Tazminat HukukuARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR

Araç değer kaybı, kaza sonrası aracınızın piyasa değerinde meydana gelen düşüştür. Bu kaybı telafi etmek için, aracınızın hasar raporunu, tamir faturalarını ve ekspertiz değerlendirmesini toplayarak sigorta şirketinize başvurabilirsiniz. Değer kaybı talebinizi güçlendirmek için, aracınızın kaza öncesi ve sonrası piyasa değerlerini karşılaştıran detaylı bir rapor sunmak önemlidir. Unutmayın, hak ettiğiniz tazminatı almak için doğru bilgi ve belgelerle donanmış olmak, sürecin en kritik adımıdır. Bu blog yazımızda da adım adım sizlere araç değer kaybının alınması ile ilgili bilgi vereceğiz.

KAZA SONRASI ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Kaza sonrası araç değer kaybı, bir motorlu aracın kazadan önceki hasarsız piyasa değeri ile kaza sonrası onarıldıktan sonraki değeri arasında oluşan farktır.

Bir trafik kazası olduğunda, kazada oluşan hasarlar servislerde giderilir ve bu bedeller sigortalardan karşılanır. Ancak, bu araçlardaki hasar giderilmiş olsa da bu araçların ikinci el bedelinde, trafik kazası geçirmiş olmasından kaynaklı olarak bir zarar oluşur. Bu zarar da aracın kaza yapmadan önceki piyasa rayiç değeri ile kazadan sonra ne kadar onarılsa da, hasarları tamir edilse de ikinci el piyasa rayiç değerinin düşmesinden kaynaklı olarak arada oluşan farka biz araç değer kaybı diyoruz.

Örneğin, 100.000 TL değerinde bir araç kaza geçirdi ve tamir edildi. Ancak, bu aracın piyasa değeri 80.000 TL’ye düştü. Bu durumda, aracın değerinde 20.000 TL’lik bir kayıp oluşmuştur. İşte bu kayıp, araç değer kaybı olarak adlandırılır.

ARAÇ DEĞER KAYBI İÇİN KİME BAŞVURULUR?

Araç değer kaybının alınması için başvuru, genellikle kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketine yapılır. Kazada kusurlu olan tarafın sigorta şirketi, araç değer kaybı tazminatını ödemekle yükümlüdür.

Araç değer kaybının alınması başvurusu, ayrıca Sigorta Tahkim Komisyonuna, icra takibi veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava yolu ile de talep edilebilir. Uygulamada en pratik ve en çok tercih edilen yol, tahkim komisyonuna başvurudur.

Bununla birlikte, araç değer kaybının alınması başvurusu süreci karmaşık olabilir ve belirli bir hukuki bilgi gerektirebilir. Bu nedenle, araç değer kaybı alınması sürecinde bir avukatın yardımı oldukça faydalı olabilir. Avukatlar, araç değer kaybı alınması için başvuru sürecini yönetme, gerekli belgeleri hazırlama ve dava sürecini yönetme konularında yardımcı olabilir.

Önemli bir not olarak, araç değer kaybının alınması için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, kaza tarihinden itibaren en fazla 2 yıl içinde başvuru yapılmalıdır. Ayrıca, araçta hasar gören bölge daha önceden hasara uğramamış olmalıdır. Bu ve diğer şartlar hakkında daha fazla bilgi için, bir hukuk danışmanına başvurmanız önerilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR?

Araç değer kaybının alınması için aşağıdaki adımları takip etmek oldukça önemlidir:

Kaza Tespit Tutanağı ve Diğer Belgelerin Toplanması: Kaza tespit tutanağı, servisten alınan rapor ve fatura, kazadan sonra ilgili ekspertizden alınan rapor, sigorta poliçesi, dava sırasında tanık olacak bir kişi varsa, tanıklığı gösterecek bir liste, kaza sonrası çekilmiş fotoğraflar gibi belgeler toplanmalıdır.

Sigorta Şirketine Başvuru: Uğradığınız zararı, kusuruyla kazaya neden olan araç sürücüsü veya onun aracının trafik sigortasını yapan şirkete yazılı olarak başvurabilirsiniz.

Sigorta Tahkim Komisyonuna Başvuru: Sigorta şirketine araç değer kaybı alınması başvurunuz sonucunda eğer memnun kalmazsanız, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvurabilirsiniz.

Dava Açma: Sigorta şirketi veya Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan beklenen sonucu alamazsanız, Asliye Ticaret Mahkemeleri’nde dava açabilirsiniz.

Araç Değer Kaybı Hesaplama: Araç değer kaybı hesaplama işlemi, bir aracın kaza nedeniyle eski değerinin ne kadar altına düştüğünü belirlemek için yapılan bir işlemdir. Bu işlem, değişik kriterler ve yöntemler dikkate alınarak gerçekleştirilir. Bu kriterler arasında aracın kilometresi, marka ve model bilgisi, hasar geçmişi ve niteliği, kusur durumu, üretim yılı, trafiğe çıkış tarihi, aracın Pazar değeri gibi faktörler bulunmaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBINI ALMAK NE KADAR SÜRER?

Araç değer kaybının alınması için geçen süre, araç değer kaybı alınması başvurusunun sürecine ve başvurunun hangi yolla yapıldığına bağlı olarak değişebilir.

Mahkemede Açılan Dava: Araç değer kaybının alınması için mahkemede açılan bir dava genellikle 1 ila 1.5 yıl sürebilir. Ancak bu süre, davanın karmaşıklığına, mahkemenin iş yüküne ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu’na Başvuru: Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılan araç değer kaybının alınması başvuruları genellikle 3 ila 4 ay içerisinde sonuçlanır.

Bu süreler, genel bir tahmin olup, her durum için geçerli olmayabilir. Araç değer kaybının alınması süreci, başvurunun detaylarına, başvurulan kuruma ve diğer faktörlere bağlı olarak değişebilir.

ARAÇ DEĞER KAYBININ ALINMASI İÇİN GEREKEN BELGELER NELERDİR?

Araç değer kaybının alınması sürecinde, hak sahibi olmanız için bazı belgeler gereklidir. Bu belgeler; kaza tespit tutanağı, hasar ekspertiz raporu, aracın ruhsat fotokopisi ve mağdurun T.C. kimlik numarası ile banka hesap bilgilerini içerir. Ayrıca, aracın hasar fotoğrafları ve sigorta poliçesi de araç değer kaybının alınması için sigorta şirketine sunulmalıdır. Bu evraklar tamamlandığında, araç değer kaybı tazminatınızın alınması için gerekli hukuki süreci başlatabilirsiniz. İşte bu belgelerin detaylı açıklamaları:

Trafik Kaza Tespit Tutanağı: Kaza hakkında detaylı bilgileri içerir.

Aracın Hasarlı Fotoğrafları: Aracın kazadan sonraki durumunu gösterir.

Araç Değer Kaybı Raporu: Araç değer kaybını belirlemek için bir eksper tarafından hazırlanır.

Araç Bilgileri: Aracın ruhsatı, kaç km yol kat edildiği, hangi yılda ne kadarlık bir bedel ödenerek satın alındığı, garantisi, piyasadaki sıfır fiyatı gibi bilgileri doğrulayacak belgeler.

Zorunlu Trafik Sigortası Poliçesi: Sigorta poliçesi bilgilerini içerir.

Kasko Poliçesi: Eğer varsa, kasko poliçesi bilgilerini içerir.

Servis Raporu ve Servis Faturası: Aracın tamir ve tadilat işlemlerini gösterir.

Tanık Bilgileri: Eğer varsa, tanık isim ve adreslerinin yer aldığı ve tanıklık edecekleri konunun mahiyetini gösterir bir belge.

ARAÇ DEĞER KAYBI İÇİN SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU

Araç değer kaybının alınması için sigorta şirketine başvuru yapmak, genellikle yazılı bir dilekçe ile gerçekleştirilir. Araç değer kaybının alınması dilekçesinde temelde bulunan bilgiler şu şekildedir:

Başvuru Sahibi Bilgileri: Başvuruyu yapan kişinin adı, soyadı, TC kimlik numarası ve adres bilgileri.

Vekil Bilgileri: Araç değer kaybı alınması başvurusu bir avukat aracılığıyla yapılıyorsa, avukatın adı ve soyadı.

Sigorta Poliçe Numarası: Kazaya karışan aracın sigorta poliçe numarası.

Kaza Tarihi: Kazanın meydana geldiği tarih.

Konu: Başvurunun konusu, genellikle “Değer kaybı talebi” şeklinde belirtilir.

Açıklamalar: Kazanın detayları, kaza sonucu oluşan hasarlar, kusur durumu, eksper incelemesi sonucu belirlenen hasar tutarı gibi bilgiler.

Talep: Başvuru sahibinin ne talep ettiği, genellikle değer kaybı tazminatının ödenmesi.

Bu dilekçe, sigorta şirketine teslim edilir. Sigorta şirketinin, araç değer kaybı alınması için gerekli başvuru evraklarını tebliğ aldığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde yazılı olarak cevap vermemesi durumunda, zarar gören kişi dava açabilecektir veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurabilecektir.

ARAÇ DEĞER KAYBININ DAVA YOLUYLA TAHSİLİ

Ülkemizde Karayolları Trafik Kanunun 97.maddesi gereğince dava açılmadan önce zarar veren sürücünün sigortacısına başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Sigortaya başvuru bir dava şartıdır. Sigortaya başvurmadan açılan davalar dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilmektedir.

Sigortaya araç değer kaybı alınması için başvuru yapıldıktan sonra sigorta başvuruyu cevap vermeyebilir. Sigorta oyalama amacıyla cevap verebilir ya da istenen tazminatın bir kısmını ödeyebilir. Sigortanın istenen tazminatın tamamını ödediği maalesef çok nadirdir.

Sigortaya araç değer kaybının alınması için başvuru yapıldıktan sonra 15 gün beklenmelidir. Sigorta cevap vermediğinde veya istenen tazminatın bir kısmını ödediğinde bakiye tazminat için 5684 sayılı kanun gereğince Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir.

Değer kaybı tazminatını isteyen sigorta tahkim komisyonuna gitmediği takdirde kusurlu aracın sürücüsüne, sahibine veya kusurlu aracın trafik sigorta şirketine karşı asliye ticaret mahkemesinde dava açabilir. Asliye ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi nezdinde bu dava açılabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBININ TAHSİLİ SÜRECİNDE AVUKATLIK DESTEĞİ ALMANIN ÖNEMİ

Araç değer kaybı tazminatı sürecinde avukatlık desteği almak, sürecin hızlı ve etkili bir şekilde yürütülmesi için önemlidir. İşte bu süreçte avukatlık desteğinin önemi:

Hukuki Bilgi ve Tecrübe: Araç değer kaybı tazminatı süreci, hukuki bilgi ve tecrübe gerektirir. Avukatlar, bu konuda gerekli bilgi ve tecrübeye sahip oldukları için, sürecin doğru bir şekilde yürütülmesini sağlarlar.

Doğru Değerlendirme: Araç değer kaybının doğru bir şekilde hesaplanması, tazminat talebinin başarılı olması için kritik öneme sahiptir. Avukatlar, bu konuda uzman oldukları için, aracın değer kaybını doğru bir şekilde değerlendirebilirler.

Hukuki Süreçlerin Yönetimi: Araç değer kaybı tazminatı süreci, çeşitli hukuki süreçleri içerir. Bu süreçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi, tazminat talebinin başarılı olması için önemlidir. Avukatlar, bu süreçleri etkili bir şekilde yönetebilirler.

Zaman ve Efor Tasarrufu: Araç değer kaybı tazminatı süreci, zaman ve efor gerektirir. Avukatlar, bu süreci sizin adınıza yöneterek, size zaman ve efor tasarrufu sağlarlar.

Hakların Korunması: Araç değer kaybı tazminatı sürecinde, haklarınızın korunması önemlidir. Avukatlar, haklarınızı koruyarak, sürecin adil bir şekilde yürütülmesini ve araç değer kaybın alınmasını sağlarlar.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ARAÇ DEĞER KAYBI HİZMETLERİMİZ

Araç değer kaybının alınması süreci, kazadan etkilenen araç sahipleri için oldukça önemlidir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, müşterilerimizin bu süreçte en iyi şekilde temsil edilmesini sağlamak için kapsamlı hizmetler sunuyoruz. Profesyonel ekibimiz, araç değer kaybının alınması için gerekli tüm hukuki işlemleri titizlikle yürütmekte ve müvekkillerimizin hak ettikleri tazminatı almalarını garanti altına almaktadır. Kaza sonrası aracınızın değerindeki düşüşü telafi etmek ve araç değer kaybının alınması için bizimle iletişime geçin; tecrübemizle yanınızdayız.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL ALINIR

SIKÇA SORULAN SORULAR

  1. Araç Değer Kaybı İçin Nereye Müracaat Edilir?

   Araç değer kaybının alınması için Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru, icra takibi veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava yolu ile talep edilebilir. Ayrıca, araç değer kaybı meydana geldiği zaman sigorta şirketlerine başvurular yapılır ve ödeme talep edilir.

  1. Değer Kaybı İçin Hangi Evraklar Gerekli?

   Araç değer kaybının alınması için gerekli evraklar arasında kaza anında çekilmiş olan fotoğraflar, hasar ödemesinin talep edildiği araçlar için ekspertiz raporu, sigortalı olan aracın ruhsatının fotokopisi, zarara uğrayan araç sahibinin TC Kimlik Numarası ve Vergi Numarası, zarar gören araç sahiplerinin bankasının hesap bilgileri, zarar görmüş olan aracın ruhsat fotokopisi ve anlaşmalı yapılmış olan kaza tespit tutanağı bulunmaktadır.

  1. Araç Değer Kaybı Hangi Durumlarda Alınır?

   Araç değer kaybının alınması genellikle büyük hasarlar sonucunda, aracın ciddi bir kaza geçirdiği durumlarda ve maddi hasarın büyük olduğu durumlarda mümkün olur. Ayrıca, kişisel kullanım, iş kullanımı, araç kiralama, sigorta talepleri ve araç satışı veya takası gibi durumlarda da kabul edilebilir.

  1. Araç Değer Kaybı Neleri Kapsar?

   Araç değer kaybı, kaza nedeniyle onarım gören araçların ikinci el piyasa değerlerinde meydana gelen maddi kaybı ifade eder. Değer kaybı, aracın kazadan sonra piyasa değerinde meydana gelen düşüştür.

  1. Değer Kaybı Nasıl Alınır?

   Araç değer kaybının alınması için, suçlu olan tarafın sigorta şirketine başvuru yapılır. Sigorta şirketi, başvuru tarihinden itibaren 15 gün içinde ödemeyi kabul etmezse veya yaptığı ödeme sizin için yeterli değilse, sigorta tahkim komisyonuna veya asliye ticaret mahkemesine başvuru yapabilirsiniz.

  1. Değer Kaybı İçin Notere Gidilir Mi?

   Araç değer kaybının alınması için notere gitmek genellikle gerekli değildir. Ancak, değer kaybının alınması için, suçlu olan tarafın sigorta şirketine yazılı olarak başvuruda bulunmanız gerekmektedir.

  1. Değer Kaybı İçin Sigorta Şirketine Başvuru Zorunlu Mu?

   Araç değer kaybının alınması için öncelikle sigorta şirketine başvuru yapılması zorunludur.

  1. Trafik Sigortası Ne Kadar Değer Kaybı Öder?

   Trafik sigortasında değer kaybı limiti genellikle poliçede belirtilen araç değerinin yüzde 5’i ile sınırlıdır. Kazada %100 kusur karşı tarafta ise tarafınıza uğramış olduğunuz değer kaybının tamamı ödenecektir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap