BOŞANMA DAVASINDA KADININ HAKLARI NELERDİR?

Boşanma davasında kadın hakları sıkça sorulan sorular arasında yer almaktadır. Boşanma davası eşler arasında anlaşmalı ve çekişmeli olmak üzere 2 şekilde karşımıza çıkmaktadır. Eğer tarafların ayrılmaya yönelik ortak bir iradesi söz konusuysa ve evli kaldıkları süre 1 yılı geçtiyse anlaşmalı olarak boşanabilirler. Eşlerin ortak iradelerini içeren bir protokol imzalanır ve hızlı bir şekilde boşanma gerçekleşir. Eşler boşanma ve sonuçları konusunda anlaşamadıkları takdirde çekişmeli boşanma davası açılacaktır. Boşanma davasının konusu ve tarafların ileriye sürdükleri deliller çerçevesinde 7 ay ile 3 yıl arasında sürebilmektedir.

Boşanma davalarında kadının hakları genel olarak medeni kanun da düzenlenmiştir.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak sayacak olursak:

 • Ayrı Yaşama Hakkı
 • Adli yardım talep etme hakkı HMK m.334
 • Çocuk ile Kişisel İlişki Kurma Hakkı
 • Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı
 • Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı
 • Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı
 • Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı
 • Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar
 • Aile Konutu Şerhi Konulmasını İsteme Hakkı
 • 6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı
 • İştirak Nafakası Hakkı
 • Yoksulluk Nafakası Hakkı
 • Kadının Velayet Hakkı
 • Kadının Maddi Tazminat Hakkı
 • Ücretsiz Avukat Talep Edebilme Hakkı
 • Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı
 • Çocuğun Teslim Edilmesini Talep Etme Hakkı
 • Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı
 • Kadının Kendi Eşyalarını Talep Etme Hakkı,

Şeklinde birçok hak talep etme hakkı mevcuttur.  Bu haklardan uygulamada öne çıkan bir iki tanesini kısaca açıklayacak olursak;

ÜCRETSİZ AVUKAT TALEP HAKKI

Boşanma davasında doğru hukuki desteğin kadınlar için hayati öneme sahip olduğu belirtilmiştir. Bu süreçte, ekonomik olarak kendini vekille temsil ettirme gücüne sahip olmayan kadınlara, adli yardım imkânı tanınmıştır.

Adli yardıma başvuran kadına, baro tarafından bir boşanma avukatı atanır. Adli yardıma hak kazanılırsa, mahkeme harç ve giderleri de yardım kapsamında devlet tarafından karşılanır.

KADININ NAFAKA HAKKI

Boşanma davası denildiği zaman aklımıza gelen ilk husus nafaka mevzuudur. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Kadının nafaka hakkı denildiğinde yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası aklımıza gelmektedir.

YOKSULLUK NAFAKASINDA KADININ HAKKI

Eğer kadın boşanma sonrasında yoksulluğa düşecek ise yoksulluk nafakasına hak kazanır. Ancak boşanma davasında kadın erkekten daha ağır kusurluysa yoksulluk nafakası talebi reddedilir. Daha az veya eşit kusurlu olması gerekmektedir. Yoksulluk nafakası diğer nafaka türlerine nazaran kadın için daha önemli bir nafaka türüdür.

İŞTİRAK NAFAKASINDA KADININ HAKKI

Boşanma davasının sonucunda eşler arasında var olan müşterek çocuğun velayeti kadına verilmiş ise erkek, müşterek çocuğun reşit olana kadar ki tüm masraflarına katılmak zorundadır. Müşterek çocuğun velayeti kadına verildiği takdirde kadına çocuk için harcaması adına verilecek nafaka türüdür.

TEDBİR NAFAKASINDA KADININ HAKKI

Bu nafaka boşanma davasının sonucunda değil boşanma davası ilk açıldığında hâkim tarafından hükmedilebilecek bir nafaka türüdür. Bu nafaka türü de iki şekilde karşımıza çıkar. Kadına yönelik tedbir nafakası ile çocuğa yönelik tedbir nafakası şeklindedir. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Kadına yönelik tedbir nafakası, kadının boşanma davası süresince geçimini sağlaması için verilir. Çocuğa yönelik tedbir nafakası ise boşanma davası sırasında çocuğa bakan kişinin diğer eşten çocuğun geçimine katkı sağlaması için verilen nafaka türüdür.

AİLE KONUTU ŞERHİ KONULMASINI İSTEME HAKKI

Boşanma aşamasında ki eşler bazen kötü niyetli olabilmektedir. Örneğin eşlerden biri adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan ev boşanmanın mali sonuçlarından kurtulma amacıyla olası bir icra takibini sonuçsuz bırakma için başkasına devredilebilmektedir.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Bu sebeple kadının, kocası adına kayıtlı bulunan ve aile konutu olarak kullanılan taşınmaza Aile Konutu Şerhi konulmasını talep etme hakkı vardır.

ORTAK KONUTUN ÖZGÜLENMESİNİ TALEP ETME HAKKI

Ayrı yaşama hakkına sahip kadına bazen kin ve intikam duygularıyla bazen de boşanma sürecinde yıpratmak kastıyla ortak konutu terketmeye zorlayıcı eylemler olabilmektedir.

Örneğin iki çocuğuyla birlikte kadının evden çıkmasını, babaevine gönderme şeklinde bir çaba görülebilmektedir.

İşte konusunda uzman bir boşanma avukatı yardımıyla boşanma davası ile birlikte ortak konutun kadın ve çocuklara özgülenmesini talep etme imkanı bulunmaktadır.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Bu şekilde yaşanılan evde kadın ve çocuklar kalmaya devam edebilecek, erkek eş tarafından ortak konuttan uzaklaştırma önlenecektir.

BOŞANMA DAVASINDA ALDATILAN KADININ HAKKI

Aldatılan bir kadının boşanma davası açtığında hakları diğer davalara göre çok daha farklı olabilmektedir. Aldatılan kadının aldatıldığını ispat etmesi için toplaması gereken delillere oldukça fazla dikkat etmesi gerekmektedir. Bu kapsamda sizlerde aldatıldığını iyi bir şekilde ispat etmek için boşanma avukatı ile çalışabilirsiniz. Alanında uzman avukatlar sizleri için gerekli tüm delilleri kanuna uygun bir şekilde toplamanıza yardımcı olacaktır. Topladığınız kanuna uygunsuz deliler mahkeme tarafından hiçbir şekilde incelenmeyeceğini tekrar hatırlatmak isteriz.

AYRI YAŞAMA HAKKI

Eşler evli oldukları süre içerisinde kural olarak birlikte yaşamak zorundadırlar. Bunun için ortak konut belirler ve rızaya dayalı ayrı yaşamalar (iş gereği, çalışma koşulları gereği, tatil vs.) gibi hariç birlikte yaşamak ve evlilik birliğinin yükümlülüğünü birlikte üstlenmek durumdadırlar.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Eşlerden birisinin bu yükümlülüklerini yerine getirmemek adına müşterek haneden ayrılması ve  yasada öngörülen süre (6 ay)  ve usul koşullarının (terk ihtarı) yerine gelmesi halinde, diğer eşin Terk Nedeniyle Boşanma Davası Açma hakkı vardır.

İşte boşanma davası açılması halinde eşlere tanınan en önemli haklardan bir tanesi “Ayrı Yaşama Hakkı’dır.  Boşanma davasının açılması halinde kadın artık ayrı yaşama hakkına sahip olacaktır.

ÇOCUĞUN TEDBİREN VELAYETİNİ TALEP ETME HAKKI

Boşanma davasının açılması halinde eşler ayrı yaşama hakkına sahip olacaklardır. Peki böylesi bir durumda çocuk dava süresince hangi eşin yanında kalacaktır? İşte bu sorunun çözümü “Tedbiren Velayet” kurumu ile çözülmeye çalışılır.

Dava süresince çocuğun hangi eş yanında kalacağı ve himaye edileceği hususunda mahkemece verilen karara “Tedbiren Velayet” ya da “Çocuk İçin Geçici Himaye Tedbiri” denilmektedir.

Boşanma davasında kadının en temel haklarından bir tanesi dava süresince “Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı” dır.

KADININ TAZMİNAT HAKKI

Boşanma davası neticesinde eşlerin evlilik birliği süresindeki kusurları sebebiyle maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmaktadır.

Tazminat taleplerinde tarafların kusur oranları çok önemlidir. Kadın eşin boşanma davasının açılmasında kusuru bulunmuyorsa yahut erkek eşten daha az kusuru bulunuyorsa maddi tazminat talep etme hakkı bulunmaktadır.

Manevi tazminat talep edilebilmesi için eşlerden birinin, diğerinin kişilik haklarına saldırıda bulunmuş olması gerekmektedir. Kadının evlilik birliği süresince eşi tarafından aşağılanması, eşinin kadına hakaret etmesi, genel itibariyle psikolojik şiddete maruz kalması kişilik haklarına saldırı niteliğindedir ve kadına manevi tazminat talep etme hakkı vermektedir.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Anlaşmalı boşanma davası kapsamında kadının maddi manevi tazminat talebinin bulunup bulunmadığını, talep ediyorsa miktarını ve ödenme biçimini açıkça beyan etmesi ve tarafların bu bedel üzerinde anlaşma sağlamaları gerekmektedir. Yine nafakada olduğu gibi burada da dikkat edilmesi gereken husus anlaşmalı boşanma davası kapsamında tazminat talebinin bulunmadığını açıkça beyan eden tarafın boşanma davasından sonra tazminat talepli dava açma hakkının bulunmayacağıdır.

KADININ ZİYNET EŞYALARINI TALEP ETME HAKKI

Düğün esnasında taraflara takılan altın, bilezik, küpe gibi ziynet eşyalar ve para gibi maddi değerlerin kime ait olacağı boşanma davasıyla beraber gündeme gelen konulardandır. Ziynet eşyaları boşanma davası içerisinde talep edilebilecek hususlardandır, ayrı bir dava açma zorunluluğu bulunmamaktadır. Bu hususta kanunda açık bir düzenleme bulunmamakla beraber Yargıtay kararları ışığında çözüm bulunmaktadır. Yargıtay kararlarına göre; kadına takılan takıların tamamı kadına ait kabul edilmektedir. Erkeğe takılmış olan takılardan ise kadına özgülenebilen bilezik, küpe gibi takılar kadına ait kabul edilmekteyken, çeyrek-yarım altın, saat, para gibi takılar erkeğe ait sayılacaktır.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Bunun yanında taraflar arasında ziynet eşyalarının kimde kalacağına ilişkin bir paylaşım anlaşması yapıldıysa bu anlaşma geçerli olacaktır.

Anlaşmalı boşanma davasında taraflar ziynet eşyalarının akıbetine ilişkin de anlaşma sağlayabilirler. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Burada da mal paylaşımında olduğu gibi tarafların anlaşma sağlama zorunluluğu bulunmamakta, anlaşma sağlanmamış olması davayı çekişmeli boşanma davasına dönüştürmemektedir.

BOŞANMA DAVASINDA KADININ MAL REJİMİNDEN DOĞAN HAKLARINI TALEP HAKKI

Mal rejimi; eşlerin evlenmeden önce ve evlenmeden sonra edindikleri mallarda mülkiyet, tasarruf ve yönetim hakları ile boşanma halinde bunların nasıl paylaşılacağının belirtildiği kurallar bütünüdür. Mal rejimi sözleşmesi, evlenmeden önce veya sonra yapılabilir. Taraflar kanunda belirtilen mal rejimi türlerinden herhangi birini seçmemiş ise edinilmiş mallara katılma rejimini seçmiş olarak kabul edilirler ve edinilmiş mallara katılma rejimi çerçevesinde mal paylaşımı yapılır.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Boşanma davası ile birlikte kadın mal rejiminin tasfiye edilmesini talep edebilir. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Mal rejiminin tasfiyesi talebi ile taraflar arasında seçilmiş olan mal rejimi çerçevesinde eğer herhangi bir seçim yapılmamış ise edinilmiş mallara katılma mal rejimi kuralları uygulanarak mal paylaşımı yapılmaktadır. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Kadın boşanma davası ile birlikte mal paylaşımını talep edebileceği gibi ayrıca açacağı dava ile de, paylaşım talep edebilir.

BOŞANMA DAVASINDA KADININ KİŞİSEL EŞYANIN İADESİNİ TALEP HAKKI

Boşanma sürecine girmiş kişilerin kişisel eşyalar hususunda anlaşamama veya evden ayrılma durumunda kişisel eşyaların alınamaması durumunda mahkemeden kişisel eşyaların iade edilmesini talep hakkı bulunmaktadır. Kişisel eşyanın iadesi, boşanma sürecinde görüşmek istemeyen eşlerin karşılaşmak istememesi durumunda veya bir tarafın talep etmesine rağmen diğer tarafın zorluk çıkarması durumunda gündeme gelmektedir.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Boşanma davası sürecinde kişisel eşyalarını alamayan kadın mahkemeden kişisel eşyalarının iadesini talep edebilmektedir. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Mahkemeden talep edilebilecek eşyalar kişiye özgülenen, kişinin kendi kullanımına ait eşyalar olmaktadır. Edinilmiş mallara katılma rejiminin bir sonucu olarak evlilik öncesinde kadına ait bulunan mallar, evlilik sırasında kadına bağışlanan mallar, kadının kendi şahsi kullanımına ait olan kıyafet, makyaj malzemesi, çanta gibi mallar kadının kişisel alı sayılır. Kadın mahkemeden kişisel eşyalarının iade edilmesini talep edebilir.  Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Mahkeme tarafından kadının talebi neticesinde kişinin kişisel mallarını evden alabilmesi için gün belirleyerek düzenleme yapmaktadır

BOŞANMA DAVASINI KADIN AÇTIĞINDA HAKLARI KORUNUR MU?

Boşanma davasını açan taraf olmak, hakların korunması açısından fark yaratmaz. Hâkim, tarafların haklarını gözetirken, evlilik birliği içerisindeki tutumlarına bakacaktır.

Boşanma davalarında çoğu zaman, kadınların aile içerisinde yüzyıllardır süregelen ikincil konumu dikkate alınarak, kadın yönünden pozitif ayrımcılık uygulanır. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Yine de bu avantaj-dezavantaj ilişkisi her evlilik içerisinde farklıdır. Kadının ve erkeğin özellikle ekonomik durumu değerlendirilerek, haklar arasında denge kurulması gerekir.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Kısacası, boşanma davasını açan taraf olsa da olmasa da kadının hakları mahkeme nezdinde korunur.

BOŞANMA DAVASINI KADIN AÇTIĞINDA VELAYET KİME VERİLİR?

Çocuğun velayetinin kime verileceği, TMK m. 182 uyarınca hâkimin takdirine bırakılmıştır. Bu hususta hâkimin uygulaması gereken temel ilke, çocuğun üstün yararının gözetilmesidir.

Boşanma davasına bakan hâkim; çocuğa sağlık ve eğitim açısından en iyi şartları sağlayacak ebeveyn lehine velayet kararı verir. Hâkim mutlaka, çocuğun duygusal gelişimini de dikkate alır. Bu hususta pedagoglar aracılığıyla çocuklar da dinlenir.

Küçük yaştaki çocukların velayeti genellikle anneye verilmektedir. Bu yaşlardaki çocukların, gelişimi için anne ilgisine ihtiyacı olduğu kabul edilir.

Çocuğun velayetinin anneye tanınmaması; annenin çocuğuyla yeterince ilgilenmemesi, kötü alışkanlıklara sahip olması, psikolojik rahatsızlığı bulunması benzeri sebeplerle olabilir. Ancak boşanma davasını annenin açmış olması bu sebeplerden değildir. Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Evliliğin sona ermesi kadının kusuruna bağlansa dahi; hâkim kadının eşiyle değil, çocuğuyla olan ilişkisini gözetecektir.

Boşanma davasında kadının hakları nelerdir?

Ayrı yaşama hakkı TMK m.197, Yoksulluk nafakası TMK M.175,İştirak nafakası TMK m. 182/2,Kadın için tedbir nafakası TMK m.169/ m.197,Çocuk için tedbir nafakası, Çocuk ile kişisel ilişki kurma hakkı TMK m.323,Alıkonulan çocuğun teslim edilmesini isteme hakkı, Manevi tazminat TMK m.174/2,Maddi tazminat TMK m.174/1,Ziynet eşyası alacağı hakkı, Aile konutu şerhi konulmasını isteme hakkı TMK m.194,Velayet hakkı, Çocuğun tedbirden velayetini isteme hakkı, Ortak konutun özgülenmesini talep etme hakkı TMK m.169,Mal rejiminden kaynaklanan haklar ve alacaklar,6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun’ dan kaynaklanan koruyucu tedbirlerin uygulanmasını talep etme hakkı

BOŞANMA SONRASI SÜREÇLER NELERDİR?

BOŞANMA KARARINDAN SONRA SOYADI VE KİMLİKTE MEDENİ HAL DEĞİŞİKLİĞİ  

Boşanma kararı kesinleştikten sonra aile mahkemesi kararı nüfus müdürlüklerine gönderir. Bunun için ayrıca başvuruya gerek yoktur. Nüfus müdürlüğüne gönderilen karar bir hafta içerisinde yürürlüğe girer ve tarafların nüfus bilgileri güncellenir. Fakat kimlik değişimi için Nüfus Müdürlüğüne şahsen başvuruda bulunmak gerekir.

BOŞANMADAN SONRA MAL PAYLAŞIMI DAVASI

Mal rejimi tasfiyesi davasının görülebilmesi için mevcut evliliğin sona ermesi ve bu kararın kesinleşmesi gerekir. Boşanmadan sonra mal paylaşımı davası açılarak eşler arasındaki malvarlığı tasfiye edilir. Bu davaya konu mallar eşlerin evliliğinden itibaren edindikleri mallardır. Eşlerin evlilikten önceki malları bu davaya dahil  değildir.

Boşanma davasında kadının haklarını genel olarak Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ve deneyimli kadrosuyla ile Aile Hukuku ve Boşanma  Hukuku başta olmak üzere Gayrimenkul Hukuku, İş Hukuku, İdare Hukuku, Borçlar Hukuku, Miras Hukuku alanları olmak üzere, Sözleşmeler, Ticaret Hukuku, Bilişim Hukuku, Spor Hukuku, Sağlık Hukuku ve Rekabet Hukuku gibi birçok alanda, Avukatlık ve hukuki danışmanlık faaliyetleri yürütmektedir.

Harbiye Hukuk ve Danışmanlık, uzun yıllara dayanan tecrübesi ile gerek ulusal gerekse uluslararası alanda faaliyet gösteren müvekkillerine hukukun birçok farklı alanında danışmanlık ve dava takibi hizmetleri veren bir hukuk bürosudur. Büromuz farklı uzmanlık alanlarında akademik başarı göstermiş profesyonel avukatlardan oluşmaktadır. İstanbul boşanma avukatı için avukat kadromuza iletişim sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap