Tazminat HukukuARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR

Araç değer kaybı, bir aracın bir trafik kazası sonucunda yaşadığı değer düşüşünü ifade eder. Bu düşüş, aracın kazadan önceki ve sonraki durumu arasındaki farktan kaynaklanır. Araç değer kaybı tazminatı ise, bu değer kaybını karşılamak amacıyla, kusurlu olan tarafın veya onun sigorta şirketinin, kusursuz olan tarafa ödemesi gereken bir tazminat türüdür. Araç değer kaybı tazminatı, aracın ikinci el piyasa fiyatında meydana gelen düşüşü karşılamayı amaçlar. Araç değer kaybı ve araç değer kaybı tazminatı, trafik kazaları sonrasında araç sahiplerinin haklarını korumak için önemli bir konudur.

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR?

Araç değer kaybı, bir kaza sonrası aracın kaza öncesi hasarsız ikinci el piyasa değeri ile kaza  gerçekleştikten sonra ve tamir edildikten sonraki ikinci el piyasa değeri arasındaki farka denir. Kısaca, aracın kaza sonrası hasar görmüş olması, tamir edilse dahi bu hasarın kayıtlara geçmesine ve aracın ikinci el piyasasında talep edilmesinin azalmasına sebep olur. Araç değer kaybı, kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın daha çok kusurlu veya tam kusurlu olan tarafa talepte bulunabileceği bir tazminat türüdür.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL OLUŞUR?

Araç değer kaybı, bir aracın çeşitli sebeplerle piyasa değerinin düşmesi durumudur. Bu durum genellikle bir kaza sonucu meydana gelir. Kaza sonrası aracın tamir edilmiş olması bile aracın değerinde düşüşe neden olabilir. Çünkü potansiyel alıcılar, kaza geçirmiş bir aracı satın almayı tercih etmeyebilirler.

Araç değer kaybı, genellikle aracın yaşına, modeline, markasına, kazanın şiddetine ve aracın tamir sürecine bağlı olarak değişir. Örnek verecek olursak, yüksek kilometreli veya eski bir araç, kaza sonrası daha büyük bir değer kaybı yaşayabilir.

Araç değer kaybı, genellikle bir sigorta şirketi tarafından belirlenir ve araç değer kaybı tazminatı olarak ödenir. Ancak, araç değer kaybı tazminatının alınabilmesi için bazı koşulların yerine getirilmesi gerekmektedir. Araç değer kaybı tazminatı genellikle sigorta poliçesine ve yerel yasalara bağlıdır.

ARAÇ DEĞER KAYBI ALMANIN ŞARTLARI NELERDİR?

Araç değer kaybı tazminatı alabilmek için genellikle aşağıdaki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir:

İstediğiniz gibi araç değer kaybına başvuramazsınız. Araç değer kaybına başvuru şartları ve bu şartlara uyumluluğunuz, başvurabilmeniz için önemlidir.

 1. Kazada karşı taraf kusurlu olmalı.
 2. Araç hurda veya çekme belgeli olmamalı.
 3. Kaza tarihinden itibaren 2 yıl geçmiş olmamalı.
 4. Kaza resmi tutanaklarda yer almalı, ilgili birimlerin bilgisi dahilinde olmalı.
 5. Karşı tarafın trafik sigortasının bulunması gerekmektedir.
 6. Kazayı yapan ve kusurlu olan kişinin trafik sigortası yoksa araç değer kaybını bizzat ödemek zorundadır.

ARAÇ DEĞER KAYBINDA KUSURSUZLUK ŞARTI NEDİR?

Trafikte her kaza yapıldığında araç değer kaybı oluşmamaktadır. Araç değer kaybının oluşması için ilk koşul kaza yapan aracın meydana gelen kazada kusursuz olması veya tam kusurlu olmamasıdır. Kusursuz olması durumunda araç sahibi meydana gelen araç değer kaybı tazminatının tamamını alabilmekte, tam kusurlu olmaması durumunda meydana gelen değer kaybını kusursuz olduğu oranda alabilmektedir. Bu önkoşulla birlikte araç değer kaybının oluşumunda aracın kilometresi, hasarsız 2. El rayiç bedeli, hasarın hangi parçalarda olduğu ve benzeri hususlar değer kaybı miktarının belirlenmesinde önemlidir.

TRAFİK KAZALARINDA MEYDANA GELEN ZARARLAR VE ARAÇ DEĞER KAYBI KAPSAMI

 1. Ölüm Sonucu Ortaya Çıkan Maddi ve Manevi Kayıplar

Bir kişinin ölümü sonucunda, bu kişinin maddi ve manevi desteğiyle hayatını sürdürenlerin yaşadığı kayıplar ve cenaze masrafları karşılanmalıdır. Eğer kaza anında ölüm hemen gerçekleşmez ve yaralı hastanede hayatını kaybederse, bu süre zarfında yapılan hastane ve yol masrafları da tazminat kapsamına alınmalıdır.

 1. Fiziksel Hasarlar Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri

Fiziksel hasarlar aşağıdaki durumları içerebilir:

– Kazada kişinin kalıcı bir sakatlık yaşaması,

– Kişinin kaza sonucunda geçici bir süreliğine çalışamaz hale gelmesi,

– Kazadan dolayı kişinin ruhsal bir bozukluk yaşaması, bu durum geçici ya da kalıcı olabilir,

– Yasal düzenlemelerdeki eksiklikler nedeniyle sakatlık oranının belirlenemediği estetik hasarlar,

– Kazada büyük ölçüde sakat kalan ve hayatı boyunca bakıma ihtiyaç duyan kişinin bakıcı masrafları,

– Kişinin geçici bir süreliğine çalışamaz hale gelmesi durumunda, bu süre zarfında yardım eden ve bakımını sağlayan kişiye yapılan ödemeler,

– İyileşme sürecindeki tedavi masrafları, ameliyat giderleri gibi masraflar ve kaza geçiren kişinin yakınlarının yol, yemek, konaklama vb. Harcamalarının karşılanması,

– Kişinin kazada sürekli sakatlık yaşaması sonucunda gelirinin azalması ya da tamamen kaybolması durumu söz konusu olmasa bile, yaşadığı güç kaybı nedeniyle maddi ve manevi tazminat hakkı bulunur. Kaza geçiren kişinin en yakınları (anne, baba, eş, çocuk vb.) de kazadan dolayı yaşadıkları şok, ruhsal bozukluk ve kalp krizi gibi durumlar nedeniyle maddi ve manevi haklara sahiptir. Büyük boyutlu durumlarda tedavi giderleri, kazanç kaybı gibi durumlar da teminat altına alınacaktır.

 1. Kaza Geçiren Kişinin Yakınlarının Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri
 2. Araç ve Eşya Hasarları Sonucu Maddi ve Manevi Tazminat Talepleri

Bir trafik kazası sonucunda aracı ve araçtaki eşyaları zarar gören bir kişi, olaydaki kusur oranına göre zararını talep edebilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI HAKKI NEDİR?

Araç değer kaybı hakkı, bir haksız fiil tazminatı çeşidi olarak kabul edilir ve Yargıtay’ın içtihatlarına girmiştir. Bu hak, araç sahibinin, aracının değer kaybını karşılamak için mahkeme yoluyla talepte bulunabilmesini sağlar.

ARAÇ DEĞER KAYBI HAKKI KİMDEN TALEP EDİLİR?

Araç değer kaybı hakkını talep etmek için öncelikle karşı tarafın sigorta şirketine yazılı başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Bu, 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 97. Maddesi gereğince zorunlu bir adımdır.

Kazaya sebebiyet veren aracın bir sigorta poliçesi olması halinde, araç değer kaybı tazminatı bu poliçenin ait olduğu sigorta şirketinden talep edilmelidir. Ayrıca, kazada tamamen kusurlu ya da diğer sürücüye nazaran daha kusurlu olan taraf, araç değer kaybı zararını talep edebilir.

Sigorta kuruluşlarına yapılan başvurulara en geç 15 gün içinde yazılı olarak yanıt verilmelidir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza olumlu yanıt veya hiç yanıt vermemesi halinde, artık sigorta kuruluşuna zorunlu başvuru şartını gerçekleştirdiğiniz için sigorta kuruluşuna karşı çeşitli yargı yollarına başvurma şansınız vardır.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL TALEP EDİLİR?

Araç değer kaybı talep etme süreci genellikle aşağıdaki adımları içerir:

 1. Kaza Raporu ve Hasar Tespit Tutanağı: Kaza sonrasında alınan kaza raporu ve hasar tespit tutanağı, değer kaybı talebinin ilk adımıdır. Bu belgeler, kaza detaylarını ve tarafların kusur durumunu belgeler.
 2. Sigorta Şirketine Başvuru: Kazaya sebep olan tarafın sigorta şirketine yazılı bir başvuru yapılmalıdır. Bu başvuruda, aracın değerinde meydana gelen düşüş nedeniyle tazminat talep edildiği belirtilmelidir.
 3. Bilirkişi Raporu: Araç değer kaybının hesaplanması için genellikle bir bilirkişi raporu gereklidir. Bu rapor, aracın markası, modeli, trafiğe çıkış tarihi, hasar geçmişi ve niteliği, üretim yılı, kilometresi, kusur durumu ve Pazar değeri gibi etkenleri göz önünde bulundurarak aracın değer kaybını hesaplar.
 4. Tahkim Komisyonuna Başvuru veya Dava Açma: Eğer sigorta şirketi başvuruya olumlu yanıt vermezse veya hiç yanıt vermezse, Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilir veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açabilirsiniz. Tahkim komisyonu, uyuşmazlığı genellikle en fazla 4 ay içerisinde sonuçlandırır.
 5. Zamanaşımı Süresi: Değer kaybı tazminatı, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde talep edilmelidir. Bu süre geçtiğinde hak kaybına uğranabilir.
 6. Değer Kaybı Şartları: Değer kaybı talebinde bulunabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, kaza tarihi üzerinden en fazla 2 yıl geçmiş olmalıdır, aracınızdaki hasar daha önceden hasara uğramamış bir bölgede olmalıdır ve kaza sonrası hasar, mini onarım ile giderilebilen basit işlemlerden olmamalıdır.

ARAÇ DEĞER KAYBINDA TAZMİNAT TALEBİ

Araç Değer Kaybı Tazminatı, bir kaza sonucunda aracın piyasa değerinde meydana gelen düşüşü ifade eder. Araç değer kaybı tazminatı, kaza sonrasında aracın değerinde meydana gelen azalmayı karşılamak için sigorta şirketlerinden talep edilebilir. Ancak, Araç Değer Kaybı Tazminatı talebinde bulunabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Araç Değer Kaybı Tazminatı talebinde bulunmak için, kazaya sebep olan tarafın sigorta şirketine yazılı bir başvuru yapılmalıdır. Araç değer kaybı tazminatı talebinde bulunmak için, aracın değerinde meydana gelen düşüş nedeniyle tazminat talep edildiği belirtilmelidir. Sigorta şirketinin başvuruya olumlu yanıt vermemesi veya hiç yanıt vermemesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapabilir veya Asliye Ticaret Mahkemelerinde dava açabilirsiniz.

Sonuç olarak, Araç Değer Kaybı Tazminatı, araç sahiplerinin kaza sonrası maddi kayıplarını telafi etmelerine yardımcı olur. Ancak, araç değer kaybı tazminatı alabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi ve doğru prosedürlerin izlenmesi gerekmektedir.

ARAÇ DEĞER KAYBI VE SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUĞU

Araç değer kaybı, bir kaza sonucunda aracın piyasa değerinde meydana gelen düşüşü ifade eder. Araç değer kaybı tazminatı, sigorta şirketlerinin sorumluluğu altında olup, kaza sonrasında aracın değerinde meydana gelen azalmayı karşılamak için talep edilebilir.

Sigorta şirketinin araç değer kaybı tazminatı ile ilgili sorumluluğu, kazaya sebep olan tarafın sigorta poliçesine bağlıdır. Kazaya sebep olan tarafın bir sigorta poliçesi varsa, araç değer kaybı tazminatı bu poliçenin ait olduğu sigorta şirketinden talep edilir. Sigorta şirketi, başvuruyu aldıktan sonra, aracın değer kaybını belirlemek için bir bilirkişi raporu talep eder.

ARAÇ DEĞER KAYBI VE KASKO

Sigortasından da talep edilebilmektedir. Ancak KASKO sigortasından değer kaybı talebinde bulunulabilmesi için poliçede değer kaybı tazminatının açıkça teminat dışında bırakılmamış olması gerekmektedir. Başka bir deyişle poliçede değer kaybı klozu bulunmalıdır.

Öte yandan kusurlu araç sahibi kendi kaskosuna başvurarak değer kaybı talebinde bulunabilir. Aynı şekilde kusursuz araç sahibi kusurlu aracın KASKO sigortasına başvurarak değer kaybı talebinde bulunabilir.

KASKO sigortasına başvurabilmek için Trafik Sigortası poliçesinin tüketilmiş olması gerekmektedir. Başka bir deyişle Kasko sigortası, trafik sigortasını aşan zararları karşıladığından öncelikle trafik sigortasına başvuru yapılarak poliçe limiti tahsil edilir.

HARBİYE HUKUK BÜROSU ARAÇ DEĞER KAYBI HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu, araç değer kaybı konusunda hizmet veren bir hukuk bürosudur. Bu hizmetler, araç değer kaybı tazminatı ve araç değer kaybı ile ilgili bilgilendirme hizmetlerini içerir.

Harbiye Hukuk Bürosu, araç değer kaybı tazminatı konusunda danışmanlık hizmetleri sunar. Bu hizmetler, araç değer kaybı tazminatının nasıl hesaplanacağı, hangi durumlarda talep edilebileceği ve tazminatın kim tarafından ödeneceği gibi konuları içerir.

Harbiye Hukuk Bürosu’nun hizmetleri hakkında daha fazla bilgi almak için, büronun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR

ARAÇ DEĞER KAYBI NEDİR

SIKÇA SORULAN SORULAR

 1. Kaza Sonrası Değer Kaybı Nedir?

   Kaza sonrası değer kaybı, bir aracın bir trafik kazası sonucunda yaşadığı değer düşüşünü ifade eder. Bu düşüş, aracın kazadan önceki ve sonraki durumu arasındaki farktan kaynaklanır. Kazanın neden olduğu hasarlar tamir edilse bile, aracın geçirdiği kaza geçmişi değerini etkiler.

 1. Değer Kaybı Şartları Nelerdir?

   Değer kaybı talebinde bulunabilmek için bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Örneğin, tek taraflı kazalarda, yüzde yüz kusurlu taraf, araç hakkında pert kararı verildiyse veya araç eski bir tarihte ağır hasarlar aldıysa araç değer kaybı talep edilemez.

 1. Araç Değer Kaybı Hangi Durumlarda Alınır?

   Araç değer kaybı genellikle aşağıdaki durumlarda alınabilir: Büyük hasarlar, aracın ciddi bir kaza geçirdiği durumlarda ve maddi hasarın büyük olduğu durumlarda değer kaybı talep edilebilir. Tamir kalitesi, aracın hasarı onarım sonrasında tam olarak giderilememişse veya tamir kalitesi düşükse, değer kaybı talep edilebilir.

 1. Araç Değer Kaybını Kim Öder?

   Araç değer kaybı kazada kusurlu bulunan sürücünün sigorta şirketi tarafından ödenmektedir. Eğer sürücünün sigorta şirketi ödemeyi kabul etmezse şirkete tazminat davası açılabilmekte, şirket hasım olarak gösterilebilmektedir.

 1. Hangi Parçalar Değer Kaybına Girmez

   Araç değer kaybı hesaplamasında, mini onarım ile giderilebilen basit kaporta, plastik tampon/parça onarımları, cam, radyo/teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı hasarları teminat dışı kalmakta.

 1. Hangi Durumlarda Değer Kaybı Alınamaz?

   Değer kaybı talebinde bulunacak aracın daha önceden aynı bölgeden başka bir hasarının bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, araçta oluşan, plastik tampon, elektronik parçalar, mekanik parçalar, camlar ve vidalı parçalarındaki hasarlardan ötürü araç değer kaybı talep edilemez.

 1. Değer Kaybı Neye Göre Belirleniyor?

   Değer kaybı, genellikle bir varlığın ya da bir malın, özgün değerinin altında bir değere düşmesi durumudur. Değer kaybı belirleme süreci genellikle aşağıdaki faktörlere bağlı olarak belirlenir: Yaş, Kullanım Durumu, Piyasa Koşulları, Hasar Durumu, Marka ve Model.

 1. Araç Değer Kaybı Tazminatı Kimlerden Tazmin Edilir?

   Araç değer kaybı tazminatı genellikle kusurlu olmayan sürücülerin haklarını korumak amacıyla uygulanan bir tazminat türüdür. Kaza sonrası aracın değer kaybetmesi durumunda, kusurlu olan tarafın, mağduriyet yaşayan sürücüye aracının önceki değerinde bir araç değer kaybı tazminatı ödemesi gerekebilir.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap