Tazminat HukukuARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU

Araç değer kaybı tahkim başvurusu, kaza sonrası aracınızda oluşan değer kaybı hususunda sigorta şirketiyle düşülen uyuşmazlık karşısında gidilebilir bir yoldur. Genellikle araç değer kaybı tahkim başvurusu, sigorta şirketinin tazminat ödemeyi reddettiği veya yetersiz ödeme yaptığı durumlarda yapılır. Hem sigorta şirketlerinin hem de sigorta ettirenlerin haklarını koruma altına almayı hedefleyen Sigorta Tahkim Komisyonu, günümüzde birçok hususta karşımıza çıkmaktadır. Araç değer kaybı tahkim başvurusu da bu durumlardan biridir.

Araç değer kaybı tahkim başvurusu, pek çok açıdan karmaşık yasal prosedürler içermektedir. Bu nedenle alanında uzman avukatlardan muhakkak destek alınması önerilir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, kadromuzda yer alan pek çok uzman avukatla birlikte sizlere en iyi şekilde hizmet vermekten gurur duymaktayız. Gerek sitemizde yer alan makalelerimizle gerek deneyimli avukatlarımızla birlikte sizlere çok geniş bir yelpazede hukuki destek sağlamakta, haklarınızı güvence altına almaya devam etmekteyiz.

Bu yazımızda ise Araç Değer Kaybı Tahkim Başvurusu nasıl yapılır, bahse konu olan karmaşık prosedürler nelerdir gibi birçok soruya cevap vereceğiz. Keyifli okumalar dileriz.

ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL OLUŞUR?

Araç değer kaybı, artan trafik sorunlarıyla birlikte günlük hayatta karşımıza sıklıkla çıkan terimlerden biridir. Genellikle bir kaza sonucu hasar gören bir aracın, gerekli bakım ve onarımları yapılsa dahi aracın ikinci el piyasasındaki değerinin düşmesini ifade eder. Araç değer kaybı pek çok sebeple olur. Bunlardan başlıcaları şu şekildedir;

 • Kazadan kaynaklanan hasarların, orijinal olmayan yedek parçalarla giderilmesi,
 • Kaza kaydında aracın “kazalı” olduğunun belirtilmesi,
 • Aracın mavcut hasarının metal aksamda olması,
 • Aracın almış olduğu hasarın şiddeti,
 • Aracın yaşı ve modeli, -özellikle lüks segment ve sıfır km araçların kaza sonrası değer kaybına uğraması daha olasıdır-

Bununla birlikte araç değer kaybının daha az olması da bir bakıma araç sahiplerinin elindedir. Örneğin bakımsız ve temiz kullanılmamış araçların kaza sonrası uğrayacağı değer kaybı, oransal olarak daha düşük olmaktadır.

KAZA SONRASI ARAÇ DEĞER KAYBI NASIL TESPİT EDİLİR?

Araç değer kaybı, çeşitli faktörlere bağlı olarak değişen karmaşık bir konudur. Bu nedenle, net bir değer kaybı hesabı yapmak için bir eksperden yardım almak gerekebilir. Fakat genel olarak araç değer kaybı, aracın hasar öncesi ve hasar sonrası ikinci el piyasa değerleri arasındaki fark olarak hesaplanır. Bu değer, ekspertiz raporları, benzer model ve kilometredeki araçların satış fiyatları ve diğer kriterler göz önünde bulundurularak belirlenir.

Araç değer kaybı tahkim başvurusu için öncelikle araç değer kaybı hesabı yapılmalıdır. Araç değer kaybı hesabının yukarıda da belirttiğimiz gibi bilirkişi (eksper) yardımıyla yapılması, verilerin doğruya yakın olması için önem arz eder. Hesapta kullanılan yöntemler şunlardır;

Ekspertiz Raporu: Araç değer kaybının tespitinde en önemli belge ekspertiz raporudur. Yetkili bir ekspertiz kuruluşu tarafından hazırlanan bu raporda, aracın hasar durumu, kaza öncesi ve hasar sonrası değerleri detaylı şekilde belirtilir. Ekspertiz raporu, sigorta şirketiyle yapılacak olan görüşmelerde ve araç değer kaybı tahkim başvurusu hususunda araç sahibine önemli bir koz sağlayabilir.

Benzer Model Araç Fiyatları: Kaza sonrası değer kaybını hesaplamak için benzer model ve kilometredeki araçların ikinci el satış fiyatları da göz önünde bulundurulur. Bu sayede, aracın kaza öncesi ve hasar sonrası piyasa değeri daha net bir şekilde belirlenebilir.

Hasarın Şiddeti: Kazada meydana gelen hasarın şiddeti, değer kaybını doğrudan etkileyen önemli bir faktördür. Örneğin kaput, şasi aracın metal ana parçalarda hasar olması veya aracın devrilmesi gibi durumlarda değer kaybı daha yüksek olacaktır.

Onarım Kalitesi: Onarım işlemlerinde kullanılan orijinal olmayan yedek parçalar veya kalitesiz işçilik, aracın değer kaybında artışa neden olabilir.

Yukarıda sayılan faktörler göz önünde bulundurularak, ekspertiz raporu ve benzer araç fiyatları gibi bilgiler ışığında, kaza sonrası araç değer kaybı hesaplanabilir. Bu hesaplama, matematiksel formüller ve istatistiksel yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca hesaplama ile sigorta şirketinden istenebilecek tazminat miktarı da netlik kazanabilecektir.

ARAÇ DEĞER KAYBINDA SİGORTA ŞİRKETİNE BAŞVURU

Araç değer kaybı tahkim başvurusundan önce araç değer kaybı sebebiyle öncelikle sigorta şirketinize başvurmak gerekir. Zira tahkim komisyonu, sigorta şirketiyle aranızdaki sigorta sözleşmesinden kaynaklanan tazminat uyuşmazlığını çözmeyi amaçlamaktadır. Sigorta şirketinden araç değer kaybı neticesinde bir tazminat talep edilir. Fakat başvurudan önce sigorta sözleşmesinin neleri kapsadığını kontrol etmek gerekir. Bir başka deyişle sigorta sözleşmesinin trafik sigortası veya kasko sigortası kapsamında olup olmadığını bilmek hayati önem taşır.

Sigorta şirketine başvuruda bulunmak için şu belgeler gerekmektedir;

 1. Sigorta poliçesi
 2. Kaza tespit tutanağı ve polis raporu (varsa)
 3. Aracın hasar fotoğrafları
 4. Ekspertiz raporları
 5. Kazaya karışmış tarafların ehliyet ve ruhsat fotoğrafları
 6. Aracın kaza tarihindeki kilometre bilgisi
 7. Tamirat faturaları
 8. Aracın ikinci el satış ilanları (benzer model ve kilometredeki araçların satış fiyatları)
 9. Kimlik belgesi fotokopisi

Ekspertiz raporları, araç değer kaybı tahkim başvurusu yaparken veya araç değer kaybı sebebiyle sigorta şirketine başvururken somut bir veri taşıması sebebiyle en önemli belgeler arasında yer almaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI VE SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Araç değer kaybı, kaza sonrası aracın bütün bakım ve onarımları yapılmış dahi olsa ikinci el piyasasındaki değerinin düşüşü anlamına gelir. Sigorta şirketleri, araç değer kaybı sonrasında sigorta sözleşmesinde yazan sorumluluk kadar bir tazminat ödemekle yükümlüdürler. Fakat bazı durumlarda sigorta şirketi ve sigorta ettiren arasında uyuşmazlık çıkabilmektedir. Sigorta şirketi, araç değer kaybından sorumlu olmadığı gerekçesiyle tazminat ödemeyi reddedebiliyor veya ödenen tazminat tutarı sigorta ettireni tatmin etmeyecek tutarda olabiliyor. Bu gibi durumlarda sigorta sözleşmesinin muhakkak incelenmesi gerekir.

Sigorta Tahkim Komisyonu da esasında bu hususlardan kaynaklanan hak kayıplarını gidermek amacıyla var olan bir kurumdur. Bir başka deyişle Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren ve sigortadan menfaat sağlayan kişiler (Lehtar) ile sigortacılık faaliyeti gösteren kuruluşlar arasındaki uyuşmazlıkları basit, hızlı ve adil bir şekilde çözüme kavuşturmak için kurulmuş bağımsız bir kuruluştur.

Sigorta Tahkim Komisyonu, başvuru usulüyle bağlıdır. Araç değer kaybı tahkim başvurusu için de bu bağlamda, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapılması gerekmektedir. Bu başvuru neticesinde Sigorta Tahkim Komisyonu’ndan, sigorta şirketinin ödemeyi reddettiği tazminat tutarını kabul ettirmek, eksik ödenen tazminat tutarlarının tamamlanmasını sağlamak yahut sigorta şirketlerinin uyuşmazlığa konu olabilecek diğer uygulamalarına itiraz edebilmek mümkündür.

Araç değer kaybı tahkim başvurusu da bu açıdan önemlidir.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sigorta şirketinin araç değer kaybı tazminat talebini reddetmesi veya eksik tazminat ödemesi halinde, Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yoluyla hak aramak mümkündür. Bunun için birtakım belgeler ibraz edilmeli ve Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru dilekçesi doldurulmalıdır. Bütün bunlarla birlikte başvuru ücreti1 ödenmelidir.

Araç değer kaybı tahkim başvurusu şu şekillerde yapılabilir;

 1. Şahsen: Sigorta Tahkim Komisyonu’nun Ankara veya İstanbul’daki merkezine şahsen başvurulabilir,
 2. Posta Yoluyla: Doldurulan başvuru dilekçesi ve gerekli belgeler Sigorta Tahkim Komisyonu’nun adresine posta yoluyla iletilebilir,
 3. Online: Sigorta Tahkim Komisyonu’nun online başvuru sistemi üzerinden başvuruda bulunulabilir.

Sigorta Tahkim Komisyonu başvuru formu için; http://www.sigortatahkim.org.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=76

———————————————————————————————————————————————————————

1 2024 Başvuru ücreti, aşağıda ilgili bölümde yer alan tabloda açıklamıştır.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU ZORUNLU MU?

Araç değer kaybı tahkim başvurusu zorunlu değildir. Sigorta ettiren ve sigorta şirketi, tazminattan veya diğer hususlardan doğan uyuşmazlıkları kendi aralarında çözdükleri takdirde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvuru yapmaya gerek kalmaz.

Fakat söz konusu uyuşmazlık, taraflar arasında çözülememişse Sigorta Tahkim Komisyonu başvurusu yapmak, hak kayıplarını önlemek amacıyla önem taşır. Yine zorunlu değildir fakat hak arama özgürlüğü çerçevesinde başvuru yapmak önemlidir. Neticede Sigorta Tahkim Komisyonu kararları kesin kararlardır. Bir başka deyişle hem sigorta şirketini hem sigorta ettireni bağlayıcı hükümdedir.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Araç değer kaybı tahkim başvurusu yapmak için öncelikle sigorta şirketiyle aracın değer kaybı hususunda bir uyuşmazlık olması gerekir. Bununla birlikte Sigorta Tahkim Komisyonu, başvuru esnasında birtakım belgelerin de ibraz edilmesini bekler. Bunlar;

 1. Başvuru Dilekçesi: Sigorta Tahkim Komisyonu’nun web sitesinden (http://www.sigortatahkim.org/) indirilebilen başvuru dilekçesi eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Dilekçede kimlik bilgileri, sigorta poliçesiyle ilgili bilgiler, kaza ve hasar bilgileri, tazminat talebi ve gerekçeler gibi bilgiler yer almalıdır.
 2. Sigorta poliçesi: Sigorta poliçesinin aslı veya fotokopisi.
 3. Kaza tutanağı ve polis raporu (varsa): Kazayı anlatan, kazanın oluş şekli ile ilgili bilgiler içeren ve kaza yerini gösteren belgeler.
 4. Aracın hasar fotoğrafları: Hasarlı bölgeleri net bir şekilde gösteren fotoğraflar.
 5. Ekspertiz raporları: Yetkili bir ekspertiz kuruluşundan alınmış ekspertiz raporları.
 6. Tamirat faturaları: Onarım işlemleri için ödenmiş faturalar.
 7. Aracın ikinci el satış ilanları (benzer model ve kilometredeki araçların satış fiyatları): Tazminat talebinin dayanağını oluşturacak ilanlar.
 8. Kimlik belgesinin fotokopisi: Kimlik belgesinin önlü ve arkalı fotokopisi.
 9. Sigorta şirketine gönderilen başvuru dilekçesi ve cevabı (varsa): Sigorta şirketiyle yapılan yazışmalar.

Bununla birlikte, somut olaya göre Sigorta Tahkim Komisyonu, başvurandan ek belgeler de talep edebilmektedir. Talep edilen ek belgelerin de başvuruyla birlikte ibraz edilmesi gerekir.

ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU NE KADAR SÜREDE SONUÇLANIR?

Araç değer kaybı tahkim başvurusunun ne kadar süreceği, uyuşmazlığın karmaşıklığı ve ibraz edilen belgelerin inceleme süresi açısından değişiklik gösterebilmektedir. Başvuru, Sigorta Tahkim Komisyonu’na ulaştıktan sonra en geç 15 gün içerisinde ön incelemeye uğrar. Bu ön inceleme sonucunda başvurunun sigorta hakemlerine iletilip iletilmeyeceğine karar verilir. Şayet hakemlere iletilirse komisyon tarafından seçilecek olan bağımsız hakemlere iletilir. Hakemler, başvuruyu en geç 4 ay içerisinde inceler ve karara bağlar. Hakem kararları, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından uyuşmazlığın tarafı olan kişilere bildirilir. Araç değer kaybı tahkim başvurusu ortalama 4-6 ay arasında sonuç bulmaktadır. Fakat günümüz itibarıyla başvuru sayısının artması sonucu yaşanan dosya yoğunluğu sebebiyle bu süre biraz daha uzayabilmektedir.

 ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU NE KADAR SÜRER?

Araç değer kaybı tahkim başvurusu, ortalama 4-6 ay gibi bir sürede sonuç bulmaktadır. Fakat uyuşmazlığın karmaşıklığı, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun iş yoğunluğu gibi sebeplerle bu süre uzayabilmektedir. Araç değer kaybı tahkim başvurusu komisyona ulaştığından itibaren 15 gün içerisinde ön incelemeye uğrar ve bu evrede, başvurunun hakemlere havale edilip edilmeyeceğine karar verilir. Hakemlere iletilmesine karar verilen başvurular, Sigorta Tahkim Komisyonu tarafından seçilecek olan bağımsız hakemlere iletilir ve hakemler, en geç 4 ay içinde bir karara vararak kararı komisyona iletir. Sigorta Tahkim Komisyonu hakemlerin kararını uyuşmazlığın taraflarına tebliğ eder.

ARAÇ DEĞER KAYBINA İLİŞKİN HAKEM KARARINA İTİRAZ EDİLİR Mİ?

Araç değer kaybına ilişkin hakem kararlarına itiraz edilebilir.  Sigorta Tahkim Komisyonu’nun hakem heyeti tarafından verilen araç değer kaybına ilişkin kararlara, uyuşmazlık tutarı 15.000,00 TL’nin altında ise itiraz edilemez, verilen karar kesindir. 15.000,00 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için kararın tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na itiraz edilebilir. 238.730,00 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için ise karara itirazdan sonra olumsuz bir sonuç alındığında karar temyiz edilebilir, bu durum 238.730,00 TL altındaki uyuşmazlıklar için geçerli değildir.

ARAÇ DEĞER KAYBINA İLİŞKİN HAKEM KARARINA İTİRAZ USULÜ NEDİR?

Öncelikle araç değer kaybına ilişkin verilen hakem kararına itiraz süresini unutmamak gerekir. Zira itiraz süresi olan 10 gün, hak düşürücü süre niteliğindedir ve sürenin kaçırılması halinde tarafların itiraz hakkı düşer. Bununla birlikte itiraz prosedürü şu şekildedir;

 1. İtiraz Dilekçesi: Sigorta Tahkim Komisyonu’nun web sitesinden veya ofislerinden itiraz dilekçesi formu temin edilebilir. Dilekçede kimlik bilgileri, sigorta poliçesiyle ilgili bilgileri, hakem heyetinin karar numarasını ve itiraz gerekçeleri açık ve net bir şekilde belirtilmelidir. Bunun yanı sıra dilekçede itiraza ilişkin hususların delillerini de eklemek yarar sağlayacaktır.
 2. Gerekli Belgeleri Toplamak: Hakem heyetinin kararının bir kopyası ve tahkim ücretinin ödendiğine dair tahkim harcı pulu ibraz edilmelidir. Bunun dışında komisyon tarafından ek belge istenebilir, bu ek belgelerin de ibraz edilmesi gerekir.
 3. Dilekçe ve Belgelerin İbrazı: Doldurulan itiraz dilekçesi ve diğer belgelerin, 10 günlük itiraz süresi içinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na şahsen, posta yoluyla veya çevrimiçi (online) olarak ibraz edilmesi gerekir.

ARAÇ DEĞER KAYBI SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU BAŞVURU ÜCRETİ

Araç değer kaybı tahkim başvurusu ücretleri her sene değişiklik göstermektedir. Bunun dışında başvuru ücretleri, uyuşmazlığa konu olan tazminat miktarlarıyla da orantılıdır. Başvuru ücreti aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

UYUŞMAZLIĞA KONU MİKTAR (TL) BAŞVURU ÜCRETİ (TL)
                            0-5000 TL 320 TL
                        5001-10.000 TL 715 TL
                       10.001-50.000 TL 1030 TL
                       50.001 TL ve üzeri Uyuşmazlık tutarının %1,5’u ( En az 1030 TL olmak üzere)

ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU

ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU

HARBİYE HUKUK BÜROSU ARAÇ DEĞER KAYBI TAHKİM BAŞVURUSU HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak, çok geniş bir yelpazede hukuki destek ve danışmanlık vermekten gurur duymaktayız. Özellikle konuya ilişkin olarak, sözleşmeler hukuku ve sigorta hukuku alanında deneyimli ve uzman avukat kadromuzla birlikte haklarınızı savunmak için buradayız.

Araç değer kaybı tahkim başvurusu, pek çok karmaşık prosedür içermektedir ve bu prosedürler bilinmediğinden ötürü hak kayıpları yaşanabilmektedir. Bu usullere uygun davranmak hak kayıplarını önler. Gerek sigorta şirketleri gerek sigorta ettirenlerin tahkim başvurusu yaparken bir avukat desteği alması ise şiddetle tavsiye edilir. Harbiye Hukuk Bürosu olarak, uzman avukat kadromuzla birlikte araç değer kaybı tahkim başvurusu hakkında sizlere danışmanlık hizmeti ve avukatlık desteği sağlayabilmek için, sitemizi ziyaret edebilir, hatta arayabilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR

Araç Değer Kaybı Tahkim Başvurusu Nereye Yapılır?

Araç değer kaybı tahkim başvurusu için öncelikle sigorta şirketinize başvurmanız gerekir. Sigorta şirketiniz, araç değer kaybı için istenilen tazminatı ödemez veya eksik öderse tahkim başvurusu yapabilirsiniz. Tahkim başvurusu, Sigorta Tahkim Komisyonu’na yapılır. Şahsen, posta yoluyla veya çevrimiçi olarak başvurunun yapılması mümkündür.

 Değer Kaybı Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusunu Kim Yapar?

Araç değer kaybı tahkim başvurusunu uyuşmazlığın tarafı olan sigorta ettiren veya sigortadan menfaat sağlayan lehtar yapar. Fakat bunlar haricinde sigorta ettirenin aile fertleri, alacaklılar veya yasal mirasçıları da başvuruyu yapabilir.

Araç Değer Kaybı Tahkim Ne Kadar Sürer?

Araç değer kaybı tahkim süreci ortalama 4-6 ay civarında sürer. Tahkim Komisyonu, 15 günlük bir sürede ön inceleme yapar ve ardından hakemlere havale eder. Komisyon tarafından atanan hakemler, incelemeyi en fazla 4 ay içerisinde yaparak bir karar verir.

Sigorta Şirketi Başvuruya Yanıt Vermezse Ne Olur?

Araç değer kaybı için sigorta şirketine başvurmak hem yasal bir hak hem de sigorta şirketi açısından kanuni bir yükümlülüktür. Zira sigortacılık kanununa göre Sigortacı, sigorta ettirenin veya hak sahibinin başvurusuna en geç 15 gün içinde yazılı olarak cevap vermek zorundadır. 15 günü aşan süre içerisinde başvurunuza veya talebinize cevap verilmemesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu’na başvurma hakkınız doğar.

Araç Değer Kaybı Tahkim Masraflarını Kim Öder?

Araç değer kaybı tahkim masraflarını kimin ödeyeceği, Sigorta Tahkim Komisyonu’nun vereceği kararla belirlenir. Komisyon tarafından verilen karar sigorta ettiren lehineyse masrafları sigorta şirketi öder. Şayet komisyon kararı şirket lehineyse sigorta ettirenden tahsil edilir. Bunun dışında her zaman bir taraf lehine karar çıkmaz, taraflar uzlaşabilir. Uzlaşma halinde ise masraflar paylaşılır.

Araç Değer Kaybı Sigorta Tahkim Komisyonu Başvurusu İçin Ücret Ödenir Mi?

Araç değer kaybı tahkim başvurusu için bir ücret ödenir. Bu tutar her sene değişmekte olup 2024 yılı için güncel rakamlar şu şekildedir; 0-5.000 TL tazminat için 320 TL, 5.000-10.000 TL arası için 715 TL, 10.000-50.000 TL için 1030 TL ve 50.000 ve fazlası için ise tutarın %1,5’u, en az 1030 TL şeklindedir.

Ahmet Eren SOLMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap