DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARI

Devremülk dolandırıcılığı son dönemde hızlı bir şekilde artış göstermektedir. Emniyet de devremülk dolandırıcıları hakkında çeşitli operasyonlar düzenlemektedir. Son zamanlarda haberlere de konu olan bu devremülk dolandırıcılığı suçundan eğer ki sizler de mağdursanız buraya tıklayarak ilgili kişiler hakkında yasal süreci başlatabilirsiniz.

DOLANDIRICILIK SUÇU NEDİR?

Dolandırıcılık suçu Türk Ceza Kanunu’nda şu şekilde düzenlenmiştir: Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası verilir. Dolayısıyla failin hileli davranışlar sergileyerek bir kişiyi aldatması ve mağdurun ya da başkasının zararına olarak kendisine ya da başkasına yarar sağlamasıyla oluşan suça dolandırıcılık suçu denir. Devremülk dolandırıcılığı, dolandırıcılık suçunun bir görünümüdür.

DOLANDIRICILIK SUÇU NASIL OLUŞUR? UNSURLARI NELERDİR?

Dolandırıcılık suçunun unsurları şunlardır:

1)Fail hileli davranışlarla hareket etmelidir.

2)Fiil de karşıdaki kişiyi yanıltacak düzeyde olmalıdır.

3)Mağdur ya da başkası için bir zarar meydana gelmelidir.

4)Fail ya da başkası için haksız bir yarar sağlanması gerekir.

Dolandırıcılık suçunun meydana gelmesi için yukarıda sayılan unsurların hepsinin birlikte somut olayda bulunması gerekir. Böylece dolandırıcılık suçunun unsurları tamamlanmış olacağından suç meydana gelmiş olacaktır. Bu sebeple her fiilin devremülk dolandırıcılığı olarak tanımlanması abes olacaktır. Bu noktada bahsettiğimiz hususlara ve aşağıda değineceğimiz hususlara dikkat etmekte fayda olacaktır.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI SUÇU NEDİR?

Devremülk tatil veya dinlenme amaçlı kullanılmak üzere mülkün belli zamanlarda farklı kişiler tarafından paylaşılması için oluşturulmuş olunan bir haktır. Burada ise insanlara sahte devremülklerin veya anlaşmaların sunulmasıyla meydana gelen bir suç türüdür.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI ÖRNEKLERİ NELERDİR?

Devremülk dolandırıcıları genelde çekilişle 1-2 gecelik tatiller çıktığını insanlara duyuruyorlar. Özellikle insanları termal tesislere götürerek, vaat ettikleri devremülk tanıtımlarını yaparak kişileri belli anlaşmalara zorluyorlar. Kişilerin başlarına da birden fazla kişi dikiyorlar ki kişiler anlaşmayı yoğunluk altında imzalasınlar. Bazen de daha hazır olmayan devremülkler üzerinden senetle insanların parası alınabilmektedir. Ya da kişilere sözleşme imzalandıktan sonra devremülk tapusu yerine kat irtifakı tapusu da verilebilmektedir. Bunlar gibi birçok devremülk dolandırıcılığı yöntemi bulunmaktadır.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI SUÇU NASIL İŞLİYOR?

Devremülk dolandırıcılığı, bedava tatil kazandınız bildirimi ile bir anda sizi bulmaktadır. Bildirim ile devremülk dolandırıcıları hedef kitlelerini ağına düşürüp bir takım sözleşmeler imzalatmaktadırlar. İmzalanan bu sözleşmeler pek tabi kanunun öngördüğü şekil şartlarını taşımamaktadır, yani bu sözleşmeler aslında geçersizdir. Çünkü bu sözleşmeler adi yazılı şekilde hazırlanmaktadır. Ayrıca devremülk satıcıları tüketiciye bilgi vermeden bu işlemi gerçekleştirmektedirler. Satıcılardan cayma günü gelmeden ödeme alınmakta ya da bununla ilgili belgeler ya da senetler imzalatılmaktadır. Tüm bunlar hukuka aykırıdır ve devremülk dolandırıcılığı suçunu oluşturmaktadır.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI SUÇU MAĞDURLARI NE YAPMALI?

Devremülk dolandırıcılığı mağdurları öncelikle süre aşımına uğramadan sözleşmeden cayma haklarını kullanmalıdırlar. Kişilere kanun tarafından sözleşmenin imzalanmasından itibaren 14 günlük bir cayma hakkı tanınmıştır. Eğer ki tüketiciye ön bilgilendirme formu verilmemişse, cayma süresi 1 yılın ardından 14 gün geçtikten sonra sonlanır. Bunun yanında devremülk iptal davası açılabilir. Burada önemli olan irade sakatlığı halleridir. İrade sakatlığına örnek olarak; aldatma ve yanılma verebilir. Devremülk teslim edildikten sonra da mağdur 7 gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Ayrıca bu suçla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu yapılabilir. Böylece haklarında soruşturma başlatılabilir ve yeterli şüphelerin varlığı durumunda Cumhuriyet Savcısı tarafından şüpheliler hakkında kamu davası açılabilir.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILARINA ÖDEDİĞİM PARAYI NASIL ALABİLİRİM?

Ödenecek olan para bankaya yatırılacaksa ve karşı tarafın hesabına da henüz geçmemişse banka hesaplarına bloke konularak para geri alınabilir. Ya da bu suçun işlenildiğinin fark edildiği anda yetkili makamlar mümkün olan en hızlı şekilde başvurularak şüphelilerin yakalanması sağlanabilir ve böylece paralara el konulabilir. Ayrıca açılacak bir hukuk davası sonucunda para geri alınabileceği gibi bu suçun failleri hakkında icra takibi yapılarak da mağduriyet giderilebilir.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI SUÇU TAZMİNAT TALEBİ

Devremülk dolandırıcılığı suçundan kişi eğer ki maddi zarara uğramışsa hukuk mahkemelerinde maddi tazminat davası açabilir. Aynı zamanda kişi bu suçtan ötürü manevi zarara uğramışsa aynı şekilde hukuk mahkemelerinde manevi tazminat davası da açarak uğramış olduğu zararları sanık ya da sanıklardan talep edebilir.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA SÜRECİ

Devremülk dolandırıcılığı suçunda mağdur Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak dolandırıcılar hakkında soruşturma başlatılmasını sağlayabilir. Soruşturma süresince savcılık makamı tarafından gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra yeterli delil elde edilmesi halinde soruşturma sonunda kamu davası açılıp kovuşturma aşamasına geçilecektir. Burada artık mahkeme aşamasına geçilecek ve yargılama artık mahkeme tarafından yürütülecektir. Mahkeme sonucunda dolandırıcılık suçunun işlendiğine ya da işlenmediğine kanaat getirerek bir hükme varacaktır.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI SUÇU CEZASI NEDİR?

Devremülk dolandırıcılığı suçu nitelikli bir dolandırıcılık türü olarak değerlendirilir. Zira Türk Ceza Kanunu’nun 158.maddesine göre; basın ve yayın araçlarının kullanılması bir nitelikli hal olarak düzenlenmiştir. Dolandırıcılar da çoğu zaman bundan yararlanır. Kanunu göre bu nitelikli hal için iki yıldan yedi yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adlî para cezası yaptırımı öngörülmüştür. Ancak bu cezaların alt sınırına ve miktarı ile ilgili birtakım sınırlamalar getirilmiştir. Söz konusu maddeye göre; hapis cezasının alt sınırı üç yıldan, adli para cezasının miktarı suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz.

DEVREMÜLK DOLANDIRICILIĞI MAĞDURLARININ AVUKATA DANIŞMASININ ÖNEMİ

Tüm bu süreçlerin doğru bir şekilde takip edilmesi ve sürecin işletilmesi, uğranılan hak kayıplarının geri alınması için mutlaka bir avukattan destek alınmalıdır. Zira yanlış yürütülen bir süreç kişilerin daha fazla hak kaybına uğramasına yol açacaktır. İstanbul Ceza Avukatı Harbiye Hukuk Bürosu da deneyimli kadrosuyla bu suçun mağdurlarına bu alanda hukuki danışmanlık sağlamaktadır. Bu konuda çalışan uzman avukatlarla en doğru şekilde bu sorunlara çözüm bularak dava sürecini ilerletmektedir. Eğer ki siz de bu suçtan mağdursanız, Harbiye Hukuk & Danışmanlık İstanbul Çağlayan ofisimizde bizi ziyaret edebilir veya telefon numaralarımızdan bize ulaşabilirsiniz.

NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap