ADLİ PARA CEZASI ÖDEME EMRİ NEDİR?

Adli para cezası nereye ödenir sorusu adli para cezası ile cezalandırılan vatandaşların büyük bir problemidir. Adli para cezası nereye ödeneceği mahkemece gönderilen ödeme emrinde açıkça belirtilir. Adli para cezası ödeme emri, hakim tarafından hükmedilmiş adli para cezasının taksitli ya da peşin olarak ödenmesi için ilgilisine gönderilen bir emirdir, bildiridir. Bu ödeme emrinde mahkeme para cezası nereye ödenir sorusunun cevabı da bulunmaktadır. Savcılık tarafından gönderilen ödeme emrinde mahkeme para cezası nereye ödenir sorusunun cevabı bulunmak zorundadır.

Adli para cezası nereye ödeneceği konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak ceza avukatımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

ADLİ PARA CEZASI NEREYE ÖDENİR? (MAHKEME PARA CEZASI NEREYE ÖDENİR? )

Adli para cezası nereye ödenir sorusu adli para cezası ile cezalandırılan vatandaşların büyük bir problemidir. Kural olarak adli para cezasının hazineye ödenmesi gereklidir. Bunun için önce ödeme emri ile adliyede bulunan Cumhuriyet İnfaz Savcılığına başvurulması ve savcılıktan vergi dairesine hitaben bir yazı talep edilmesi gerekir.

Yazı ile vergi dairesine ödeme yapılır ve ödeme dekontu Cumhuriyet İnfaz Savcılığına teslim edilmelidir. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı; Kağıthane, Eyüp, Fatih, Beşiktaş, Şişli, Sarıyer gibi ilçelere bakarken, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı; Zeytinburnu, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler gibi ilçelere bakar. Yani bağlı bulunduğunuz savcılık, mahkeme para cezası nereye ödenir sorusunun ipuçlarından birisidir. Bu hususa dikkat etmek önemlidir.

ADLİ PARA CEZASI NASIL ÖDENİR?

Adli para cezası nereye ödenir sorusunu cevapladıktan sonra bir diğer soru ise mahkeme para cezasının nasıl ödeneceğidir. Adli para cezası kesinleştikten sonra bunu ödemekle yükümlü olan kişi kendisine tebliğ olmuş olan ödeme emri ile beraber 30 gün içinde bu dosyanın bağlı olduğu adliyedeki Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz bürosuna başvuracaktır. Bu büro ona vergi dairesine hitaben yazılmış bir yazı verecektir. Kişi bu yazı ile beraber vergi dairesine gidecek ve bu para cezasını yatıracak ve bu parayı ödediğine dair dekontu Cumhuriyet İnfaz Savcılığı’na teslim edilecektir. Böylece adli para cezası ödenmiş olunacaktır.

ADLİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE NE OLUR?

Adli para cezası nereye ödenir sorusunu cevapladık. Şimdi mahkeme para cezası ile ilgili yine sıkça sorulan bir sorunun cevabına geliyoruz. Adli para cezası ödenmezse ne olur? Adli para cezası ödenmediği durumda artık kişinin cezası hapis cezasına çevrilir. Bununla birlikte kişi kamu yararına çalışır. Kişi ceza miktarına göre belirlenen gün sayısınca çalıştırılır. Çalışma süresi 2-8 saat aralığında değişir. Hükümlü bu çalışmayı da yerine getirmediği takdirde hapse girer, artık özgürlüğü kısıtlanır. Ancak para cezası ödemekle yükümlü olan kişi çocuksa hapis cezası uygulanmaz yani, çocuğun özgürlüğü kısıtlanmaz. Bu durumda paranın ödenmesi için başkaca önlemler alınır.

ADLİ PARA CEZASI ÖDENMEZSE HAPİS YATILIR MI?

Adli para cezası ödenmediğinde bu ceza hapis cezasına dönüştürülür. Ancak hemen hapis cezası uygulanmaz. Kişi, ilk önce kamu yararına çalıştırılır. Kişi eğer ki bu yükümlülüğünü de yerine getirmezse o zaman hapis cezasını çeker. Kişi şayet çocuksa hapis yatmaz, onun için başkaca önlemler alınır.

ADLİ PARA CEZASI NEDİR?

Adli para cezası nereye ödenir sorusu birçok kişi tarafından sıkça dile getirilmektedir. Mahkemeler tarafından yaptırım olarak karar verilen adli para cezası çoğu kişi tarafından mahkeme para cezası olarak nitelendirilmektedir. Adli para cezası, Türk Ceza Kanunu’nda bir suçun işlenmesi karşılığında hakim tarafından bir yaptırım olarak uygulanan 2 çeşit ceza türünden birisidir. Bir diğeri ise hapis cezasıdır. Adli para cezasında yani, mahkeme para cezasında kişinin hürriyeti kısıtlanmaz, yani kişi hapse girmez.

Adli para cezasında kişi hakim tarafından belirlenen ücreti yatırmakla cezasını çekmiş olur. Adli para cezasında hakim günlük 20-100TL arasında bir miktar belirler ve verilen ceza günü sayısı ile beraber çarpılarak miktar bulunur. Akabinde insanların aklına mahkeme para cezası nereye ödenir sorusu gelmektedir. Buna verilecek cevap ise devlet hazinesine ödenirdir. Ödenen bu paraya adli para cezası denir.

MAHKEME PARA CEZASI TÜRLERİ NELERDİR?

Türk Ceza Kanunu’ndaki ilgili düzenlemeye göre mahkemeler 4 çeşit para cezasına hükmeder. Bunlar;

1)Doğrudan hükmedilen adli para cezası,

2)Seçenek yaptırım olan adli para cezası,

3)Hapis cezasından çevrilen adli para cezası,

4)Hapis cezası ile beraber hükmedilen adli para cezası.

HAPİS CEZASI MAHKEME PARA CEZASINA ÇEVRİLİR Mİ?

Hapis cezası, belli durumlarda ve işlenen suçun özelliğine göre adli para cezasına çevrilebilir. Örneğin;

1)Kasten işlenen suçlarda hapis cezasının miktarı 1 yıl ve altındaysa hapis cezası adli para cezasına çevrilebilir.

2)Taksirle işlenen suçlarda hapis cezasının sınırlamasına bakılmaksızın her zaman adli para cezasına çevrilmesi mümkündür.

3)Bilinçli taksirle işlenen suçlarda ise hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi için suçun cezasının 1 yıl ve altında olması gerekir.

4)Hükmolunan hapis cezası 30 gün ve altındaysa hakim hapis cezasını adli para cezasına çevirebilir.

5)Yargılanan kişi 18 yaşın altındaysa ya da 65 yaşın üstündeyse hapis cezasının sınırı 1 yıl ve altında olması durumunda hakim hapis cezasını adli para cezasına çevirebilir.

6)Suçun cezası için seçimlik olarak hapis cezası veya adli para cezası uygulanması öngörülmüşse hakim bu durumda da adli para cezasının uygulanmasına karar verebilir.

ADLİ PARA CEZASI NASIL HESAPLANIR? AZAMİ MİKTAR NEDİR?

Adli para cezası nereye ödenir bölümüne geçmeden önce adli para cezasının nasıl hesaplanacağı hususuna değinmek gerekmektedir. Hesaplamaya dair hükümler, Türk Ceza Kanunu 52.maddesinde düzenlenmiştir. Söz konusu maddeye göre; adli para cezası, beş günden az ve kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde yedi yüz otuz günden fazla olmamak üzere belirlenen tam gün sayısının, bir gün karşılığı olarak takdir edilen miktar ile çarpılması suretiyle bulunur. Hakim burada önce sanığa verilecek cezanın gün sayısını belirler. Bunu sanığın ekonomik ve sosyal durumunu göz önüne alarak günlüğü en az 20 en çok 100 olmak üzere belirler. Azami miktar, durumdan duruma göre değişebilir:

Örneğin;

1)Suçun karşılığı olarak sadece adli para cezası öngörülmüşse, en az 5 gün en fazla 730 gün ceza yaptırımı karşılığında günlüğü en az 20 TL en fazla 100 TL üzerinden adli para cezası belirlenmelidir.

2)Her ne kadar bu maddede üst sınır 730 gün ise de o suç karşılığında uygulanacak adli para cezası miktarı daha yüksek oluyorsa (örneğin 1000 güne kadar adli para cezası şeklinde) o suç için belirlenmiş olan gün miktarı üzerinden hesaplama yapılması gerekir.

3)Ya da o suçun karşılığında üst sınır olarak adli para cezası belirlenmişse (örneğin 2000 güne kadar adli para cezası) alt sınır bu durumda 5 gün olarak kabul edilerek hakim tarafından adli para cezasına hükmolunması gerekir.

4)Suç tipinde adli para cezası seçenek yaptırım olarak öngörülmüşse ve hapis cezasının da alt ve üst sınırları belirliyse adli para cezası da o sınırlar göz önünde tutularak hesaplanması gerekir (Örneğin 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya adli para cezası deniyorsa adli para cezasının alt sınırı 365 ve 1825 gün arasında belirlenmelidir).

NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap