ŞİKAYET SİTESİNDEN ŞİKAYET KALDIRMA?

Şikayet siteleri, özünde tüketicinin haklarının korunması, tüketicinin yapacağı pek çok işlemden önce (örneğin ürün satın alma, otel kiralama vd.) kontrol ettikleri, bilgi aldıkları internet siteleridir. Şikâyet sitelerindeki temel amaç, bir hizmetten yararlanan kişinin memnun olmadığı durumlarda diğer kullanıcılara haber vermesi ve hatta uyarmasıdır.

Fakat şikâyet siteleri veya diğer internet sitelerine yazılan şikâyet yazıları zaman zaman tüketicinin korunmasından uzak olarak firmaların zararına kullanılabilmektedir. Hatta bazen öyle ihtilaflar oluşabiliyor ki bunlar taraflarca dava konusu haline getirilebiliyor. Bu durum, hakkın kötüye kullanımından kaynaklıdır. Bu sebeple tüketicinin ve firmaların yararının bir denge çerçevesinde korunması mühimdir.

Bu tarz durumlarla karşılaşan firma, 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” veya Türk Ticaret Kanununda yer alan ilgili hükümlerce hukuki süreç başlatarak ilgili yorumu kaldırtabilir ve hatta doğan zararların giderilmesini talep edebilir.

Yazımız, şikâyet sitelerinde haksız şikâyetlere karşı okuyucularımıza bir yol gösterme amacı gütse de bir bilişim avukatından yardım almak her zaman için önemlidir. Zira uygulamada ilgili siteler, çoğu zaman bir avukatın çekmiş olduğu ihtardan olayın ciddiyetini daha iyi kavramakta, tabiri caizse ciddiye almaktadırlar. Buraya tıklayarak alanında uzman bilişim avukatlarımızdan şikayet sitesinden şikayet kaldırma konusunda yardım alabilirsiniz.

Şikayet Sitelerinde Şikâyet Kaldırılması ve Erişimin Engellenmesi

5651 sayılı kanunda 2020 Temmuz ayında yapılan değişikliklere kadar şikayet kaldırılması için uzun ve güç yollar izlenmekteydi. Bu sebepten ötürü çoğu zaman ilgili şikâyetin yer aldığı siteye erişim engeli getirilmekteydi. Fakat bu çözüm eksik kalmaktaydı çünkü her ne kadar siteye erişim engellense de söz konusu şikâyet sitede bulunmaya devam ediyor, yalnızca Türkiye DNS adreslerinden ulaşım sağlanamıyordu. Ayrıca erişim engeli kaldırıldığında söz konusu şikâyet yeniden gün yüzüne çıkabilmekteydi.

2020 yılında yapılan değişiklik ile birlikte erişim engelinden ziyade ilgili şikayetin kaldırılması daha kolaylaştı. Bu, hem firmalar için daha kolay bir çözüm sağlamakta hem de tüketiciler için doğru bilgiye ulaşmayı basitleştirmektedir. Buraya tıklayarak alanında uzman bilişim avukatlarımızdan şikayet sitesinden şikayet kaldırma konusunda yardım alabilirsiniz.

5651 sayılı yasa ile birlikte internette yer alan bir içeriğin kaldırılması veya erişiminin engellenmesi, yukarıda da belirttiğimiz üzere mümkündür. Fakat içeriğin kaldırılmasının birtakım şartları vardır.

Şikayet Sitelerindeki Yorumların Kaldırılması ve Engellenmesinin Şartları

Yukarıda bahsi geçen şikayet kaldırmanın veya engellemenin uygulanacağı bazı durumlar;

 • İlgili yorumun kişilik haklarını ihlal etmesi
 • Özel hayatın gizliliğini ihlal etmesi
 • Birtakım suçları içermesi, ihtiva etmesi
 • Fikri Sınai mülkiyet hukuku kapsamında telif haklarını ihlal etmesi
 • Bir gerçek veya tüzel kişiyi hukuka aykırı, gerçek dışı beyanlarla kötülüyor olması
 • İlgili şikâyetin unutulma hakkını ihlal etmesi (çok uzun süre önce yapılmış şikâyet)
 • Marka haklarını ihlal etmesi
 • Milli güvenlik, genel sağlık, ahlak ve kamu düzeni gibi değerleri ihlal ediyor olması

Şeklindeki durumlarda şikayet kaldırma uygulanır.

Bu haller kapsamında yer alan içeriğin veya bir şikâyetin yer alması durumunda farklı tedbirler ve farklı süreçler işlemektedir. Fakat belirtmek gerekir ki yukarıda sayılan hallerin bir kısmı için her ne kadar erişim engeliyle birlikte içerik kaldırma getirilse de içerik kaldırma için bazı durumlara bazı şartlar özgülenmiştir.

Kişilik Haklarının İhlali: Erişimin engellenmesi ve içerik kaldırma kararı, internet ortamında yayımlanan ve kişilik haklarını ihlal eden içerikler için başvurulabilecek bir hukuki yoldur. Bu karara başvurabilmek için, öncelikle sulh ceza hâkimliğine bir dilekçe ile başvuru yapılması gerekmektedir. Dilekçede, içeriğin hangi internet sitesinde yayımlandığı, içeriğin içeriği ve kişilik haklarını nasıl ihlal ettiği açıkça belirtilmelidir. Sulh ceza hâkimi, başvuruyu 24 saat içerisinde değerlendirir ve kabul ederse, kararını Erişim Sağlayıcıları Birliğine gönderir. Erişim Sağlayıcıları Birliği, kararı incelemeksizin uygulamak zorundadır ve bunu yapmak için en fazla 4 saati vardır.

Usulüne uygun olarak yapılan kendisine bildirilen durum karşısında herhangi bir hareket göstermeyen site hakkına birçok hukuki cezai anlamda ağır sorumluluklar yüklenebilmektedir.

Telif Hakkının İhlali:  Telif hakkını ihlal eden içeriklere erişimin engellenmesi, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’na göre gerçekleştirilir. Bu durumda, içerik sağlayıcısına veya yer sağlayıcısına servis hizmetini durdurma kararı verilir. Servis hizmetinin durdurulması, içeriğe erişimin engellenmesinin en etkili yoludur. Esasen durdurma kararı, içeriğin kaldırılması veya erişim engelinden farklı bir yöntemdir.

Servis hizmetinin durdurulması kararı alınabilmesi için, öncelikle içerik sağlayıcısına veya yer sağlayıcısına ihtarname gönderilmesi gerekir. İhtarnamede, içeriğin telif hakkını ihlal ettiği ve servis hizmetinin durdurulması gerektiği belirtilir. İhtarnamenin tebliğinden itibaren 15 gün içinde içerik sağlayıcısı veya yer sağlayıcısı, içeriği yayından kaldırmazsa, içerik sahibi doğrudan savcılığa başvuru yaparak servis hizmetinin durdurulması talebinde bulunabilir.

Savcılık, başvuruyu inceleyerek haklı olduğuna kanaat getirirse, servis hizmetinin durdurulması kararı verir. Bu karar, içerik sağlayıcısına veya yer sağlayıcısına tebliğ edilir. Servis sağlayıcısı, bu kararı tebliğ aldığı tarihten itibaren en geç 24 saat içinde servis hizmetini durdurmak zorundadır.

Marka Hakkının İhlali: Marka hakkının ihlali karşısındaki tedbirler, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) içerisinde yer alır. Sitede yazan yazılar marka hakkını ihlal ediyorsa, gerektiği hallerde SMK’deki yaptırımlar gündeme gelebilir. Uygulamada çoğu zaman tazminat davası yoluna gidilirken ek olarak da içeriğin kaldırılması veya hizmetin durdurulması kararı da alınabilmektedir.

Unutulma Hakkının İhlali: İnternette yer alan bir şikâyete ilişkin olay, güncelliğini yitirmişse, unutulma hakkı kapsamında kaldırılması mümkündür. Bu hak, kişisel verilerin korunması ve erişimin engellenmesi bağlamında değerlendirilir. Kişilerin veya şirketlerin geçmişte yaşadıkları olayların, günümüzde karşılarında bir engel oluşturmaması için hukuken unutulma hakları vardır. Bu nedenle, ilgili şikâyetin güncelliğini yitirmiş olması durumunda, unutulma hakkı kapsamında başvuru yapılarak şikâyetin kaldırılması talep edilebilir.

Unutulmaması gereken bir diğer husus da unutulma hakkının anayasal güvenceye sahip bir hak oluşudur. Bu nedenle yalnızca yazımızın konusu değil, birçok hukuk dalında da karşımıza çıkabilecek bir haktır. 5651 sayılı kanunda ise unutulma hakkı 9 ve 10. Maddelerde karşımıza çıkar.

Şikayetin Gerçek Dışı Beyanlarla Bir Kişiyi veya Firmayı Hedef Alması Yahut Kötülemesi: Çoğu zaman kişiler bunu bilerek veya bilmeyerek yapmaktadır. Burada önemli olan hukuka aykırılık unsurunun ne olduğudur. Kişinin gerçek dışı beyanlarla bir kişi veya firmayı hedef göstermesi genellikle hakkını kötüye kullanmak olarak karşımıza çıkar. Hukuka aykırılık unsuru kişilik haklarından ve Türk Ticaret Kanunu 54. Maddeden kaynaklanır.

Örneğin Trendyol’dan %100 pamuk bir kazak satan firmaya yorum olarak “Bu nasıl kazak, pamukla hiç ilgisi yok.” Şeklinde yorum yazan bir kullanıcı düşünelim. Firma bu yorumun kaldırılmasını talep edebilir, TTK 54 haksız rekabet hususu uyarınca dava edebilir. Tüketici, bu yorumunu ispat etmelidir zira kazağın pamuktan olmadığını iddia etmektedir. Bu örnek konunun daha da anlaşılması maksadıyla verilmiştir. Uygulamada bu tarz tüketiciye dava açan firma, her ne kadar davayı kazansa da diğer kullanıcılarının gözünde itibar kaybına uğrayabilir.

Bu nedenle uygulamada çok sık karşılaşılmaz. Fakat firmadan firmaya bu tarz davaların açıldığı uygulamada oldukça sık görülmektedir. Buraya tıklayarak alanında uzman bilişim avukatlarımızdan şikayet sitesinden şikayet kaldırma konusunda yardım alabilirsiniz.

Şikayet Sitelerindeki Yorumların Kaldırılmasının Hukuki Dayanağı

Şikayet sitelerinden içerik kaldırma veya engellemenin birden çok hukuki dayanağı vardır. Bunlardan en sık karşımıza çıkanı Türk Ticaret Kanunu’nun 54. Madde ve devamında yer alan haksız rekabet bölümüdür. Bununla birlikte marka ile ilgili hususlarda Sınai Mülkiyet Kanunu hukuki dayanak oluşturabilir. Fakat karşımıza en sık çıkan durum, internet sitelerine gelen şikâyet yorumları ve hatta direkt olarak şikâyete yönelik site içerikleridir. Bu durumda en sık başvurulması gereken mevzuat 5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ”dur.

5651 sayılı kanun, söz konusu olan haksız şikâyetin internet ortamından kaldırılmasını ve hatta gerektiğinde internet sitesine erişimin kısıtlanmasını yahut erişimin engellenmesini düzenleyen kanundur. İnternet ortamında yapılan yayınların hukuka uygun olmasını ve kişilerin haklarının korunmasını sağlamak için önemli düzenlemeler içermektedir. Kanun, özellikle kişilik haklarının ihlal edilmesi, telif hakkı ihlalleri ve terör propagandası gibi suçlarla mücadele edilmesine yönelik hükümler içermektedir. Haksız şikâyet eden taraf, yeri geldiğinde hukuki ve cezai olarak sorumlulukla yükümlü olabilir. Buraya tıklayarak alanında uzman bilişim avukatlarımızdan şikayet sitesinden şikayet kaldırma konusunda yardım alabilirsiniz.

Şikayetin Hukuki Durumu

Şikayet sitelerine tüketiciler, bir hizmet aldıktan sonra ilgili internet sitesine almış oldukları hizmet hakkında birtakım yorumlarda bulunabilirler. Hatta şikayet de edebildikleri “şikayetvar.com” adresli bir internet sitesi de internet âleminde yer alır. Tüketicilerin gerek bu siteye gerek hizmet aldıkları diğer sitelere yazmış oldukları yazı hakkın kullanılması kapsamındadır. Önemli olan şikâyetin yukarıda yazan halleri ihlal etmemesi, bir kimseyi veya firmayı doğrudan doğruya haksızca kötülememelidir. Bu durumda hakkın kötüye kullanılması karşımıza çıkar. Hakkını kötüye kullanan tüketici çeşitli sorunlarla karşılaşabilir. Hem hukuki hem de cezai anlamda sorumlu olabilir. 5651 sayılı kanunla da cezalandırılabilir.

Fakat bunun dışında çoğunlukla sitelere yapılan şikâyetlerin hukuki anlamda bir önemi çoğu zaman olmamaktadır. Firmanın veya hakkı zedelenen kimsenin ilgili şikâyeti mahkemeye bildirmesi, kaldırılmasını talep etmesi veya erişiminin engellenmesini sulh ceza hâkimliğinden istemesi gerekir.

Şikayet Sitesindeki Yorum Hangi Yöntemlerle Kaldırılır?

Şikâyet sitesinde yer alan bir yorumu kaldırmak için yapabilecek birkaç yöntem vardır. Bunlar;

 • Şikayet sitesine başvuru yapmak
 • Yorumun yazarına veya yorumun yayınlandığı siteye ulaşmak
 • Hukuki yollara başvurmak

Şikayet sitesinin prosedürüne göre hareket etmek, yorumun en hızlı şekilde kaldırılmasını sağlamanın iyi bir yoludur. Ancak, şikayet sitesi prosedüründe yer alan süreler kişiyi tatmin etmiyorsa veya yorumun kaldırılması garanti edilmek isteniyorsa diğer seçenekleri de değerlendirmek gerekebilir.

Yorumun yazarına veya yorumun yayınlandığı yere ulaşmak, yorumun kaldırılması için daha az resmi bir yoldur. Ancak, yazar veya yayıncı yorumu kaldırmaya istekliyse, bu seçenek kişi veya firma için en hızlı ve en kolay seçenek olabilir.

Hukuki yollara başvurmak, yorumun kaldırılması için en son seçenektir. Ancak, yorumun kişilik haklarınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız veya başka bir şekilde hukuka aykırı olduğunu düşünüyorsanız, bu seçenek sizin için tek seçenek olabilir. Bu durumda bir avukattan hukuki yardım almak önemle tavsiye edilir. Hak kayıplarının önüne geçip en kısa sürede tedbirlerin alınması en az zarara sebebiyet verecektir. Buraya tıklayarak alanında uzman bilişim avukatlarımızdan şikayet sitesinden şikayet kaldırma konusunda yardım alabilirsiniz.

Şikayet Sitelerinden Yorum Kaldırma İşleminin Yapılışı

Şikâyet sitelerine yapılan haksız şikâyetlerin kaldırma işlemi için yukarıdaki yöntemler kullanılabilir. İlgili siteye ulaşmak, yorum sahibine ulaşmak fayda sağlamadıysa zarara konu olan yorumun kaldırılması için yapılabilecek en uygun yöntem Sulh Cezaya bir dilekçe yazmak olacaktır. Aşağıda bu dilekçe örneği yer almaktadır. Hukuki yollarla yapılan bu işlemler için 5651 sayılı kanun dayanak oluşturur.

Kanunun 9. maddesine göre, kişilik haklarını ihlal eden içeriği yayından kaldırma talebinde bulunulması halinde, içerik sağlayıcısı veya yer sağlayıcısı, talebin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde içeriği yayından şikayet kaldırmak zorundadır.

Bu hüküm uyarınca, şikâyet kaldırma işlemi için, öncelikle şikâyetin kişilik haklarını ihlal ettiğinin ispatlanması gerekir. Kişilik haklarının ihlali, kişinin onur, şeref ve saygınlığını zedeleyen, itibarını düşüren veya mağduriyete neden olan her türlü davranışı ifade eder.

Kişilik haklarının ihlal edildiğinin kanıtlanması için, şikâyetin içeriği, mağdurun kişilik haklarını ihlal ettiğini gösteren delillerle desteklenmelidir. Bu deliller, şikâyetin içeriğinin, mağdurun kimliğini, mesleğini, aile durumunu veya başka bir kişisel özelliğini hedef aldığını gösteren ifadelerden oluşabilir. Ayrıca, şikâyetin içeriğinin, mağdurun maddi veya manevi zararına neden olduğunu gösteren deliller de sunulabilir. Kişilik haklarının ihlal edildiğinin kanıtlanması halinde, şikâyetin yayından kaldırılması için, şikâyetçi tarafından, şikâyet edilen içeriğin yayınlandığı internet sitesine veya yer sağlayıcısına bir başvuruda bulunulması gerekir.

Başvuruda, şikâyetin içeriği, şikâyetin kişilik haklarını ihlal ettiğini gösteren deliller ve şikâyetin kaldırılması talebi belirtilmelidir. İçerik sağlayıcısı veya yer sağlayıcısı, kendisine yapılan başvuruyu değerlendirdikten sonra, şikâyetin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verir. Karar, şikâyetçiye bildirilir. Şikâyetin kaldırılması talebinin kabul edilmesi halinde, içerik sağlayıcısı veya yer sağlayıcısı, talebin kendisine tebliğinden itibaren 15 gün içinde içeriği yayından kaldırmak zorundadır.

Şikâyetin kaldırma talebinin reddedilmesi halinde, şikâyetçi tarafından, Sulh Ceza Hâkimliğine itiraz edilebilir. Sulh Ceza Hâkimliği, itirazı inceledikten sonra, şikâyetin kaldırılıp kaldırılmayacağına karar verir. Bu karar, kesindir. Buraya tıklayarak alanında uzman bilişim avukatlarımızdan şikayet sitesinden şikayet kaldırma konusunda yardım alabilirsiniz.

Şikayet Sitelerinin Hukuki Sorumluluğu

İnternet ortamında yer sağlayıcılar, kullanıcıların sağladığı içeriklerden sorumlu tutulmazlar. Ancak, şikâyet siteleri bu kuralın bir istisnasını oluşturmaktadır. Şikâyet siteleri, kullanıcıların şikâyetlerini önce onaylamakta ve ardından yayınlamaktadır. Bu nedenle, içerik sağlayıcı olarak kabul edilebilirler ve bu durumda, yayınlanan içeriklerden hukuken sorumlu olurlar.

Şikâyet sitelerinin içerik sağlayıcı olmadığını varsaydığımız durumda bile, bu durumda yer sağlayıcı olarak sorumlulukları söz konusudur. Hukuka aykırı bir yorum-şikâyet, yer sağlayıcı tarafından uyarıya rağmen kaldırılmazsa, talep üzerine Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı 50 bin TL ile 500 bin TL arasında idari yaptırım cezası uygular.

Bunun yanı sıra haksız rekabet hükümlerine göre de sorumlulukları olabilir. Bunun dayanağı TTK 58, basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu başlıklı maddedir. İlgili haksız rekabet davaları bu sitelere de açılabilir. Dolayısıyla sitelerin “kullanıcılar yorum yapıyor.” Şeklindeki savunmalarının hukuk önünde bir değeri olmayacaktır.

Buna ek olarak bir de şikayet sitelerinin marka logolarını izinsiz kullandığı da uygulamada görülebilmektedir. Ayrıyeten Sınai Mülkiyet Kanunu uyarınca marka hakkının ihlali sebebiyle de bir dava ile önleme ve zararın giderilmesi için tazminat davası açılması mümkündür.

Şikayet Sitelerine Yorum Yazanların Hukuki Sorumluluğu

Şikayet sitesine yazılan her yazı için yazan kişilerin sorumlulukları vardır. Bu sorumluluk hukuki veya cezai sorumluluk olarak karşımıza çıkabilir. Kişilik hakkını zedeleyen ve firmayı haksız yere kötüleyen her yorum tazminat borcu ortaya çıkarır. Zira bu yorumlar bir suç olmasa da haksız fiil niteliği taşır. Haksız Rekabete yönelik olmasa bile Türk Borçlar Kanunu açısından tazminat hükümlerine başvurmak olanak dâhilindedir.

Bununla birlikte yukarıda da sıkça bahsedildiği gibi haksız rekabet TTK 54 uyarınca da dava açılabilir. İçeriğin kaldırılması ve şikayet kaldırma istemli maddi manevi tazminat talep edilebilir.

Şikayet Sitesinin ve Şikayet Yazanların Cezai Sorumluluğu

Türk Ticaret Kanunu’nun 54 ve devamı hükümlerine aykırı davranan kişiler, iki yıla kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılabilir. Bu dava, şikâyet yazan kişilere karşı açılabileceği gibi, şikâyet sitelerine karşı da açılabilir. Şikâyet sitelerine karşı açılacak davalarda, Türk Ticaret Kanunu’nun 58. maddesinde belirtilen kişiler, sorumlu tutulabilir. Bu kişiler; yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilan servisi şefidir. Bu kişiler gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi sorumlu tutulacaktır.

Şikayet Sitesinden Silinmesi Talep Edilen Yorumun Kaldırılma Süresi

İnternet ortamında yer alan bir içeriğin erişime engellenmesine ilişkin başvuru, ilgili makamlarca en geç 28 saat içinde sonuçlandırılır. Bu sürenin 24 saati başvuru merciinin, 4 saati ise erişim sağlayıcıları birliğinin kararını verme süresidir.

Şikâyet paylaşımları, kişilik hakkı ve unutulma hakkının ihlali gibi hukuka aykırı içerikler içermesi nedeniyle genellikle erişime engellenmektedir. Erişim engelleme kararının kesinleşmesinin ardından, ilgili içeriklerin kaldırılması için resmi yazışmaların yapılması 2-7 gün sürmektedir.

Eski düzenlemede, erişime engellenen içeriklerin kaldırılması için ayrıca dava açılması gerekiyordu. Ancak, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, erişime engellenen şikayet kaldırma için dava açılmasına gerek kalmamıştır. Bu değişiklik, şikâyet paylaşımları gibi hukuka aykırı içeriklerin daha hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlamıştır.

Bu prosedürlerin iyi bilinmesi ve uygulanması önemlidir. Zira ihmal edilen bu prosedürler, süreci uzatır ve her geçen zaman zararı da arttırır. Bu nedenle alanında uzman olan bir bilişim avukatından şikayet kaldırma konusunda destek almak oldukça önemlidir. Buraya tıklayarak alanında uzman bilişim avukatlarımızdan şikayet sitesinden şikayet kaldırma konusunda yardım alabilirsiniz.

ŞİKAYET SİTESİNDEN İÇERİK KALDIRMA REHBERİ

Yukarıda şikâyet sitelerinden içerik kaldırmak için uygulanabilecek yöntemlerden bahsetmiştik. Bu yöntemlerden en garanti ve zahmet bakımından daha az uğraştıracak olan yöntem şikâyet sahibine veya içerik sahibine ulaşmaktır. Bilhassa şikâyet sahibinin anlayışlı davranışıyla içerik kendiliğinden silinebilecektir.

Bir başka yöntem siteye ulaşmaktır. Fakat bu yöntem her zaman kolay olmamaktadır. Zira şikâyet sitelerinin kendi prosedürleri vardır ve kişiler bunu her zaman bilemeyebilir.

Son olarak da hukuki yollara başvuru vardır. Bunun ise usulüne uygun olması gerekir ve çoğu zaman son çare olarak başvurulması önemlidir. Hukuki yollarla şikâyetin kaldırılması talebi için 5651 sayılı kanun, kişilik haklarının ihlali ve şikâyetin haksız olmasını özellikle aramaktadır.  Aksi takdirde içeriğin kaldırılma talebi reddedilebilir. Ayrıca kişilik hakları gibi oldukça önemli hakları içerdiğinden ötürü hak kayıplarına uğramamak adına uzman bir bilişim hukuku avukatından destek almak oldukça önem arz eder.

Hukuki yollara başvurmak için bir kişilik hakkı ihlali arandığından bahsetmiştik. Bunun yanında güncel olması, unutulma hakkını ihlal etmesi, marka, telif hakları gibi hususlar da önemlidir, ihlali halinde hukuki yollara başvurmak mümkündür.

Kişilik haklarını veya sair diğer hakları ihlal eden haksız şikâyetin engellenmesi için ilk olarak şikayetin yer aldığı siteye bir ihtarname gönderilmelidir. İhtarnamenin site ilgilisine ulaştığı tarihten itibaren en geç 10 gün içerisinde şikâyetin kaldırılması gerekmektedir. Bu, şikâyet sitesinin bir yükümlülüğüdür.

Şayet site, ilgili şikâyeti kaldırmazsa sıradaki aşama olan savcılık başvurusu yapılmalıdır. Savcılık, bahsekonu olan şikâyeti inceler ve haksız olduğuna veya hakları ihlal ettiğine dair kanaat getirirse erişim engellenmesi kararı alır.

Savcılık erişim engellenmesine dair karar vermezse son olarak Sulh Ceza Hakimliğine başvurulur. Sulh Ceza Hâkimi de şikâyetin haksız olup olmadığını inceler. Haksız olduğunu saptaması halinde içeriğin kaldırılması kararını verir ve ilgili şikâyet, siteden kaldırılır.

Sulh Ceza Hakimliğinin vermiş olduğu karar kesindir ve siteyi bağlar. Site karara buna rağmen uymazsa idari para cezasına çarptırılır.

Sonuç olarak; Şikâyet içeriğinin kaldırılması için önemli olan hususlar; İçeriğin haksız olduğunun ispat edilmiş olması, kişilik haklarının ihlal edilmiş olması ve ilgili hukuki gerekçelerin de belirtilmiş olması önemlidir.

Tekrar belirtmek gerekirse burada oldukça önemli menfaatler ve haklar söz konusudur. Prosedür de bilhassa o kadar önemlidir. Bu nedenle mutlaka bir avukata danışılması tavsiye edilir. Harbiye Hukuk şikayet kaldırma avukatları, bilişim alanında tecrübeleriyle sizlere her konuda yardımcı olmaya hazırlardır.

 Ahmet Eren SOLMAZ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap