İş HukukuEYT NEDİR EYT BAŞVURU ŞARTLARI

Bu yazımızda EYT başvuru şartlarının neler olduğu ve EYT başvurusunun nasıl yapılacağından bahsedeceğiz. Bireyin çalışma hayatı boyunca biriktirmiş olduğu primler ve sosyal güvenlik sistemine ödemiş olduğu katkılar karşılığında belirli koşulları yerine getirip belirli bir yaşa gelerek artık çalışma hayatından ayrılıp düzenli bir gelir elde etme sürecine emeklilik denmektedir. Ülkemizde 8 Eylül 1999 tarihine kadar emekli olabilmek için kanunda aranan şartlar yalnızca sigorta kaydını yaptırmış olmak ve kanunda aranan prim gün sayısını doldurmuş olmaktan ibaretken 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’na getirilen değişiklik ile emekli olmak için aranan kriterlere yaş kriteri de eklenmiştir.

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar kavramı da bu yeni düzenleme ile gerekli kıdem ve primi sağlamasına rağmen kanunun aramış olduğu yaş şartını sağlayamadığı için emekli olamayan kişiler için kullanılmaya başlanmıştır.

İÇİNDEKİLER

EYT EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR NEDİR?

Emeklilikte Yaşa Takılanlar emeklilik sisteminde yapılan değişiklikler sebebiyle kanunda aranan prim ve kıdem şartlarını sağlamasına rağmen gerekli olan yaşa henüz ulaşamadığı için emekli olmaya hak kazanamayan bireyler için kullanılmakta olan bir ifadedir. 8 Eylül 1999’da gelen düzenleme ile emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak belirlenmişken 2008 tarihinde getirilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile ilk kez sigortalı olarak işe başlayacak olanlar için emeklilik yaşı kadın erkek farkı gözetilmeksizin 65 olarak belirlenmiştir.

EYT SORUNU NEDİR? NEREDEN KAYNAKLANIR?

Türkiye’deki sosyal güvenlik sistemi, uzun bir süredir devam eden sorunlarla karşı karşıyadır. 1990’lı yıllarda Türkiye’de siyasi ve ekonomik istikrarsızlık, sosyal güvenlik sistemine gerekli önemin verilmesini engellemiş ve sistem ihmal edilmiştir. Bu dönemde, kayıt dışılık, prim tahsilatı sorunları, nimet-külfet dengesinin bozulması, kurumlar arası farklılıklar, mevzuat ve altyapı sorunları gibi pek çok problemle karşılaşılmıştır.

Özellikle 1990’lı yılların başında kadınlar için 38, erkekler için 43 olarak belirlenen emeklilik yaşı, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun kamu borçlarının artmasına ve ciddi bir finansal krize girmesine neden olmuştur. Bu durumu önlemek amacıyla emeklilik yaşının yükseltilmesine karar verilmiştir. Ancak, sosyal güvenlik sistemi reformu 1999’da kararlaştırılmış olmasına rağmen, siyasi nedenlerle uygulamaya konulması 2002’ye kadar ertelenmiştir.

1990’lı yıllardan itibaren Türkiye’de bütçeden sosyal güvenliğe kaynak aktarımı artmış ve bu, merkezi yönetim bütçe giderlerinin en hızlı büyüyen kalemi haline gelmiştir. Ancak, bu durum “kara delik” olarak adlandırılmaya başlanmıştır. Türkiye’deki sosyal güvenlik reformlarının temel amacı, sosyal güvenlik finansman açıklarını kapatmaktır.

1999 yılında kabul edilen 4447 sayılı Kanunla kademeli bir sistem getirilmiştir. Bu sistem, 10 Haziran 2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile son halini almıştır. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olan kadınlar için 20 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün, erkekler için ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000 gün ile emeklilik yaşına tabi olmadan emekli olunabiliyordu. Ancak, 25 Ağustos 1999’da kabul edilen ve 8 Eylül 1999’da Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4447 sayılı kanunla kademeli bir emeklilik sistemi getirilmiştir. Bu sistemle, kadın ve erkek sigortalıların belirli hizmet sürelerini tamamlamaları ve belirlenen yaşları doldurmaları gerekmektedir.

EYT KİMLERİ KAPSAR?

Emekli olmak için gerekli kılınan yaş kriteri ilk olarak 8 Eylül 1999 tarihli düzenleme ile geldiği için Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT), ilk sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önce olup emekli olmak için gerekli olan prim ve sigortalılık süre şartını sağlamış ancak aranan yaş kriterini (Kadınlarda58/Erkeklerde 60) sağlayamayan  kimseleri kapsamaktadır.

 • Sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önce
 • Sigortalılık süresi kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl
 • Prim günü erkeklerde 5975, kadınlarda 5000

EN SON EYT DÜZENLENMESİ NEDİR?

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak nitelendirilen çalışanlar için yapılan en son düzenleme 3 Mart 2023 tarihinde 32121 sayılı Resmî Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun diğer adıyla EYT kanunudur. Bu düzenleme ile söz konusu hükümlerde EYT başvurusunda yer alan yaş dışındaki diğer şartları taşıyan kimseler yaşlılık ve emeklilik aylığından faydalanabilecektir.

MEVCUT EMEKLİLİK KOŞULLARI NELERDİR 2024?

03/03/2023 tarihinde yapılan değişiklikle Resmî Gazetede yayımlanan 7438 numaralı Kanun uyarınca EYT başvuru şartları şu şekildedir;

4/a Sigortalılar (özel bir iş yerinde sözleşmeli olarak çalışan kişilerdir.) için EYT başvuru şartları :

 • 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olması,
 • 4/a (SSK) sigortalıları için kadınlarda 20 yıl, erkeklerde ise 25 yıllık sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyan kişiler EYT başvurusu yapabilecektir.

4/b ve 4/c Sigortalılar için EYT başvuru şartları:

 • 4/b (BAĞ-KUR) ve 4/c (Emekli Sandığı) sigortalıları, EYT başvurusu yapabilmek için kadınlarda 20 tam yıl, erkeklerde ise 25 tam yıl hizmet süresine sahip olmalıdır. Bu koşulları sağlayan sigortalılar EYT başvurusu yapabilecektir.

KADEMELİ EMEKLİLİK NEDİR?

3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete ‘de yayınlanarak yürürlüğe giren EYT kanunu yalnızca 9 Eylül 1999’dan önce sigortası başlayan kişilere emekli olma hakkı tanırken sigorta başlangıç tarihi bu tarihten sonra olan kişiler EYT düzenlemesinden faydalanamamıştır. Bu durum sonucunda sigorta başlangıç tarihi Eylül 1999’dan sonra olan kişiler kendilerine emeklilik hakkı verilmesini talep ettiler. Bu talep sonucunda ortaya çıkan, belirli bir yaş ve prim gün sayısına ulaşan çalışanların kısmi olarak emekli olmalarını sağlayan sisteme kademeli emeklilik adı verilmektedir. Kademeli emeklilik sistemi ile 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında çalışmaya başlayan kişilerin emeklilik yaşları sigorta türüne ve sigorta başlangıç tarihlerine göre belirlenmektedir.

EYT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

EYT başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleştirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti’nin resmi web sitesi olan turkiye.gov.tr adresine giderek e-devlet sistemine giriş yapılır. Ardından arama kutucuğuna “aylık, emekli, gelir” gibi kelimelerden herhangi biri yazılır ve ekrana gelen “Gelir Aylık Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi” bağlantısına tıklanılır. Sonrasında açılan ekranda “yeni başvuru” butonuna tıklanır. Tahsis talep türü olarak yaşlılık aylığı seçilir. Eğer SSK kapsamında aylık talep ediliyorsa 4/a SSK, BAĞ-KUR kapsamında ise 4/b BAĞ-KUR seçilir ve altta yer alan başvuru butonuna tıklanır. TC kimlik numarası ve ad soyad bilgileri zaten otomatik olarak ekrana gelecektir. Devamında maaş ödemesinin yapılacağı banka hesabı seçilir ve açıklama kısmına bankanın istenilen şubesinin ilgili bilgileri yazılır.

İletişim bilgileri kısmında cep telefonu numarası başında sıfır eklenmeden yazılmalıdır ve e-posta adresi eklenilebilir. Adres bölümünde ikametgâh bilgisi otomatik olarak ekrana gelir, ancak tebliğin farklı bir adrese gönderilmesi isteniyorsa farklı adres kısmına yeni adres yazılmalıdır. Yeni adresin il ve ilçe kısımları da doldurulmalıdır. BAĞ-KUR Emekli Sandığı, Banka Sandığı veya yurt dışından aylık alınması durumunda “aylık alıyor mu?” kutucuğunda yer alan “evet” ya da “hayır” seçeneklerinden biri mutlaka işaretlenmelidir. Son olarak “ileri” butonuna tıklayarak bir sonraki sayfaya geçilir ve başvuru kutucuğu işaretlendikten sonra başvuru Sosyal Güvenlik Kurumuna (SSK) gönderilir.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

EYT başvuru şatları, e-Devlet üzerinden veya SGK’ya dilekçe verilerek yapılır. Kamuoyunda “Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT)” olarak bilinen vatandaşlar için 1.3.2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 3.3.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası Sosyal Sigortalar Kurumuna “Gelir/Aylık/Ödenek Talep Belgesi” ile başvurulması yeterlidir. EYT başvuru şartları şunlardır:

SSK EYT başvuru şartları:

 • Kadınlar için 5 bin prim günü, 20 yıl hizmet süresi
 • Erkekler için 5 bin prim günü, 25 yıl hizmet süresi

BAĞ-KUR EYT başvuru şartları:

 • Kadınlar için 7 bin 200 prim günü, 20 yıl hizmet süresi
 • Erkekler için 9 bin prim günü, 25 yıl hizmet süresi
 • Kanun, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi yapılanlar için geçerlidir.
 • Emekli Sandığı EYT Şartları:
 • Normal emeklilikte kadınlar için 20 yıl (7200 gün), erkekler için 25 yıl (9000 gün) hizmet
 • Kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi
 • Kısmi emeklilikte 10 yıl (3600 gün) hizmet ve 60 yaş

EYT’LİLERİN SİGORTA GÜN/PRİM HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

 Erkekler İçin Mevcut Emeklilik Koşulları – Eyt başvuru şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
01.05.2008 – 31.12.2035 7200 gün 60 yaş
09.09.1999 – 30.04.2008 7000 gün 60 yaş
24.11.1998 – 08.09.1999 25 yıl; 5975 gün 58 yaş
24.05.1997 – 23.11.1998 25 yıl; 5900 gün 57 yaş
24.11.1995 – 23.05.1997 25 yıl; 5825 gün 56 yaş
24.05.1994 – 23.11.1995 25 yıl; 5750 gün 55 yaş
24.11.1992 – 23.05.1994 25 yıl; 5675 gün 54 yaş
24.05.1991 – 23.11.1992 25 yıl; 5600 gün 53 yaş
24.11.1989 – 23.05.1991 25 yıl; 5525 gün 52 yaş
24.05.1988 – 23.11.1989 25 yıl; 5450 gün 51 yaş
24.11.1986 – 23.05.1988 25 yıl; 5375 gün 50 yaş
24.05.1985 – 23.11.1986 25 yıl; 5300 gün 49 yaş
24.11.1983 – 23.05.1985 25 yıl; 5225 gün 48 yaş
24.05.1982 – 23.11.1983 25 yıl; 5150 gün 47 yaş
24.11.1980 – 23.05.1982 25 yıl; 5075 gün 46 yaş
24.05.1979 – 23.11.1980 25 yıl; 5000 gün 45 yaş
09.09.1976 – 23.05.1979 25 yıl; 5000 gün 44 yaş
08.09.1976 ve öncesi 25 yıl; 5000 gün Herhangi bir yaş şartı yoktur.

Kadınlar İçin Mevcut Emeklilik Koşulları – Eyt başvuru şartları

Sigorta Primi Ödeme Başlangıç Tarihi Yıl Şartıyla Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Şartı
01.05.2008 – 31.12.2035 7200 gün 58 yaş
09.09.1999 – 30.04.2008 7000 gün 58 yaş
24.05.1999 – 08.09.1999 20 yıl; 5975 gün 56 yaş
24.05.1998 – 23.05.1999 20 yıl; 5975 gün 55 yaş
24.05.1997 – 23.05.1998 20 yıl; 5975 gün 54 yaş
24.05.1996 – 23.05.1997 20 yıl; 5900 gün 53 yaş
24.05.1995 – 23.05.1996 20 yıl; 5825 gün 52 yaş
24.05.1994 – 23.05.1995 20 yıl; 5750 gün 51 yaş
24.05.1993 – 23.05.1994 20 yıl; 5675 gün 50 yaş
24.05.1992 – 23.05.1993 20 yıl; 5600 gün 49 yaş
24.05.1991 – 23.05.1992 20 yıl; 5525 gün 48 yaş
24.05.1990 – 23.05.1991 20 yıl; 5450 gün 47 yaş
24.05.1989 – 23.05.1990 20 yıl; 5375 gün 46 yaş
24.05.1988 – 23.05.1989 20 yıl; 5300 gün 45 yaş
24.05.1987 – 23.05.1988 20 yıl; 5225 gün 44 yaş
24.05.1986 – 23.05.1987 20 yıl; 5150 gün 43 yaş
24.05.1985 – 23.05.1986 20 yıl; 5075 gün 42 yaş
24.05.1984 – 23.05.1985 20 yıl; 5000 gün 41 yaş
09.09.1981 – 23.05.1984 20 yıl; 5000 gün 40 yaş
01.04.1981 – 08.09.1981 20 yıl; 5000 gün 38 yaş
01.04.1981 ve öncesi 20 yıl; 5000 gün Herhangi bir yaş şartı yoktur.

EYT EMEKLİLİĞİNDE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

1475 sayılı Yasanın 14’üncü maddesi hükümleri uyarınca emeklilik sebebiyle iş sözleşmesini fesheden çalışanın ihbar tazminatı talep hakkı bulunmamaktadır. Dolayısıyla EYT kapsamından işten ayrılan işçinin ihbar tazminatı talep etme hakkı olmadığı için ihbar sürelerine uyma zorunluluğu bulunmamaktadır.

EYT kapsamında emekli olan çalışan hem kıdem tazminatı talep edip hem de aynı iş yerinde çalışmaya devam edecekse kıdem tazminatını aldığı tarihten itibaren kıdem süresi sıfırlanacak ve iş yerinden ayrıldığı zaman yeniden başlayan süre üzerinden kıdem tazminatı hesaplanacaktır. Aynı işyerinde çalışmaya devam edecek olan çalışan patronu ile anlaşarak kıdem tazminatını daha sonra almayı da talep edebilecektir. EYT sonrası devam edilen çalışma durumunda eğer iş yerinden kıdem tazminatını almaya hak kazanamayacağı bir sebepten dolayı ayrılırsa yalnızca EYT ile çıkış tarihinde almaya hak kazandığı kıdem tazminatını alabilecektir. Ancak kıdem tazminatına hak kazanacak bir sebepten dolayı işten ayrılırsa EYT ile çıkış tarihinde almaya hak kazandığı kıdem tazminatı ile 2. Çıkışı ile almaya hak kazandığı kıdem tazminatını da alabilecektir.

EYT EMEKLİLİĞİNDE YILLIK İZİN ÜCRET HESAPLAMASI NASIL YAPILIR?

EYT kapsamında emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya devam eden işçinin yıllık izin ücretleri hesaplanırken önceki ve sonraki çalışmış olduğu süreler hesaplanır. İşçinin aynı iş yerinde emeklilik öncesi ve emeklilik sonrası olmak üzere 2 dönem çalışan işçinin EYT ile emekli olduktan sonra kıdem tazminatı almış olması yıllık izin sürelerinin hesaplanması sırasında bu dönemlerin birleştirilmesine engel olmaz. Kural olarak izin hakkının tespiti bakımından önceki çalışalar da dikkate alınmaktadır.

5000 GÜNDEN EMEKLİLİK NEDİR?

Türkiye’de emeklilik koşulları, 1999 yılında yapılan bir değişiklikle yaş, prim günü ve sigortalılık süresi olmak üzere üç kritere bağlanmıştır. Bu değişiklik ile emeklilik için gereken prim günü sayısı 7000 güne çıkarılmıştır. Ancak, 1999 yılı öncesinde sigortalı olanlar için bu kriter 5000 gündür.

5000 günden emeklilik, 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ancak henüz emekli olamayan kişiler için umut ışığı olarak görülüyor. Bu kişiler, 5000 prim gününü doldurdukları takdirde, EYT başvuru şartlarından olan yaş kriteri aranmaksızın emekli olabilecekler.

5000 günden emeklilik, bu kişiler için bir çözüm niteliğinde olsa da bazı endişelere de yol açabilir. Bu endişelerin başında, emeklilik fonlarının yetersiz kalabileceği kaygısı gelmektedir. 5000 günden emeklilik ile, emeklilik yaşı daha düşük olacağından, emeklilik fonlarının maddi yükü de doğal olarak artacak. Bu durum, emeklilik fonlarının yetersiz kalması endişesini de beraberinde gündeme getirmektedir.

Bir diğer endişe ise, 5000 günden emekliliğin işgücü piyasasını olumsuz etkileyebileceği düşüncesidir. 5000 günden emeklilik ile, daha fazla kişinin emekli olacağı ve işgücü piyasasındaki rekabetin artacağı düşünülmektedir. Bu durum, işsizliğin artmasına ve ücretlerin düşmesine neden olabilir.

5000 gün ile emeklilik, 1999 yılı öncesinde sigortalı olan kişiler için bir çözüm niteliğinde olsa bile bazı sorunlara da yol açabileceği düşünülmektedir. Bu sorunların çözümlenmesi için, emeklilik fonlarının güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının desteklenmesine yönelik önlemler alınması gerekmektedir.

5000 günden emeklilikle ilgili bazı olumlu ve olumsuz yönler şu şekilde sıralanabilir:

Olumlu yönler:

 • 1999 yılı öncesinde sigortalı olan ancak hala emekli olamayan kişilere bir çözüm sunuyor.
 • Emeklilikte yaşa takılanların emeklilik hayallerini gerçekleştirmelerine yardımcı oluyor.
 • İşgücü piyasasına yeni kişilerin katılmasına ve istihdama katkıda bulunuyor.

Olumsuz yönler:

 • Emeklilik fonlarının yetersiz kalmasına neden olabilir.
 • İşgücü piyasasını olumsuz etkileyebilir.
 • Emekli maaşlarında düşüşe neden olabilir.

Sonuç olarak, 5000 günden emeklilik, 1999 yılı öncesinde sigortalı olan kişiler için bir çözüm niteliğinde olsa da bazı sorunlara da yol açabileceği düşünülüyor. Bu sorunların çözümü için, emeklilik fonlarının güçlendirilmesi ve işgücü piyasasının desteklenmesine yönelik önlemlerin hızlıca alınması gerekmektedir.

2000-2008 YILLARI ARASI SİGORTA GİRİŞİ OLANLARIN DURUMU

Ülkemizde, 1999 ve öncesinde emekli olabilmek için gereken şartlar 4a statüsünde çalışan kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl hizmet süresi ile 5000-5975 gün prim ödeme şartını içeriyordu. 4b/4c statüsünde çalışanlar için ise 25 yıl hizmet süresi ile kadınlar için 7200, erkekler için ise 9000 gün prim ödeme şartı bulunmaktaydı. Ancak, 8 Eylül 1999 tarihinde 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile emeklilik şartları güncellenerek, çalışanlar için yaş şartı da eklenmiştir. Bu kapsamda, 1999-2008 tarihleri arasında yaşlılık aylığına hak kazanmak için kadınlar için 58, erkekler için ise 60 yaşına ulaşma şartı getirilmiştir.

2008 tarihinden sonra yapılan düzenleme ile ise yaş şartı kademeli olarak artırılmıştır. 2000 ve 2008 arasında sigortalı olanlar için planlanan düzenleme, EYT başvuru şartlarından olan yaş şartı yerine prim gün sayısı şartını öne çıkaran bir düzenleme olarak değerlendirilmiştir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yapılan çalışmalar kapsamında, kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda, sigorta girişi 2000-2008 tarihleri arasında olan kişiler, belirlenen koşulları sağladıklarında emekli olabileceklerdir.

EYT VE BORÇLANMA HÜKÜMLERİ

Borçlanma konusunda EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) durumunda herhangi bir lehte veya aleyhte özel bir düzenleme yapılmamıştır.

Bu nedenle, EYT kapsamındaki bireyler, askerlik, doğum, kısmi süreli çalışma, avukatlık stajı, yurtdışı çalışması gibi sürelerini borçlanabilirler. Borçlanma için ödenecek olan primler, borçlanma başvurusunun yapıldığı tarihte geçerli olan sigorta primine esas kazanç alt ve üst sınırları dikkate alınarak güncel tutardan hesaplanacaktır.

EYT’LİLERİN HAKLARI VE TALEPLERİ NELERDİR?

8 Eylül 1999 yılında yapılan düzenleme ile ortaya çıkan EYT sorunu sebebiyle emekli olmaya hak kazanamayan EYT’liler, EYT başvuru şartlarından olan yaş şartı aranmaksızın sigortalılık süresi ve prim günü koşullarını sağlayıp emekli olabilmeyi talep etmektedirler.

EYT’ lilerin hakları şu şekildedir:

 • Kıdem Tazminatı: Kıdem tazminatı, çalışanın işyerinde her tam yıl için 30 günlük brüt ücretidir. İşten ayrılma tarihindeki brüt ücret üzerinden hesaplanır.
 • Ödenmemiş maaş: Çalışanın işten ayrıldığı tarihe kadar alamadığı maaşı varsa, işveren bu ödenmemiş maaşı çalışana ödemek zorundadır.
 • Fazla Çalışma ve Ek Sürelerle Çalışma Ücreti: Çalışan, işyerinde fazla çalışma veya ek sürelerle çalışma yapmışsa, bu çalışmalar karşılığında hak ettiği ücreti de işveren tarafından ödemelidir.
 • Yıllık İzin Ücreti: Çalışan, işyerinde her tam yıl için 21 gün yıllık izin hakkı kazanır. Çalışan, işten ayrıldığı tarihe kadar kullanmadığı yıllık izin süresine ilişkin ücreti de işveren tarafından ödemelidir.
 • Hafta Tatili Ücreti: Çalışan, haftada en az bir gün hafta tatili hakkına sahiptir. İşten ayrıldığı tarihe kadar kullanmadığı hafta tatili süresine ilişkin ücreti de işveren tarafından ödenmelidir.
 • Milli Bayram ve Genel Tatil Ücreti: Çalışan, milli bayram ve genel tatillerde çalışmak zorunda kalırsa, bu çalışmalar karşılığında hak ettiği ücreti de işveren tarafından ödemelidir.

SON DAKİKA MÜJDE EYT’LİLER EMEKLİ OLABİLECEK Mİ?

30.01.2023 tarihinde meclise sunulan emekli olmak için gerekli yaş şartını sağlayamayanlar için emekli olma fırsatı sunan EYT kanun teklifi 01.03.2023 tarihinde meclisten geçerek Resmi Gazete ‘de yayınlanmıştır. Bu kanun kapsamında sigorta başlangıcı 9 Eylül 1999’dan önce olup sigortalılık süresi ve prim günü şartlarını sağlayıp yaşı sebebi ile emekli olmaya hak kazanamayan çalışanlar bu kanun ile EYT başvuru şartlarından olan yaş şartı aranmaksızın artık emekli olmaya hak kazanabilecek.

İŞVEREN EYT’Lİ İŞÇİYİ İŞTEN NASIL ÇIKARACAK?

EYT sorunun çözülmesi ile EYT düzenlemesi kapsamında emekli olmaya hak kazanan çalışan isteği doğrultusunda aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilir. İşveren, çalışanını sırf emeklilik şartlarını taşıyor diye işten çıkarma hakkına sahip değildir. Sırf bu sebeple işten çıkarılan çalışan işe iade davası açabilecektir.

YURTDIŞINDA ÇALIŞAN VATANDAŞLAR TÜRKİYE’DE EYT’DEN EMEKLİ OLABİLİR Mİ?

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının da gerekli şartları sağlamaları halinde EYT düzenlemesi çerçevesinde emekli olabilme hakları bulunmaktadır. Yurt dışında çalışan Türk vatandaşlarının hak ve menfaatlerinin korunması amaçlanarak bugüne kadar Türkiye ile 35 ülke arasında sosyal güvenlik anlaşması imzalanmıştır. EYT düzenlemesinden yararlanmak isteyen yurt dışından çalışan bir Türk vatandaşı söz konusu anlaşmanın tarafı olan ülkelerden birinde yer alıyorsa bu anlaşma kapsamında belirlenen şartları yerine getirerek emekli olabilecektir.  Her ülkenin kendine göre prosedürleri bulunduğu için bu süreç esnasında başvuruların detaylı ve uzman kişiler yardımı ile yapılmasında fayda bulunmaktadır.

HARBİYE HUKUK BÜROSU EYT MAĞDURİYETİ HİZMETLERİMİZ

Harbiye Hukuk Bürosu olarak EYT sorununun giderilmesi amacıyla yürürlüğe giren EYT kanunu kapsamında kazanılan emeklilik hakkı, işten ayrılma, tazminat hakkı, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşının durumunu ve benzeri konularda size hızlı, güvenilir ve etkin bir hizmet sunuyoruz. EYT başvurusunun nasıl yapıldığı ve EYT başvuru şartlarının neler olduğu hakkında daha detaylı ve doğru bilgiye ulaşmak isterseniz bizlerle iletişime geçebilirsiniz.

EYT NEDİR EYT BAŞVURU ŞARTLARI

EYT NEDİR EYT BAŞVURU ŞARTLARI

SIKÇA SORULAN SORULAR

EYT Kapsamına Kimler Giriyor?

İlk sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önce olup emekli olmak için gerekli olan prim ve sigortalılık süre şartını sağlamış olan ancak EYT başvuru şartlarından olan yaş kriterini (Kadınlarda58/Erkeklerde 60) sağlayamayan kimseleri kapsamaktadır

EYT’den Kimler Yararlanabilir?

Sigorta girişi 9 Eylül 1999 öncesi olan, 4a sigorta kapsamında kadınlarda 20 erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi ve 5000-5975 arasında kademeli prim gün şartlarını taşıyan kişiler EYT’den yararlanabilir.

Çalışan EYT’li Ne Yapacak?

Çalışan EYT’li emekli olup kıdem tazminatıyla birlikte hakkı olan diğer alacaklarını da alarak işten ayrılabileceği gibi aynı iş yerinde çalışmaya da devam edebilecektir. İşverenin EYT’liyi bu sebepten ötürü işten çıkarma hakkı bulunmamaktadır.

EYT İçin 1999 Öncesi Kaç Gün Sigortalı Olmak Gerekiyor?

EYT başvurusunda 5000-5975 arası kademeli olarak belirlenen prim günü şartlarını taşıyanlar EYT kapsamında emekli olabilecektir.

5000 Prim Günü Ne Oldu Son Dakika?

3 Mart 2023 tarihinde 7438 sayılı kanun ile hayata geçirilen düzenleme ile sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan öncesi olan çalışanlardan kadınlar 20 yıl, erkekler 25 yıl sigortalılık süresi ile 5000 gün prim ödeme şartını yerine getirenler yaşlarına bakılmaksızın emekli olabileceklerdir.

1 Yılda Kaç Prim Günü Var?

Aylık prim ve hizmet belgesinin sosyal güvenlik kurumuna verilmesine ve primlerin ödenme sürelerine dair usul ve esaslar hakkında tebliğin ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların, prim ödeme gün sayılarının hesaplanmasıyla ilgili maddesinde Ay/dönem içindeki çalışmaları tam olan sigortalıların prim ödeme gün sayıları, ay/dönemin kaç gün olduğuna bakılmaksızın (ay/dönemin 28, 29, 30 veya 31 gün çektiği üzerinde durulmaksızın) 30 gün olarak sisteme girilecektir dediği için 1 yılda 12 × 30’dan 360 prim günü bulunmaktadır.

2000-2008 Arası Sigorta Girişi Olanlara Erken Emeklilik Var Mı?

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar kapsamında sigorta giriş tarihi  2000-2008 tarihleri arasında olanlar kademeli emeklilik sisteminin onaylanması durumunda istenen koşulları sağlayarak emekli olmaya hak kazanabileceklerdir. Ancak kademeli emeklilik sistemi henüz yürürlüğe girmemiştir.

EYT Emekli Olup Olmadığımı Nasıl Öğrenebilirim?        

EYT’den faydalanıp faydalanamadığınızı il ve ilçelerdeki SGK müdürlüklerine gidip bizzat başvuru yaparak öğrenebileceğiniz gibi e-devlet üzerinden de öğrenebilmek de mümkündür

EYT Düzenlemesinde Son Durum 2024?

EYT sorunun çözümü için meclis gündemine sunulan EYT kanun teklifi 01.03.2023 tarihinde yasalaştı bu kanunla sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999’dan önce olanlar için prim gün sayısı kademeli olarak belirlenerek yaş şartı ortadan kaldırıldı. Özetle kadınlar için 20, erkekler için 25 yıl sigortalılık süresi ve belirli prim günü gerekliliği getirildi. EYT’nin resmî gazetede yayınlanmasının ardından başvurular da alınmaya başlandı.

Nil KÜLEGE

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap