Araç değer kaybı, bir aracın trafik kazası, kaza sonucu meydana gelen hasar veya tamir işlemleri sonucundaki değer ile hiç kaza yapmamış olsaydı piyasadaki rayiç değeri arasındaki farktır. Bir araç hasar gördüğünde, satış değeri ve pazar değeri düşebilir. Araç değer kaybı davaları, bu kaybın tazmin edilmesini amaçlar.

DEĞER KAYBI TALEP ETME ŞARTLARI

Değer kaybı tazminatı için bazı zorunlu koşullar vardır. Bu koşullar kanunlar, hukukun genel ilkeleri veya yargı içtihatları tarafından belirlenir.

 • Talep başvurusunun, kaza tarihinden itibaren 2 yıl içinde yapılması gerekir. Aksi takdirde, talep hakkı zamanaşımına uğrar. Ancak, kaza yaralamalı bir kaza ise zamanaşımı ceza zamanaşımı olarak uygulanır.
 • Aracın hasarının daha önceden hasar uğrayıp onarım görmemiş bir alanda olmalıdır. Aksi halde zaten daha önceki kazada aracın değer kaybına uğradığı dikkate alındığında tekrardan bir kayıp söz konusu olmayacaktır. Ancak kazanın aracın farklı bir bölgesinde olması halinde yeni bir değer kaybı talep hakkı doğacaktır.
 • Oluşan hasar, aracın plastik aksamlarında veya küçük onarımlarla giderilebilecek nitelikte olmamalıdır. Büyük bir hasar olmaması ve yapılan onarımların aracın sigorta kaydına işlenmemesi durumunda, araçta herhangi bir değer kaybı oluşmayacaktır.
 • Değer kaybı talep edilen aracın daha önce ağır hasar kaydı ya da pert kaydının olmaması gerekmektedir. Bir aracın zaten ağır hasar kaydı olan bir aracın değerinin yeterince azaldığı kabul edilir, bu nedenle sonraki kazalar bu değer kaybını etkilemeyecektir. Bu bilgiler, uyuşmazlık başlangıcında sigorta şirketine veya Sigorta Tahkim Komisyonu’na bildirilmeseler bile, sonradan yapılan hasar sorgulamalarında resmi kayıtlardan ortaya çıkacaktır.
 • Değer kaybı talep eden tarafın kusursuz olması gerekmektedir. Kusurlu olan taraf, sigorta şirketinden herhangi bir talepte bulunamaz. Taraflar kusur oranını paylaşıyorsa, her iki taraf da kusurluluk oranlarına göre birbirlerinin sigorta şirketinden talepte bulunabilirler.

Görüldüğü gibi, değer kaybı talebinde bulunabilmek için birçok koşulun araştırılması gerekmektedir. Bunlar, tazminatın talep edilebilmesi için gerekli ve zorunlu ana başlıklardır. Ayrıca, diğer ayrıntılar ve yan koşullar da bulunmaktadır. Bu nedenle, bu tür taleplerin sağlanması için konusunda uzman avukatlardan destek alınmalı ve takip edilmelidir. Aksi takdirde, hak kaybı riski ortaya çıkabilir.

Değer kaybı, araçtaki değer azalmasının belirli durumlarda talep edildiği bir tazminat şeklidir. Bu durumda, aracın değer kaybı nasıl belirlenecektir? Değer kaybı genellikle aracın yaşına, markasına, modeline, kilometre durumuna ve kazanın etkisine bağlı olarak belirlenir. Araç değer kaybı için genellikle profesyonel değerlendirme şirketleri veya sigorta şirketleri tarafından değerlendirme yapılır.

Değer kaybı talep edebilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bunlar, daha önce belirtildiği gibi, kazanın tarihinden itibaren belirli bir süre içinde başvuru yapılması, hasarın daha önceki hasarlarla ilişkili olmaması, hasarın büyüklüğü ve aracın önceki hasar kayıtları gibi faktörleri içerir. Bu şartların yerine getirilmesi ve gerekli belgelerin sağlanması durumunda, değer kaybı talebi yapılabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA İÇİN GEREKLİ ÖN BİLGİLER ŞU ŞEKİLDEDİR

 1. Aracın kilometresi
 2. Marka ve model bilgisi
 3. Hasar geçmişi ve niteliği
 4. Kusur durumu
 5. Üretim yılı
 6. Trafiğe çıkış tarihi
 7. Aracın pazar değeri

Bu faktörlerden sadece bir kaçıdır

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVALARININ TEMEL NEDENLERİ

Araç değer kaybı davalarının temel nedenleri arasında trafik kazaları, kusurlu tamir işlemleri ve aracın hasar geçmişinin olması yer alır. Kazaya karışan diğer sürücünün kusuru sonucu hasar gören araç sahipleri, değer kaybı nedeniyle tazminat talep edebilirler. Aynı şekilde, kusurlu tamir işlemleri sonucu aracın değeri azalırsa, araç sahipleri de tazminat hakkına sahiptir.

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVALARINDA KANUNİ HAKLAR

Araç değer kaybı davaları, ülkeden ülkeye farklılık gösterse de genellikle araç sahiplerine çeşitli kanuni haklar sağlar. Bu haklar, aracın değer kaybının belirlenmesi, kusurlu taraftan tazminat talep edilmesi ve mahkeme sürecinin yürütülmesini içerir. Ülkemizde Karayolları Trafik Kanunun 97.maddesi gereğince dava açılmadan önce zarar veren sürücünün sigortacısına başvuru zorunluluğu bulunmaktadır. Sigortaya başvuru bir dava şartıdır. Sigortaya başvurmadan açılan davalar dava şartı yokluğu nedeniyle reddedilmektedir. Bu kuralın amacı mahkemelerin iş yükün hafifletmenin yanı sıra, tarafların mahkemeye başvurmadan anlaşma fırsatı sağlamaktır.

Sigortaya değer kaybı başvurusu yapıldıktan sonra sigorta başvuruyu cevap vermeyebilir. Sigorta oyalama amacıyla cevap verebilir ya da istenen tazminatın bir kısmını ödeyebilir. Sigortanın istenen tazminatın tamamını ödediği maalesef çok nadirdir. Sigortaya başvuru yapıldıktan sonra 15 takvim günü beklenmelidir. Sigorta cevap vermediğinde veya istenen tazminatın bir kısmını ödediğinde bakiye tazminat için 5684 sayılı kanun gereğince Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru yapılabilir.

DEĞER KAYBI SÜRECİ GENELLİKLE AŞAĞIDAKİ ADIMLARI İÇERİR

 1. Kazanın meydana gelmesi ve hasarın tespit edilmesi.
 2. Hasarın sigorta şirketine bildirilmesi ve hasar dosyasının oluşturulması.
 3. Değer kaybı talebinin sigorta şirketine iletilmesi ve gerekli belgelerin sağlanması.
 4. Sigorta şirketinin talebi incelemesi ve değerlendirmesi.
 5. Değer kaybı tazminatının ödenmesi

Değer kaybı talebi için genellikle kaza tarihinden itibaren belirli bir süre içinde başvuru yapılması gerekmektedir. Bu süre genellikle 2 yıldır, ancak yaralanmalı kazalarda zamanaşımı süresi ceza zamanaşımı olarak uygulanabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Sigorta şirketine yapacağımız yazılı başvuruda birtakım belgelerinde sunulması gerekmektedir.

 1. Talep beyanı,
 2. Trafik kazası tespit tutanağı resmi tasdikli sureti veya taraflar arasında tutulmuş kaza tespit tutanağı, varsa ifade tutanakları veya görgü tespit tutanakları,
 3. Mağdur araca ait ruhsat,
 4. Hasarlı araç resimleri,
 5. Mağdur araç sahibine/zarar gören üçüncü şahsa ait banka hesap bilgileri (banka – şube adı, IBAN numarası),
 6. Maddi hasara ilişkin ekspertiz yapıldıysa eksper raporu bunlardan yalnızca birkaçıdır.

ARAÇ DEĞER KAYBI KİLOMETRE SINIRI 2024

Mart 2020 yılına kadar, araç değer kaybı talep edebilmek için aracın kilometresinin 165.000 ve daha az olması gerekiyordu. Ama Trafik Sigortası Genel Şartlarında yapılan değişiklikle bu sınır kaldırılmıştır. Artık daha çok kilometreye sahip araçlar da değer kaybı talebinde bulunabilir.

Burada önemli olan, kaza tarihi değil, poliçe tarihidir. Trafik sigortası poliçesi 1 Nisan 2020 tarihinden sonra olmalıdır.

Eski uygulamada, değer kaybı kapsamı dar iken, Anayasa Mahkemesi’nin 9 Ekim 2020 tarihli kararı ile, Değer Kaybı Hesaplama Formülü kaldırılmıştır. Artık plastik tampon, cam, radyo, teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamı gibi parçalar değişse ya da işlem görse de değer kaybı tazminatı talep edilebilecektir.

Büromuz Araç değer kaybı hakkında, avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir. Detaylı bilgi için arayabilirsiniz.

ARAÇ DEĞER KAYBI ALMAYA ENGEL DURUMLAR

 • Değer kaybı talep edebilmek için gerçekleşen trafik kazasında %100 kusurlu olunmaması gerekir. Değer kaybı talep eden tarafın da gerçekleşen kazada kusuru varsa kusuru oranında aracında oluşan değer kaybının talep edilebilir kısmında da düşüklük olacaktır.
 • Araç hasarın alındığı bölgeden daha önce bir hasar almış ise bilirkişi raporunda değer kaybı çıkmayacaktır.
 • Araçta oluşan elektronik parça, plastik tampon, mekanik parçalar, camlar ve vidalı parçalardaki hasarlardan ötürü değer kaybı ortaya çıkmayacaktır.
 • Kaza sonrası perte çıkan araçlarda değer kaybından söz edilemeyecektir. Böyle bir durumda hasar gören taraf aracın 2.el piyasa bedeli üzerinden tazminat alacaktır.

SİGORTA ŞİRKETİNİN SORUMLULUK TUTARI NEDİR?

Gerçekleşen trafik kazasında araçta oluşan değer kaybını karşı tarafın (kusuru oranında) Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortacısı (KMAZMS) tarafından talep edilir. Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası; motorlu bir aracın karayolunda işletilmesi sırasında, bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına neden olması halinde, o aracı işletenin, zarara uğrayan 3. kişilere karşı olan sorumluluğunu belli limitler dahilinde karşılamayı amaçlayan ve yasaca yapılması zorunlu kılınan bir sorumluluk sigortası türüdür. Sigorta şirketinin sorumluluğu poliçe limitiyle sınırlıdır. Poliçe limitini aşan zararlar bakımından sürücüye, araç sahibine veya kendi kasko şirketinize başvurmanız gerekmektedir. 2023 yılı itibariyle araç başına düşen maddi tazminat limiti 120.000.00 TL’dir.

Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasını yapan sigortacının belirli bir limite kadar işleten gibi sorumlu olmasına göre, gidermekle yükümlü olduğu zarar türleri ve üstleneceği teminat limitleri şöyledir;

 • Araç Başına Maddi Giderler 120.00.TL
 • Kaza Başına Maddi Giderler 240.000 TL
 • Kişi Başına Sağlık Giderleri 1.200.000 TL
 • Kaza Başına Sağlık Giderleri 6.000.000 TL
 • Kişi Başına Sakatlanma ve Ölüm 1.200.000 TL
 • Kaza Başına Sakatlanma ve Ölüm 6.000.000 TL

ayrıca

 •  Ölümlerde Destekten yoksun kalanların maddi zararları, Cenaze giderleri
 •  Yaralanmalarda Sürekli iş göremezlik zararları (sakatlık tazminatı), Geçici iş göremezlik zararları (belirli süre çalışamamaktan kaynaklanan zarar)
 • Tedavi giderleri Doğrudan tedavi ile ilgili hastane, hekim, ameliyat ve bunlarla ilgili her türlü giderler, Özel bakım, beslenme, tedavi için yol ve barınma giderleri, Tedavi sonrası her türlü iyileştirme giderleri ile protez ve benzeri giderler
 •  Maddi hasarlar Araç hasarı, Zarar görenlerin bagaj, el çantası ve benzeri eşyalar

ARAÇ DEĞER KAYBINI KİM ÖDER?

Kaza sonrası araçta değer kaybı oluştuğu durumda, değer kaybının karşılanması için trafik sigortası devreye girmektedir. Kazada kusursuz taraf, kusurlu sürücünün trafik sigortasından değer kaybını talep etmektedir. 

Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları gereğince hasarlanan araçtaki tamirat sonrasındaki değer kaybı trafik sigorta teminatı kapsamındadır. Bundan dolayı pratik uygulamada kusurlu sürücünün kendisinden herhangi bir değer kaybı talep edilmesine gerek yoktur.

Ancak araç değer kaybı tazminatında kazada kusurlu bulunan tarafın araç sahibi, sürücüsü ve trafik sigortası müteselsil ve müştereken sorumludur. Bundan dolayı kusurlu aracın zorunlu trafik sigortası olmadığı durumlarda zararınızın karşılanmasını kusurlu sürücünün kendisinden talep edebilirsiniz.

DEĞER KAYBI TAZMİNAT DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME HANGİSİDİR?

Değer kaybı tazminatını isteyen sigorta tahkim komisyonuna gitmediği takdirde kusurlu aracın sürücüsüne, sahibine veya kusurlu aracın trafik sigorta şirketine karşı asliye ticaret mahkemesinde dava açabilir. Asliye ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde asliye hukuk mahkemesi nezdinde bu dava açılabilir.

Değer kaybı tazminatını isteyen; kusurlu aracın sigortalayan şirketin merkez veya şubesinin bulunduğu yer mahkemesinde ya da sigorta sözleşmesini yapan acentenin bulunduğu yer mahkemesinde veya kazanın meydana geldiği yer mahkemesinde ya da zarar görenin ikametgâhının bulunduğu mahkemede iş bu davayı açabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESAPLAMA

Araç değer kaybı hesaplaması önceden trafik sigortası genel şartları ekinde yayınlanan hesaplama formüllere göre hesaplanmaktaydı. Ancak Anayasa Mahkemesinin Karayolları Trafik Kanunu ilgili iptal kararı sonrası genel şartlarda belirtilen hesaplama hükümleri ortadan kalktı. Artık hesaplamada Yargıtay kararları gereği kaza tarihindeki hasarsız piyasa değeri ile aracın kazadan sonra onarılmış haliyle piyasa değeri arasında oluşan fiyat farkının esas alınmaktadır.

ARAÇ DEĞER KAYBI HESABINDA 2 TEMEL KRİTER ÖNEMLİDİR

 1. Aracın rayiç bedeli, piyasa bedeli
 • Aracın model yılı,
 • Aracın kilometresi
 • Aracın marka ve modeli,
 • Aracın trafiğe çıkış tarihi,
 • Aracın pazar değeri başta olmak üzere çeşitli değişkenlere göre belirlenmektedir.
 •   Araçtaki hasarın büyüklüğü

Araçtaki hasarın büyüklüğü işlem gören parça sayısı, boya onarımı, değişim yapılan parçanın araçtaki konumu, kullanılan yedek parça türü, parça değişiminin nasıl yapıldığı gibi etkenler bağlı olarak eksperler tarafından belirlenmektedir.

DEĞER KAYBI TAZMİNAT DAVASI NE KADAR SÜRER?

Sigorta Tahkim Komisyonunda görevli hakemler önlerine gelen dosyayı kanun gereğince 4 ay içinde bitirmek zorundalardır. Dolayısıyla Sigorta Tahkim Komisyonuna başvuru, hakemin karar vermesi, tazminatın tahsili için icra takibi de dahil 6 ila 8 ay içinde sonuçlanmaktadır, diyebiliriz.

Değer kaybı tazminatı için asliye ticaret mahkemesinde açılan dava; mahkemelerin uyguladığı usul ve iş yükü nedeniyle 1,5 veya 2 yılda sonuçlanmaktadır. Asliye ticaret mahkemesinin verdiği tazminat kararına karşı istinaf yoluna gidildiğinde sonrasında miktarına göre temyiz yoluna da gidildiğinde; sonuç almak en az 2 yıl sürmektedir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU

Sigorta Tahkim Komisyonu kanun gereğince görev yapan bir kurumdur. 15.000,00 TL’ye kadar ki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlar kesin niteliktedir. Sigorta Tahkim Komisyonunun verdiği kararlara karşı tarafların istinaf, temyiz gibi üst yargı yoluna başvuru hakkı yoktur ancak tahkim sonucunda verilen kararın iptali istemiyle iptal davası açabilirler. Uygulamada Sigorta Tahkim Komisyonunca verilen kararların iptali şansı azdır.

15.000,00 TL üzerindeki hukuki uyuşmazlıklar hakkında verilen kararlara karşı taraflar bir defaya mahsus itiraz hakkını kullanabilirler. Taraflar itiraz ederse kararı Sigorta İtiraz Hakem Heyeti inceler. İtiraz hakem heyeti dosya kendilerine tevdi edildikten sonra 2 ay içerisinde dosya hakkında karar vermesi gerekir. 238.730,00TL’ye kadar ki uyuşmazlıklarda itiraz hakem heyetinin vermiş olduğu karar kesin olup istinaf ya da temyiz yoluna başvurulamaz. 238.730,00 TL üzerindeki uyuşmazlıklar için Bölge Adliye Mahkemeleri nezdinde istinaf kanun yoluna başvurulabilir.

DEĞER KAYBI BELİRLEME YÖNTEMLERİ

Araç değer kaybı, farklı yöntemlerle belirlenebilir. Piyasa değeri düşüşü yöntemi, kaza öncesi ve sonrası araç değerleri arasındaki farkın hesaplanmasını içerir. Bu yöntemle değer kaybı miktarı belirlenebilir. Diğer bir yöntem ise istatistiksel formüller kullanarak değer kaybını hesaplamaktır.

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVASI SÜRECİ

Araç değer kaybı davası süreci, ülke yasalarına göre farklılık gösterebilir. Ancak genellikle süreç, trafik kazası sonrası hasarın belirlenmesi, değer kaybının tespiti, kusurlu taraftan tazminat talebinin iletilmesi ve mahkeme sürecini içerir. Avukatlar, araç sahiplerine bu süreçte yardımcı olabilir.

ARAÇ DEĞER KAYBI DAVALARINDA AVUKATIN ROLÜ

Araç değer kaybı davaları karmaşık olabilir ve yasal uzmanlık gerektirebilir. Bu nedenle, araç sahipleri genellikle tecrübeli bir avukattan hukuki destek alır. Avukatlar, değer kaybı miktarının belirlenmesinde ve tazminat talebi sürecinde önemli bir rol oynar.

PERT FARKI NEDİR?

Trafik kazası yapan aracın kaza nedeniyle %70 ve üzerinde hasar aldığında trafiğe çıkması yasaktır. Bu tür araçlar trafikte kullanımı uygun görülmeyerek hurdaya ayrılmaktadır. Araç sahibi hurdaya ayrılan aracı nedeniyle maddi zararın karşılanması için karşı tarafın sigorta şirketine tazminat davası açabilmektedir. Buna pert farkı tazminat davası denilir. Bu dava ile istenilen tazminata pert total tazminatı veya pert farkı tazminatı da denilmektedir. sigorta firmalar teklif yaparken genelde düşük yaptıkları için fert farkı ile ilgili tahkim yoluna gidilebilmesi için fazlaya ilişkin hakları mutlaka saklı tutarak anlaşma metnine imza atmak gerekmektedir.

SOVTAJ BEDELİ NEDİR?

Kaza yapan araç %70 veya üzerinde hasar aldıysa yani pert olduysa; Sigorta şirketleri kendi bünyelerinde çalışan eksperlerden rapor alırlar. Eksper raporunda iki tür tazminat hesaplanır. Ilk tazminat aracın pert bedeli ikinci tazminat ise aracın sovtaj bedelidir. Sigorta şirketleri pert olan aracı 3. Kişilere veya kurumlara satışını yapabilir ve bu bedele sovtaj bedeli denir. Pert bedeli ise aracın rayiç değeridir. Sigorta şirketi aracı 3. Kişilere veya kurumlara sattıysa; aracın Pert bedeli ile Sovtaj bedeli arasındaki farkı sigortalıya öder.

Sigorta şirketinin aldığı eksper raporu tek taraflı düzenlenmiş aynı zaman denetlenmeyen bir rapordur. Bu nedenle Sigorta Tahkim Komisyonu veya mahkemeler gerçek zararın tespiti için yeniden bilirkişi raporu alırlar.

Araç değer kaybı davaları, trafik kazaları sonucu araç hasarı yaşayan araç sahiplerinin değer kaybı tazminatı talep ettiği önemli hukuki süreçlerdir. Bu makalede, araç değer kaybının ne olduğu, davaların temel nedenleri, kanuni haklar, değer kaybı belirleme yöntemleri, dava süreci ve avukatın rolü gibi konuları ele aldık. Araç sahipleri, bu süreçte uzman bir avukattan destek alarak haklarını korumalı ve adil tazminat talebinde bulunmalıdır.

DEĞER KAYBI TALEBİ İÇİN ZAMANAŞIMI

Araç değer kaybında zaman aşımı süresi 2 yıldır. Zaman aşım süresi için kazanın gerçekleştiği tarihe göre hesaplanır. Aracınızdaki değer kaybının tahsili için kaza tarihinden itibaren 2 yıl içerisinde değer kaybı davası açmanız gerekir. Aksi takdirde değer kaybı başvuru hakkını kaybetmiş olursunuz.

Üzerinden iki yıldan fazla zaman geçen kazadan kaynaklı değer kaybı tahsili, yerleşik Yargıtay kararları ve Sigorta Tahkim Komisyonu hakem kararları gereği mümkün değildir.

ARAÇ DEĞER KAYBI SORGULAMA

İstanbul Araç değer kaybı aracınızı ikinci el araba piyasasında satışa çıkaracağınızda önem kazanmaktadır. Bu durum hem satıcı hem de alıcı açısından da oldukça önemlidir. Bu nedenle 2. el araba alırken dikkat edilmesi gereken noktalardan biride aracın hasar geçmişinin sorgulanması gerektiğidir.

İstanbul Araç hasar kaydı sorgulama ya da diğer bir ifade ile araç değer kaybı sorgulama işlemi için tramer kaydı almanız yeterlidir. Kendi adınıza kayıtlı araçların tramer kayıtlarını E-devlet üzerinden alabilirsiniz. Ancak satın almak istediğiniz aracın tramer kaydı için sorgulama yapmanız gerekmektedir.

5664 kaza geçmişi sorgulama için telefonunuzdan bir SMS göndermeniz gerekmektedir. SMS de yazacağınız bilgiler;

 1. Araç hasar kaydı var mı ya da yok mu öğrenmek için aracın plakasını veya aracın şasi numarasını boşluksuz yazmanız ve 5664’e göndermeniz gereklidir.
 2. Araç değer kaybı sorgulama işlemini detaylı olarak yapmak içinde DETAY yazdıktan sonra bir boşluk bırakmanız ve aracın plakasını veya aracın şasi numarasını boşluksuz yazarak 5664’e gönderebilirsiniz.
 3. Araçta hasar sonrası değişen tüm parçalar hakkında bilgi almak için PARCA yazdıktan sonra bir boşluk bırakmanız ve aracın plakasını veya aracın şasi numarasını boşluksuz yazarak 5664 e göndermelisiniz.
 4. Araç değer kaybı talebi için önemli olan kaza tespit tutanağını elde etmek içinde TUTANAK yazdıktan sonra bir boşluk bırakmanız ve aracın plakasını veya aracın şasi numarasını boşluksuz yazmanız gerekmektedir. Bu mesajı 5664’e gönderdiğinizde size kaza tespit tutanağı gönderilecektir.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONU NEDİR?

Sigorta Tahkim Komisyonu, sigorta ettiren veya sigorta sözleşmesinden menfaat sağlayan kişiler ile riski üstlenen taraf arasında sigorta sözleşmesinden doğan uyuşmazlıkların çözümü için 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu çerçevesinde kurulmuştur. Sigorta Tahkim Komisyonu İstanbul’da bulunmaktadır. Komisyonun kurulmasındaki temel amaç, sigorta şirketleri ile gerçek ya da tüzel kişilerin yaşamış olduğu uyuşmazlıkların, bağımsız sigorta hakemleri aracılığı ile en kısa sürede, adil, tarafsız ve en az masraflı olacak şekilde uyuşmazlıkları çözümlenmesine katkı sağlamak bu sayede mahkemelerin iş yükünün de azaltılması amaçlanmaktadır. Sigorta Tahkim Komisyonu ile araç değer kaybı davaları daha kısa sürede mahkemede dava açmadan sonuçlandırılmaktadır.

Komisyona gelen uyuşmazlıklar TBK, HMK TTK, KTK vb. diğer güncel mevzuat kullanılarak çözüme kavuşturulmaktadır.

SİGORTA TAHKİM KOMİSYONUNA NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Tahkim sistemin üye bir sigorta kuruluşu ile uyuşmazlık yaşadığınızda öncelikle bu uyuşmazlığın çözümü için ilgili sigorta kuruluşuna başvuru yapmanız gerekmektedir. Sigorta kuruluşunun başvurunuza cevaben gönderdiği nihai cevap yazısı talebinizi karşılamadıysa veya sigorta kuruluşundan 15 iş günü (Trafik Sigortasında 15 gün) içinde yazılı bir cevap alamadıysanız, kuruluştan aldığınız cevabi yazı (sigorta kuruluşu size cevap vermediyse sigorta kuruluşuna başvuruda bulunduğunuzu kanıtlayan belgeler) ve iddianızın ispatına yarayacak diğer belgelerle birlikte komisyona başvuru yapabilirsiniz.

Komisyona başvurunuzu Sigorta Tahkim Komisyonu web sitesinde bulunan online başvuru menüsünden yapabilir ve size verilen başvuru numarası ile takibinizi gerçekleştirebilirsiniz. Sigortacılıkta Tahkime İlişkin Yönetmeliğin 16. Maddesi uyarınca Komisyona başvuruların başvuru formu doldurularak yapılması zorunludur.

KENDİM ARAÇ DEĞER KAYBI BAŞVURUSU YAPABİLİR MİYİM?

Öncelikle belirtmek gerekirse araç değer kaybı başvurusunu sadece araç ruhsat sahibi veya avukatı başvuru yapabilir.

Ancak kişilerin başvuru prosedürlerine hâkim olmaması, sigorta şirketlerinin genellikle eksik ödeme yapması, mağdurların gerçek değer kaybını hesaplayamaması, çoğu zaman ayrıntılı hukuki bilgiye sahip olmamaları nedeniyle hakkedilenden daha düşük ödeme almakta yada olumlu sonuç alamamakta hatta bazen de yargılama masrafları ve sigorta şirketi avukatı masraflarına da ödemek zorunda kalarak zarar etmektedirler.

Aracınızda oluşan değer kayıpları hakkında hak kaybına uğramamanız gerçek zararınızın yasal yollarla en hızlı ve güvenilir şekilde karşılanması için profesyonel araç değer kaybı avukat yardımından faydalanmanız gerekmektedir.

Hem zamandan hem de maddi yönden kar etmek istiyorsanız değer kaybı konusunda uzman avukat yardımından yararlanmanızı tavsiye ederiz.

ARAÇ DEĞER KAYBI AVUKAT ÜCRETİ

Türkiye Barolar Birliğine ek olarak il baro başkanlıklarımız da her yıl ‘’tavsiye niteliğinde’’ asgari ücret tarifeleri yayınlamaktadırlar. Ancak il baro başkanlıklarının yayınladığı tavsiye niteliğindeki bu asgari ücret tarifeleri Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan tarifeden farklılık göstermektedir. Aynı şekilde her ilin baro başkanlıklarının yayınladığı tavsiye niteliğindeki asgari ücret tarifeleri de birbirinden farklıdır. Bunun sebebi şudur: Her ilin kendi içinde ekonomik büyüklüğü farklıdır, her ilde avukat başına düşen vatandaş sayısı farklıdır, her ildeki hukuki uyuşmazlık sayısı farklıdır, her ilde bir avukatın dosya başına ortalama masrafı farklıdır. Tüm bu sebepler ve yazımı çok uzatmamak adına sayamadığımız diğer sebepler yayınlanan tarifeler arasındaki farklılıkların temelini oluşturur.

Araç Değer Kaybı Davası; sigortacılık mesleği ile hukukçuluk mesleğinin kesişim kümesi içerisinde yer alan oldukça teknik bir davadır. Hatta öyle ki çoğu avukatlık bürosu dahi bu davaları teknik bir konu olduğu gerekçesi ile almamaktadır. Biz bu yüzden araç değer kayıplarını tazmin süreçlerinde kesinlikle bu işin uzmanı olan hukukçulardan destek almalarını tavsiye ediyoruz.

TRAFİK KAZASI SONRASI KUSUR DURUMU TESPİTİ NASIL YAPILIR?

Trafik kazaları sonrası tutulan tutanağın ismi Kaza Tespit Tutanağıdır. Bu Tutanak sayesinde kaza sonrası kusur durumu tespit edilebilir. Yapılan kusur durumuna karşı itiraz yolları bulunmaktadır. Haksız şekilde yapılacak kusur durumuna itirazlar ilgilisini süreci uzatması sebebiyle zarara sokacaktır. Kaza tespit tutanağı yanlış değerlendirilmiş ve kusur durumu yanlış belirlenmiş olabilir. Uzman avukatlarımıza danışarak kaza tespit tutanağınıza istinaden belirlenen kusur durumunu inceletebilirsiniz.

Yanlış belirlenen kusur durumuna ilişkin itiraz yolları etkin şekilde kullanılmalı ve yapılan hata mevzuat hükümleri çerçevesinde izah edilmelidir. Kusur durumunun yanlış belirlenmiş olması aracınızın onarım bedelini haksız şekilde eksik almanıza, karşı araç malikine haksız şekilde fazladan değer kaybı ücreti ödemenize, karşı araç ruhsat sahibine haksız şekilde ikame araç bedeli ödemenize ve başkaca tazminatlar ödemenize sebep olabilir. Bu nedenle İstanbul Değer Kaybı Avukatı olarak ofisimizle irtibata geçerek oluşabilecek hak kayıplarını engelleyebilirsiniz.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ / İKAME ARAÇ BEDELİ NASIL ALINIR?

Aracınızda oluşan hasarın onarılması için aracınızı Servise bırakmanız gerekmektedir. Tamir süresi içerisinde aracınızı kullanamadığınız için aracınızdan mahrum kalırsınız. Yaşadığınız mağduriyetin sebebi ise kazada kusurlu olan taraftır. TBK 49. maddede belirtildiği üzere haksız fiili işleyen kişi haksız fiilden kaynaklı oluşan zararı tazmin etmekle sorumludur. Kazada tüm kusur sizde olmadığı her durum ve şartta ikame araç bedeli tazminatına hak kazanırsınız. Hukuki sürecin doğru bir şekilde yürütülmesi ve Araç Mahrumiyeti Bedelinizin tazmin edilebilmesi için İstanbul Araç Değer Kaybı Avukatımıza iletişim numaramızdan ulaşabilirsiniz.

TİCARİ KAZANÇ KAYBI NASIL ALINIR?

Kaza neticesinde ticari olarak zarara uğrayan taraf kusurlu taraftan zararını tazmin edebilir. Ticari Taksi, Dolmuş hattı sahipleri, taşımacılık sektöründe yer alan kişiler ve benzer ticari faaliyeti bulunan kişilerin yaşadıkları trafik kazası sonrasında ticari kazanç kayıplarını talep edebilirler. Hukuki sürecin doğru ve etkin bir şekilde işletilmesi için uzman bir avukatla çalışılması önem arz etmektedir. Uzman avukatımızı arayarak ticari kazanç kayıplarınızı kolayca tazmin edebilirsiniz.

TRAFİK KAZASI SONRASI KUSUR DURUMUNU NASIL ÖĞRENİRİM?

Trafik Kazası sonrası kaza tutanak ve fotoğraflarla birlikte ihbar edilir. İhbar sonucu Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi kazada bulunan tarafların kazanın oluşumuyla ilgili kusur durumlarını belirler. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi tarafından belirlenen kusur durumuna ilişkin kazada taraf olan kişilere gerekli bilgilendirme sağlanır. Taraflara SMS yoluyla bilgilendirici mesaj gelir. Bu sebeple kazada yer alan tarafların geçirmiş oldukları kazalara ilişkin yapılan ihbarın sonuçlarını takip etmeleri önem teşkil etmektedir.

İSTANBUL ARAÇ DEĞER KAYBI AVUKATI

İstanbul Araç Değer Kaybı Avukatı olarak sizlere Araç Değer Kaybı hukuku konusunda hizmet veriyoruz. Araç Değer Kaybı hukuku, genellikle karmaşık ve hassas bir durum olması nedeniyle, bu alanda uzman bir avukatın desteği büyük önem taşır. Bu noktada, sizlere deneyimli ve bilgili bir Araç Değer Kaybı avukatı olarak yardımcı olabiliriz.

İstanbul da yer alan hukuk büromuzda, Araç Değer Kaybı hukukunun her noktasında geniş bir yelpazede danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunuyoruz.

İstanbul Araç Değer Kaybı Avukatı olarak, size en iyi hizmeti sunmak için buradayız. Araç Değer Kaybı hukuku konusunda herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bize ulaşınız. Size yardımcı olmak için buradayız. Hukuki süreçlerin zorluğunu ve karmaşıklığını anlıyorum ve bu süreçte size rehberlik etmek için elimizden geleni yapacağız.

SİGORTA HUKUKU KAPSAMINDA VERDİĞİMİZ HUKUKİ HİZMETLER

 • Kasko, havacılık ve deniz sigortası ile ilgili ihtilaflar ve ihtilafın dava takibi yoluyla çözülmesi
 • Kaza sigortalarına ilişkin maddi ve manevi tazminat talepleri, sigorta bedelinin tahsili
 • Emeklilik sigortası, sağlık sigortası ve hayat sigortası kapsamında doğan alacak ve tazminat davalarının Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri huzurunda çözülmesi
 • Sel, yangın, deprem vs. afetler neticesinde oluşan sigorta alacak ve tazminatların dava takibi
 • Sigorta sözleşmelerinin hazırlanması, feshi, kısmi fesih ve cayma işlemleri
 • Sigorta sözleşmelerindeki yükümlülüklerin ihlali halinde doğan ihtilafların takibi
 • Zarar sigortaları, zorunlu sorumluluk sigortalarından kaynaklanan ihtilaflar
 • Ödenmeyen sigorta primlerinin, sigorta ettirenden tahsili amacıyla icra müdürlükleri ve mahkemeleri nezdinde icra takibi işlemleri yapılması
 • Sigorta şirketlerinin zarar görene ödediği tazminat ve sigorta bedellerinin, zarar görenden tahsili amacıyla sigorta avukatımız tarafından dava açılması ve sonuçlandırılması

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap