Ceza HukukuFUHUŞ SUÇU VE CEZASI (TCK 227. MADDE)

FUHUŞ SUÇU NEDİR?

FUHUŞ SUÇU NEDİR?

Fuhuş suçu bir kimsenin para karşılığı bir başkasıyla cinsel ilişkiye girmesi olarak tanımlanmıştır.

Fuhuş suçu, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu m.227’ de “genel ahlaka karşı suçlar” bölümünde düzenlenmiştir.

FUHUŞ

FUHUŞ

Madde 227- (1) Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu suçun işlenişine yönelik hazırlık hareketleri de tamamlanmış suç gibi cezalandırılır.

(2) Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanılarak kısmen veya tamamen geçimin sağlanması, fuhşa teşvik sayılır.

(3)  Fuhşu kolaylaştırmak veya fuhşa aracılık etmek amacıyla hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri veren, dağıtan veya yayan kişi bir yıldan üç yıla kadar hapis ve iki yüz günden iki bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.

(4) Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

(5) Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(6) Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

(7) Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur.

(8) Fuhşa sürüklenen kişi, tedaviye veya psikolojik terapiye tâbi tutulabilir.

Bu suçta korunan hukuki değer ar veya haya duygusudur. Fuhuş suçunun mağdurunun cinsiyetinin bir önemi yoktur. Kadın, erkek, LGBTİ bireyleri bu suçun mağduru olabilirler. Bir kimsenin fuhuş yapması 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda suç olarak düzenlenmemiştir. Fuhuş suçunun mağduru fuhuş yaptırılan kişidir.

YETİŞKİN FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

YETİŞKİN FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

Basit Fuhuş Suçunun Cezası

Bir kimseyi fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran ya da fuhuş için aracılık eden veya yer temin eden kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK 227/2).

CEBİR, HİLE, TEHDİT KULLANMA VEYA ÇARESİZLİKTEN YARARLANMA SURETİYLE FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

 

CEBİR, HİLE, TEHDİT KULLANMA VEYA ÇARESİZLİKTEN YARARLANMA SURETİYLE FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4).

AKRABA VEYA YAKIN İLİŞKİDE OLAN KİŞİLERİN İŞLEDİĞİ FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

 

AKRABA VEYA YAKIN İLİŞKİDE OLAN KİŞİLERİN İŞLEDİĞİ FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır(TCK 227/5).

ÖRGÜTLÜ FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

ÖRGÜTLÜ FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

 Bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/6).

Bu suçlardan dolayı, tüzel kişiler hakkında bunlara özgü güvenlik tedbirlerine hükmolunur (TCK 227/7).

ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN FUHUŞ SUÇU VE CEZASI

ONSEKİZ YAŞINDAN KÜÇÜK ÇOCUĞUN FUHUŞ SUÇU VE CEZASI

Çocuğun Fuhuş Suçu Cezası: Çocuğu fuhşa teşvik eden, bunun yolunu kolaylaştıran, bu maksatla tedarik eden veya barındıran ya da çocuğun fuhşuna aracılık eden kişi, dört yıldan on yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır (TCK 227/1).

CEBİR, HİLE, TEHDİT KULLANMA VEYA ÇARESİZLİKTEN YARARLANMA SURETİYLE ÇOCUĞUN FUHUŞ SUÇU CEZASI

CEBİR, HİLE, TEHDİT KULLANMA VEYA ÇARESİZLİKTEN YARARLANMA SURETİYLE ÇOCUĞUN FUHUŞ SUÇU CEZASI

 Çocuğa karşı fuhuş suçunun; cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkraya göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır (TCK 227/4).

AKRABA VEYA YAKIN İLİŞKİDE OLAN KİŞİLERİN ÇOCUĞA KARŞI FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

AKRABA VEYA YAKIN İLİŞKİDE OLAN KİŞİLERİN ÇOCUĞA KARŞI FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

Fuhuş suçlarının eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/5).

ÇOCUĞA KARŞI ÖRGÜTLÜ FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

ÇOCUĞA KARŞI ÖRGÜTLÜ FUHUŞ SUÇUNUN CEZASI

Çocuğu karşı fuhuş suçunun, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıda fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır (TCK 227/6).

FUHUŞ SUÇUNUN UNSURLARI

FUHUŞ SUÇUNUN UNSURLARI

Suçun Maddi Unsurları:

Korunan Hukuki Değer: Fuhuş suçu ile toplumun genel ahlak anlayışının korunduğu söylenebilir. Başka bir ifadeyle fuhuş suçu ile korunan hukuki değerin toplumun ar ve haya duyguları ile genel ahlak anlayışı olduğu söylenebilir.

Fail: Fuhuş suçunda fail için özel bir şart aranmamıştır. Fail herhangi bir gerçek kişi olabilir. Ancak TCK 227/5’te sayılan eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde suçun nitelikli hali oluşur ve ceza yarı oranda arttırılır.

Mağdur: Fuhuş suçunda mağdur kendisine fuhuş yaptırılacak kişidir. Maddenin birinci fıkrasına göre mağdur çocuklar olabilmektedir. 18 yaşını doldurmamış herkes çocuk olarak tanımlanmaktadır. Çocuğun cinsiyetinin bir önemi yoktur. Maddenin ikinci fıkrasında bahsedilen mağdur ise yetişkinlerdir. 18 yaşını doldurmuş herkes yetişkindir. Fuhuş suçunda cinsiyetin bir önemi yoktur. Yetişkin mağdur kişi kadın, erkek veya lgbti bireyleri olabilir.

Hareket: 

TCK m.227’ de fuhuş suçunun oluşması için gereken seçimlik hareketler sayılmıştır. Bunlar;

  • Çocuğu fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak, çocuk fuhşuna aracılık etmek,
  • Bir kimseyi fuhşa teşvik etmek, bunun yolunu kolaylaştırmak ya da aracılık etmek,
  • Fuhşa sürüklenen kişinin kazancından yararlanmak,
  • Fuhşu kolaylaştırmak için hazırlanmış görüntü, yazı ve sözleri içeren ürünleri vermek, dağıtmak veya yaymak,
  • Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa teşvik etmek,

Suçun Manevi Unsuru:

Fuhşa sürükleme suçları sırf hareket suçlarıdır. Failin hareketi bilerek ve isteyerek gerçekleştirmesi yeterlidir. Bu suçlar kasten işlenebilir. Fuhuş suçu için bszı yazarlar olası kastla işlenebileceğini söylerken bazı yazarlar olası kastla işlenemeyeceği söylemiştir. Fail hareketin suç oluşturabileceğini öngörüyorsa ve yine de ne olursa olsun düşüncesiyle hareket ediyorsa olası kastla hareket etmiş olur.

Suçun Nitelikli Halleri: Suça verilen cezanın artmasına veya azalmasına neden olan hallere nitelikli haller denir. Fuhuş suçunda çeşitli nitelikli haller düzenlenmiştir.

Dördüncü fıkraya göre; Cebir veya tehdit kullanarak, hile ile ya da çaresizliğinden yararlanarak bir kimseyi fuhşa sevk eden veya fuhuş yapmasını sağlayan kişi hakkında yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılır.

Beşinci fıkraya göre; Yukarıdaki fıkralarda tanımlanan suçların eş, üstsoy, kayın üstsoy, kardeş, evlat edinen, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruma ve gözetim yükümlülüğü bulunan diğer kişiler tarafından ya da kamu görevi veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Altıncı fıkraya göre; bu suçların, suç işlemek amacıyla teşkil edilmiş örgüt faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, yukarıdaki fıkralara göre verilecek ceza yarı oranında artırılır.

Hukuka Aykırılık Unsuru:

Hukukumuzda yetişkin bireylerin gerçekleştirdiği isteğe dayalı fuhşa devlet kontrolünde izin verilmektedir. “Genel Kadınlar ve Genelevlerin Tabi Olacakları Hükümler ve Fuhuş Yüzünden Bulaşan Zührevi Hastalıklarla Mücadele Tüzüğü” ve “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu” hükümlerine göre devletin izni dahilinde iradesi ile fuhuş yapan kişilerle irtibat kuran kişinin fiilleri hukuka uygun olacaktır. 

Suçun Özel Görünüş Biçimleri

Teşebbüs: Suç işleme kararı alıp, suç yolunda hazırlık hareketlerini tamamladıktan sonra icra hareketlerine başlayıp, elinde olmayan nedenlerle neticeye ulaşamama halinde teşebbüs söz konusudur. Bir suçta teşebbüsün söz konusu olabilmesi için: 

  • Bir suçu işleme kastının bulunması, 
  • Suçun icrasına başlanması, 
  • Elverişli hareketlerin bulunması ve 
  • Suçun engel nedenlerle tamamlanmaması gerekir. 

1’inci fıkrada düzenlenen suçta teşebbüs mümkün olmayacaktır. İkinci fıkra açısından hareketler kısımlara bölünebildiği oranda teşebbüs mümkün olabilecektir. Fuhuş için yer temin ete açısından da teşebbüs mümkündür.

İştirak: Suçun kanuni tanımında yer alan fiili birlikte gerçekleştiren kişilerden her birinin fail olarak sorumlu olmasına iştirak denir. Fuhuş suçunda iştirak ile ilgili özel bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu sebepten genel iştirak konusunda genel hükümler uygulanmalıdır.

İçtima: Failin, bir veya birden çok fiille, ceza kanunun aynı hükmünü veya farklı hükümlerini bir veya birden çok kez ihlal etmesi ama birden çok suçtan değil bir suçtan sorumlu tutulmasıdır. İçtima konusunda da özel bir hükme yer verilmemiştir. Bu nedenle genel hükümlerin dikkate alınması gerekir. Suçların zincirleme veya fikrî ya da gerçek içtima şeklinde işlenmesi de mümkündür. Örneğin fail, aynı mağduru birden fazla defa fuhuş yapması için teşvik ederse bu durumda aynı mağdura karşı suç, birden fazla defa işlendiğinden zincirleme suç hükümleri uygulanır. Yine fail, aynı suç işleme kararının icrası kapsamında, birden fazla mağduru, tek bir hareketle fuhuş için teşvik eder ise, zincirleme suç hükümleri uygulanacaktır.

FUHUŞ SUÇUNDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

FUHUŞ SUÇUNDA SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA

Soruşturma Aşaması:

Fuhuş suçu şikayete bağlı suçlardan değildir. Bu yüzden şikayet süresi yoktur. Fuhuş suçunun soruşturma aşaması ihbar sonucu veya savcılığın re’sen harekete geçmesi sonucu başlar. Şikayetin geri çekilmesi soruşturmayı sonlandırmaz. Savcı yeterli şüpheyi oluşturacak delilleri topladığı zaman iddianame düzenleyecektir. Yeterli şüpheyi oluşturacak delillere ulaşamazsa kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verecektir. 

Kovuşturma Aşaması:

Savcılığın düzenlediği iddianame mahkeme tarafından kabul edilince kovuşturma aşamasına geçilmiş olunur. Fuhuş suçunda ceza mahkemeleri görevli olur. Kovuşturma aşaması faile verilecek cezanın hükmolunması veya failin suçsuz bulunup beraat edilmesi ile biter.

ADLİ PARA CEZASI, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

ADLİ PARA CEZASI, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Adli Para Cezası, işlenen bir suç sonucu yargılamayı gerçekleştiren mahkeme tarafından suçlu kişiye devletin hazinesine belirli bir miktar para ödemesine karar verilmesidir. Adli para cezası, İşlenen bir suç sonucunda hapis cezasıyla veya tek başına uygulanabilir. Fuhuş suçunda adli para cezası ve hapis cezası birlikte düzenlenmiştir. Bu yüzden fuhuş suçunda hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkün olmayacaktır.

Erteleme, şartların gerçekleşmesi durumda mahkeme tarafından verilen cezanın infazından vazgeçilmesidir. Suç nedeniyle hükmedilen hapis cezası 2 yıl veya altında olduğunda cezanın ertelenmesi kararı verilmesi mümkündür. Bu yüzden fuhuş suçunda erteleme kararı sadece TCK 226/3 açısından mümkün olabilmektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması (hagb), Sanığa yüklenen suçtan dolayı yapılan yargılama sonunda hükmolunan ceza, iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası ise; mahkemece, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilir. Hükmün açıklanmasının geri bırakılması, kurulan hükmün sanık hakkında bir hukukî sonuç doğurmamasını ifade eder. (CMK m.231) Bu yüzden fuhuş suçunda hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı sadece TCK 226/3 açısından mümkün olabilmektedir.

FUHUŞ SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI

FUHUŞ SUÇUNDA DAVA ZAMANAŞIMI

Dava zamanaşımı, suçun işlendiği tarihten itibaren belirli bir süre geçmesine rağmen dava açılmamış veya dava açılmış ya da kanuni süre içerisinde sonlandırılmamış ise ceza davasının düşmesi sonucunu doğuran hukuki müessesedir. 

Söz konusu zamanaşımı süresi fuhuş suçu için; yetişkinlerin fuhuş suçu nedeniyle yapılan yargılamalarda olağan dava zamanaşımı süresi 8 yıl, çocuğa karşı işlenen fuhuş suçunun zamanaşımı süresi 15 yıldır.

FUHUŞ SUÇU GÖREVLİ MAHKEME

FUHUŞ SUÇU GÖREVLİ MAHKEME

Fuhuş suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleridir. 

FUHUŞ SUÇU YARGITAY KARARI

FUHUŞ SUÇU YARGITAY KARARI

Mahkeme sanığın evlendirme vaadiyle oluşturduğu hileli yöntemlerle mağdureyi kandırarak, yol giderlerini de kendisi karşılamak suretiyle Türkiye’ye getirdiği, daha sonra da dönüş ve diğer ihtiyaçları için parası bulunmayan mağdurenin bu çaresizliğinden yararlanarak onu fuhuş yapmaya zorladığı ve mağdureyi ikna etmek suretiyle fuhuş yapmasını sağladığı kabul edilmiş ise de; olayda failin mağdur üzerinde cebir veya tehdit kullanması ya da mağdura hile yapması veya onun çaresizliğinden yararlanması unsuru bulunmamaktadır. Çaresizlikten söz edebilmek için kişinin muhtaç durumda bulunması, bu muhtaç halin yarattığı sonuçtan yararlanılarak sömürülmesidir. Buradaki çaresizlikten; hayatını devam ettirmek, bir yerde kalmak ve iş bulmak konusunda yapacak bir şeyi olmayan kimseyi anlamak gerekir. Halbuki mağdure üstesinden gelemeyeceği bir çaresizlik ortamında bulunmamaktadır. Olayda fuhuş yaptırmak suçunun ağırlaştırıcı nedeni gerçekleşmediği halde, hatalı kabul ve değerlendirme ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 227. Maddesinin 4. Fıkrasının uygulanması suretiyle fazla ceza tayini hukuka aykırıdır (Yargıtay 8.Ceza Dairesi – Karar No.2010/5953).

 

Yargıtay sitesine gitmek için tıklayınız.

HARBİYE HUKUK BÜROSU

Dilara Gül ERBAŞ

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap