İSTANBUL İCRA AVUKATI KİMDİR?

İstanbul İcra Avukatı, müvekkillerinin icra hukukuna tabi tüm iş ve işlemlerinde hizmet veren, icra davalarına bakan, icra takibi öncesi borçlu ile alacaklı arasında borcun icra yoluna başvurmadan ödenmesi için arabuluculuk faaliyeti yürüten, takip talebi, itiraz, geçici hukuki koruma başvuruları, haciz talebi, iflas gibi pek çok konuda uzman ve yeterli tecrübeye sahip kişidir.

İcra hukuku avukatları, icra ve iflas kanununa tabi her işte hukuki danışmanlık verir, gerektiğinde dava takibi yapar ve alacaklarının tahsili için borçlunun malvarlığının araştırılması gibi konular dahil olmak üzere icra işlemlerinde titiz bir hizmet verir. İcra organlarına başvuru ve alacağın icra organları vasıtasıyla tahsilinde profesyonel İstanbul İcra Hukuku Avukatı ile çalışmak, alacaklıların talep haklarını etkin kullanmaları açısından önemlidir.

İcra Takibi konusunda sorun yaşıyor ve hukuki yardım almak istiyorsanız buraya tıklayarak icra avukatımıza mesaj yazıp sorunlarınızı anlatabilir veya iletişim bölümünden bizimle direk iletişime geçebilirsiniz.

İCRA AVUKATI İLETİŞİM BİLGİLERİ

✅ İcra Avukatı Avukat Haşim ELMAS
✅ Telefon : 05074330000
✅ Adres: Hürriyet Mah. Dr. Cemil Bengü Caddesi No:29/1 Kağıthane İSTANBUL
✅ Mail: [email protected]
 Hizmet Alanları: İcra Avukatlığı

İSTANBUL İCRA AVUKATININ VERDİĞİ HİZMETLER NELERDİR?

İstanbul İcra Hukuku Avukatı, icra ve iflas hukukuna tabi tüm iş ve işlemler ile dava takiplerinde müvekkillerine profesyonel hukuki destek sağlar. İcra ve iflas hukukunun kendine münhasır kurallarının olması ve alacakların bir devlet organı kanalıyla tahsil edilmesi imkânı sağlaması itibariyle oldukça detaylı ve çok aşamalı bir hukuki yoldur. İstanbul İcra Avukatının icra ve iflas hukukuna dair müvekkillerine verdiği başlıca hizmetler şunlardır:

 • Müvekkillerinin tahsilini yapamadığı alacaklarına ilişkin icra takibi başlatmak
 • Hakkında icra takibi başlatılacak kişinin malvarlığına ilişkin
 • Müvekkillerine karşı başlatılan icra takiplerine itiraz başvurusunda bulunmak
 • Müvekkilleri adına başlattığı icra takibine itirazın kaldırılması için İcra Mahkemelerine başvuruda bulunmak
 • Menfi tespit davası açmak ve takibini yapmak
 • İstirdat davası açmak ve takibini yapmak
 • Müvekkilleri adına başlattığı icra takibine itirazın geçici olarak kaldırılması için İcra Mahkemelerine başvuruda bulunmak
 • Müvekkilleri adına başlattığı icra takibine yapılan itirazın iptal edilmesi için dava açmak ve takibini yapmak
 • Müvekkilleri adına Borçtan Kurtulma davası açmak ve takibini yapmak
 • İcra takibinin iptali davası açmak ve takibini yapmak
 • İcra takibinin ertelenmesi başvurusunda bulunmak
 • Alacaklı ile borçlu arasında arabuluculuk faaliyeti yürütmek
 • Karşılıksız çek veya senet durumlarında ceza yargılaması başlatmak ve dava takibi yapmak
 • Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemlerini başlatmak
 • Müvekkillerinin alacağının tahsili için varlık tespiti gibi araştırmalar yapmak ve kanun kapsamında borcun ödenmesini sağlamak
 • Finans, kredi leasing sözleşmelerinden kaynaklanan alacaklara ilişkin icra takibi başlatmak
 • İflas yoluyla takibe ilişkin işlemleri başlatmak ya da mevcut bir iflas yoluyla takibe itiraz başvurusunda bulunmak

2024 İSTANBUL İCRA AVUKATI ÜCRETLERİ NEDİR?

Avukatlık ücretleri her yıl Barolar Birliği tarafından yayınlanan bir tebliğle belirlenir. Bu tebliğde avukatlık hizmetlerinin asgari ücret tutarları yer alır. Avukatlar bu asgari ücret tarifesinde yer alan miktarlardan daha aşağı bir tutarda ücret kararlaştırması yapamazlar. Avukatlık asgari ücret tarifesiyle getirilen alt sınır sabit olup üst sınır avukatın tecrübesine, yetkinliğine, bilgi birikimine, kıdemine, dava türüne, dava konusuna, taraflarına ve yargı çevresine göre değişebilmektedir.

2023- 2024 İstanbul İcra Avukatı ücretleri icra ve iflas hukukuna tabi hangi iş ve işlemlerin yapılacağı, hangi dava takibinin yapılacağı ve bu iş ve davaların duruşmalı mı yoksa duruşmasız mı yapılacağına göre değişmektedir. İhtiyati haciz ve icranın geri bırakılması işlemlerinde asgari avukatlık ücret tutarı duruşmasız ise 4700 TL, duruşmalı ise 5900 TL’den başlamaktadır. İcra dairelerinde yapılan takip işlemleri için asgari avukatlık ücreti 3600 TL’den başlamakta, İcra mahkemelerinde takip edilen dava ve duruşmalı işler için ise 6800 TL’den başlamaktadır. Güncel Avukatlık Asgari Ücret Tarifesine bakarak 2023- 2024 İstanbul İcra Hukuku Avukatı ücretleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.

HARBİYE HUKUK BÜROSU İCRA VE İFLAS AVUKATLIĞI HİZMETLERİ

İcra hukuku, icra organlarının başrolde olduğu bir alacağı tahsil yolu olduğu için, tüm iş ve işlemlerin usulüne uygun ve kanuni gerekleri haiz şekilde yapılması işlemlerin sonuç doğurması bakımından önem arz etmektedir. Teknik detayları ağır basan ve kendi özel kuralları bulunan icra hukuku alanında iş ve işlem yapmak profesyonel hukuki destek gerektirebilmektedir.

Harbiye Hukuk Bürosu’nda, uzman avukat-arabulucu kadromuzla icra hukukunda dava şartı arabuluculuk bulunan hallerde arabuluculuk hizmeti verilmekte olup ve icra davalarının takibi ve alacakların tahsili için takip talebi başlatmak, süreci takip etmek ve en nihayetinde alacağı tahsil etmek hizmetleri verilmektedir.

İlaveten, icra hukukuna dair itiraz talepleri, itirazın kaldırılması talepleri, itirazın iptali davaları, kambiyo senetlerine özgü icra takibi başlatma, borçtan kurtulma davaları, istirdat davaları, menfi tespit davaları, iflas yoluyla takip, karşılıksız çek ve senet halinde ceza yargısı davalarına dair birçok hususta Harbiye Hukuk Bürosu icra avukatları tarafından profesyonel hukuki hizmet verilmektedir.

İSTANBUL İCRA AVUKATI VE İCRA DAVALARI

İstanbul İcra Avukatı, icra ve iflas hukukuna dair her türlü iş ve işlemde hukuki hizmet veren, icra mahkemelerinde dava takibi yapan, hukuk fakültesini başarıyla tamamlamış avukattır. İstanbul İcra Avukatı, müvekkillerinin ilamlı icra takiplerini, ilamsız icra takiplerini ve senede dayalı icra takip işlemlerini yapar. İcra davaları, kanunda icra mahkemelerinde görülmesi karara bağlanmış dava ve işler olup, icra takibine itiraz, menfi tespit davası, itirazın iptali davası, itirazın kaldırılması davası, ihtiyati haciz kararı aldırılması, istirdat ve istihkak davaları bunlardan bir kısmıdır. Borçlu ve alacaklı olmanıza bakılmaksızın icra avukatı desteğimizden yararlanabilirsiniz.

İCRA AVUKATI ARIYORUM

Deneyimli icra avukatı arayışınızda Avukat Haşim ELMAS ve avukat ekibimizden profesyonel destek alabilirsiniz. İcra ve iflas hukuku konusunda uzmanlaşmış avukat kadromuzla tüm müvekkillerimize hukuki anlamda danışmanlık ve dava takibi hizmetleri vermekteyiz.

İlamlı ya da ilamsız icra takiplerinin açılması, icra takibine itiraz süreçleri, ihtiyati haciz davaları gibi süreçlerde profesyonel hukuki destek almak için Harbiye Hukuk Bürosu‘nu arayabilirsiniz. Borçlu ve alacaklı olmanıza bakılmaksızın icra avukatı desteğimizden yararlanabilirsiniz.

İCRAYA NASIL VERİLİR?

İcra Takibi başlatmak isteyen alacaklı, kural olarak borçlunun yerleşim yerindeki icra dairesine başvurarak icra takibini başlatabilir. Yapılacak olan icra takibinin niteliğine göre belgelerin hazırlanması ve gerekirse mahkeme kararının alınmasıyla birlikte icra takibinde bir basamak geçilmiş olacaktır. Bu işlemin sonrasında yatırılması gereken harç, alacaklı tarafından yatırılır ve ilgili İcra Müdürlüğü’ne gidilerek icra takibi başlatmak mümkün hale gelir. Bu süreçleri alacaklının kendisi gerçekleştirebileceği gibi bir icra avukatının kendisini temsil etmesiyle de gerçekleştirilmesi mümkündür. Borçlu ve alacaklı olmanıza bakılmaksızın icra avukatı desteğimizden yararlanabilirsiniz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU NEDİR?

İcra ve İflas Hukuku, hukukta cebri icra hukuku da denilen ve borcunu tahsil edemeyen alacaklıların alacaklarını kamu, yani devlet eliyle cebren tahsil edebilmeleri için getirilmiş bir hukuk sistemidir. Alacağını tahsil edemeyen alacaklı, tahsilatın yapılması için devletin oluşturduğu icra organlarına başvurur ve icra organlarınca alacağın tahsili yapılır. Bu sistemi düzenleyen disipline de İcra ve iflas Hukuku denir. İcra ve iflas hukuku kuralları ise, 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’dur. Borçlu ve alacaklı olmanıza bakılmaksızın icra avukatı desteğimizden yararlanabilirsiniz.

İcra ve iflas hukuku, özel hukuk alacaklarının tahsiline uygulanan hukuktur. Alacaklı kişi bir özel hukuk kişisidir. Devlet yani kamu alacakları için icra ve iflas kanunu hükümleri uygulanmaz. Ancak eğer kamunun alacağı bir özel hukuk ilişkisinden kaynaklanıyorsa bu durumda İcra ve İflas Kanunu devreye girer. Devlet mahkemelerindeki davacı ve davalı kavramları, icra ve iflas hukukunda artık borçlu ve alacaklı sıfatlarını kazanır.

İCRA HUKUKUNDA VERİLEN HİZMETLER NELERDİR?

İcra hukuku, muaccel olduğu halde borcunu normal yollardan tahsil edemeyen alacaklının alacağını tahsil edebilmesi için yasal yolların öngörüldüğü çeşitli hukuki hizmetleri kapsar. Alacakların tahsili hizmetleri, İcra ve İflas Kanunu kapsamında öngörülen tahsil usulüne göre yapılır. İcra ve iflas hukuku alanında verilen hizmetler şunlardır:

 • Alacakların tahsili için icra takibi işlemleri
 • Aleyhe başlatılan icra takiplerine itiraz
 • İflas yolu ile takip işlemleri
 • İflasın ertelenmesi işlemleri
 • İcra davalarının icra mahkemelerinde takibi
 • İflas davalarının icra mahkemelerinde takibi
 • Kambiyo senetlerine özgü icra takip işlemleri
 • İpotek ve rehinin paraya çevrilmesi yoluyla icra takip işlemleri
 • Finans, kredi leasing sözleşmelerinden kaynaklanan alacakların icra takip işlemleri
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • İtirazın iptali davaları
 • İlamlı takip işlemleri
 • İlamsız takip işlemleri
 • İhtiyati haciz işlemleri
 • Genel haciz işlemleri ve genel haciz yoluyla takip

Borçlu ve alacaklı olmanıza bakılmaksızın icra avukatı desteğimizden yararlanabilirsiniz.

ADIM ADIM İCRA TAKİBİ SÜRECİ

İcra takibi işlemlerinin başlatılması için alacaklının bizzat kendisi başvuruda bulunabilir. Ya da tüm sürecin usulüne uygun ve hukuki şekilde ilerlemesi için bir İstanbul İcra Avukatına vekalet vererek alacağına ilişkin icra takibi başlatabilir. Fakat alacaklı, avukatlar dışında üçüncü bir kişiye vekaletname vererek icra takibi başlatamazlar. Alacaklının, icra takibi başlatması için İstanbul İcra Avukatına vekalet vermesiyle işlemeye başlayacak olan süreç adım adım şöyledir:

 • Adım Takip Talebi: İstanbul İcra Avukatı, müvekkili adına takip talebini yetkili icra dairesine yöneltir. İcra dairesi bu takip talebini esas kaydına geçirir, takip dosyası açar ve dosyaya esas numarası verir. Takip talebi, elektronik ortamda ya da fiziki olarak yapılabilir.
 • Adım Ödeme Emri: İcra Dairesi, takip talebini aldıktan sonra ikinci aşama olarak bir ödeme emri düzenler ve bunu borçluya gönderir. Ödeme emrinin gönderilmesi için takip talebinin kanunun öngördüğü şartları içermesi ve geçerli bir takip talebinin bulunması gerekmektedir.

Ödeme emrinde borçluya borcunu icra dairesinin bankadaki hesabına ödemesi ya da böyle bir borcu olmadığını düşünüyorsa 7 gün içinde itiraz etmesi bildirilir. Ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilmezse icra takibi kesinleşir, borçlu borcunu kabul etmiş sayılır.

 • Adım Haciz: Ödeme emrinin kesinleşmesiyle birlikte borçlu hala borcunu ödememişse alacaklının talebi üzerine borçlunun malları haczedilir.
 • Adım Paraya Çevirme: alacaklının talebi üzerine haczedilen mallar doğrudan alacaklıya verilmez. İcra ve iflas hukukunun temel kuralı, alacaklının parayla tatmin edilmesidir. Bu temel kural gereği, hacizli mallar satılarak paraya çevrilir be borç para ile ödenir. Paraya çevirme işleminin başlaması için, alacaklı veya borçlunun satış talebinde bulunması gerekir. İcra dairesi kendiliğinden hacizli malları satıp paraya çeviremez. Satış isteme süresi hacizden itibaren 1 yıldır.
 • Adım Ödeme: İcra takibinin son aşamasıdır. Bütün hacizli mallar paraya çevrildikten sonra paraların ödenmesi aşamasına geçilir ve para alacaklılara paylarına göre paylaşılır. Ancak, paylaşımdan önce paradan haciz, satış ve paylaştırma giderleri gibi tüm ortak giderler çıkarılır ve kalan anapara pay edilir.

İCRA DAVALARI NELERDİR?

İcra davaları, icra ve iflas hukukuna tabi işlerde ödeme emri gönderilmesine rağmen borcun hala ödenmediği, ödeme emrine itiraz edildiği veya tahsilatın gerçekleşmesi için icra mahkemelerine ya da genel görevli mahkemelere konu olan davalardır. İcra Hukukunda görülen dava ve işlerin başlıcaları şunlardır:

 • İtirazın İptali Davası: Takip borçlusunun kendisine karşı başlatılan takibe itiraz etmesi üzerine, takip alacaklısı tarafından açılan davadır ve bu davanın kazanılması ile, duran takip devamı sağlanır. Davacı alacaklı, davalı borçludur. Görevli mahkeme genel görevli mahkemeler yani Asliye Hukuk Mahkemeleridir.
 • İtirazın Kesin Olarak Kaldırılması Davası: Borçlunun borca itiraz etmesi halinde eğer alacaklının elinde imzası ikrar veya noterlikçe tasdik edilen borç ikrarını içeren bir senet ya da resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri bir makbuz veya belgeye varsa, borçlunun İcra Mahkemelerine başvurarak itirazın kesin olarak kaldırılmasını istemesi üzerine görülen davadır.
 • İtirazın Geçici Olarak Kaldırılması Davası: Borçlunun, borca değil de alacaklının elinde bulunan ve üzerinde borçlunun imzası olan adi bir senetteki imzasına itiraz ettiği durumlarda, alacaklının itiraz üzerine İcra Mahkemesine başvurarak itirazın geçici olarak kaldırılmasını istediği davadır.
 • Borçtan Kurtulma Davası: Borçtan kurtulma davası, adi senetteki imzasına itirazının İcra Mahkemesi tarafından geçici olarak kaldırılmasından sonra borçlunun icra takibine devam edilmesini önlemek için 7 gün içinde açtığı davadır. Bu dava menfi tespit davası niteliğindedir. Dava para alacağına ilişkin olduğundan genel görevli mahkeme olarak Asliye Hukuk Mahkemelerinde görülür.
 • İcra Takibinin İptali Davası: Kendisine karşı takip başlatılmış borçlu alacaklıya borcunu her nasılsa icra kanalı dışında ödemiş olduğu halde, alacaklı icra takibinden vazgeçmeyip takibe devam ederse, bu durumda borçlu kötü niyetli alacaklıya karşı İcra Mahkemesinde icra takibinin iptali davası açar.
 • İcra Takibinin Ertelenmesi: alacaklının, icra takibi kesinleştikten sonra borçluya borcunu ödemesi için süre vermişse ve borçlu da bunu noterce tasdikli bir belge ile ispatlayabiliyorsa, İcra Mahkemelerine icra takibinin ertelenmesi için başvuruda bulunur ve buna icra takibinin ertelenmesi işlemi denir.
 • Menfi Tespit Davası: Hakkında icra takibi başlatılmış borçlunun, daha borcunu ödememişken borçlu olmadığının tespiti için açacağı davaya menfi tespit davası denir. Menfi tespit davası açmadan önce arabulucuya başvurulması bir dava şartıdır. Para alacaklarına ilişkin genel görevli mahkemeler olan Asliye Hukuk Mahkemelerinde açılır.
 • İstirdat Davası: hakkında icra takibi başlatılan borlunun, borcunu ödedikten sonra hala borçlu olmadığını düşündüğü ve menfi tespit davası da açmadığı durumlarda, ödemiş olduğu paranın kendisine iade edilmesi için açacağı davadır. İcra hukukuna dayanan bir davadır ve borçlunun takibi kesinleşmiş bir alacağı cebri icra tehdidi altında ödemek zorunda kaldığı için açtığı bir davadır. İstirdat davası genel görevli Asliye Hukuk Mahkemelerinde ya da özel görevli mahkemelerde açılabilir. Bir yıllık hak düşürücü süreye tabidir. Borçlu ve alacaklı olmanıza bakılmaksızın icra avukatı desteğimizden yararlanabilirsiniz.

HACİZ NE DEMEKTİR?

Haciz, borcu nedeniyle hakkında icra takibi başlatılan kişinin ödeme emrine rağmen borcunu ödemediği durumda, borcuna yetecek kadar mallarına, alacaklarına veya haklarına alacaklının istemi üzerine icra müdürlüğü tarafından hukuken el konulmasıdır. Haczin türleri vardır. Bunlar kesin haciz, geçici haciz, ilave haciz, tamamlama haczi ve ihtiyati hacizdir.

Kesin haciz, takip kesinleştikten sonra söz konusu olan ve satış imkânı veren haciz türüdür. Geçici haciz, itirazın geçici olarak kaldırılması durumunda alacaklının talep edebileceği bir haktır ancak geçici hacizde malların satış istenemez. İhtiyati haciz ise, geçici bir hukuki koruma yöntemidir. Rehinle teminat altına alınmamış para alacaklarında talep edilir ve kesin hacze dönüşmedikçe satış imkânı sağlamaz. Tamamlama haczi, haczedilen malların satış tutarının alacaklıların borcunu karşılamaya yetmediği durumlarda, icra müdürünün kendiliğinden borçlunun başka mallarını da haczetmesidir. İlave haciz ise, hacze iştirak olması halinde, haciz işlemi başlatılan malların miktarının alacaklıların toplam miktarını karşılamaması halinde, alacaklıların talebi halinde söz konusu olan hacizdir.

İFLAS HUKUKU NEDİR? İFLAS NEDİR?

İflas Hukuku, İcra ve İflas Hukukunda alacakların tahsili için öngörülen ikinci takip yolu olan iflas yolunun düzenlendiği hukuk disiplinidir. İflas ise borcunu ödemediği için ticaret mahkemeleri tarafından iflasına karar verilen borçlunun tüm aktif mal varlığının ya da haklarının iflas masasına girmesi ve bunların cebri icra ile paraya çevrilerek bilinen bütün alacakların borçlarının ödenmesi yoludur.

İflas takibi bir veya birkaç alacaklı tarafından başlatılabilir ancak iflasın kabulü halinde iflas tasfiyesinden bütün alacaklar yararlanır.

Merve Sara Muğlu

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak Gerekli alanlar işaretlendi *

Yorum Yap