Aile HukukuERKEK NAFAKA ALABİLİR Mİ

ERKEK NAFAKA ALABİLİR Mİ?

Eşler, Türk Medeni Kanunu’nda belirlenen sebeplerle boşanma kararı alabilirler. Ancak boşanmakla beraber eşlerin birbirlerine olan bazı yükümlülükleri devam eder. Nafaka yükümlülüğü de bunlardan biridir. Kadınların nafaka aldığı herkesin malumu. Peki erkek nafaka alabilir mi? Evet, erkek nafaka alabilir. Nitekim Türk Medeni Kanunu’nu Madde 175’e göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. İlgili madde incelendiği üzere herhangi bir cinsiyet ayrımı yapılmamıştır. Belli şartların arandığı nafakada, şartları haiz olan erkek nafaka alabilir.

Görüldüğü üzere kişinin kendisine nafaka ödenmesi için yoksulluğa düşmesi ve kusurunun az olması gerekmektedir. Yani Türk Medeni Kanunu kusuru dikkate alarak nafaka alacaklısını ve nafaka yükümlüsünü belirlemiştir. Bundan çıkarılacak sonuç ise nafaka alacaklısının kadın veya erkek olabileceğidir. Bu nedenle erkek nafaka alabilir, kadın da nafaka borçlusu olabilir.

Erkeğin yoksulluk nafakası isteyebilmesi için kadından daha az kusurlu olması yeterli olacaktır. Erkek; boşanma sebebiyle yoksulluğa düşeceğini, kadının kendisinden maddi olarak daha güçlü olduğunu ve kendisinin boşanma sebebinde daha az kusurlu olduğunu ispat ettiği takdirde nafaka alabilecektir. Yani sorumuzun cevabı oldukça açık ve net: Erkek nafaka alabilir.

TEDBİR NAFAKASI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre 4 çeşit nafaka türü vardır: Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakası. Kadınlar gibi erkekler de şartları oluştuğu takdirde bu nafakaları alabilecektir. Tedbir nafakası, boşanma ve ayrılık davasında dava devam ederken ödenen bir nafaka türüdür. Tedbir nafakasının varlığının gerekçesi boşanma davası devam ederken evlilik birliğinin sonlanmamış olması ve eşler arasında yardım etme yükümlülüğünün devam ediyor olmasıdır. Dolayısı ile bu nafaka türü diğer nafaka türlerinden farklı olarak sadece dava sürecinde ödenecek olup dava bittikten sonra ödenmeyecektir. Yani erkek nafaka alabilir, mahkeme erkek lehine de tedbir nafakasına hükmedebilir.

Tedbir nafakasında ayrıca yoksulluk nafakasında olduğu gibi kusur tespiti yapılmayacaktır. Yani kişi karşısındakine oranla daha ağır kusurlu olsa bile bu süreçte nafaka almaya hak sahibi olabilecektir. Tedbir nafakasının ödeneceği kişi de kanunda belirlenmemiştir. Bu nedenle erkek nafaka alabilir.

YOKSULLUK NAFAKASI NEDİR?

Türk Medeni Kanunu’na göre 4 çeşit nafaka türü vardır: Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakası. Kadınlar gibi erkekler de şartları oluştuğu takdirde bu nafakaları alabilirler. Yoksulluk nafakası, boşanmada yoksulluğa düşecek olan tarafa kusuru daha az olan taraftan bir miktar para ödenmesini ifade eder. Kişinin yoksulluk nafakası alabilmesi için aşağıdaki şartların varlığı gerekmektedir:

  • Taraflardan birinin talebi
  • Nafakayı talep edenin kusurunun az olması
  • Nafakayı talep edenin yoksulluğa düşmesi
  • Nafaka ödemekle yükümlü olan eşin mali gücüyle orantı.

Yoksulluk nafakasının ödeneceği kişinin cinsiyeti kanunda açıkça belirlenmemiştir. Burada kanunun aradığı şartları haiz olan kişi nafaka alabilecektir. Yani erkek nafaka alabilir, kadın nafaka ödeyebilir.

ERKEK NAFAKA ALABİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu Madde 175’e göre boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. Buna göre, nafaka ödenebilmesi için taraflardan birinin talebi, nafakayı talep edenin kusurunun az olması, nafakayı talep edenin yoksulluğa düşmesi ve nafaka ödemekle yükümlü olan eşin mali gücüyle orantı olması gerekir. Söz konusu maddeyi incelediğimizde nafaka alacaklısının cinsiyeti belirlenmemiştir. Bu nedenle erkek ya da kadın şartları sağladığı takdirde nafaka alabilecektir. Dolayısıyla erkek nafaka alabilir.

ERKEĞİN NAFAKA ALABİLMESİ ŞARTLARI

Türk Medeni Kanunu’na göre erkek nafaka alabilir. Ancak erkeklerin nafaka alabilmesi için birtakım şartların varlığı gerekir. Buna göre erkeğin nafaka alabilmesi için,

  • Erkek boşanma sebebinde kadından daha az kusurlu olmalıdır, ya da erkeğin boşanma sebebinde hiç kusuru bulunmamalıdır.
  • Erkek boşanma sebebiyle yoksulluğa düşecek olduğunu kanıtlamalıdır.
  • Erkek kendi rızasıyla ve kusuruyla bu yoksulluğa düşmediğini de ispat etmelidir.
  • Erkek, kadının maddi açıdan kendisine oranla daha güçlü olduğunu kanıtlamalıdır.

Yukarıdaki şartların varlığı somut olayda oluştuğu takdirde erkek nafaka alabilir.

YOKSULLUK NAFAKASININ SÜRESİ NEDİR?

Kadınlar gibi erkekler de yoksulluk nafakası alabilirler. Yoksulluk nafakası irat şeklinde ya da tek seferde ödenebilir. Eğer ki hâkim yoksulluk nafakasının tek seferde ödenmesine hükmetmişse nafaka tek seferde ödeneceğinden ödendiği takdirde yoksulluk nafakasının süresi dolmaktadır. Zira bu aşamada nafaka yükümlüsü, borcunu tek seferde yerine getirerek borcunu ifa etmiş olmaktadır. Ancak uygulamada da sıklıkla görüldüğü üzere hâkim yoksulluk nafakasının irat biçiminde yani aylık olarak belli bir miktar üzerinden de ödenmesine karar verebilir. Kural olarak bu aylık ödenen yoksulluk nafakasının belli bir süresi yoktur, yani süresizdir. Ancak birtakım şartların varlığı halinde yoksulluk nafakasının kaldırılmasına hâkim tarafından karar verilebilir.

Böyle bir durum olmadığı takdirde yoksulluk nafakası süresiz olarak ödenir. Erkeğe ödenecek olan yoksulluk nafakasının da belirli bir süresi yoktur. Yani süresiz olarak erkek nafaka alabilir.

ÇALIŞMAYAN KADIN ERKEĞE NAFAKA ÖDER Mİ?

Kadınlar gibi erkekler de Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka alabilirler. Kural olarak nafaka ödemekle yükümlü olan kişinin herhangi bir geliri yoksa ya da nafaka yükümlüsü çalışmıyorsa da yoksulluk nafakasını ödemek zorundadır. Burada hâkim somut olaya göre kadının gelirini göz önünde tutacak ve gelire göre nafakanın azaltılmasına ya da artırılmasına karar verecektir. Yani kadının çalışmaması veya gelirinin olmaması nafakanın miktarının az olarak ödenmesine yol açacaktır. Bu nedenle çalışmayan kadının nafakayı ödeme borcu devam edecek, sonlanmayacaktır. Sonuç olarak çalışmayan kadın erkeğe nafaka öder ve böylece erkek nafaka alabilir.

YILLIK NAFAKA ARTIŞ ORANI

Erkek nafaka alabilir. Peki bu nafaka miktarı her zaman sabit mi kalacak? Belli koşulların varlığı erkek ve kadına ödenen nafakanın miktarının artırılmasını gerektirebilir. Nafaka artışı, genelde Türkiye İstatistik Kurumu tarafından hesaplanan tüketici fiyat endeksine göre belirlenir. Buna ÜFE değeri denir. Her yılın ocak ayında açıklanan ÜFE değeri üzerinden nafaka artışı hesaplanır. Nafakanın bağlandığı tarih baz alınarak her yıl aynı ayda olmak üzere TÜİK tarafından belirlenecek ÜFE artış oranında geçerli nafaka miktarının arttırılması gerekmektedir. Yargıtay’ın da bu konu hakkında bir kararı vardır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ( 2013/1557 E. – 2015/2021 K.) kararına göre; TÜİK’in yayınladığı ÜFE 12 aylık ortalama artış oranı nazara alınmak suretiyle nafaka artışının yapılması gerekmektedir. Böylece yıllık nafaka artışı yapılarak erkek nafaka alabilir.

ERKEK EN FAZLA NE KADAR NAFAKA ALIR?

Türk Medeni Kanunu’nda nafaka alacaklısının cinsiyeti açıkça belirtilmediğinden erkek nafaka alabilir. Nafaka miktarının belirlenmesinde ise hâkim birtakım huşuları göz önünde tutar. Gerektiğinde hâkim nafaka miktarının hesaplanmasında bilirkişiden de yardım alabilir. Nafaka miktarının belirlenmesinde başlıca hususlar şunlardır:

1-Eşlerin ekonomik durumu

2-Müşterek çocuk sayısı

3-Eşin veya çocukların masrafları

4-Çocuk ya da çocukların eğitim giderleri

5-Eşin veya çocukların kirada oturdukları takdirde kira masrafları

6-Aylık faturalar

7-Eşlerin meslekleri

8-Eşlerin gelirleri

9-Aylık ulaşım giderleri

10-Sağlık giderleri.

Sonuç olarak erkeğin alabileceği nafakanın üst miktarı yoktur. Her somut olayın özelliğine göre ve nafaka ödemekle yükümlü olan kadının ekonomik durumuna göre hâkim karar verecektir. Bu nedenle üst limit yoktur. Yani erkekler limitsiz şekilde nafaka alabilirler. Sonuçta şartlar sağlandığı takdirde erkek nafaka alabilir ve nafaka miktarı belli başlı kriterlere göre belirlenir.

VELAYETİ BABAYA VERİLEN ÇOCUK İÇİN İŞTİRAK NAFAKASI

Türk Medeni Kanunu 327. Maddesinin 1.fıkrasına göre çocuğun bakımı, eğitimi ve korunması için gerekli giderler ana ve baba tarafından karşılanır.

Türk Medeni Kanunu’na göre 4 çeşit nafaka türü vardır: Yoksulluk nafakası, iştirak nafakası, tedbir nafakası ve yardım nafakası. İştirak nafakası, velayeti kendisine bırakılmayan eşin çocuğun giderleri için diğer eşe ödediği parayı ifade eder. Velayete sahip olan baba kadından çocuğunun giderlerine katılması için iştirak nafakası isteyebilir. Yani erkek kadından iştirak nafakası alabilir. Bunun için babanın iştirak nafakası talebinde bulunması gerekmeksizin hâkim tarafından kadına şartlarının varlığı halinde iştirak nafakası ödenmesi kendiliğinden karar verilecektir. Nitekim boşanma davalarında ve boşanmanın sonuçlarında çocukların üstün yararı her zaman dikkate alınacağından hakim gerekli gördüğü takdirde annenin mali durumuyla orantılı olmak kaydıyla çocuk adına iştirak nafakası ödenmesine karar verebilir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

ÇALIŞMAYAN ERKEK NAFAKA ALABİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka alacaklısının cinsiyetinin bir önemi yoktur. Yani erkek nafaka alabilir. Bunun için erkeğin yoksulluğa düşmesi, boşanmada kadına göre kusurunun az olması ya da hiç kusurunun bulunmaması, kendi kusuruyla yoksulluğa düşmemesi ve kadının mali gücüyle nafaka miktarı arasında bir orantı bulunmalıdır. Bu koşulların sağlandığı takdirde erkek çalışmasa da nafaka alabilir. Nitekim Yargıtay’ın bu hususta bir kararı bulunmaktadır. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 2016/6525 E. 2016/16201 K. sayılı kararına göre;

“Mahkemece davalı-karşı davacı erkek lehine aylık 250 TL yoksulluk nafakasına hükmolunmuştur. Yapılan yargılama ve toplanan delillerden, davacı-karşı davalı kadının doktor olarak çalıştığı aylık 9.000 TL gelirinin, evi ve arabasının olduğu, davalı-karşı davacı erkeğin ise herhangi bir işinin, gelirinin ve malvarlığının bulunmadığı anlaşılmaktadır. Tarafların gerçekleşen sosyal ve ekonomik durumlarına, nafakanın niteliğine, günün ekonomik koşullarına göre davacı-karşı davalı erkek lehine takdir edilen yoksulluk nafakası azdır. Mahkemece Türk Medeni Kanunu’nun 4. maddesindeki hakkaniyet ilkesi de dikkate alınarak daha uygun miktarda nafakaya hükmedilmesi gerekir. Bu yön gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır”

Sonuç olarak Yargıtay’ın da katıldığı görüşe göre erkek nafaka alabilir.

NAFAKA ALAN ERKEĞİN DURUMU İYİLEŞİRSE BU NAFAKA KALDIRILABİLİR Mİ?

Türk Medeni Kanunu’na göre nafaka alan eşin durumunun iyileşmesi, yani mali gücünde bir artış olması nafakanın kaldırılması için bir sebep teşkil eder. Yine Türk Medeni Kanunu’na göre erkek nafaka alabilir. Ancak nafaka alan erkeğin durumu iyileştiği takdirde kadın Aile Mahkemesi’ne başvurarak nafakanın kaldırılması talebinde bulunabilecektir. Nafakanın kaldırılması davasında yetkili mahkeme ise, nafaka alacaklısı olan erkeğin yerleşim yeri mahkemesidir. Hakim somut olayın şartlarını inceleyerek ve böyle bir kanaate vardığı takdirde nafakanın kaldırılmasına karar verebilecektir.

ERKEK NAFAKA ALABİLİR MİAile hukuku alanındaki her türlü sorularınız ve sorunlarınız için bize ulaşın!

Boşanma konusunda birtakım hakların elde edilmesi, elde edilmiş olan hakların korunması önem taşımaktadır. Bu nedenle bu sürecin avukatlarla sürdürülmesi hak kayıplarına uğranılmaması için zorunludur. Harbiye Hukuk Bürosu avukatları da müvekkillerinin haklarını tam anlamıyla koruyan onlara her konuda destek veren bir hukuk bürosudur.

Harbiye Hukuk bürosuna güvenerek aile hukukundan doğan haklarınızın güvenle korunduğundan emin olabilirsiniz. Zira Harbiye Hukuk Bürosu her alanda olduğu gibi Aile Hukuku alanında da uzman avukatlarla beraber müvekkillerine en iyi ve kaliteli hizmeti sunmaktadır. Siz de Harbiye Hukuk sayfasında bulunan iletişim sütununa tıklayarak bu hizmetlerden faydalanabilirsiniz. Harbiye Hukuk bürosu alanında uzman kadrosuyla, çözüm odaklı, hızlı ve etkili çözümleriyle sizlere hizmet vermeye her zaman hazırdır.

                                                                                                                

                                                                                                                   NİSANUR CEBECİ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap