Aile Hukuku

Boşanma davası ne kadar sürer sorusu bulunduğunuz ile ve dava dosyanızın düştüğü mahkemeye göre değişkenlik arz eder. Dosyanızın evrak ve yazışma aşamalarını iyi takip ederseniz bu süreyi kısaltabileceğinizi unutmayın. Alanında uzman bir avukat tarafından takip edilen anlaşmalı boşanma davaları genelde birkaç hafta içerisinde sonuçlanırken çekişmeli boşanma davalarında durum biraz farklıdır. sizlere bu süreleri ve süreci uzatan faktörleri yazımızda açıklamaya çalışacağız;

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Evlilik birliği içindeki taraflardan biri boşanmaya karşı çıktığında veya taraflar boşanmanın sonuçlarına dair, örneğin mal paylaşımı, nafaka miktarı, çocuk velayeti gibi konularda anlaşamadıklarında, dava Boşanma davasına dönüşür ve bu noktada sürecin karmaşıklığı artar, sonuca ulaşma süresi de uzar. Peki Boşanma davası ne kadar sürer?

Dilekçelerin teatisi aşaması, tarafların mahkemeye dava, cevap, cevaba cevap ve ikinci cevap dilekçelerini sunmasıyla başlar. Bu aşamada, taraflar mahkemenin kendi lehine karar vermesini amaçladığı için süreç uzar. Dilekçelerin teatisi, Boşanma davasının uzamasına ve karmaşıklığının artmasına yol açar. Ön inceleme duruşması yapıldıktan sonra, dava şartları ve ilk itirazlar hakim tarafından incelenir.

Eksik bir husus bulunmaması durumunda tahkikat aşamasına geçilir. Tanıklar dinlenir, tarafların sunduğu deliller toplanır ve incelenir. Anlaşmalı Boşanma davası 1 hafta ile 4 hafta arasında sürmekte iken çekişmeli boşanma davası birden azla celse ve bu celseler aralarındaki uzun süreler nedeniyle Boşanma kararının kesinleşmesi ortalama 1-3 yıl sürebilir. Bu sebeple çekişmeli boşanma davası ne kadar sürer sorusu dava dosyanızın görüldüğü mahkemenin yoğunluğa göre değişmesi nedeniyle cevabı da biraz muallaktır.

Mahkemelerin yoğunluğu, özellikle büyük şehirlerde, Boşanma davasının sürecini etkileyen bir faktördür. Aile Mahkemeleri, evlenme, boşanma, mal rejimi, nafaka, soybağı, babalık, velayet gibi tüm aile hukuku konularına bakar, bu da mahkemelerin yoğunluğunu artırır. Örneğin İstanbul, Ankara, İzmir gibi şehirlerdeki mahkemelerde dava dosyalarının yoğunluğu oldukça fazladır, bu da sürecin uzamasına neden olabilir. Bundan dolayı boşanma davası ne kadar sürer sorusu cevaplanırken bu hususların da dikkate alınması gerekmektedir.

Ayrıca, davanın Adli Tatil dönemine denk gelip gelmediği de değerlendirilmelidir. Adli Tatil dönemi, 20 Temmuz-31 Ağustos arasında olup Boşanma davaları da adli tatile tabi olduğundan en erken 7 Eylül’de görülür. Bu durum da Boşanma davasının süresini uzatabilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI İLK CELSEDE BİTER Mİ?NE KADAR SÜRER?

Anlaşmalı boşanma davası genel itibariyle tek celsede sonuçlanan boşanma davası türüdür. Tabi, burada tüm koşulların sağlanmış olması gerekir.  Anlaşmalı boşanma davası açıldıktan sonra mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak bir hafta ile bir ay sonrasına duruşma günü belirlenir. Duruşma günü tüm koşulların varlığı halinde boşanmaya karar verilir. Gerekçeli kararın taraflara tebliğ edilmesi üzerine istinaf süresinin dolmasıyla gerekçeli karar kesinleşir. Böylesi bir ihtimalde anlaşmalı boşanma davası, 1 hafta ile 4 hafta arasında sonuçlanmış olacaktır. Ancak süreyi azaltan bir çok faktör bulunmaktadır. 

BOŞANMA DAVASI İLK CELSEDE BİTER Mİ?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusu aslında insanların ilk celsede davayı bitirme isteklerinden doğmaktadır. Çekişmeli Boşanma davası genellikle ilk celsede sonuçlanmaz. Bu tür davalar, taraflar arasındaki çekişmeli durumlar, öne sürülen delillerin incelenmesi, tanıkların dinlenmesi ve bilirkişi raporlarının değerlendirilmesi gibi uzun süreçleri içerir. Anlaşmalı boşanma davalarında taraflar arasında mutabakat olduğu için tek celsede sonuçlanabilir, ancak Boşanma davalarında bu durum daha karmaşıktır. Delillerin güçlü ve net olması, tarafların iddialarını desteklemesi önemlidir. Uzman bir avukatla çalışmak ve sürecin usul ve esas yönünden sorunsuz ilerlemesi, davayı etkileyebilir. Her ne kadar tek celsede sonuçlanması zor olsa da, tüm koşullar uygun olduğunda bu mümkün olabilir.

BOŞANMA DAVASINDA İLK CELSE NE ZAMAN OLUR?

Boşanma davası ne kadar sürer sorusuna cevap aradığımız makalemizde ilk celsenin başlangıcı önemlidir. Boşanma davasının ilk duruşması ön inceleme duruşması olarak adlandırılır ve yargılama sürecinde ikinci aşamadır. Bu nedenle, dilekçeler aşamasının tamamlanması önemlidir.

Dilekçeler aşamasında, tarafların karşılıklı olarak iki defa dilekçe verme hakkı vardır. Davacı ilk dilekçesini sunarken, davalı cevap dilekçesini, ardından davacı cevap dilekçesine karşılık cevap dilekçesini, davalı ise ikinci cevap dilekçesini sunabilir.

Her bir dilekçe için taraflara tanınan kesin süre iki haftadır. Dilekçeler aşaması sona erdikten sonra mahkeme, ön inceleme duruşma tarihini belirler. Genellikle bu duruşma tarihi, davanın açıldığı tarihten itibaren 5-6 ay sonrasına denk gelir. Ancak, dilekçe hakkının kullanılmaması durumunda bu süre kısalabilir veya mahkemenin iş yoğunluğuna bağlı olarak uzayabilir.

BOŞANMA DAVASI KAÇ CELSE SÜRER/BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?

Boşanma davalarının celse sayısı genellikle 6-7 olarak değerlendirilir ancak bu sayı net olarak belirlenemez. Her dava, tanık sayısına, bilirkişi raporunun hazırlanma süresine ve delillerin yoğunluğuna bağlı olarak farklılık gösterebilir. Dolayısıyla, bir Boşanma davasının celse sayısı, her bir olayın özelliğine göre değişkenlik gösterir.

BOŞANMA SÜRECİNİ HIZLANDIRMA ADIMLARI

Boşanma davası sürecinde taraflar, boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabını aramaktadırlar ancak bu sürenin daha erken sonuçlanmasının formüllerini es geçmektedirler. Boşanma sürecini hızlandırmak için şu adımları uygulamak, boşanma davasının daha hızlı sonuçlanmasına fayda verecektir:

  • Uzman Bir Avukat İle Çalışmak: Alanında uzman bir boşanma avukatı, süreci etkili bir şekilde yönetebilir ve hızlandırabilir.
  • Anlaşma Sağlamaya Çalışmak: Taraflar arasında mümkünse uzlaşma sağlamak, anlaşmalı boşanma yöntemine geçişi hızlandırabilir.
  • Belgeleri Eksiksiz Hazırlamak: Gerekli belgeleri eksiksiz ve düzenli bir şekilde hazırlamak, mahkeme sürecini hızlandırabilir.
  • İyi İletişim: Taraflar arasındaki iyi iletişim, anlaşmazlıkları çözmeye yardımcı olabilir ve sürecin daha hızlı ilerlemesine katkıda bulunabilir.
  • İleriye Dönük Planlama: Mal paylaşımı, nafaka, çocuk velayeti gibi konularda tarafların ileriye dönük planlarını netleştirmeleri, süreci hızlandırabilir.
  • Mümkünse Arabuluculuk: Mahkemeye gitmeden önce bir arabulucudan yardım almak, taraflar arasında anlaşma sağlamak için etkili bir yöntem olabilir.

BOŞANMA DAVASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER NELERDİR?

Boşanma davası açmadan önce dikkate alınması gereken önemli konular bulunmaktadır. Bu konular da boşanma davası ne kadar sürer sorusunun cevabını etkileyen etmenlerdendir. Boşanmaya karar verildikten sonra, özellikle dava açacak olan eşin mali durumunu gözden geçirmesi önemlidir. Boşanma avukatının sağlayacağı bilgiler doğrultusunda:

  • Boşanma davası açılırken, en azından 6 ay geçimini sağlayabilecek maddi kaynağın olup olmadığına dikkat edilmelidir. Bu nedenle, bu süreç başlamadan önce mali durumun güçlendirilmesi gerekebilir.
  • Boşanma davası açan kadınlar, tedbir nafakasını düşünebilirler. Ancak tedbir nafakası bazen gecikebilir. Bazı yazışmaların uzaması nedeniyle tedbir nafakası 15 gün yerine 1 ile 1,5 ay arasında sonuçlanabilir. Eğer nafaka yükümlüsü eş borcunu ödememekte ısrar ederse, icra takibi başlatılması gerekebilir, bu da nafakanın tahsil süresini uzatabilir. Bu bekleme sürelerini göz önünde bulundurarak birikim yapmak önemlidir.
  • Eşlerin hangisinin evi terk edeceği gibi konular bu süreçte önemlidir. Boşanma davası açıldıktan sonra eşlerin bir arada yaşaması zor olabilir. Yargıtay kararlarına göre, eşler boşanma davası açmış olsalar bile uzun süre bir arada yaşamışlarsa, birbirlerini affetmiş sayılabilirler. Bu nedenle yeni bir ev kiralama veya satın alma gibi konular düşünülmelidir.
  • Eşlerin boşanma sürecinde bilgi sahibi olmaları ve araştırmacı olmaları her iki taraf için sağlıklı bir karar almak açısından önemlidir. Bu zorlu boşanma sürecinde, psikolojik destek almanın önemi büyüktür. Bu, sağlıklı bir ruh hali oluşturarak sağlıklı kararlar alabilmek adına önemlidir.

BOŞANMADA İKİ TARAF DA BOŞANMAK İSTERSE SÜRE KISALIR MI?

Boşanma durumunda, tarafların her iki tarafın da boşanma isteğiyle sürecin ne kadar süreceği kesin bir zaman çerçevesine oturtulamaz. Tarafların sunduğu iddia ve taleplerin değerlendirilmesi, delillerin incelenmesi gibi aşamalar genellikle en az 1 yıl sürebilir. Ancak Boşanma davalarının tam olarak ne kadar süreceği veya hangi zaman diliminde sonuçlanacağı konusunda net bir tahminde bulunmak mümkün değildir. Her dava kendi dinamikleri ve karmaşıklıklarıyla şekillendiğinden, sürecin belirlenmesi önceden kestirilemez.

BOŞANMADA EŞİM BOŞANMAK İSTEMİYOR DAVA UZAR MI?

Boşanma davasında eşlerden biri boşanmak istemiyor ise mahkeme davayı sadece bu nedenle reddetmez; tam tersine, yargılama sonucuna göre karar verir. Boşanmak isteyen taraf, genellikle kadın ya da erkek, haklı sebebini mahkemeye kanıtlamakla yükümlüdür. Örneğin, diğer eşin kendisini aldatması, şiddet uygulaması veya aile birlikteliğine aykırı davranışlar sergilemesi gibi iddiaları tanık dahil her türlü delil ile ispatlamalıdır. Mahkeme hakimi, boşanma isteyen eşin iddiasını başarılı bir şekilde ispatlaması durumunda, diğer eşin itiraz etse dahi boşanma kararı verecektir.

BOŞANMA DAVASINDA KARŞI TARAF DURUŞMALARA GELMEZSE SÜRE UZAR MI?

Boşanma davasında taraflardan biri duruşmaya katılmazsa Boşanma davasının sonucu belirsiz hale gelir. Davayı açan taraf gelmezse, mahkeme talep konusunda düşme kararı verecektir.

Ancak davalı eş, aleyhine dava açıldığında duruşmaya katılmazsa, davanın uzamasına, eşe ulaşmaya ve bir sonraki duruşmada hazırlıklı olmasına dair sorunlara yol açabilir. Mahkeme sadece davetiye çıkarabilir; ancak kişileri duruşmada hazır etme konusunda zorlama yapması boşanma davası için sınırlı bir tedbir olarak uygulanır. Boşanma, kişiye özgü bir hakla ilgili olduğundan, dilekçelerin teatisi tamamlandıktan sonra duruşma gününde hazır bulunmak ve yargılamanın buna göre devam etmesi önemlidir. Anlaşmalı boşanma durumunda ise duruşmada her iki tarafın hazır bulunması ve iradelerini hakimin talebi üzerine açıklıkla ifade etmeleri gerekmektedir.

BOŞANMA DAVASI BİTTİKTEN SONRA KESİNLEŞME NE KADAR SÜRER?

Boşanma kararının kesinleşme süreci birkaç aşamadan oluşur. Duruşma gününde, mahkeme tarafların argümanlarını değerlendirip, tüm koşullar sağlandığında boşanmaya karar verebilir. Ancak bu aşama kararın kesinleştiği anlamına gelmez.

Kesinleşme süreci, mahkemenin gerekçeli kararını oluşturması ve taraflara tebliğ etmesiyle devam eder. Gerekçeli kararın tebliği, tarafların bu karara itiraz etme hakkını başlatır. İtiraz hakkı kullanılmaz veya itiraz sonrası yapılan incelemeler sonucunda mahkeme kararında bir değişiklik olmazsa, gerekçeli karar istinaf mahkemesine gönderilir.

İstinaf mahkemesi, mahkeme kararını ve tarafların itirazlarını değerlendirir. Eğer istinaf mahkemesi değişiklik yapmaz veya tarafların itirazları reddedilirse, gerekçeli karar kesinleşir. Kesinleşme, itiraz sürecinin tamamlanması ve mahkeme kararının nihai hale gelmesi anlamına gelir. Bu süreç, her bir aşamada tarafların avukatları ve mahkeme tarafından yapılan değerlendirmelere bağlı olarak zaman alabilir.

BOŞANMA DAVASI SONRASI SOYADIM NE KADAR SÜRE SONRA DEĞİŞİR?

Boşanma davasının gerçekleşmesiyle birlikte kadının soyadı ve soy kütüğü üzerindeki “evli” ifadesi, nüfus kaydında “bekar” olarak değişecektir. Bu önemli değişikliklerle birlikte kimliğin güncellenmesi gerekecek ve varsa ehliyette de uygun değişiklikler yapılacaktır.

Bu değişikliklerin gerçekleşmesi için gerekli süre, Boşanma davasının sonuçlanması ve kararın kesinleşmesiyle başlar. Boşanma davasının ardından gerekçeli kararın hazırlanması ve tebliği süreci yaklaşık 30 gün sürebilir. Bu tebligat sonrasında, iki haftalık hak düşürücü süre başlar. Tarafların itiraz etmemesi durumunda, karar kesinleşir. Ancak süreyi kısaltmak isteyen taraflar, mahkemeye gerekçeli karara itiraz etmeyeceklerine dair bildirimde bulunabilirler.

Kararın kesinleşmesi ve hakimin ilgili nüfus müdürlüğüne yapacağı bildirimle nüfustaki değişiklikler gerçekleşir. Bu süre genellikle bir haftayı bulabilir. Boşanan taraf, kimliğinin değişmesi için nüfus müdürlüğüne başvurmalıdır. Bu başvuruda, kimlik değişimi talep eden kişinin bizzat başvuru yapması gereklidir ve sözlü beyan yeterli olacaktır.

Ehliyetteki değişiklikler ise hakim tarafından re’sen (talep gerekmeksizin) Emniyet Genel Müdürlüğü’ne bildirilecektir. Boşanan kişi, ehliyetini yenilemek için Emniyet Genel Müdürlüğü’ne başvurarak boşanmaya bağlı nüfus değişikliklerini ehliyetine yansıtabilir.

Boşanma davaları ne kadar sürer Harbiye Hukuk

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap