçları konusunda anlaşıp imzaladıkları metindir.

15-Hâkim protokolü uygun bulmazsa ne olur?

Hâkim protokolü uygun bulmazsa, gerekli gördüğü değişikleri yapabilir ve bunu kabul etmeleri için taraflara sunar.

16-Çiftler protokole uymazsa ne olur?

Bu durumda çiftler arasında bir anlaşmadan bahsedilemeyecektir. Hâkim anlaşmalı boşanmayı reddeder ve çiftlere çekişmeli boşanmayı başlatmaları için süre verir.

17-Çekişmeli boşanma nedir?

Boşanmanın anlaşmalı boşanma davası ile sağlanamadığı durumlarda ya da evliliğin bir yıldan daha kısa sürdüğü hallerde boşanma için başvurulan boşanma türüdür.

18-Çekişmeli boşanma zor mudur?

Çekişmeli boşanmada taraflar arasında mutabakat sağlanamadığı için anlaşmalı boşanmaya göre daha çetrefilli ve zor olduğu söylenebilir.

19-Çekişmeli boşanmaya nasıl başvurulur?

Dava açmak isteyen taraf, dava dilekçesinin iki nüshası, kimlik kartı fotokopisi ve diğer delil belgeleriyle birlikte adliyelerin tevzi bürolarına başvurarak çekişmeli boşanma davasını açabilirler. Ya da tüm bunları bir avukat aracılığıyla da yapabilir.

20-Çekişmeli boşanma davasının aşamaları nelerdir?

Çekişmeli boşanma davasının aşamaları, dilekçeler aşaması, ön inceleme aşaması, tahkikat aşaması, sözlü yargılama aşaması ve hüküm aşamasıdır.

21-En kısa süren boşanma türü hangisidir?

Anlaşmalı boşanma, tek celsede görülüp karara bağlandığı için en kısa süren boşanma türüdür.

22-Anlaşmalı boşanma ile başlayıp çekişmeli boşanma ile devam edilir mi?

Anlaşmalı boşanma sürecinde taraflar arasında bir anlaşmazlık söz konusu olursa, boşanmayı çekişmeli yargıya taşıyabilirler.

23-Çekişmeli boşanma ile başlayıp anlaşmalı boşanmaya dönülebilir mi?

Taraflar, anlaşmalı boşanmanın şartlarını karşılamaları koşuluyla, hüküm açıklanıncaya kadar çekişmeli davadan vazgeçip anlaşmalı olarak boşanabilirler. 

24-Boşanma davasının sonuçları nelerdir?

Boşanma davasının sonuçları, kişisel durum yönünden sonuçları, kadın açısından sonuçları, mali yönden sonuçları ve velayete ilişkin sonuçları olmak üzere sınıflandırılır.

25-Boşanma davasında çocuğun velayetini kim alır?

Boşanma davasında hâkim çocuğun üstün yararının kimde olacağına kanaat getirirse velayetin de o kimsede olmasına karar verir.

26-Bebeğin velayeti anneye mi verilir babaya mı?

Yargıtay bu konuda “şefkat teorisi” geliştirmiştir ve buna göre bakıma muhtaç bebeğin velayetinin anneye verilmesinin çocuğun üstün yararına olacağına olacağı sonucuna varmıştır.

27-Nafaka boşanma davasıyla birlikte talep edilebilir mi?

Evet, nafaka boşanma davasıyla birlikte talep edilebileceği gibi, boşanma davası neticelendikten sonra yeni bir dava açılarak da talep edilebilir.

28-Boşanırken mal tasfiyesi yapılır mı?

Evet, boşanmanın mali sonuçlarından biri de mal tasfiyesidir ve boşanma davasında mal tasfiyesi de yapılır.

29-Boşanma davasında hâkim uzmanlara başvurur mu?

Hâkim, boşanma davasını görürken, ortak çocuk varsa veya nafaka talebi varsa, bunların belirlenmesi için pedagog veya sosyal araştırmacı gibi uzmanlara başvurabilir.

30-Boşanma davası SED raporu nedir?

Sosyo-Ekonomik Durum Araştırması hâkimin boşanma talebiyle gelen çiftler hakkında kolluk güçlerine yaptırdığı bir araştırmadır ve bu araştırma sonucu hazırlanan rapor, nafaka belirlenmesinde dikkate alınır.

31-Boşanma davası SİR raporu nedir?

Sosyal inceleme raporu (SİR), velayetin düzenlenmesinde dikkate alınan ve Aile Mahkemesinin, pedagoglardan, psikologlardan ve sosyal araştırmacılardan oluşan bir uzman ekipten hazırlamasını istediği bir sosyal inceleme raporudur.

32-Boşanmaya kim karar verir?

Boşanma talebiyle gelen tarafların boşanmasına ancak hâkim karar verebilir.

33-Hâkim mutlaka boşanmaya karar verir mi?

Hayır, hâkim mutlaka boşanmaya karar vermez, uygun görmezse eğer davayı reddedebilir.

34-Boşanma kararı verildi, şimdi ne olacak?

Boşanma kararı verildikten sonra yazılı kararın tebliğ edilmesi beklenir.

35-Boşanma kararı hemen kesinleşir mi?

Hayır, boşanma kararı yazılı kararın tebliğinden sonra kesinleşir. Yazılı karar ise hükümden sonraki 30 gün içinde tebliğ edilir.

36-Boşanma kararı hemen nüfus durumuna işler mi?

Boşanma kararı kesinleştikten sonra nüfus durumuna işler. Bu ise, yazılı kararın tebliğinden itibaren yaklaşık 2 hafta sonra gerçekleşir.

37-Boşanma sonrası hemen evlenebilir miyim?

Boşanan kadın için evlenme yasağı vardır, iddet süresi dolmadan evlenemez. 

38-Boşanma sonrası bekleme süresi iddet nedir?

Medeni Kanun m. 132’nin boşanan kadının yeniden evlenebilmesi için öngördüğü bekleme süresidir. Bu süre dolmadan kadın yeniden evlenemez.

39-İddet süresini beklemek zorunda mıyım?

Kadının doğacak çocuğunun nesebinde karışıklık olmaması için bu süre beklenilmek zorundadır. Ancak mahkemeye başvurarak bu sürenin kısaltılması talep edilebilir.

40-İddet süresi kaç gündür?

Kanunen öngörülen iddet süresi 300 gündür.

41-Erkek için bekleme süresi var mıdır?

Hayır, kanunen öngörülen iddet yani bekleme süresi sadece kadın içindir.

42-Boşandığım eşimle yeniden evlenebilir miyim?

Boşanan eşlerin birbirleriyle tekrar evlenebilmeleri için bir sınırlama öngörülmemiştir. Eşler boşandıktan sonra herhangi bir bekleme süresine ya da evlenme yasağına takılmadan yeniden evlenebilir.

43-Uluslararası boşanma var mıdır?

Evet, tarafların farklı ülke vatandaşı olduğu evlilikler de sonlandırılabilmektedir. Ancak yabancı eşle boşanmalara uygulanan usul ve esaslar farklıdır.

44-Yabancı uyruklu eşimden nasıl boşanırım?

Yabancı eşle evlilikler, Milletlerarası Özel Hukuk alanına giren bir durumdur. Yabancı uyruklu eşinden boşanmak isteyen kişilerin, milletlerarası özel hukukun usul ve esaslarına hakim ve yabancı dili iyi bilen bir avukata başvurmaları isabetli olacaktır. 

45-Boşanma davası ücreti ne kadar?

Boşanma davası ücreti Asgari tutarı 17.500 TL olup, bu tutar davanın içeriği, avukatın niteliği ve hizmet alınan bölgeye göre değişebilmektedir.

46-Boşanma avukatı ücreti ne kadar?

İstanbul’da boşanma davası ücretlerine 2023-2024 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinden ulaşabilirsiniz.

47-İstanbul’da boşanma avukatı nasıl bulunur?

İstanbul Barosu resmi internet sitesinde “Baro Levhası” bölümünden İstanbul’da hizmet veren tüm avukatların isim ve iletişim bilgisine ulaşabilirsiniz.

48-En iyi boşanma avukatı nasıl bulunur?

Sizin için en iyi boşanma avukatını araştırarak bulmanız mümkündür. Bunun için Harbiye Hukuk Kadrosuna göz atabilirsiniz. 

49-Avukata para vermeden boşanabilmek mümkün mü?

Evet, adli yardım talebi hakkı kapsamında, dava açmanın masraflarını karşılayamayacak kimseler adli yardım talebinde bulunarak avukata para vermeden boşanabilir.

50-Türkiye’de boşanmak yaygın mı?

TÜİK verilerine göre Türkiye’de boşanma istatistikleri artan bir eğim göstermektedir.

Merve Sara MUĞLU

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap