Ceza HukukuHAKARET SUÇU NEDİR? HAKARET SAYILMAYAN SÖZLER VE KELİMELER NELERDİR?

Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmak hakaret suçunu oluşturur. Hakaret davaları özellikle son yıllarda eleştiri ve hakaret arasındaki ayrımın kolaylıkla yapılamamasından dolayı oldukça artmış ve birçok kişinin mağduriyet yaşamasına sebep olmaktadır. Hangi kelimelerin hakaret suçu hangi kelimelerin eleştiri olarak kabul edileceğine Yargıtay içtihatları gereğince açıklık getirilmektedir. Bu makalemizde de günümüzün en yaygın meselelerinden olan hangi kelimelerin hakaret suçu sayılıp sayılmayacağı konusuna yargı kararları ışığında açıklık getireceğiz. Yargıtay kararları çerçevesinde hakaret sayılmayan sözleri de tek tek makalemizin sonunda listeledik, önemle okumanız tavsiye edilmektedir. 

HAKARET SUÇU NEDİR?

HAKARET SUÇU NEDİR?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 125.maddesinde hakaret suçunu düzenlemiştir. Hakaret Suçu, kanun koyucu tarafından Bir kimseye onur, şeref ve saygınlığını rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnat eden veya sövmek suretiyle bir kimsenin onur, şeref ve saygınlığına saldırmakolarak tanımlanmıştır. Bu suç aynı zamanda sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi şeklinde de işlenebilmektedir. Bu suçun TCK madde 125/1’de belirtilen basit hali takibi şikâyete bağlı olup bu davanın açılabilmesi ancak hakarete uğrayan tarafından şikâyetçi olunması ile mümkündür. Şikâyete bağlı olan basit hal için zamanaşımı süresi müştekinin hakaret edeni öğrendiği tarihten itibaren 6 aylık zamanaşımı süresi mevcuttur. Nitelikli hakaret suçunda ise şikâyete bağlılık söz konusu değildir.

HAKARET SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

HAKARET SUÇUNUN CEZASI NEDİR?

5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun madde 125/1’de düzenlenen hakaret suçunun basit halinin ve TCK madde 125/2’de bahsi geçen bu suçun mağduru muhatap alan sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle işlenmesi hallerinin cezası üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıdır. 

Kanun koyucu hakaret suçunun kamu görevlisine karşı veya diğer nitelikli hallerle işlenmesi halinde suçun cezasının alt sınırının 1 yıldan az olamayacağına, alenen işlenmesi halinde ise suçun cezasının 1/6 oranında artırılacağına hükmetmiştir.

HANGİ KELİME VE SÖZLER HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMAZ?

HANGİ KELİME VE SÖZLER HAKARET SUÇUNU OLUŞTURMAZ?

Kanun koyucu hakaret sayılabilecek ve sayılamayacak kelime ve sözleri kanunda tek tek saymadığı için Yargıtay’ın yerleşik içtihatları ile hangi kelime ve sözlerin hakaret sayıldığını hangilerinin hakaret sayılmadığına kanaat getirilebilmektedir. 

Yargıtay kararlarını genel olarak kategorize edecek olursak; 

 1. Allah belanı versin, Cehenneme kadar yolun var, Allah’ından bul, Allah müstahakkını versin, Allah senin canını alsın, Allah seni bildiği gibi yapsın, Yarını göremezsin inşallah gibi beddua niteliğindeki kelime ve sözler Yargıtay tarafından hakaret sayılmamaktadır. 
 2. Yargıtay aynı zamanda Eleştiri veya ağır eleştiri mahiyetindeki kelime ve sözleri de hakaret olarak kabul etmemektedir. Dinsiz, imansız, saygısız, ulan, lan, yalancı gibi ifadeler ağır eleştiri sayılmaktadır. Bunlara ek olarak;

Yargıtay Ceza Genel Kurulu Esas No: 2017/814 Karar No: 2018/512 Karar Tarihi: 08.11.2018 olan kararın, “Yargılamaya konu somut olayda; avukat olan sanığın, ceza mahkemesindeki bir dosyasını incelemek için mahkeme kalemine gittiği, dosyadaki tebligat işlemlerinde yaşanan bir sorun nedeniyle önce zabıt kâtibi ile daha sonra da araya giren katılan yazı işleri müdürüyle yaşadığı tartışma sırasında söylediği ‘Kapa çeneni, psikolojik sorunun var herhâlde, sen hastasın, hastaneye git, kadına bak ya’ şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibarı ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkûmiyetine karar verilmesi…” isabetsizliğinden bozulmasına karar verilmiştir. 

 1. Yargıtay’ın hakaret suçu olarak kabul etmediği diğer bir kategori ise Kaba hitap ve nezaket dışı kelime ve sözlerdir. Yargıtay tarafından kaba söz olarak kabul edilip hakaret olarak kabul edilmeyen sözlere örnek olarak şunlar verilebilir. Ben avukatım lan sen ne işe yararsın, Terbiyesiz, ahlaksız, siz kimsiniz lan, ne mal olduğunuzu biliyorum, İşini yapmıyor karaktersiz herif, şeklindeki sözler kaba söz/hitap mahiyetinde olup hakaret suçunu meydana getirmez. Hâkime “senden bu beklenir zaten adalet bu kadar, tanık terbiyesizlik yapmaktadır, böyle heyet mi olur” gibi ifadeler kaba hitap tarzı sayılmaktadır. Savcıya karşı “savcı iseniz savcılığınızı bilin, sana bilmiyorum dedim, savcının dünyadan haberi yok” ifadelerde kaba hitap tarzı sayılmakta, hakaret sayılmamaktadır. 
 2. Son olarak da hakaret suçu sayılmayan kategori Salt rahatsız edici kelime ve sözlerdir. Örneğin, “sen kendini bilmeyen birisin, cehalet var sende” şeklindeki sözler rahatsız edici nitelikte olup hakaret suçuna vücut vermez.

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER NELERDİR?

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA HAKARET SAYILMAYAN KELİMELER NELERDİR?

 1. Ukalalık yapma”  sözü hakaret suçu sayılmaz. Yargıtay 18.CD. Esas : 2019/390 Karar : 2020/1377 Tarih : 16.01.2020
 2. Menopozlu kadın kaşın gözün oynuyor” sözü hakaret sayılmaz .Yargıtay 18. CD. E. 2018/2631 K. 2019/16047 T. 12.11.2019
 3. İşlem yapmazsan adam değilsin, erkeksen yaparsın” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. Esas : 2019/7103 Karar :2020/1789 Tarih : 21.01.2020
 4. Cahilleri buraya koyuyorlar ondan sonra böyle oluyor” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2017/565 K. 2019/3443 T. 19.2.2019
 5. Aç gözlü” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. Esas : 2019/8256 Karar : 2020/4884 Tarih : 24.02.2020
 6. Senin kafan bozuk” sözü hakaret sayılmaz.  Yargıtay 18. CD. Esas : 2019/7667 Karar : 2020/893 Tarih : 15.01.2020
 7. “Seni paramla satın alırım” sözü hakaret suçu sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2019/8789 K. 2020/4519 T. 18.2.2020
 8. Lan” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2019/7381 K. 2020/4109 T. 10.2.2020
 9. Ruh sağlığın yerinde mi senin, köylü kurnazlığı yapıyorsun, bu da kapak olsun sana” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2016/17134 K. 2019/15901 T. 27.11.2018
 10. Allah belanızı versin…” Yargıtay 18. CD. E. 2017/7660 K. 2019/15697 T. 6.11.2019.
 11. Lan sen ne biçim adamsın yazıklar olsun…” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay18. CD. E: 2015/8559  K:2015/11175 t.16.11.2015
 12. Basitsin” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay18. CD. E: 2015/38074 K:2017/8480 t.06.07.2017
 13. Köylüsünüz, buraya layık değilsiniz” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay18. CD. E: 2015/11272 K:2016/140 t.11.01.2016
 14. Sen kimsin lan, sesin çok çıkıyor merdane gibi” sözü hakaret sayılmaz.  Yargıtay 18. CD. E. 2018/6039 K. 2020/1173 T. 15.1.2020
 15. Senin ağa babaların benim suç ortağım, sen bana bir şey yapamazsın” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. Esas : 2019/514 Karar : 2020/1369 Tarih : 16.01.2020
 16. “Sen bu kişilerin etkisi altında kaldın, ben her şeyi biliyorum, hakim savcı bir olmuşsunuz, zaten hakim de senin gibi düşünür, seni yukarılara şikayet edeceğim, savunmanı onlara verirsin çoluğundan çocuğundan çıksın” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18.CD. Esas : 2019/8948 Karar : 2020/4006 Tarih : 06.02.2020
 17. Siz eşkıya mısınız” Yargıtay 18. CD. E. 2017/6485 K. 2019/17210 T.
 18. “Adam değilsin lan” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2018/2762 K. 2019/14315 T. 14.10.2019
 19. “Allah senin belanı versin, Allahsız” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay18.CD E. 2017/5698 K. 2019/11138 T. 25.6.2019.
 20. “Ulan ne biçim adamsın” sözü hakaret suçu sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2018/258 K. 2019/10218 T. 10.6.2019
 21. “İki Buçuk Milyarlık Adamsınız” sözü hakaret sayılmaz.  Yargıtay 18. CD. E. 2017/4751 K. 2019/9316 T. 21.5.2019.
 22. “Edepsizler” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2018/5959 K. 2019/6788 T. 4.4.2019
 23. “Siz Ne Biçim İnsansınız”  sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2019/299 K. 2019/5526 T. 20.3.2019
 24. “Siz kimsiniz ne oluyor burada, adam mı oldunuz” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2017/2695 K. 2019/5594 T. 21.3.2019
 25. “Siz korsan mısınız, ben gidiyorum lan” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2016/18133 K. 2019/2201 T. 4.2.2019
 26. ”Defol git” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2018/4989 K. 2019/1191 T. 14.1.2019
 27. “Korkak” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2016/17675 K. 2019/760 T. 9.1.2019
 28. “Hakkımı helal etmiyorum, sırf siyaset devreye girdi diye D4 belgemi vermemiştin Allah affetmesin seni”, “yaktığın çırada kavrul İnşallah” ve “takdir ilahiden kaçış yok er veya geç hepimiz nasibimizi alacağız ama kötü bir şekilde, ama iyi bir şekilde. Sen benim ayağımın altını kazanları tez zamanda yak yarabbim” sözü hakaret sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2018/3618 K. 2019/590 T. 8.1.2019
 29. “Hepiniz artist olmuşsunuz” sözü hakaret suçu sayılmaz. Yargıtay 18. CD. E. 2018/1950 K. 2018/14560 T. 7.11.2018
 30. “Terbiyesizlik yapma, pislik yapma erkeksen gel yüzüme söyle” Yargıtay 18. CD. E. 2017/8129 K. 2018/14490 T. 7.11.2018
 31. “Serseriler, insan olsan böyle yapmazsın” Yargıtay 18. CD. E. 2017/7437 K. 2018/3053 T. 7.3.2018
 32. “Bu sevimsiz bir insan, bu fakir düşmanı, bununla muhatap olma” Yargıtay 18. CD. E. 2016/898 K. 2018/1331 T. 7.2.2018
 33. “Gerici yobazlar” Yargıtay 18. CD. E. 2017/4058 K. 2018/537 T. 22.1.2018
 34. “Terbiyesiz, saygısız” Yargıtay 18. CD. E. 2015/16741 K. 2016/3164 T. 22.02.2016
 35. “Siz kim oluyorsunuz, çoban bile bu işi sizden daha iyi yapar”  Yargıtay 4. CD. E. 2012/35366 K. 2014/14293 T. 05.05.2014
 36. “İbiş efendi kısırlaştırma yapmadan yavruları barınağa attırıyorsun, ölüme terkediyorsun, Allah da seni süründürerek öldürsün, gavur yapmaz” ve “İbiş hem barınağa bakmıyorsun, hem kapıyı kapatıyorsun, tam canavarsın, geber” Yargıtay 4. CD. E. 2014/5380 K. 2014/33505 T. 19.11.2014
 37. “Bu karı hep böyle yapıyor” Yargıtay 4. CD. E. 2013/39681 K. 2014/32235 T. 06.11.2014
 38. “Ben sizin ne mal olduğunuzu biliyorum” Yargıtay4.CD E:2013/35802 K: 2014/31186 K. 30.10.2014
 39. “Delikanlı değilsin, sen karısın” Yargıtay 18. CD. E. 2015/44413 K. 2017/15756 T. 28.12.2017
 40. “Sen ne biçim doktorsun” Yargıtay 4. CD. E: 2017 / 22520 K: 2021 / 4489 T: 10.02.2021
 41. ”Lan” ve ”sen ne utanmazsın” Yarg 4. CD. E: 2019 / 4048 K: 2021 / 26139 T: 03.11.2021
 42. “Terörist miyiz lan” Yargıtay 2. CD. E: 2020 / 27786 K: 2021 / 13592 T: 29.06.2021
 43. “Üç kağıtçı / üçkağıtçı” Yargıtay 2. CD.  E.2011/726725 K.2013/7383 T. 08.03.2013
 44. “Hainler korkak olur” Yargıtay 18. CD. T. 12.04.2018, E.2017/7129, K.2018/5519 
 45. “Kukla gibi buraya oturmuşsunuz” Yargıtay 18. CD. E: 2019 / 11782 K: 2020 / 5741 T: 09.03.2020
 46. “Tombaladan müdür” Yargıtay 18. CD. E: 2019 / 71 K: 2020 / 7755 T: 18.06.2020
 47. “Çiftlik ağası” Yargıtay 18. CD E: 2015 / 26407 K: 2016 / 11710 T: 30.05.2016
 48. ”Sen şizofren hastasısın, iki ruhlusun, doktora git bir an evvel sağlığına kavuş” Yargıtay 18. CD. E: 2015 / 11055 K: 2015 / 10949 T: 12.11.2015
 49. “Sana bu diplomayı verenin” Yargıtay CG. T. 28.05.2019, E. 2016/1403, K. 2019/464
 50. “Adamlığını kurtar” Yargıtay 18. CD. E. 2015/7845  K. 2015/13139 T. 09.12.2015
 51. “Gavur” Yargıtay 18. CD. E. 2017/1772 K. 2017/3352 T. 27.03.2017
 52. “Bu yaptığınız kıllıktır” Yargıtay 18. CD. E. 2017/1218 K. 2017/3077 T. 21.03.2017
 53. “cahil cahil konuşma” Yargıtay 18. CD. E. 2015/25786 K. 2016/6526 T. 31.03.2016
 54. “psikiyatriye git, tedavi gör, karşımda kıvırtıp durma” Yargıtay 18. CD. E. 2015/191 K. 2015/9090 T. 26.10.2015
 55. “siz genişsiniz” Yargıtay 18. CD. E. 2015/8477 K. 2015/4709 T. 08.09.2015
 56. “herkes haddini bilsin” Yargıtay 18. CD. E. 2015/41787 K. 2017/13867 T. 29.11.2017
 57. ”sizi mutlu edecek ise ceketimi ilikliyorum; size birşey kazandıracaksa işte alt düğmemi de ilikliyorum.’‘ Yargıtay 18. CD. E. 2015/42548 K. 2017/10648 T. 10.10.2017
 58. “Sen ne işe yararsın, bilmiyorsan burada oturma, seni buraya kim oturttu?” Yargıtay 18. CD. E. 2015/7358 K. 2015/14397 T. 28.12.2015
 59. “Sen insan değilsin” Yargıtay 18. CD. E. 2015/37780 K. 2017/9762 T. 27.09.2017
 60. “Donumu da çıkarayım mı?” Yargıtay 18. CD. E. 2016/5753 K. 2018/4283 T.26.03.2018
 61. “Sırıtma” Yargıtay 18. CD. E. 2015/1377 K. 2015/1806 T. 26.05.2015
 62. “Senin bu yaptığını maksim gazinosundaki şarkıcılar yapar” Yargıtay 18. CD. E. 2015/3980 K. 2015/2443 T.10.06.2015
 63. “İşini yapmıyor, karaktersiz herif” Yargıtay 18. CD. E. 2015/40646 K. 2017/10756 T.11.10.2017
 64. “Size o makamı yakıştıramıyorum, böyle adalet olmaz olsun” Yargıtay4.CD E:2013/6603 K: 2014/20618 K. 09.06.2014
 65. “Haddini bileceksin, haddini bil“ Yargıtay 18.C.D. E:2015/1532 K:2015/1097   06.05.2015
 66. “Nankör, aç gözlü, görmemiş” Yargıtay18.C.D. E:2016/12901 K:2018/12942 15.10.2018
 67. “Siz eşkıyasınız” Yargıtay18.C.D. E:2017/7727 K:2019/13374, 30.09.2019
 68. “Okumuşun da adam olamamışsın” Yargıtay4.C.D. E:2020/8130, K:2020/15390, 05.11.2020
 69. “Ben böyle hastanenin a..a korum” Yargıtay18.C.D. E: 2015/28063, K:2016/5116, 16.03.2016
 70. “Amele karısı” Yargıtay18.C.D., E: 2015/37065, 2017/2121, 27.02.2017
 71. “Yalancı” Yargıtay4.C.D., E: 2018/911, K:2021/9386, 16.03.2021
 72. “Bacaksız” Yargıtay4.C.D., E: 2018/3727, K:2021/12060, 06.04.2021
 73. “Hasta mısın kızım sen” Yargıtay4.C.D., E: 2020/24317, K: 2021/2804, 28.01.2021
 74. “Ne ulan artistlik yapıyorsunuz” Yargıtay 4.C.D., E: 2020/12152, K: 2021/2989, 28.01.2021
 75. “Benim köpeklerim pis değil, pis olan sensin” Yargıtay 4.C.D. E: 2020/12282, K:2021/7983, 08.03.2021
 76. “Bu yaptığınız terbiyesizliktir” Yargıtay4.C.D. E: 2020/14295, K: 2021/10146, 22.03.2021
 77. “Sen konuşma lan” Yargıtay 4.C.D. E: 2020/12906 K: 2021/4637, 11.02.2021
 78. “Artist bu” Yargıtay 4.C.D. E:2020/19683 K:2021/16627, 31.05.2021
 79. “Sana mı soracağım lan” Yargıtay 4.C.D. E: 2020/11777, K:2021/13830, 17.05.2021
 80. “Siz insan mısınız” Yargıtay 2.C.D. E: 2020/9912, K: 2021/408 – 20.01.2021
 81. “Zibidi” Yargıtay18.CD (E:2017/1806 K:2019/6629 T:03.04.2019)
 82. “Zehir Zıkkım Olsun” Yargıtay 18.CD E:2019/3784 K:2019/10782 T:18.06.2019)
 83. “Yobaz” Yargıtay 18.Cd (E:2017/4058 K:2018/537 T:22.01.2018)
 84. “Yuh” Yargıtay 18.Cd (E:2015/6151 K:2015/3567 T:29.06.2015)
 85. “Yandaş” Yargıtay 8.Cd (E:2021/8432 K:2021/17801 T:20.09.2021) 
 86. “Yanlı Davranıyorsun” Yargıtay 4.Cd (E:2013/35720 K:2014/31534 T:03.11.2014)
 87. “Yalancı” Yargıtay CGK (E:2015/4-90 K:2018/300 T:19.06.2018) 
 88. “Yalancı Şahit” Yargıtay 4.Cd (E:2020/10288 K:2020/19083 T:09.12.2020)
 89. “Yalaka” Yargıtay 4.Cd (E:2020/4001 K:2021/153 T:11.01.2021)
 90. “Üfürükçü” Yargıtay 18.Cd (E:2015/5696 K:2015/6530 T:05.10.2015) 
 91. “Üniformayı Giyince Aslan Kesiliyorsunuz” Yargıtay 18.Cd (E:2015/38958 K:2017/10366 T:05.10.2017) 
 92. “Varoş Çocuğu” Yargıtay 4.Cd (E:2013/4543 K:2013/33797 T:25.12.2013)
 93. “Utanmaz” Yargıtay 18.Cd (E:2015/37796 K:2017/9109 T:18.09.2017) 
 94. “Uyuz” Yargıtay 18.Cd (E:2015/42640 K:2017/11414 T:19.10.2017)
 95. “Uşaklık” Yargıtay 18.Cd (E:2015/932 K:2015/619 T:27.04.2015) 
 96. “Utanç Verici İnsan” Yargıtay 18.Cd (E:2015/5249 K:2015/5129 T:10.09.2015)
 97. “Ukala” Yargıtay 18.Cd (E:2019/390 K:2020/1377 T:16.01.2020) 
 98. “Ulan” Yargıtay 18.Cd (E:2015/40718 K:2017/12160 T:01.11.2017)
 99. “Tüh Senin Doktorluğuna” Yargıtay 18.Cd (E:2019/6777 K:2020/1150 T:15.01.2020) 
 100. “Tüh Yazıklar Olsun Size” Yargıtay 2.Cd (E:2011/37923 K:2013/25243 T:04.11.2013)
 101. “Tıbbi Destek Almalısın” Yargıtay 18.Cd (E:2015/11539 K:2015/10824 T:11.11.2015)
 102. “Tefeci” Yargıtay 18.Cd (E:2015/30664 K:2016/8476 T:21.04.2016)
 103. “Tarikatçı” Yargıtay 4.Cd (E:2013/4545 K:2014/32765 T:12.11.2014)
 104. “Tekkeli Müdür” Yargıtay 4.Cd (E:2020/9451 K:2020/15038 T:04.11.2020)
 105. “Şeceren Bozuk” Yargıtay 18.Cd (E:2016/5495 K:2018/4044 T:21.03.2018) 
 106. “Şekilsiz” Yargıtay 18.Cd (E:2016/17160 K:2018/16410 T:04.12.2018)
 107. “Takkiyeci” Yargıtay 2.Cd (E:2010/13416 K:2012/6695 T:20.03.2012)
 108. “Şantajcı” Yargıtay 18.Cd (E:2015/41755 K:2017/14409 T:06.12.2017) 
 109. “Şebek” Yargıtay 4.Cd (E:2020/12237 K:2021/12464 T:07.04.2021)
 110. “Sözde Avukat” Yargıtay 4.Cd (E:2013/2017 K:2014/9634 T:27.03.2014) 
 111. “Suç İşliyorsun” Yargıtay 4.Cd (E:2013/20983 K:2014/8642 T:20.03.2014) 
 112. “Sübyan” Yargıtay 18.Cd (E:2019/10854 K:2020/7949 T:23.06.2020)
 113. “Soytarı” Yargıtay 4.Cd (E:2013/39288 K:2014/32342 T:10.11.2014)
 114. “Sizi Boşuna Dövmüyorlar” Yargıtay 4.Cd (E:2020/17298 K:2020/19451 T:10.12.2020)
 115. “Sidik Yarıştırmak” Yargıtay 18.Cd (E:2017/1025 K:2019/4026 T:27.02.2019)
 116. “Sinkaf Edeceğim/Ederim” Yargıtay 4.Cd (E:2017/1148 K:2017/24923 T:15.11.2017)
 117. “Sinkaf Ederim Böyle Düzeni” Yargıtay CGK (E:2014/4-786 K:2015/168 T:26.05.2015)
 118. “Sıfatsız” Yargıtay 4.Cd (E:2013/37833 K:2014/31815 T:05.11.2014)
 119. “Senin Yaptığını Paralelciler Yapmaz” Yargıtay 4.Cd (E:2020/11162 K:2020/19419   T:10.12.2020)
 120. “Senin Yaşın Kaç” Yargıtay 18.Cd (E:2019/10854 K:2020/7949 T:23.06.2020)
 121. “Senin Yaşın Kadar Memurluğum Var” Yargıtay 18.Cd (E:2016/3577 K:2018/1836 T:15.02.2018)
 122. “Serseri” Yargıtay 18.Cd (E:2017/7437 K:2018/3053 T:07.03.2018)
 123. “Sevimsiz” Yargıtay 18.Cd (E:2016/898 K:2018/1331 T:07.02.2018)
 124. “Senin Ne Mal Olduğunu Biliyor” Yargıtay 18.Cd (E:2016/3759 K:2018/2281 T:21.02.2018)
 125. “Senin Sahibin Kim” Yargıtay 18.Cd (E:2015/3168 K:201573459 T:25.06.2015)
 126. “Senin Gibi Doktor Olmaz Olsun” Yargıtay 18.Cd (E:2015/41909 K:2017/12154 T:31.10.2017)
 127. “Senin Gibi Memurları İyi Tanırım” Yargıtay 18.Cd (E:2015/23009 K:2016/5907 T:24.03.2016)
 128. “Senin Gibi Ne Hakimler Gördüm” Yargıtay 18.Cd (E:2015/32551 K:2017/5520 T:10.05.2017)
 129. “Seni Avukat Yapanın” Yargıtay 18.Cd (2018/439 K:2019/5199 T:18.03.2019)
 130. “Seni Hakem Yapanı” Yargıtay 4.Cd (E:2020/13180 K:2021/5762 T:23.02.2021)
 131. “Savcılığınızı Bilin” Yargıtay 18.Cd (E:2015/1318 K:2015/1707 T:22.05.2015)
 132. “Sayemde Karnınız Doyuyor” Yargıtay 18.Cd (E:2015/40957 K:2017/12444 T:06.11.2017)
 133. “Saygısız” Yargıtay 18.Cd (E:2015/8123 K:2016/1824 T:03.02.2016)
 134. “Sansürcü” Yargıtay 18.Cd (E:2015/10782 K:2016/5625 T:22.03.2016)
 135. “Sahtekar” Yargıtay 4.Cd (E:2020/12621 K:2021/3326 T:08.02.2021)
 136. “Sahtekarlık” Yargıtay 18.Cd (E:2015/9780 K:2015/6879 T:08.10.2015)
 137. “Salak” Yargıtay 4.Cd (E:2012/21517 K:2014/125 T:13.01.2014)
 138. “Saldırgan” Yargıtay 18.Cd (E:2015/8945 K:2015/10905 T:11.01.2015)
 139. “Sallabaş Maaş Alıyosunuz” Yargıtay 4.Cd (E:2020/33471 K:2021/18126 T:07.06.2021)
 140. “Rüşvetçi” Yargıtay 5.Cd (E:2013/5411 K:2014/10081 T:23.10.2014)
 141. “Sabıkalı” Yargıtay 18.Cd (E:2017/6059 K:2018/4027 T:20.03.2018)
 142. “Riyakar” Yargıtay 18.Cd (E:2015/40207 K:2017/12908 T:14.11.2017)
 143. “Ruh Hastası” Yargıtay 4.Cd (E:2019/5636 K:2021/29169 T:13.12.2021)
 144. “Psikolojin Bozuk” Yargıtay18.Cd (E:2018/231 K:2019/2197 T:04.02.2019)
 145. “Rahatsız” Yargıtay 18.Cd (E:2015/8398 K:2015/12476 K:2015/12476 T:01.12.2015)
 146. “Pis Herif” Yargıtay 18.Cd (E:2015/25483 K:2017/2050 T:22.02.2017)
 147. “Milletin Anasını Belleyenler” Yargıtay 18.Cd (E:2015/294 K:2016/3671 T:29.02.2016)
 148. “Müdür Olmuşsun Ama Adam Olamamışsın” Yargıtay 8.Cd (E:2019/18419 K:2021/3934 T:15.03.2021)
 149. “Müffetişliğini Bil” Yargıtay 4.Cd (E:2012/10322 K:2013/23068 T:23.09.2013)
 150. “Nah” Yargıtay 4. Cd (E:2012/34582 K:2014/1371 T:21.04.2014)
 151. “Namert” Yargıtay 18.Cd (E:2019/11760 K:5521 T:02.03.2020)
 152. “Namussuz” Yargıtay 4.Cd (E:2020/6036 K:2021/2103 T:26.01.2021)
 153. “Nankör” Yargıtay 4.Cd (E:2020/10767 K:2020/13561 T:26.10.2020)
 154. “Narsist” Yargıtay 18.Cd (E:2015/5765 K:2015/5869 T:28.09.2015)
 155. “Manyak” Yargıtay 4.Cd (E:2012/29154 K:2014/15809 T:08.05.2014)
 156. “Lavuk” Yargıtay 4.Cd (2020/12565 K:2021/2675 T:27.01.2021)
 157. “Kuş Beyinli” Yargıtay 4.Cd (E:2013/5577 K:2014/20763 T:09.06.2014)
 158. “Kukla” Yargıtay 18.Cd (E:2016/2085 K:2018/715 T:23.01.2018)
 159. “Koca G.Tlü” Yargıtay 4. Cd (E:2019/3553 K:2021/25191 T:21.10.2021)
 160. “Koca Kafalı” Yargıtay 2.Cd (E:2009/24465 K:2010/34717 T:27.12.2010)
 161. “Kokona” Yargıtay 15.Cd (E:2013/10149 K:2014/1503 T:27.01.2014)
 162. “Kişiliksiz” Yargıtay 23.Cd (E:2015/14888 K:2015/7716 T:07.12.2015)
 163. “a… k… yerinde herkes işini yapacak” Yargıtay 4.CD (E: 2021/ 3864 K: 2021 / 20597 T: 24.06.2021)

KARŞILIKLI HAKARET ETME SUÇU VE CEZASI NEDİR?

KARŞILIKLI HAKARET ETME SUÇU VE CEZASI NEDİR?

Kanunda düzenlenen Karşılıklı olarak hakaret suçunun işlenmesi; birinin hakaretine karşılık vermektir. Hakaret suçu eylemleri aynı anda gerçekleşmek zorunda da değildir. Bu durumda somut olayın özelliklerine göre taraflardan her ikisinin veyahut birinin hakkında verilecek cezada üçte birine kadar indirebilir veya hiç ceza verilmeyebilmektedir.

HAKARET DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

HAKARET DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMAK ZORUNLU MU?

Türk hukukunda kanunda sayılan istisnai haller hariç hiçbir dava da avukat ile temsil zorunluluğu yoktur. Bu yüzden hakaret suçu davalarında da bir ceza avukatı tutulma zorunluluğu bulunmamaktadır. Fakat hakaret suçu davalarında hem mağdurun hem de sanığın yargılama sırasında hak kaybına uğramaması ve daha fazla mağdur olmaması için uzman ve tecrübeli bir ceza avukatından yardım almak faydalı olacaktır. Bu noktada İstanbul ceza avukatı olarak Harbiye Hukuk Bürosu alanında uzman ceza hukuku avukatları ile sizlere danışmanlık hizmeti vermekte ve yargılamalarda sizleri temsil etmektedir. Hakaret suçunda birikimleriyle sizi temsil edecek avukat kadromuzla iletişime geçmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

İstanbul ceza avukatı Harbiye Hukuk Bürosu, deneyimli ceza hukuku kadrosu, çözüm odaklı yaklaşımı, hızlı ve etkili çözümlerle hakaret suçundaki mağduriyetinizi gidermek adına sizi temsile hazır.

YARGITAY

HARBİYE HUKUK BÜROSU

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap